Klik hier......voor het informatieboekje 2014 - 2015

INFORMATIEBOEKJE
Braakven 19
5258 AG Berlicum
073-503 71 17
[email protected]
www.theresiaschool.net
ALGEMENE INFORMATIE
VOOR HET SCHOOLJAAR 2014-2015
Stichting voor Katholiek en Interconfessioneel
Primair Onderwijs in de gemeente St. Michielsgestel.
Theresiaschool Berlicum
Berlicum, augustus 2014
Beste ouders,
Op school ontwikkelen kinderen zich, maar succes op school komt niet vanzelf. Daar is inzet voor
nodig. Van de leerling, van de leerkrachten en van de ouders.
Wanneer school en thuis goed samenwerken, kan het kind zich beter ontwikkelen op school.
Daarom is het belangrijk dat u weet wat er speelt op de school van uw kind.
Vandaar dat wij aan het begin van het schooljaar 2014-2015 U opnieuw willen wijzen op de
informatie over onze school op de website. Deze gegevens gaan specifiek over het komende
schooljaar.
Hebt U vragen en/of mededelingen kunt U de leerkracht ten alle tijde aanspreken voor een
afspraak , daarnaast kunt U ook via het aangegeven mailadres bij personeel Theresia uw vragen
stellen.
Iedere 2 weken kunt u het schoolnieuws waarin u uitgebreidere informatie over activiteiten
vindt, eventuele wijzigingen in de jaarplanning en actuele onderwijsinformatie vinden op onze
website www.theresiaschool.net
Inhoudelijke informatie over de school, het onderwijs en de achtergronden hiervan, vindt u ook
in de schoolgids op de website.
Tot slot wensen we alle kinderen en hun ouders een fijn, rustig en gezond schooljaar toe.
Op onze inzet kunt u zeker rekenen!
Het team en directeur van basisschool Theresia Berlicum
Inhoudsopgave
Voorwoord
Inhoudsopgave
Schoolbestuur: SKIPOS
Leden MR Theresiaschool
Personeel Theresiaschool
Onderwijs Ondersteunend personeel Theresiaschool
Gymbenodigdheden
Gymnastiekrooster Theresiaschool
Schoolgruiten, Schooltijden
Vakanties, vrije dagen
Oudervereniging en oudercommissies
Tussenschoolse opvang Beertjeshuis
Ouderavonden
Data rapporten,Jeugdgezondheidszorg
Hoofdluiscontrole
Klachtenregeling
Leerlingenzorg; zorg op maat
Leerlingen met dylexie; diagnose en behandeling
WSNS
Begeleiding LGF leerlingen
Leerlingen met een bijzondere handicap
Zorg en jeugd
Uitstroom
Leerplichtzaken en verlof
Adressen dienstverlenende instanties
Pagina
2
3
4
4
5
7
7
7
8
9
10
11
11
11
12
14
16
16
17
17
18
19
20
21
26
THERESIASCHOOL:
Braakven 19
5258 AG Berlicum
tel.: 073 - 503 71 17
E-mail: [email protected] theresiaschool.net
Web-site: www.theresiaschool.net
Schoolbestuur:
Stichting voor Katholiek en Interconfessioneel
Primair Onderwijs in de gemeente St. Michielsgestel
Postbus 99
5270 AB St. Michielsgestel
Algemeen directeur/bestuurder:
Dhr. H. Renkema
Schildershof 1a, 5271 BM Sint Michielsgestel
tel.: 073-5944328
Raad van Toezicht :
De Raad van Toezicht van SKIPOS bestaat uit de volgende leden:
Dhr. Erwin van Geenen
voorzitter
Mvr. Trudy Schiferli
Dhr. Johan Vorstenbosch
Dhr. Jean Jacques van Dijk
Medezeggenschapsraad
Leden van de M.R. voor dit schooljaar zijn voor de Theresiaschool
namens de leerkrachten: Mevr. M. Ruijssenaars Smits
Mw. A. Meijer Deckers
Mw. L.Sluiter van Vuuren
Mw. F.Janssen
namens de ouders:
Mw. L Ariba
Mw. Hannelieke van der Stappen
( moeder van Noraly en
(moeder van Teun Hoegee)
Olivier van de Wiel)
Schuurkerkpad 8 5258AE
Nijvelaar 5
5258AE Berlicum
5275 HN Den Dungen
tel.: 06-47426504
tel.: 073-6894675
Mw. C. van Lieshout
(moeder van Carmen en
Anouk) GMR lid ouder
Clarissenhoeve 25
5258 PJ Berlicum
Tel.: 06-20447015
Adviserend lid namens bestuur: Dhr. A. van Malsen
Mw. Elsen
(moeder van Floor en Teuntje)
Schuurkerkpad 26
