Contactpersoon IKC de Kubus: Hilde Bloemert Mijn naam is Hilde

Contactpersoon IKC de Kubus: Hilde Bloemert
Mijn naam is Hilde Bloemert.
Ik ben werkzaam als pedagogisch medewerker bij de Buitenschoolse opvang en ik geef extra
ondersteuning aan enkele kinderen op school.
Sinds mei 2014 ben ik, in het kader van de klachtenregeling, aangesteld als contactpersoon.
Ik ben contactpersoon voor alle geledingen van het IKC d.w.z. school, peuterspeelzaal en
kinderopvang (KDV en BSO).
Er kunnen zich situaties voordoen waarbij kinderen of ouders/verzorgers behoefte hebben om te
praten met een neutraal persoon. In dit geval kunnen zij bij mij terecht. Samen bekijken we wat de
mogelijkheden zijn om de situatie te verbeteren.
Ook kan het voorkomen dat leerkrachten en/of medewerkers van de kinderopvang ,de tussen
schoolse opvang en de peuterspeelzaal zich zorgen maken over een kind, doordat het zich in een
situatie bevindt die een negatieve invloed heeft op zijn/haar welzijn en/of de leerprestaties. Het kan
zijn dat zich iets afspeelt binnen het IKC, maar er kan ook sprake zijn van een probleem/zorgen in de
thuissituatie.
In bovengenoemde gevallen zal ik, neutraal en zonder oordeel, luisteren. Ik ben niet bevoegd om te
bemiddelen, maar kan wel voorlichting geven en eventueel doorverwijzen naar een onafhankelijke
vertrouwenspersoon of een klachtencommissie, die wel inhoudelijk advies kunnen geven.
U kunt erop rekenen dat ik, bij mijn werkzaamheden, de uiterste zorgvuldigheid in acht zal nemen.
Met vriendelijke groeten,
Hilde Bloemert