Eerste nieuwsbrief Nieuwsbrief nr. 1 2014 Oudercommissie: leden

Eerste nieuwsbrief
Dit is de eerste nieuwsbrief van Gastouderbureau Toppie. Vanaf nu
ontvangen jullie met regelmaat een nieuwsbrief van ons. Hierin
vinden jullie onder andere nieuws van het gastouderbureau,
pedagogische tips en interessante artikelen. De nieuwsbrief wordt
verspreid naar alle gast- en vraagouders van Gastouderbureau Toppie.
Oudercommissie: leden gezocht!
Nieuwsbrief nr. 1
2014
Een oudercommissie is voor een gastouderbureau heel belangrijk. Vraagouders
kunnen hierin advies geven op allerlei verschillende gebieden, waardoor de kwaliteit
van de opvang van de kinderen beter wordt!
Vanuit de GGD geldt daarom een eis dat elk gastouderbureau zijn eigen
oudercommissie moet hebben, bestaande uit minimaal 3 leden. Dit om de kwaliteit
van de opvang te kunnen waarborgen.
GOB Toppie
Postbus 505
5460 AM Veghel
0413 87 00 68
www.gobtoppie.nl
[email protected]
Gastouderbureau Toppie is dan ook hard op zoek naar 3 vraagouders die
plaats willen nemen in onze oudercommissie. Twee keer per jaar komt de
oudercommissie bij elkaar om met elkaar de kwaliteit te bespreken en
adviezen te geven aan het Gastouderbureau Toppie.
Wanneer u het leuk vindt betrokken te zijn bij het wel en wee van
uw en andere kinderen die opgevangen worden door gastouders
van Gastouderbureau Toppie, meld u dan aan bij bemiddelingsmedewerker
Tonia
Daniëls
of
Elleke
Lenkens
via
[email protected]
Bedankt!
Nieuwe huisbezoeken gastouders in juni
Kennisgemaakt met alle gastouders
Aangezien de afgelopen huisbezoeken voornamelijk plaats hebben
gevonden in december en januari, zullen de nieuwe huisbezoeken van
de gastouders gepland worden in juni. Dit omdat juli vaak een drukke
maand is in verband met de vakantieperiode. Jullie ontvangen tegen
die tijd een e-mail of telefoontje van ons om het bezoek te plannen.
Wij kunnen nu alvast verklappen dat we dan een verrassing mee zullen
nemen voor jullie gastkinderen!
Afgelopen maanden zijn bemiddelingsmedewerkers Tonia Daniëls en Elleke
Lenkens druk bezig geweest met het
afleggen van alle huisbezoeken.
Website Gastouderbureau Toppie bijna klaar
Onze website is bijna online! Op de website vinden jullie onder andere
informatie over het gastouderbureau, kunt u inloggen, inspectierapporten van de GGD inzien en kleurplaten afdrukken.
www.gobtoppie.nl
Pedagogische test: Werken in een woonomgeving (hoofdstuk 12)
In 2013 verscheen het pedagogisch kader. Loes Kleerekoper, auteur van het
Pedagogisch kader 0-4 jaar, test graag de pedagogisch kennis van gastouders.
1. Waar probeert de gastouder bij de inrichting rekening mee te houden?
a) Dat de kinderen altijd in dezelfde ruimte zijn zodat ze samen kunnen spelen.
b) Dat ze alle kinderen altijd kan zien.
c) Dat kinderen soms behoefte hebben aan privacy.
2. Welke van de volgende uitspraken is juist?
a) Spelenderwijs leren de kinderen om het speelgoed op de juiste plaats op te ruimen.
b) Kinderen hoeven bij de gastouder niet op te ruimen, dat is de taak van de gastouder.
c) Neerzetten van de knutselwerkjes van de kinderen geeft alleen maar rommel.
3. Welke uitspraak over de buitenruimte is niet waar?
a) Baby's doen buiten andere ervaringen op dan binnen.
b) Kinderen weten instinctief welke besjes giftig zijn en welke niet.
c) Verharde paadjes zijn geschikt voor kinderen om te fietsen en steppen.
Antwoorden:
2. A
3. B
Bron: kinderopvangtotaal.nl
1. C
De nieuwe website wordt:
Inmiddels hebben we met alle
gastouders kennisgemaakt en ook een
groot aantal vraagouders waren
aanwezig tijdens de huisbezoeken. We
willen jullie bij deze nogmaals hartelijk
danken voor jullie gastvrijheid. Het
doet ons goed te zien dat er zoveel
professionele gastouders bij ons
aangesloten zijn die zich met liefde
inzetten voor de opvang van hun
gastkinderen!
Evaluatie vraagouders
Binnenkort zal telefonisch contact op
worden genomen met alle vraagouders,
voor een jaarlijkse evaluatie van de
gastouderopvang. Vraagouders kunnen
dan aan de hand van een korte
vragenlijst hun mening geven.
VOG zo snel mogelijk opsturen
Aan het begin van dit jaar hebben alle gastouders (en huisgenoten van
gastouders) per e-mail een instructie ontvangen met betrekking tot
het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Helaas
hebben wij nog niet van iedereen een kopie van deze VOG ontvangen.
Graag willen wij jullie verzoeken deze zo snel mogelijk op te sturen. Dit
kan als een scan per e-mail naar [email protected] of per post naar:
Jaar van de Groene Kinderopvang voor gastouders
2014 is het Jaar van de Groene Kinderopvang. Dat betekent ook dat gastouders worden
uitgenodigd om dit jaar, meer dan voorgaande jaren, groene keuzes te maken en vaker
naar buiten te gaan. KNGO heeft op haar website op een rij gezet waar gastouders hun
groene inspiratie vandaan kunnen halen.
Dit jaar is het moment om natuur en natuurbeleving een blijvende plek te geven in je
gastouderopvang. Dat gaat verder dan af en toe buitenspelen. Want steeds meer
kinderen groeien op achter de tv en de computer met een toename van obesitas tot
gevolg. Juist in de opvang kunnen we het verschil maken.
Gillen, rennen en vies worden
Dat vindt ook Janneke van den Bos, initiatiefnemer van de stichting Groen Cement en
directeur van ZON! Kinderopvang in Delft. Zij pleit er in het januari/februarinummer
van tijdschrift Kinderopvang niet voor om meteen een groen beleidsplan te maken.
'Buitenspelen moet je niet ingewikkelder maken dan het is, want het is zo simpel.'
Volgens Bos vinden kinderen buiten vooral fijn omdat alle beperkingen daar weg zijn.
Je mag er gillen, rennen, vies worden en je constant verwonderen.
Kinderopvang Festival
In mei staat het Jaarcongres Kinderopvang ook geheel in het teken van het Groene Jaar.
In samenwerking met Groen Cement wordt het Kinderopvang Festival georganiseerd
op het Lijm en Cultuur-terrein in Delft. Daar kunnen de bezoekers, pedagogisch
medewerkers in de kinderopvang en gastouders, hun hart ophalen met
kennisworkshops, doe-sessies en groene activiteiten. Het Kinderopvang Festival vindt
plaats op woensdag 21 mei.
Lees meer op www.kngo.nl.
Bron: kinderopvangtotaal.nl
GOB Toppie
Postbus 505
5460 AM Veghel