5258 AE Berlicum
tel.: 073 -8509301
Dhr. Marco Mieras
Personeel Theresiaschool:
Directeur:
Dhr. A. van Malsen
Vliertwijksestraat 33B
5243 RG Rosmalen tel.: 073 - 521 75 73
[email protected]
Lerares 1 /2 A
Mw. L. van de Linden ( maadag-dinsdag-woensdag)
Adelaarshof 7 5424 VX Elsendorp
[email protected]
Mw. A . van Aarle van Grinsven ( donderdag-vrijdag)
Hermelijnhage 15 5258 XG Berlicum
[email protected]
Mw. L. Palte van Kasteren
Goudenregenstraat 52 5271JX St.Michielsgestel
(maandag-dinsdag-woensdag-donderdag-vrijdagmorgen)
[email protected]
Lerares
Groep 1/2 B:
Lerares
groep 1 /2 C:
Lerares
Groep 1 /2 D:
Mw. W. Subelack- van de Biggelaar
Kelwis 37
5258 JG Berlicum (maandag-dinsdag)
[email protected]
Mw. L. van der Boom-Bink (woensdag-donderdag-vrijdagmorgen)
De Gerf 1 5258 JL Berlicum
[email protected]
Mw. H. van der Aa-van der Veeken
Brouwersstraat 9
5473 HB Heeswijk-Dinther
(maandag- dinsdag-woensdag)
[email protected]
Mw. E. van Oss
Gerstakker 23, 5271 XW Sint Michielsgestel
[email protected]
Lerares
groep 1/2 E:
Mej. M.Heijmans
Maaskantje 29-b, 5271 XD Sint Michielsgestel
(maandag-dinsdag-woensdag-donderdag-vrijdagmorgen)
[email protected]
Lerares
3A
Mw. C. van Hemmen van Waardenburg ( maandag-dinsdag-woensdag)
Mgr. Godschalkstraat 2
5275BP Den Dungen
[email protected]
Mw. F. Veekens
Dorpstraat 85 5241 EB Rosmalen
(donderdag-vrijdagmorgen)
[email protected]
Mw. E. Verstegen van Lieshout
Vinkelsestraat 19
5384 SB Heesch
[email protected]
Mw. T. Spierings-Schuurmans
Paterstraat 42A
5275 AJ Den Dungen
(maandag -dinsdag)
[email protected]
Mw. G. van Helvoort-Jonkers
Oranjeplein 5
5258 KZ Berlicum
Lerares
groep 3 B:
Lerares
Groep3 C:
( woensdag-donderdag-vrijdagmorgen)
G.v.helvoo[email protected]
Lerares
Groep 4 A
Mej. G. Vos ( maandag-dinsdag-woensdag-donderdag-vrijdag)
Suiteweg 9 5245 BW Rosmalen
[email protected]
Lerares/leraar
groep 4 B
Mw. K. Smits Goossens
Beatrixstraat 31
5491 HN Sint Oedenrode
( maandag-dinsdag-woensdag)
[email protected]
Dhr. H van Hedel
Hofstede 3 5258 JP Berlicum (donderdag -vrijdag)
[email protected]
Mw. F. Janssen ( maandag-dinsdag-woensdag)
Burgemeester Janssenstraat 4
5481 RH Schijndel
[email protected]
Mw. A.Meijer-Deckers
Nuenveld 34
5258 PD Berlicum
(woensdag-donderdag-vrijdag)
[email protected]
Lerares
Groep 4C/5C:
Leraar
Groep 5 A:
Lerares
Groep 5 B:
Leraar
Groep 6 A:
Lerares
Groep 6B:
Lerares
Groep 7A:
Lerares/Leraar
Groep 7 B:
Leraar
Groep7 C:
Dhr. P.kanters
Distellaar 38, 5467 BN VEGHEL
[email protected]
Mw. D. van der Doelen van der Valk ( maandag-dinsdag-woensdag)
Schuurkerkpad 13 5258 AE Berlicum
[email protected]
Mw.. L. Stuiver van Vuuren ( donderdag – vrijdag)
v. Herlaerstraat 17 5271 HW Sint Michielsgestel
[email protected]
Dhr. P. van Kessel
Grinsel 18 5275 JP Den Dungen
[email protected]
Mw. R. Landsheer van Dillen
Tielekeshoeven 20 5242 KB Rosmalen
(maandag- dinsdag-donderdag-vrijdag)
[email protected]
Mw. S. El Zrak Lamjaata
Battutalaan 581 3526 VS Utrecht
[email protected]
Mw. M. Visser Traa
Kamillestraat 11
5275 KL Den Dungen ( maandag-dinsdag-woensdag)
[email protected]
Mw. R. Wesel-van Grinsven
Kelwis 33
5258 JG Berlicum (donderdag en vrijdag)
[email protected]
Dhr. F. van Herpen
Burg. Wolterstraat 31
5384 KS Heesch
( maandag-dinsdag-woensdag)
[email protected]
Dhr. E. Ammann
Deken Fritsenstraat 19a 5243 VL Rosmalen
( donderdag- vrijdag) [email protected]
Lerares
Groep 8 A:
Lerares
Groep 8B:
Lerares
Groep 8 C:
interne
LeerlingBegeleider gr. 1 t/m 3:
Interne
LeerlingBegeleider gr. 4 t/m 8:
ADV vervanging
Mej. H. van der Steen
Rijndersstraat 16, 5275 BN Den Dungen
