Uitnodiging ontmoeting vacante gemeenten en TU

Zwolle, 13 februari 2014
Betreft: uitnodiging ontmoeting (verwachte)vacante gemeenten met studenten en
kandidaten van de Theologische Universiteit te Kampen
Geachte leden van de kerkenraad en/of beroepingscommissie,
Het volgende brengen wij graag onder uw aandacht.
In 2012 vond er een ontmoeting tussen vacante gemeenten en studenten van de Theologische
Universiteit Kampen plaats, de zogenoemde ‘speeddate’. Klik hier voor een artikel gepubliceerd
in het ND van 15 maart 2012. Uit de evaluatie bleek dat beide partijen deze ‘speeddate’ zeer
zinvol vonden. Het eerste onderlinge contact werkte ‘drempelverlagend’ voor de
vervolggesprekken. Uit deze ontmoeting zijn verschillende ‘matches’ ontstaan, die in een aantal
gevallen tot invulling van vacatures leidden.
Ook dit jaar studeren er D.V. weer een aantal studenten van de Theologische Universiteit
Kampen af en worden mogelijk beroepbaar gesteld als predikant.
Daarnaast stellen een aantal studenten zich beschikbaar als ‘predikant in opleiding’.
Graag nodigen wij u uit om de studenten/kandidaten te ontmoeten op
Woensdag 26 maart 2014, van ongeveer 17.00 tot 21.30 uur te Kampen
(nadere details volgen na aanmelding)
Het doel van deze ontmoeting is om (meerdere) betrokkenen met elkaar in contact te brengen
en om het beroepingsproces nader te verkennen.
Graag ontvangen wij vóór 1 maart uw reactie of u wel/niet aan deze ontmoeting kunt
deelnemen en met hoeveel personen u wenst te komen. Dit kunt u doen via
[email protected] .
Kunt u niet aanwezig zijn, maar wilt u wel ondersteuning bij beroepingswerk, neem dan contact
op via [email protected] of 038-4270455.
Voor meer informatie over beroepingswerk en de handreiking beroepingswerk klikt u hier.
Voor informatie over ‘predikant in opleiding’ klikt u hier.
Wij zien er naar uit u op 26 maart te ontmoeten!
Met vriendelijke groet,
Namens Steunpunt Kerkenwerk,
Mevr. S. van Delden,
Adviseur Kerkelijk Personeelsbeleid