OUDERINFO 2College Durendael 4 juli 2014

Jaargang 3, datum 4 juli 2014
EXAMENRESULTATEN
Op 25 zijn de definitieve examenresultaten bekend geworden. Uiteindelijk is 96% van alle kandidaten
geslaagd. Maar liefst 330 diploma’s zijn uitgereikt. Proficiat alle geslaagden en ik wens jullie veel
succes met je verdere studieloopbaan. Per afdeling waren de resultaten als volgt:
Basis = 97%, Kader = 94%, GT = 100%, Havo = 94% en Vwo = 91%
Voor een sfeerimpressie van de diploma uitreikingen : Foto's diploma uitreikingen
Geert Mulders
Directeur 2College Durendael
HET ZIT ER BIJNA OP
Vrijdag 11 juli is de slotdag van dit schooljaar. Daarna start de grote vakantie, die dit jaar net zo lang
zal zijn als de vakantie van de basisscholen. Ik wens iedereen een welverdiende vakantie en hoop dat
iedereen vanaf 25 augustus gezond en uitgerust aan het nieuwe schooljaar kan beginnen.
Wellicht ten overvloede wil ik iedereen er nogmaals op wijzen dat het boekenpakket tijdig besteld
moet worden bij Iddink. Tijdig wil zeggen voor 14 juli 2014.
Bestellen kan via www.iddink.nl via de optie “bestellen”. De inlogcode voor Durendael is HTVHH4S5
Informatie over de start van het schooljaar kunt u vinden op onze site www.2college.nl
Ouders en de GMR
Ongetwijfeld weet u dat de school van uw kind een Medezeggenschapsraad (MR) heeft. Misschien
bent u zelfs MR-lid en dan weet u natuurlijk wat een MR doet. Voor alle anderen zetten wij de
belangrijkste zaken kort op een rijtje. De MR van een school bestaat uit personeelsleden, leerlingen
en ouders. Daarnaast is tijdens de meeste vergaderingen iemand van de schoolleiding (het bevoegd
gezag) aanwezig. Daarmee wordt de algemene gang van zaken en de voortgang besproken. De MR
heeft als taak om in tal van zaken het bevoegd gezag gevraagd, of ongevraagd voorstellen te doen of
adviezen te geven over kwesties die de school betreffen. In principe kunnen hiertoe alle
aangelegenheden die uw school betreffen, besproken worden. In een aantal nauwkeurig omschreven
gevallen is zelfs de instemming van de MR verplicht om bestuurlijke besluiten rechtsgeldig te laten
zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor belangrijke wijzigingen op het gebied van onderwijs. Het bevoegd
gezag heeft geen stemrecht.
De GMR doet precies hetzelfde als de MR alleen in een groter verband. Uw school valt namelijk
onder OMO (Ons Middelbaar Onderwijs). Dat is een vereniging van 35 scholen voor het voortgezet
onderwijs in met name Noord-Brabant. OMO is het bevoegd gezag voor deze scholen die hun
2College Durendael, van Kemenadelaan 5, 5061 EE OISTERWIJK website 013 – 528 67 95
Indien u de ouderinfo niet meer wenst te ontvangen: stuur dan een mail naar [email protected]
krachten hebben gebundeld in de vereniging. Door het benutten van de schaalvoordelen zijn de
scholen samen sterker en kunnen toch kleinschalig blijven. Daar profiteren onze kinderen van.
De GMR is de gesprekspartner van de raad van bestuur en heeft instemming- en adviesbevoegdheid
over beleid dat voor alle scholen geldt. Onze keuzes hebben daarom ook gevolgen voor uw school.
Om de goede keuzes te kunnen maken, vinden wij contact met ouders heel belangrijk. In de praktijk
loopt dat contact voornamelijk via onze collega-ouders in de verschillende MR-en. Maar wij zijn
natuurlijk voor alle ouders bereikbaar. Daarom stellen wij ons op deze manier voor, zodat u weet dat
wij er zijn en dat u altijd een beroep op ons kunt doen. U kunt ons bereiken via het mailadres van de
secretaris van de GMR: [email protected] Ook als ouders staan we samen sterker om
ervoor te zorgen dat onze kinderen het best mogelijk onderwijs krijgen!
Met vriendelijke groet,
Robert Bood, Mariëlle Klumpers, Paulinka van de Sande, Ine van Zoon en Tini Zoon
Veilig Honk
Nieuwsbericht (van de Dorpsraad Udenhout)
Scholieren moeten soms ver fietsen van huis naar school.
Onderweg naar school kan er van alles gebeuren. Een lekke
band, valpartijen, pesterijen of een onveilig gevoel. Om
scholieren onderweg extra veiligheid te bieden, heeft de
gemeente Oisterwijk begin dit jaar een aantal Veilige Honken in
het leven geroepen. De dorpsraden van Udenhout en BerkelEnschot realiseren na de komende zomervakantie nog eens tien
Veilige Honken waar middelbare scholieren volgend schooljaar
terecht kunnen. Een Veilig Honk is een huis of bedrijf waar
vrijwilligers een veilige plek bieden. Dat doen ze door hulp te geven aan de scholieren als ze
daarom vragen, bijvoorbeeld het uitlenen van een fietspomp of het plakken van een pleister.
De Veilige Honken zijn te herkennen aan een bord met het Veilig Honk-logo dat bij de woning
of het bedrijf is geplaatst. In geval van nood kunnen scholieren terecht bij de volgende Veilige
Honken.




Kinderopvang Tierelier
Spoordijk 8 Heukelom (Route: Oisterwijk – Tilburg)
Zwembad Baksche Ven
Baksevenweg 1 Oisterwijk (Route: Moergestel – Tilburg, via Meijerijbaan)
Familie Broeders
Eindhovenseweg 12 (Route: Moergestel – Tilburg, via Trappistenklooster)
Restaurant Redemption
Oirschotseweg 85 Moergestel (Route: Moergestel – Oirschot)
In Berkel-Enschot bij:
 Dekkers Transport
Bosscheweg 77

Fam. Jansma
Bosscheweg 39

De Bollekens
Enschotsebaan 21A
2College Durendael, van Kemenadelaan 5, 5061 EE OISTERWIJK website 013 – 528 67 95
Indien u de ouderinfo niet meer wenst te ontvangen: stuur dan een mail naar [email protected]

Houthandel Vromans
Enschotsebaan 35

Fam. Smits
Hazennest Oost 6 (vlakbij Tilburg Noord)
In Udenhout bij:
 Firma Hoppenbrouwers Elektro
Kreitenmolenstraat 201

Mac Donalds
Rijksweg 1
Tussen Udenhout en Berkel-Enschot bij:

Fam. Oerlemans
Molenstraat 48

Fam. Kools
Berkelseweg 57 (vlakbij fietspad N65)

Fam. Vos
De Kraan 96 (vlakbij Boer Robben)
Met vriendelijke groet,
Namens de schoolleiding
Geert Mulders,
Directeur 2College Durendael
2College Durendael, van Kemenadelaan 5, 5061 EE OISTERWIJK website 013 – 528 67 95
Indien u de ouderinfo niet meer wenst te ontvangen: stuur dan een mail naar [email protected]