[email protected]
Mw. D. Schröder Ligthart
De wielwijck 10 5321 GW Hedel
( maandag-dinsdag-woensdag)
[email protected]
Mw. M. Ruijssenaars-Smits
Sikkel 18 5391 CP Nuland
(donderdag- vrijdag)
[email protected]
Mej. F. Willems
Kuipertjeswal 13 5211 GW ’s-Hertogenbosch
[email protected]
Dhr. E. Ammann
Deken Fritsenstraat 19a 5243 VL Rosmalen
( dinsdag)
[email protected]
Mw. B. Subelack van der Schoot
Rietvoornborch 13 5247 VK Rosmalen
(maandag-dinsdag-donderdag-)
[email protected]
Dhr. M. van Boxmeer
Krommedelseweg 13 5472 PL Loosbroek
( maandag-dinsdag-woensdag-donderdag)
[email protected]
Dhr. C. Vogels
Hageland 28
5262 HK Vught
( donderdag-vrijdag)
[email protected]
Zorgteam:
directeur Dhr A. van Malsen
IB-er bovenbouw Dhr. M. van Boxmeer
Ib-er onderbouw Mw. B. Subelack van der Schoot
Managementteam:
directeur A. van Malsen
Bouwcoördinators: Mw. B. Subelack van der Schoot /
Mw. F. Veekens / Mw. D. Schröder Ligthart
Onderwijs ondersteunend personeel Theresiaschool:
Conciërge :
- Dhr. P. van de Voort (maandag-dinsdag-woensdag-donderdag)
Sint Lambertusstraat 7 5243 TG Rosmalen
Gastvrouw:
- Mw. M. van Grinsven- van den Berg (ma n.m. - di. en do.)
Nieuwe Erven 53
5384 TA Heesch
[email protected]
Gymbenodigdheden
De leerlingen van groep 1 /2 dragen gym- of balletschoenen, liefst met klittenband. Deze schoenen kunnen
op school blijven.
Voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 is speciale kleding verplicht. Dit kan zijn een gymshirtje of
balletpakje. Gymschoenen zijn eveneens verplicht. De gymschoenen moeten schoon zijn als men in de
gymzaal komt.
In verband met het kwijtraken van gymkleding is het aan te bevelen de volledige naam (dus voor - en
achternaam) in de kleding te zetten.
Gymnastiekrooster Theresiaschool
De leerlingen van de groepen 1-2 krijgen de gymlessen in de speelzaal.
De leerlingen van de groep 3 t/m 8 krijgen de gymlessen in sporthal “ de Run”
gr. 3A:
dinsdagmiddag
gr. 3B:
dinsdagmiddag
gr. 3C:
dinsdagmorgen
gr. 4A:
dinsdagmorgen
gr. 4 B:
woensdagmorgen
gr. 4 C/5C:
woensdagmorgen
gr. 5 A:
vrijdagmorgen
gr. 5 B :
vrijdagmorgen
gr. 6 A:
woensdagmorgen en vrijdagmorgen
gr. 6 B:
woensdagmorgen en vrijdagmorgen
gr. 7A:
dinsdagmiddag en vrijdagmorgen( fiets de Run )
gr., 7B:
dinsdagmorgen en vrijdagmiddag
gr. 7 C:
woensdagmorgen en vrijdagmiddag
gr. 8A:
dinsdagmorgen ( fiets de Run) en vrijdagmiddag
gr. 8B:
dinsdagmiddag en vrijdagmorgen( fiets de Run)
gr. 8 C
woensdagmorgen ( fiets de Run) en vrijdagmiddag
Klasbord:
Iedere groep heeft een klasbord app; met dit programma kunnen wij ouders rechtstreeks benaderen en
foto’s van gebeurtenissen op school laten zien.
Dit heeft als doelstelling vanuit sociaal emotionele ontwikkeling dat U gesprekjes kunt voeren over onze
activiteiten op school, daarnaast willen wij U laten zien met wat voor soort thema’s o.i.d. wij bezig zijn. Veel
lees- en kijkplezier. U kunt zich aanmelden via de groepsapp.
Schoolgruiten
Uit onderzoek blijkt dat er een verband is tussen verkeerd eetgedrag en het ontstaan van overgewicht en
welvaartsziekten. Ook blijkt dat kinderen te weinig groenten en fruit eten en te vaak kiezen voor
‘ongezonde’ tussendoortjes.
Wat de leerlingen eten is de verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers, maar met het SchoolGruitenprogramma kan de school kinderen helpen gezonder te leren eten en zo de basis te leggen voor een gezond
leven. De praktijk heeft uitgewezen dat dit werkt! SchoolGruiten is een initiatief van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de groente- en fruitsector; in bijgaande folder leest u er meer over.
