Fietstocht Lijnden en Badhoevedorp

Fietstocht Lijnden en Badhoevedorp
Haarlemmermeer ‘Bomen om bij weg te dromen’
Deze fietstocht door Lijnden, Badhoevedorp en de polderwegen
daaromheen voert u langs een aantal historische plaatsen zoals het
verzonken eiland Nieuwerkerk en de restanten van boerderij Badhoeve.
Daar introduceerde toenmalig burgemeester Van Amersfoordt
revolutionaire landbouwmethoden. Er zijn ook vele pareltjes van bomen
te vinden op de route: de oudste iep, de dikste zomerlinde, monumentale
paardenkastanjes en mooie plantsoenen in Badhoevedorp.
U kunt alle bomen vanaf de weg goed bekijken en fotograferen. Als
het gaat om een boom op een privéterrein, stoort u dan alstublieft de
bewoners niet. Zij hebben toegestemd om hun bomen in de route op te
laten nemen om u er (ook) van te laten genieten, maar onder voorwaarde
dat ze niet gestoord willen worden.
De lengte bedraagt ongeveer 13 kilometer
L IJ N D E R
D IJ K
1
2
AK
3
N520
DW
OF
W
EG
13
15
EG
ER
-W
14
11
16
17
18
19 20
OT
EL
SL
ND
OL
W
EG
HO
IZE
PH
12
6
K
DU
HI
DIJ
SC
ER
5
EE
K
AK
TW
DIJ
N232
EG
4
ER
10
Startpunt: gemaal Lijnden, Lijnderdijk
in Lijnden
1 Bij het gemaal staan drie monumen­
tale platanen die rond de 100 jaar oud
zijn. De dikste van de drie meet
2.9 meter.
9
8
7
N2 3 2
‘Bomen om bij weg te dromen’ is een serie fiets- en wandelroutes (evt. autoroute)
langs bijzondere en monumentale bomen in de Haarlemmermeer
U wandelt, fietst of rijdt er met de auto vaak ongemerkt voorbij. Bomen die meestal al meer
dan een eeuw figureren in de ontwikkeling van de Haarlemmermeer. Een aantal heeft de
ontstaansgeschiedenis tot op heden meegemaakt en de oudste bomen - de essen bij de
Eendenkooi in Vijfhuizen - hebben enkele eeuwen over het Haarlemmer Meer uitgekeken!
Bomen die onze polder een groen gezicht geven, ons van zuurstof voorzien en van fijnstof
verlossen. Velen zijn zo mooi en/of indrukwekkend, dat je er gemakkelijk bij wegdroomt.
Er zijn veertien routes beschikbaar in ALLE delen van de Haarlemmermeer. Kijk voor een
overzicht op www.stichtingmeergroen.nl
Ga zuidwaarts langs de Hoofdweg
westzijde tot nummer 151.
2 Dit is boerderij Nieuwerkerk. De oor­
spronkelijke bebouwing van dit perceel
was van 1854. De naam verwijst naar
het verdwenen dorpje Nieuwerkerk dat
in dit deel van de polder heeft gelegen.
Dit wordt bevestigd door het feit dat er al
eens een stuk grafsteen op het land van
‘Nieuwerkerk’ is boven geploegd. En er
werden vaak stukken skeletbeenderen op
de aardappelrooimachine aangetroffen.
Het oude kerkhof van het dorp bevond
zich ooit in dit deel van de polder. De
huidige boerderij dateert van 1921;
alleen het oorspronkelijke, gebroken dak
is vervangen door een puntdak. Na een
lange bestemming in de landbouw is de
laatste agrariër in 2006 gestopt. Het huis
heeft nu een woonbestemming.
Er staan twee bijzondere bomen op het
terrein. Voor de boerderij links naast
de oprijlaan staat de oudste iep van de
Haarlemmermeer met een omvang van
3.42 meter; hij is ruim 100 jaar oud. In
heel Nederland zijn maar 7 iepen met een
grotere omvang bekend. Deze leeftijd is
ook heel bijzonder gezien de 3-4 golven
van iepenziekte die telkens 90-98 % van
de iepen het leven heeft gekost. Deze
iep moet dus wel redelijk iepenziektebestendig zijn. Gezien de leeftijd en diktes
van de andere iepen is het waarschijnlijk
1
Haarlemmermeer ‘Bomen om bij weg te dromen’
dat dit exemplaar in 1921 geplant is als
10- 20 jarige boom. Naast de iep ziet u
een zwarte populier van circa 80 jaar oud
en een omvang van 2.87 meter.
