Agenda ab vergadering 06-02-2014

RUD UTRECHT 2.0
vergadering
vergaderdatum
aanvang
plaats
status
Algemeen Bestuur RUD Utrecht 2.0
6 februari 2014
15.00-17.00
Provinciehuis | Archimedeslaan 6 te Utrecht | zaal 1 Drakensteynzaal
Openbaar (behoudens agendapunt 8; dit wordt vertrouwelijk behandeld)
1
Agenda en mededelingen
2
Verslag vergadering Algemeen Bestuur RUD Utrecht 2.0 van 8 januari 2014
Doel
Bijlage
3
: ter vaststelling
concept-verslag AB RUD van 8 januari 2014
Startnotitie juridische inrichting RUD Utrecht (deel 2)
Presentatie door Norbert de Blaay (KokxDeVoogd)
Doel
: ter vaststelling
Bijlagen : a. begeleidingsbrief b. startnotitie juridische inrichting RUD Utrecht, deel 2
4
Selectie nieuwe organisatienaam
Doel
Bijlage
5
: ter vaststelling
: notitie voorselectie nieuwe organisatienaam
Uitgangspunten en proces sociaal plan
Doel
: ter oriënterende bespreking
Bijlagen : a. aanbiedingsbrief, b. uitgangspunten werkgeverszijde en c. werknemerszijde
6
Concept Vergaderplanning DB en AB RUD Utrecht 2.0
Doel
Bijlage
7
: ter vaststelling
: concept vergaderplanning
Rondvraag
VERTROUWELIJK DEEL (vanaf 16.30 uur)
8
Stand van zaken proces bestuurlijk regisseur [mondeling]
Gasten
Doel
: de heer H.v.d. Vlist, bestuurlijk regisseur en Ben Kokx, procesregisseur
: ter oriënterende bespreking