Kern van het SchoolGruiten-programma is het gezamenlijk groenten en fruit eten in de klas: het ‘gruiten’.
Daarom hebben wij de Theresiaschool aangewezen als ‘gruitschool’. Het is de bedoeling dat de leerlingen op
alle dagen een portie groenten of fruit mee naar school krijgen, die zij met elkaar in de klas opeten tijdens
de ochtendpauze. Dat kan een appel, peer, banaan, mandarijn of kiwi zijn, een schaaltje aardbeien of
druiven. Een handvol cherry-tomaatjes, een stuk komkommer, wortel of paprika kan natuurlijk ook.
Variatie is leuk, lekker en ook goed voor de smaakontwikkeling van uw kind.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen gezond leren eten, zodat zij – nu en later als ze groot zijn (!) – een
gezond leven kunnen leiden. Het gezamenlijk in de klas ‘gruiten’ is een effectieve, en voor de kinderen vooral
een gezellige én leuke manier om ze daarbij te helpen.Het eten van snoepjes en koekjes is dus voortaan op
school verboden !
P.S. Een traktatie bij een verjaardagsfeestje of andere feestdagen blijft natuurlijk mogelijk !
SCHOOLTIJDEN:
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
van
08.30 - 12.00 uur en van
13.15 - 15.15 uur
woensdag
08.30 uur tot 12.15 uur !!!
Er is elke dag een pauze van 15 minuten tussen 10.15 uur en 10.30 uur en van 10.30 uur en 10.45 uur
De groepen 1 t/m 4 zijn op vrijdagmiddag vrij !
Vrije dagen 2014-2015
Studiedagen:
donderdag
Woensdag
Vrijdag
Vrijdag
Dinsdag
2 oktober 2014
5 november 2014
27 maart 2015 ( actiedag)
3 april 2015
26 mei 2015 3e pinksterdag
Continurooster:
vrijdag 5 december 2014 ; b.b. 13.30 uur ; o.b. 12.00 uur
vrijdag 19 december 2014 ; b.b. 13.30 uur ; o.b. 12.00 uur
Vrijdag; 13 februari 2015( carnavalsvrijdag) b.b. 13.00 uur;o.b. 12.00 uur
Vakantierooster 2014-2015 : data ook te vinden op de website www.theresiaschool.net
OUDERVERENIGING (OV) - OUDERCOMMISSIE-(OC)
Officieel heet de vereniging “Oudervereniging Theresiaschool- Berlicum”, maar in het dagelijks leven
noemen we onszelf “OV-Theresiaschool”.
Een zelfstandige vereniging die als doel heeft een bijdrage te leveren aan een goed onderwijsklimaat op de
Theresiaschool. Deze doelstelling wordt gerealiseerd door het:
1. (Mede)organiseren van activiteiten op school ten behoeve van de leerlingen. Dit
kunnen gezamenlijke activiteiten zijn, zoals een sportdag of carnaval, maar ook
klassenactiviteiten. Voorbeelden hiervan zijn het schoolreisje of uitstapjes naar een museum;
2. Betrekken van ouders bij activiteiten op school;
3. Namens de ouders optreden in overleg met de directie of Medezeggenschapsraad.
Ouders worden vrijwillig lid van de oudervereniging zodra een kind de Theresiaschool bezoekt. Het
lidmaatschap betekent dat de ouders ook contributie verschuldigd zijn aan de oudervereniging. De hoogte
van de contributie, die geheven wordt per schoolgaand kind, wordt bepaald op de jaarlijks te houden
ledenvergadering. De ledenvergadering wordt doorgaans in de maand oktober georganiseerd. Gemiddeld
vloeit 95% van de ontvangen contributie terug naar de kinderen.
Eén keer per jaar wordt er dan automatisch een bedrag gevraagd om deze activiteiten te kunnen
ontwikkelen. Het bedrag voor dit schooljaar is op € 20 ,- per kind vastgesteld.
De leden van de O.C. kiezen vervolgens zelf een voorzitter O.C. . De oudercommissie vergadert gemiddeld 5
keer per jaar om de dagelijkse gang van zaken op de school te bespreken. Tegelijkertijd wordt dan ook de
inzetbaarheid van ouders in allerlei functies doorgenomen en geregeld.
Hierbij wordt dan gedacht aan het mede-organiseren van de actiedag, het voorbereiden van de jaarlijkse
sportdag, de sinterklaas- en kerstviering, verjaardag leerkracht, leesmoeder, begeleiden bij schoolreisje of
culturele activiteit.
De vergaderingen worden bijgewoond door de directeur en een vertegenwoordiger van de M.R. Op deze
manier kan zo snel mogelijk informatie worden. In dit bestuur vindt de coördinatie plaats van alle
activiteiten welke op school verzorgd worden. De leden van het bestuur worden gekozen tijdens de
Algemene Ledenvergadering.