Haarlemmermeer ‘Fietstocht Lijnden en Badhoevedorp’
van zijn imposante omvang, ouderdom
en de gedachte aan wat deze boom
allemaal heeft langs zien komen. Voor
het huis staan mooie leizomerlindes van
een jaar of 80 oud met een omvang van
1.2 meter en links opzij van het huis
staan tien grijze of schietwilgen die ook
al 80 jaar oud zijn. De dikste daarvan
heeft een omvang van ruim 5 meter.
De mooie hoogstamboomgaard bestaat
uit 2 walnotenbomen en de 4 goed
onderhouden perenbomen. Zij zijn ook
circa 80 jaar oud en hebben een omvang
van respectievelijk 1 meter en 1.2 meter.
Helaas is het ras niet bekend.
Fiets nu terug langs de Hoofdvaart
westzijde richting Lijnden. Ga bij
de kruising met de Schipholweg
rechtsaf. Stop bij de Schipholweg
nummer 569 voor de dikste
zomerlinde uit de polder. Op deze
lange polderwegen kunt u de
uitgestrektheid van de gemeente
Haarlemmermeer ervaren. Van noord
naar zuid is het ruim 20 kilometer.
Met wind tegen een hele klus. Langs
de lange polderwegen vindt u veel
Canadese populieren.
6 Op het erf van Schipholweg 569 staan
6 zomerlindes waarvan de dikste bijna
3 meter is; dit is dikste van de polder.
Let op de karakteristieke ronde kroon en
takstructuur.
3 Bij nummer 205 vindt u een mooie,
monumentale boerderij met prachtige
erfbeplanting. Deze bestaat uit 3 grote
beuken (dikste bijna 3 m) en 15
paardenkastanjes (dikste ruim 2,5 m).
4 Net na de A5 (na 1100 m) liggen 2
boerderijen naast elkaar. Op nummer
315 ligt een bijzonder goed onderhouden
boerderij, waar ook het onderhoud van
de erfbeplanting vele generaties de
juiste aandacht heeft gekregen. Deze
stolpboerderij ligt iets verder van de weg
en is omgeven door een goed onder­
houden grasveld. Voor aan de weg staat
een van de mooiste kastanjebomen van
de polder met een omtrek van 4 meter.
Deze dateert uit de vroegste jaren van
de polder. De boom is zeker 120 jaar
oud en mogelijk wel 160. Helaas is er
door paddenstoelen rot ingetreden en
is er een boomdikke tak afgebroken.
Deze boom houdt het geen 20 jaar meer,
maar zolang hij er staat, is het genieten
Bij de kruising met de Sloterweg gaat
u rechtsaf. Fiets door tot nummer 483.
meter omtrek, die in 1942 geplant is op
10- 20 jarige leeftijd. Deze soort krijgt
4-6 vruchtbollen aan een tak; de gewone
plataan maar 1-2 bollen.
10 250 meter verder aan de rechterkant
op nummer 326 vindt u een fraai staaltje
van erfbeplanting. De 5 esdoorns (dikste
2.5m), 12 zomerlindes (dikste 2.30m) en
de paardenkastanje (2.75m) zijn geplant
in 1909.
11 Sloterweg 319: Volkstuinencomplex
met boomgaard Sloterland houdt het
eerste weekend van mei (bloei) en het
tweede weekend van september (oogsttijd)
een open bomen­kijkweekend van 10.00
tot 15.00 uur. Alleen dan is de tuin voor
publiek toegankelijk.
7 U ziet daar een mooie rode beuk van
3.35 meter omtrek en 100 jaar oud.
paddenstoel op kastanjeboom
5 Op het naastgelegen erf op 329 wordt
de boerderij als busstalling benut. Voor
het gebouw staan 2 beuken met een
bijzondere flesvormige stam van
4.3 meter en 3.4 meter omtrek.
Ze zijn150 jaar oud.
8 300 meter verder bij nummer
489/491 staan een paardenkastanje
van 2.9 meter en twee schietwilgen van
meer dan 4 meter omtrek. Deze bomen
zijn circa 80 jaar oud. Het huis wordt niet
meer bewoond.
9 We keren om en gaan terug naar de
kruising met de Tweeduizend El-weg.
Na 200 meter bij Sloterweg nummer
411 staat een oosterse plataan van 2.75
Tijdens deze weekenden zijn de hoog­
stamfruitbomen en andere bijzondere bomen te bewonderen. Bijzonder is dat
van vrijwel alle oude hoogstamfruitbomen het ras gedocumenteerd en bekend
is. Een deel van de bomen plantte de
2
Haarlemmermeer ‘Bomen om bij weg te dromen’
oprichter van het biologisch-dynamische
tuinbouwbedrijf ‘Sloterland’, Hans
Wolterbeek, tussen 1937 en 1950.
Het beheer is nu in handen van de
volkstuinvereniging Vrienden van Sloter­
land en de familie Wolterbeek.
