Nieuwskring 04-09-14

ieu
ws
04 september 2014
Algemeen
welkom!!!
De zomervakantie is weer voorbij. Hopelijk heeft iedereen genoten van die 6
alender
lange weken vrij, maar heeft iedereen ook weer frisse zin in het nieuwe schooljaar. Welkom in ieder geval.
september
woensdag
koekendag
Zoals al jaren gebruikelijk, maar even ter herhaling! Wij zouden het fijn vinden als
11-09
19.15-19.45u Overblijfinfo
20.00-21.00u Stamgroepavond
21.00-21.30u Groep 8 info
alle kinderen voor de ochtendpauze drinken en fruit/groente mee naar school nemen. Alleen op woensdag mogen zij koek mee. Wij hopen hiermee het nuttigen van
gezonde snacks te stimuleren.
12-09
Weeksluiting
KUVO Klassendag bovenbouw
18-09
Volgende Nieuwskring
overblijven
Gisteren is het overblijfrooster opnieuw naar iedereen gemaild. Willen alle over-
22/ 24-09
22/26-09
25/26-09
Werkweek middenbouw
Onderbouw vrij
Middenbouw vrij
29-09
Weekopening Beren 09.00u
30-09
KUVO Beren
blijfouders nog even goed kijken wanneer zij aan de beurt zijn en of zij eventueel
de open gaten zouden kunnen invullen?
Volgende week donderdagavond is er een korte overblijfbijeenkomst van 19.1519.45u in de hal, voorafgaand aan de Stamgroepavond. Wij vinden het fijn (vooral
voor de nieuwere ouders) als u hierbij aanwezig bent, zodat we alle gezichten weer
even gezien hebben en de overblijfregels kort met elkaar kunnen doornemen.
Tot dan!
jaarkalender, formulieren en facturen
Voor de zomervakantie zijn de Jaarkalenders 2014-2015 met elk kind mee naar
huis gegaan. Neemt u de belangrijke data (vakanties, studiedagen, werkweken,
speciale avonden..) over in de eigen agenda? De Jaarkalender, schoolgids etc. komen op de site te staan.
Zoals gisteren reeds gemaild, zijn er deze week ook diverse papieren mee naar huis
gegaan met uw kind. Mocht u papieren missen, geef dit dan door aan de administratie. Het Alarmformulier graag deze week weer ingevuld mee retour (inleveren
bij de leerkracht)!
Directie
Graag aandacht voor het volgende:
Voor de zomervakantie heeft het team zich o.a. gebogen over de vraag welke afspraken en gedragsregels wij belangrijk vinden op de Kring. Daar is een hele lijst
met items uit voortgekomen. Wij willen graag in samenspraak met een groepje
ouders en wellicht ook in overleg met de kinderen, komen tot de 5 belangrijkste
gedragsregels, waar wij met elkaar voor willen staan. Deze regels positief verwoorden en zichtbaar in de school terug laten komen. Wellicht in inspirerende,
mooie en creatief vormgegeven objecten? Wil je meedenken en doen: meld je bij
Jeroen aan en geef aan, waaruit jouw bijdrage kan bestaan. Jeroen coördineert
deze actie.
Ook is er een eerste verkenning geweest aangaande de vraag “Wat je nu van elkaar
mag verwachten op een basisschool als de onze, een jenaplanschool?” Ouders,
kinderen en groepsleerkrachten, over een weer. Het gaat hier om beelden en verwachtingen, ten aanzien van de organisatie van de school, de communicatie over
de ontwikkelingen van de kinderen. Wat moet er goed geregeld zijn en is dat zo?
Waar kan het beter, waar moet het beter en hoe ziet dat er vervolgens uit? Wat wil
en mag je minimaal verwachten van onze basisschool? En als het een onsje meer
mag zijn, waarin vertaalt zich dat dan? Vanuit het team hebben Hanneke, José,
Karin, Jeroen en Renée zich hiervoor aangemeld. Welke ouders werken hieraan
mee? Voorstel eerste bijeenkomst: donderdag 25 september 20.00 – 21.30 uur.
Aanmelden graag ook bij Jeroen.
Als laatste vraag ik jullie aandacht voor het willen meedenken en eventueel meeschrijven aan het, nieuw te ontwikkelen, schoolplan 2015 – 2019. Waar zijn wij de
afgelopen jaren mee aan de slag geweest? Welke items vragen om verdere ontwikkeling, implementatie en borging? Welke nieuwe ontwikkelingen dienen de komende jaren opgepakt te worden en uitgewerkt? Welke opbouw in doelen is aan
te bevelen en hoe vertalen wij dit concreet in een meerjarenveranderingsplan?