Leden bestuur Oudervereniging Theresiaschool:
Voorzitter O.V.:
Mw. H. van der Dussen ( moeder van Carlijne )
Roskam 20 5258 JE Berlicum tel.: 073- 5033523
Secretaris O.V.:
Mw. M. van der Maarel ( moeder van Mareen-Eline)
Bunzinghage 48 5258 XC Berlicum tel; 06-46081513
Penningmeester O.V.:
Mw. M.Kerkhof ( moeder van Dirk-Marieke)
Werststeeg 8 5258 TB Berlicum tel.; 073-5030381
TUSSENSCHOOLSE OPVANG “Beertjeshuis”
Op de Theresiaschool kan gebruik gemaakt worden van tussenschoolse opvang. De TSO vindt plaats in het
schoolgebouw. Na inschrijving voor de tussenschoolse opvang wordt er gebruik gemaakt van automatische
incasso. Deze automatische incasso wordt éénmaal per maand van uw bankrekeningnummer afgeschreven op
de rekening van de stichting Beertjeshuis Tussenschoolse opvang Theresiaschool o.v.v. aantal TSO
momenten per maand / voor- en achternaam kind(eren).
Wanneer U uw kind vergeet af te melden dan is stichting ’t Beertjeshuis genoodzaakt om de kosten toch
door te berekenen.
In bijzondere gevallen kunt U bellen naar de contactpersoon Tussenschoolse opvang :
Dhr. J. Heeren (tel.: 06-15171417) of mailen naar [email protected]
RAPPORTAGE NIEUWE OPZET
Met ingang van dit schooljaar vindt er een wijziging plaats in de wijze waarop wij de ouderavonden
organiseren. In deze brief willen wij u hierover informeren. In november vindt de eerste ouderavond plaats.
Tijdens dit gesprek staat de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind centraal. Aan dit gesprek gaat
geen rapport vooraf, de gesprekken zijn 15 minuten.
In februari ontvangt uw kind het eerste rapport. Aansluitend vindt een ouderavond met de 10-minuten
gesprekken plaats. Naast de sociaal-emotionele ontwikkeling, komen nu ook de overige
ontwikkelingsaspecten aan bod. Tevens worden dan de resultaten van de toetsen van Cito met u besproken.
Aan het einde van het schooljaar, in juni, ontvangt uw kind het tweede rapport en wordt u opnieuw
uitgenodigd voor een 10 minuten gesprek. In dit gesprek wordt wederom de gehele ontwikkeling van uw kind
besproken, evenals de toetsen van Cito.
Mocht u tussentijds vragen hebben over de ontwikkeling van uw kind of heeft u behoefte aan een gesprek,
kunt u hiervoor altijd een afspraak maken met de betreffende leerkracht.
OUDERAVONDEN ( zie ouderkalender)
15 - minuten – sociaal-emotionele ouderavonden:
In week 44 op maandag , dinsdag en woensdag ( groepen 31t/m 8)
10-,inutengesprekken n.a.v. rapporten :
Op maandag en dinsdag ( groepen 1 t/m 8) week 7 maandag 9 en dinsdag 10 februari 2015
Op maandag en dinsdag ( groepen 1 t/m 8) week 27 maandag 29 en 30 juni 2015
DATA RAPPORTEN ( zie ouderkalender)
Donderdag 5 februari 2015 (1e rapport) en donderdag 25 juni 2015 (2e rapport)
JEUGDGEZONDHEIDSZORG
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft als taak het ondersteunen en begeleiden van de gezondheid van de
jeugd van 4 tot 19 jaar. Een team JGZ, bestaande uit een jeugdarts, assistente en sociaal verpleegkundige,
heeft de zorg voor de leerlingen in het Basisonderwijs.
Voor onze school zijn werkzaam:
Jeugdarts:
Mw. A. Heerink
Assistente:
Mw. K. Kuijpers
Sociaal verpleegkundige:
Mw. S .Ensink
Sociaal verpleegkundige:
Ouders kunnen een afspraak maken met de sociaal verpleegkundige. Aandacht wordt besteed zowel aan
vragen op lichamelijk gebied, zoals horen, zien, groei en ontwikkeling, als vragen op opvoedkundig gebied.
Voorbeelden zijn bedplassen en pesten. Zonodig kunnen er controles plaatsvinden.
U kunt telefonisch een afspraak maken met bovengenoemde jeugdarts, assistente en sociaal
verpleegkundige. 0900-4636443
Schoolmaatschappelijk werkster:
Onze schoolmaatschappelijk werkster komt van de Stichting Juvans en heet Mevr M. Steggink. Aanmelden
kan altijd via de Intern Begeleiders van de school of rechtstreeks via Juvans, Maatschappelijk Werk en
Dienstverlening 073-6444244
Protocol Bestrijden Hoofdluis
Zoals op alle scholen wordt ook onze school wel eens geconfronteerd met hoofdluis. Op zich zijn
hoofdluizen betrekkelijk onschadelijk. Ze veroorzaken echter jeuk, waardoor kinderen gaan krabben en
wondjes krijgen die kunnen gaan infecteren.