De volgende appelsoorten zijn op Sloter­
land te vinden: perzikrode zomerappel,
Bramsley’s seedling, Glorie van Holland,
Bradex/Franse zure, Manx Godlin,
Groninger Kroon, Schone van Boskoop,
Golden Delicious, Notaris appel, Early
Victoria.
De volgende perensoorten zijn op
Sloterland te vinden: Winterjan,
Zwijndrechtse wijnpeer, Claps favourite,
Comtesse de Paris, Noordhollandse
suikerpeer.
Op Sloterland is geen parkeergelegenheid.
Er is wel een fietsenstalling. Er is een
plattegrond beschikbaar, waarop de
verschil­lende fruitrassen zijn aan­ge­
geven, evenals een folder van de volks­
tuinvereniging.
Haarlemmermeer ‘Fietstocht Lijnden en Badhoevedorp’
12 Bij nummer 30 staat een mooie
watercipres van 45 jaar oud met een
omvang van bijna 2.5 meter. Deze
boom­soort is een levend fossiel dat in
de 19e eeuw in China herontdekt werd.
Vanaf 1960 is deze soort massaal door
kwekers vermenigvuldigd, omdat hij geen
ziektes heeft. Vergelijk deze boom met de
moerascipres in de Dellaertlaan verderop.
Ga aan het einde van de Pelikaan­
straat links de Burg. Amersfoordtlaan
in.
13 Deze laan is weer omzoomd door
platanen. Tegenover nummer 7b vindt
u een beuk van 160 jaar oud met een
omtrek van ruim 3 meter. Waarschijnlijk
hoorde deze boom bij boerderij Badhoeve
(1854) die hier gestaan heeft en waaraan
Badhoevedorp zijn naam dankt.
U rijdt na de kruising met de
Schipholweg door een groene poort
van ruim 100 platanen Badhoevedorp
binnen. Deze bomen zijn zo’n 90 jaar
oud en de dikste meet 2.75 meter. Na
de kruising met de A9 (u gaat daar
onderdoor) neemt u de vierde weg
rechts. Dit is de Pelikaanstraat.
wisselbouw en gebruik van nieuwe
machines zoals de stoomploeg. Zelfs
koningin Sophia, de vrouw van Koning
Willem III, kwam in 1865 op bezoek.
Ondanks zijn innovatieve ideeën was
de boerderij niet winstgevend. Omdat
Amersfoordt niet onbemiddeld was, hield
hij het nog lange tijd vol. In 1918 nam
de Amsterdamse Rijtuig Maatschappij de
boerderij over en gebruikte de boerderij
voor fourageren en beweiding van hun
paarden. Achterliggende gedachte
was toen al, om op die plek op den
duur huizen te bouwen. Badhoevedorp
werd een tuindorp onder de rook van
Amsterdam.
Ga terug op de Burg. Amersfoordtlaan
en neem de eerste weg links.
14 Meteen aan uw linkerhand ligt de
Roerdompstraat met een vijver en een
haag van lindes langs de weg. Dit zijn
de gewone lindes: let op de bladvorm in
vergelijking met bomen bij de volgende
halte.
Ga terug naar het begin van de
Roerdompstraat en sla rechts af en
meteen weer rechtsaf. Dat brengt u
na 200 m in het Snijdersplantsoen.
Deze boerderij werd in 1854 opgezet door
de latere burgemeester Amersfoordt. De
boerderij kreeg al snel grote bekendheid
in binnen- en buitenland door zijn
revolutionaire landbouwmethoden zoals
kroon met takken die niet ‘opgekroond’
zijn (wat helaas vaak gebeurt), maar
tot laag bij de grond buigen. De dikste
winterlinde is 2 meter in omvang en zou
volgens de bomenlijst van de gemeente
50 jaar oud zijn. Wij denken dat de lindes
70-80 jaar zijn, net als de andere bomen
in deze wijk. De wijk dateert uit de jaren
vijftig, tel de plantleeftijd erbij op……
15 Op het veld ziet u 5 prachtige
winterlindes. Winterlindes heten wel
kleinbladige lindes (klein blad met
een gave bladrand) en zomerlindes
grootbladige lindes (met een gezaagde
bladrand). De meest algemene linde
is een kruising van deze wilde soorten
(met een middelgroot blad een gezaagde
rand). Er staan veel zomerlindes en
gewone lindes in de polder en maar
weinig winterlindes. De dikste van deze
lindes is meteen ook de dikste winterlinde
van de polder. Alle lindes hebben een
karakteristieke kruinvorm met een ronde
top. Deze winterlindes hebben een mooie
Foto: vlnr winterlinde, gewone linde, zomerlinde
Ga bij de kruising met de Rijstvogel­
straat linksaf en dan direct rechts de
Dellaertlaan in.