Vanuit het team doen Renée, Margriet en Jeroen (MT) hieraan mee. Welke ouders
schuiven hierbij aan?
Voorstel eerste bijeenkomst: dinsdag 4 november 20.00 – 21.30 uur.
Onderbouw
Onderbouw
welkom!
Een hartelijk welkom aan alle (nieuwe) kinderen in de Dolfijnen en de Krokodillen
We hopen dat de kinderen een beetje kunnen wennen aan het schoolritme. Wanneer er iets is of u heeft vragen, bespreek dit dan gerust met de leerkrachten.
Willen jullie thuis goed oefenen met het aan- en uitkleden, schoenen aantrekken
en het bezoeken van het toilet (met name het afvegen).
gesprekken
De leerkrachten van groep1/2 zullen zelf een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek met de ouders van nieuwe kinderen (mits deze nog niet heeft
plaatsgevonden). Het is fijn en zinvol om elkaar beter te leren kennen.
Gesprekken met groep 2-ouders zullen plaatsvinden in november n.a.v. het eerste
Kijk-registratie-verslag.
gymspullen
Willen alle kinderen hun gymspullen (voorzien van naam) meenemen naar school?
De gymtasjes kunnen in de daarvoor bestemde gymbak. Graag regelmatig mee
naar huis om te wassen en controleren of de gymschoentjes niet te klein worden.
stamgroepavond
Volgende week donderdag 11 september is de stamgroepavond (zie jaarkalender).
Wij hopen dat alle ouders aanwezig zijn in de stamgroep van hun kind. Voor ons
is het handig om te weten wie we kunnen verwachten, dus schrijf je vast in (lijst
hangt op prikbord bij de groepen)!
kennismaken
We zijn bezig met het kennismakingsproject: “Dit ben ik!” Heel goed voor de
groepsvorming!
onderbouw vrij wk 39
Week 39 (22 t/m 26 september) zijn de kinderen uit de onderbouw vrij i.v.m. de
werkweek van de middenbouw (Vogels en de Vissen). De leerkrachten zijn als
begeleiding mee.
Middenbouw
Middenbouw
werkweek
In week 39 gaat de middenbouw (de Vogels en de Vissen) op werkweek naar Lage
Vuursche. We zijn druk bezig met de voorbereidingen en in de aankomende weken
zullen wij hier in de groepen de nodige aandacht aan besteden. We vertrekken op
maandagmorgen 22 september en komen terug op woensdag 24 september. Op
donderdag 25 en vrijdag 26 september is de middenbouw vrij. We hebben er heel
veel zin in!
werkweekinfo
en stamgroepavond
Jullie zijn allen van harte uitgenodigd voor de stamgroepavond, volgende week
donderdagavond 11 september. Werkweekbegeleiders en Vossen zijn, na de stamgroepavond (v.a.21.00 uur), welkom voor instructie over de werkweek.
gymspullen
Willen jullie zorgen voor goede gymspullen voor je kind? Kijk even of de gymschoenen nog goed passen en geef je kind een handdoek mee (voor het douchen
na de gym). Graag de natte handdoeken (op de dag van de gymles) mee naar huis
voor de was!
De Vogels gymmen op dinsdagmorgen en vrijdagmiddag.
De Vissen gymmen op dinsdagmiddag en woensdagmorgen.
1-2-3-100-1000
We hebben een goede start gemaakt met gemotiveerde kinderen die heel hard
gewerkt hebben. Groep 3 heeft de getallen 1-2-3 gehad en groep 4 is aan het
stoeien met het schrijven van getallen onder de honderd en sommigen zelfs onder
de duizend!!
Tussenbouw
Tussenbouw
Kennismaken
De Beren zijn, zoals ieder jaar, begonnen met het project Kennismaken. De kinderen zijn druk bezig met de opdrachten van de kaarten. Het volgende project is de
Prehistorie. Dit is tevens het thema van de werkweek in oktober.
In het kader van het kennismaken, willen wij jullie ook allemaal uitnodigen voor
de stamgroepavond welke volgende week donderdagavond 11 september plaatsvindt. We starten om 20.00u in de groepen.
kuvo
Op 30 september hebben we om 9 uur een voorstelling in het Klooster. Dat betekent dat de kinderen daar op eigen gelegenheid heen gaan en dat er een aantal
ouders zijn die de kinderen daar om ca. 10.30u weer ophalen. Per fiets of auto. Er
komt nog een lijst op ons Beren-prikbord (in de hal bij de hoofdingang) te hangen
waar je je naam kunt invullen.