Om het verspreiden van hoofdluis op school zoveel mogelijk te beperken, is een goede communicatie en snel
handelen belangrijk. De ouders zijn in onze visie als eerste verantwoordelijk.
De school wil alle ouders betrekken bij de bestrijding van hoofdluis. Bestrijding is alleen dan effectief als
het probleem gezamenlijk wordt aangepakt.
Met dit protocol willen we voor alle betrokkenen duidelijkheid verschaffen en beschrijven wat we van elkaar
verwachten.
De organisatie van de controle:
De rol van de werkgroep Luizencontrole:
De werkgroep Luizencontrole controleert alle kinderen, na zomervakantie, kerst en meivakantie. Wanneer
er luizen/neten worden geconstateerd vindt er de week erna nogmaals een controle plaats. Wanneer er
tussentijds luizen worden geconstateerd overlegt de leerkracht met de werkgroep Luizencontrole over de
mogelijkheid van een extra controle. De controles gebeuren steeds volgens plan, hygiënisch en discreet. De
werkgroep Luizencontrole heeft verder geen verantwoordelijkheden in de communicatie naar andere ouders.
Zij registreren de controle en informeren de leerkracht na iedere controle en daarmee houdt hun
verantwoordelijkheid op. De administratief medewerksters informeert vervolgens de ouders.
De uitvoering is als volgt:
•
De controle vindt per groep plaats.
•
Het voorkomen van luizen en/of neten wordt op de leerlingenlijst genoteerd.
•
Afwezige leerlingen worden zo snel mogelijk nagecontroleerd.
•
Er wordt aan de kinderen geen melding gedaan over het wel of niet voorkomen van neten en/of luizen
bij zichzelf of klasgenoten (tenzij een leerling uitdrukkelijk vraagt).
•
Eén van de ouders uit de hoofdluiswerkgroep geeft de namen van kinderen bij wie luizen of neten
gevonden zijn door aan de school.
•
•
De school mailt vervolgens de ouders/verzorgers van die kinderen. Indien nodig krijgen ze behalve de
melding ook uitleg over de handelswijze. Daarnaast krijgen alle kinderen uit de betreffende groep een
schrijven mee naar huis dat er in deze groep hoofdluis geconstateerd is.
Na ongeveer 10 dagen vindt er in een groep waarin hoofdluis werd geconstateerd een nacontrole plaats.
De rol van de leerkracht:=
•
•
Wanneer er in de klas hoofdluis wordt geconstateerd zorgt de leerkracht ervoor dat alle kinderen
uit de klas dezelfde dag nog een briefje meekrijgen. Alle ouders worden gewezen op extra
alertheid en het belang van extra controle de komende twee weken.
Wanneer er tussentijds luizen worden geconstateerd neemt de leerkracht contact op met de
werkgroep Luizencontrole controle ouders om een extra controle af te spreken.
De rol van de ouders:
•
•
Wanneer de ouders door administratief medewerkster worden gebeld of gemaild met de
mededeling dat er bij hun kind luizen zijn geconstateerd, wordt er verwacht dat zij nog dezelfde
dag beginnen met de behandeling. Het kind moet vervolgens dagelijks gekamd worden. Het wordt
ook aanbevolen om jassen, knuffels e.d. nog dezelfde dag te wassen. De tussenliggende weken
kammen en controleren zij het kind dagelijks. Ook de andere leden uit het gezin moeten worden
gecontroleerd en behandeld.
Er wordt van alle ouders een actieve rol verwacht in de preventie en bestrijding van hoofdluis. We
bedoelen hiermee dat wanneer ouders zelf thuis constateren dat hun kind luizen/neten heeft, zij
dit direct melden aan de leerkracht. De leerkracht kan vervolgens zijn/haar verantwoordelijkheid
naar de andere ouders nemen en hen (anoniem) wijzen op de noodzaak van extra controles thuis.
TIP : Voor meer informatie zie ; www.RIVM.nl (kijk bij infectieziekten) of www.ggdzob.nl
Klachtenregeling
Problemen zijn er om opgelost te worden. Met elkaar in gesprek gaan levert meestal de oplossing. Ook in het
onderwijs komt het voor dat het niet lukt om door gesprekken er samen uit te komen en een probleem kan
dan een klacht worden.
Wij vinden het belangrijk dat iedereen die een klacht heeft gehoord wordt en weet waar hij of zij terecht
kan. Skipos heeft daarvoor een klachtenregeling vastgesteld die hieronder wordt samengevat.
Voorkomen van klachten
Aarzelt u niet om problemen te bespreken met de groepsleerkracht of, als het een probleem betreft dat
groepsoverstijgend is of een probleem waar u met de groepsleerkracht niet uitkomt, met de directeur. De
beste manier om klachten te voorkomen is, als u iets als een probleem ervaart, dit te bespreken met de
direct betrokkenen. Als kinderen en of ouders een klacht willen bespreken met de groepsleerkracht of met
de schoolleiding kunnen zij altijd na schooltijd bij hen terecht. Een persoonlijk gesprek werkt bijna altijd
verhelderend en kan misverstanden voorkomen of uit de weg ruimen.