16 Ook daar is een mooie verzameling
van bomen: 5 Hollandse iepen, een
Kaukasische vleugelnoot, 6 Spaanse
aken en een moerascipres aan de
overkant van de vijver. De moerascipres
is een moerasboom met een speciale
aanpassing aan het onder water staan.
Kniewortels van moerascipres
3
Haarlemmermeer ‘Bomen om bij weg te dromen’
Haarlemmermeer ‘Fietstocht Lijnden en Badhoevedorp’
Deze bomen staan dus op zeer vruchtbare
grond of zijn minstens 100 jaar oud. Bij
nummer 35 staat een van de dikste essen
van de polder met een omvang van bijna
3 meter. Het niet de dikste es van de
polder maar zeer de moeite waard. Deze
zou volgens de monumentale bomenlijst
ook maar 60 jaar zijn, maar er zou
hetzelfde mee aan de hand kunnen zijn
als met de haagbeuken.
Deze boom maakt zogenaamde knie­
wortels (vooral bij natte voeten) die wel
2 meter hoog kunnen worden. Misschien
om lucht te happen? Door het maaien van
het gazon om deze boom heen kunnen
de luchtwortels zich niet ontwikkelen. Ze
worden elk jaar tien keer afgeschaafd.
Maar als u goed kijkt, zijn ze wel te
vinden vooral aan de waterkant.
Halverwege het plantsoen kruist de
Uiverstraat. Ga die in en rijd tot de
kruising met de Zwaluwstraat.
17 Op de hoek staan 2 heel mooie valse
acacia’s, ook wel Robinia’s genoemd.
Deze bomen ontwikkelen bij het ouder
worden een bijzonder diep gegroefde
bast en zeer creatieve, knoestige takken
die de moeite van het bekijken waard
zijn. Het geeft de bomen een doorleefde
indruk. Robinia’s maken in juni ook mooie
bloemtrossen, waardoor ze interessant
zijn voor insecten. Ook hun hout is van
hoge kwaliteit. Deze boom maakt hout
van de kwaliteit van tropisch hardhout.
Dat hoeft niet geschilderd te worden.
Fiets de Rijstvogelstraat uit tot op de
ringvaartdijk en sla rechtsaf. Fiets
door tot de volgende afslag (bij een
benzinestation) bij Nieuwemeerdijk
143.
Diepe groeven in bast Robinia
Fiets terug naar de kruising met de
Rijstvogelstraat en ga rechtsaf.
18 Tegenover nummer 46 staan de
twee dikste haagbeuken van de polder
van bijna 3 meter omtrek. Dat is voor
deze langzaam groeiende boom zeer
dik. Mogelijk zijn ze afkomstig van een
boerderij die hier stond vóór de bouw van
de wijk. Let ook bij deze bomen speciaal
in de winter op de zeer karakteristieke
kroonvorm met steil omhoog reikende,
dichte takken. Andere haagbeuken van
80 jaar oud waren nog maar 2 meter in
omvang.
Fiets via de Nieuwemeerdijk en de
Akerdijk terug richting het beginpunt,
gemaal Lijnden. Heeft u er nog
geen genoeg van, breng dan nog
een bezoekje aan het wandelpark
van Badhoevedorp. Neem de afslag
Kamerlingh Onneslaan, ga dan de
tweede weg rechts de Einsteinlaan
in en parkeer daar uw fiets. Maak
een lekkere wandeling door dit
gevarieerde loofbomenbos met
een aantal flinke populieren. Als
uitsmijter vindt u op een van de
eilandjes langs de Keizerweg een
kolonie aalscholvers en reigers met
nesten.
19 Dit is Huize ‘t Hogeland uit 1915. Voor
het huis staat prominent in het zicht een
van de mooiste esdoorns van de polder
met een omvang van meer dan 3 meter
(de dikste van de polder). Deze boom is
waarschijnlijk op 10-20 jarige leeftijd in
1915 geplant en dus 110-120 jaar oud.
De boom is in prima conditie.
20 Op nummer 425/426 staat de dikste
rode paardenkastanje van de polder met
een omvang van 3.1 meter. Deze krijgt
rode bloemen in het voorjaar. De gewone
paardenkastanje krijgt witte bloemen.
Tegenover de kastanje staan in het parkje
de dikste Canadese populieren van de
polder met een omvang van ruim 4 meter.
Colofon
‘Bomen om bij weg te dromen’is een
gezamenlijk project van stichting
M.E.E.R.Groen en De Heimanshof in
Hoofddorp.
De routes zijn te downloaden via
www.stichtingmeergroen.nl
Tekst: Franke van der Laan en
Ans Röling. Vormgeving: Member
Since. Foto’s: Ans Röling, Kees van
der Veer. APRIL 2014
4