Ook hebben wij een aantal ouders nodig die op 14 oktober kinderen de naar
Otterlo (werkweek) brengen en op 16 oktober weer komen ophalen. Ook hiervoor
hangen we een lijst op.
gym
De Beren gymmen dit schooljaar op dinsdagmorgen en op de vrijdagmiddag. Denken jullie aan goed passend schoeisel en een handdoek. Na het gymmen gaan alle
kinderen douchen. Het is wel zo fris om de gymspullen regelmatig mee naar huis
te nemen en de natte handdoeken uit de tas te halen.
contactouder(s)
gezocht
Onze contactouders zijn naar de bovenbouw vertrokken. Wij zoeken dus weer twee
mensen die het komende jaar voor ons wat dingetjes willen regelen. Als je interesse hebt laat het dan even weten aan Karin of Ellen. (Wel snel hoor, want er zijn
maar twee plaatsen en er is altijd heel veel belangstelling!)
Wij wensen alle Beren een berengezellig Berenjaar!
Bovenbouw
Bovenbouw
een nieuw schooljaar
In beide bovenbouwgroepen zijn we goed opgestart. De kinderen hebben er weer
zin in en wij ook! Voor het schooljaar hebben alle kinderen een agenda nodig en
een rekenmachine. We gaan in de klas oefenen met het werken met een agenda.
Kringen en andere zaken kunnen daarin worden opgeschreven. Ook hebben sommige kinderen een nieuwe multomap nodig (23 rings) voor hun portfolio. Graag
willen we dat de kinderen dit eind volgende week allemaal bij zich hebben.
1.000.000.000
Met rekenen zijn we begonnen met getaloriëntatie. De focus ligt hier op het schrijven van grote getallen (tot 1 miljard!!). Ook herhalen we de tafels en de deeltafels
weer. We willen ouders en kinderen vragen deze thuis weer te oefenen. Dit kan
heel makkelijk, bijvoorbeeld met een lijstje op de wc, een kleine overhoring tijdens
het eten (steeds sneller), of via de computer (bijvoorbeeld op de site klasonline.
nl). Ook staan de spellingwoorden weer op www.bloon.nl. Het is de afspraak dat
kinderen dit ook twee keer per week thuis oefenen.
prjoect
Het eerste project van Wereldoriëntatie start over twee weken en heet: “The Circle
of Life”. Dit project gaat over verschillende biotopen waar van alles groeit en leeft,
maar ook over de evolutietheorie en over determineren.Voor het project zijn we op
zoek naar natuurtijdschriften met dierenplaatjes waarin geknipt mag worden. Ook
willen we graag kosteloos materiaal: doosjes, wc-rollen, emmertjes enz. om mee
te knutselen. Alvast bedankt voor het meenemen!
stamgroepavond en groep 8 informatieavond
Op donderdag 11 september om 20.00 uur is er ook in de bovenbouwgroepen een
stamgroepavond. We zouden het heel prettig vinden als er zoveel mogelijk ouders kwamen. “Oude” bovenbouwouders kunnen zo aan “nieuwe” bovenbouwouders uitleg geven en vragen stellen en andersom. Als je al een vraag hebt, waar je
graag antwoord op wilt hebben, stuur dan vast een mail naar de stamgroepleerkrachten, of loop even binnen. Na afloop van de stamgroepavond hebben we nog
een bijeenkomst voor de ouders van groep 8. Tijdens deze bijeenkomst leggen we
de algemene procedure uit van de voortgang naar het middelbaar onderwijs. Deze
bijeenkomst is van 21.00-21.30u.
gymtijden
De gymtijden van de Varkens zijn veranderd. De Varkens en de Muizen gymmen dit
schooljaar op de dinsdag en de woensdag.
Op dinsdag geeft Mannie de Varkens gym en op woensdag José.
Kinderen die niet mee kunnen/mogen gymmen moeten een briefje van thuis meenemen, waar dit op staat. Denken jullie ook allemaal aan een schone handdoek voor
het douchen na de gym. Dit is verplicht. Als je kind niet kan of mag douchen, dan
graag mondeling of schriftelijk uitleg aan de leerkracht. Dank.
klassendag
kuvo
Op vrijdag 12 september doen de Muizen en de Varkens mee aan de Klassendag
van de KUVO. Vrijwilligers geven op allerlei plekken in Woerden rondleidingen en
vertellen over de stad. Willen alle kinderen die dag op de fiets naar school komen?
We gaan namelijk op de fiets naar stad. We zijn daarom ook op zoek naar ouders
die deze middag mee kunnen en willen om te begeleiden (met fietsen en de excursie). De Varkens vertrekken om 12.30u, de Muizen om 13.00u. Wie gaan er mee?
Laat het even weten aan Eva (Varkens) of Marion (Muizen).
volgende nieuwskring: 18 september 2014
inde