Wie kan u helpen bij de behandeling van uw klacht ?
Om een goede en snelle afhandeling van een klacht mogelijk te maken zijn er op onze school drie
schoolcontactpersonen aangesteld. Zij kunnen ouders (en natuurlijk ook leerlingen) helpen bij de
behandeling van klachten. Deze schoolcontactpersonen hebben voor deze taak een speciale scholing gevolgd
en zij kunnen ook samen overleggen hoe zij iemand kunnen helpen wanneer er sprake is van een klacht. De
contactpersoon zal naar uw verhaal luisteren, maar gaat niet zelf aan de slag. De contactpersoon zal u – na
overleg – doorverwijzen voor de afhandeling van de klacht. Als er sprake is van machtsmisbruik in de vorm
van seksuele intimidatie (dat is ongewenste seksueel getinte aandacht in de vorm van verbaal, fysiek of nonverbaal gedrag) schakelt de contactpersoon altijd de externe vertrouwenspersoon in.
De externe vertrouwenspersoon is werkzaam bij de GGD en kan ook bij andere vormen van machtsmisbruik
(discriminatie, agressie/geweld en of pesten) ingeschakeld worden voor de klachtbehandeling (opvang en
begeleiding van klager). In principe verloopt de doorgeleiding van een klacht over machtsmisbruik naar de
vertrouwenspersoon via de contactpersoon maar u kunt de vertrouwenspersoon ook rechtstreeks benaderen
met een klacht die te maken heeft met machtsmisbruik.
Onafhankelijke klachtencommissie
Skipos is aangesloten bij de stichting KOMM (www.komm.nl). Dit is een onafhankelijke klachtencommissie
voor het onderwijs in Zuid-Nederland. Iedereen die betrokken is bij een school (leerling, ouder, leerkracht,
directeur, bestuur) kan bij de stichting KOMM een klacht indienen. Of het nu gaat om gebrekkige
communicatie, een verkeerde beslissing of klachten over machtsmisbruik. Om voor behandeling in
aanmerking te komen moet een klacht schriftelijk worden ingediend. De contactpersonen kunnen u helpen
bij het op schrift stellen van de klacht. Na ontvangst van de klacht neemt de ambtelijk secretaris van
KOMM contact op met de klager om te overleggen of de klacht aan de onafhankelijke commissie wordt
voorgelegd of dat mediation (bemiddeling) wellicht uitkomst kan bieden.
Klachtbehandeling of klachtbemiddeling wordt betaald door het bevoegd gezag.
Informatie over klachtbehandeling
Heeft u nog vragen of behoefte aan aanvullende informatie dan kunt u contact opnemen met de directeur
van de school, de algemeen directeur van SKIPOS, de ambtelijk secretaris van Stichting KOMM of met een
contactpersoon van uw school. Aan de contactpersonen kunt u folders vragen waarin de stichting KOMM
beschrijft hoe mediation en klachtbehandeling in zijn werk gaat.
LENTEKRIEBELS
Als school doen we sinds vorig jaar mee aan het landelijk project “Lentekriebels”
Tijdens deze week besteden we in alle groepen aandacht aan de onderwerpen relaties en seksualiteit.
De lessen gaan niet alleen over vriendschap, verliefd zijn en voortplanting. Ook voor je eigen lijf, omgaan
met elkaar, beelden in de media en weerbaarheid is aandacht. Allemaal onderwerpen waar u het thuis ook
wel eens over heeft en die ook op school ter sprake komen.
Week van de Lentekriebels
De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het basisonderwijs waarin een week lang
aandacht is voor relationele- en seksuele vorming. In maart 2015 bestaat de Lentekriebels 10 jaar! De
projectweek vindt dan plaats van 16 t/m 20 maart 2015. De Lentekriebelweek heeft als doel om kinderen
van groep 1 t/m 8 te ondersteunen bij hun relationele en seksuele ontwikkeling en te leren verantwoorde
keuzes te maken. Dit draagt bij aan een respectvolle samenleving en een veilig en prettig leefklimaat.
Lespakket Relaties & Seksualiteit
Het lespakket Relaties & Seksualiteit staat centraal tijdens de Week van de Lentekriebels. Het lespakket
bestaat uit vier leskaternen: groep 1 & 2, groep 3 & 4, groep 5 & 6 en groep 7 & 8. In elk leskatern wordt op
een leeftijdsadequate manier invulling gegeven aan vier hoofdthema's:
1.
2.
3.
4.
Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld
Voortplanting en gezinsvorming
Sociale en emotionele ontwikkeling
Seksuele weerbaarheid
Leerlingenzorg
De interne begeleiders zorgen voor alles wat met leerlingenzorg te maken heeft. Zij helpen bij het
opstellen van groepsplannen.
