Download de toestemmingsverklaring en vul deze in.

Toestemmingsverklaring
(informed consent)
Betreft deelname aan wetenschappelijk onderzoek
“Leidsche Rijn Gezondheidsproject”
Ik heb alle informatie waarin het onderzoek beschreven wordt gelezen en begrepen. Ik heb op al
mijn vragen voldoende antwoord gekregen.
Ik verklaar hierbij:
•
Vrijwillig te willen deelnemen aan het onderzoek, ik behoud mij het recht op elk moment
het onderzoek te mogen beëindigen.
•
WEL / NIET* toestemming te verlenen voor het gebruik en bewerking van mijn
gegevens uit het Individueel Gezondheidsprofiel (IGP) en de continue registratie in de
huisartspraktijk en het in de toekomst verder vervolgen van mijn gezondheid middels het
raadplegen van gegevens in ziekte en sterfte registraties in Nederland. Deze gegevens
worden na samenvoeging in het LRGP onderzoeksbestand onder codenummer bewaard
en zonder dat mijn naam daarbij vermeld wordt. (*doorhalen wat niet van toepassing is)
•
WEL / NIET* toestemming te verlenen voor het ter beschikking stellen van alle medisch
relevante resultaten uit het Individueel Gezondheidsprofiel aan mijn huisarts ten behoeve
van de zorg. (*doorhalen wat niet van toepassing is)
•
WEL / NIET* toestemming te verlenen voor het mij op de hoogte stellen door mijn
huisarts, over voor mijn gezondheid belangrijke bevindingen, die uit bloedonderzoek of
ander wetenschappelijk onderzoek in een later stadium bekend worden. (*doorhalen wat
niet van toepassing is)
•
WEL / NIET* toestemming te verlenen om opnieuw benaderd te worden voor mogelijk
vervolgonderzoek voortvloeiend uit deelname aan het LRGP. Ik word daarvoor bij elk
onderzoek opnieuw uitgenodigd zodat ik over mijn deelname daaraan apart kan beslissen.
(*doorhalen wat niet van toepassing is)
Volledige naam: ………………………………………………………………………………….
Geboortedatum: …/…/……
E-mailadres: ……………………………………………….
Geslacht:
Telefoonnummer: …………………………………………
M/V
Adres: ……………………………………………………………………………………………..
Postcode: ……………….
Woonplaats: ……………………………………………....
Datum: …/…/……
Handtekening: …………………………………………….
Toestemmingsverklaring LRGP versie: juli 14