De leerlingenzorg op de Theresiaschool kent twee typen activiteiten:
o Voortvloeiend uit het principe onderwijs-op-maat.
o voortvloeiend uit de externe Weer Samen Naar School.
Zorg op maat Theresiaschool
Vanuit de visie op kinderen, opvoeding en onderwijs is onze school al enige tijd bezig om ons
onderwijsaanbod beter af te stemmen op de mogelijkheden en behoeften van de kinderen.
Om de leerlingenzorg voor alle kinderen en speciaal voor de zorgkinderen op onze school te stimuleren, te
coördineren en te bewaken hebben onze Ib-ers deze zorg tot hun speciale taak gekregen. Zij zijn daartoe
geschoold en participeren in het IB-netwerk WSNS en van SKIPOS.
Die taak bestaat o.a. uit:
o Samen met de directie de interne leerlingenzorg ontwikkelen
o Bewaken en evalueren van de zorg
o Hulpgesprekken voeren met leerkrachten over kinderen in het algemeen en over kinderen die leerof gedrags-belemmering ondervinden.
o Observeren van kinderen in leer- en spelsituatie .
o Afname speciale onderzoeken en toetsen.
o Adviezen geven over handelingsplannen en eigen leerlijnen.
o Voeren van consultatieve gesprekken over observaties, onderzoeken en toetsuitslagen.
o Contacten met schoolondersteunende instanties zoals orthopedagogische bureaus, GGD
(Gewestelijke Gezondheidsdienst)), Schoolmaatschappelijk werk en Sociaal Verpleegkundige.
o Verzorgen aanmelding bij PCL en Commissie van Indicatiestelling.
Doordat de eigen zorgcapaciteit en kwaliteit steeds verder toeneemt, is de verwijzing van kinderen naar
scholen voor speciaal onderwijs afgenomen.
Als alle gewone zorg en de extra zorg niet tot de gewenste ontwikkeling leiden en de school niet meer die
hulp kan bieden die het kind specifiek nodig heeft, dan wordt met ouders overlegd of plaatsing op een
andere basisschool of op een speciale basisschool beter is.
Als de groepsleerkracht bij het onderwijsleerproces hulp nodig heeft, waarover de school zelf niet kan
beschikken kan hulp van andere begeleidingsinstanties ingeroepen worden zoals GGD, externe bureaus,
SMW (School Maatschappelijk werk) en SVK (Sociaal Verpleegkundige). Hiervoor is altijd toestemming van
de ouders vereist.
Dyslexie diagnose en behandeling
Alle Skipos-scholen hanteren dezelfde werkwijze m.b.t diagnose en behandeling van dyslexie door
zorgverzekeraars. Sinds 2009 is de vergoeding van diagnose en behandeling voor leerlingen met een
zogenaamde enkelvoudige, ernstige dyslexie opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeraars.
De diagnose moet worden vastgesteld door een GZ-psycholoog die een contract heeft, of in dienst is van
een bureau dat een contract heeft, met de ziektekostenverzekeraar van de ouders van de betrokken
leerling.
Binnen skipos zijn de volgende afspraken gemaakt:
1.
2.
3.
4.
5.
Elke school werkt met een dyslexieprotocol.
Elke school heeft een poortwachterfunctie t.a.v. het aanvragen van de diagnose dyslexie.
Elke school levert op verzoek een leesdossier
Elke school heeft de plicht om overleg te voeren met de behandelaar om het onderwijsaanbod en
behandeling op elkaar af te stemmen.
Behandeling na schooltijd is mogelijk in een ruimte van de school zonder dat daar een vergoeding
tegenover staat.
Samenwerkingsverband P.O. “de Meijerij”
Wij horen bij het samenwerkingsverband van scholen in de gemeenten Den Bosch, Vught, St. Michielsgestel,
Haaren, Schijndel, Boxtel, Zaltbommel en Maasdriel, die zich inzetten om alle kinderen een passende plek in
het onderwijs te bieden. De opzet is ervoor te zorgen dat leerlingen zoveel mogelijk in het reguliere
onderwijs blijven, eventueel met extra ondersteuning op maat.
Leerlingen hebben recht op goed onderwijs dat bij hen past. Passend Onderwijs is er dan ook op
gericht om alle leerlingen zoveel mogelijk thuisnabij te ondersteunen. In de praktijk verandert er met
Passend Onderwijs voor de meeste kinderen niet veel, omdat zij het basisonderwijs probleemloos en met
goede resultaten doorlopen.
Sommige kinderen hebben wat meer hulp nodig om zich te concentreren of hebben wat meer tijd nodig bij
het rekenen. Het is de verantwoordelijkheid van de leraar om de leerlingen die dat nodig hebben in de klas
extra aandacht te geven en extra te ondersteunen. Voor sommige kinderen is deze ondersteuning niet
genoeg. Zij hebben bijvoorbeeld speciale onderwijsbehoeften op het gebied van leren of gedrag. Voor hen
moeten meer maatregelen worden getroffen om passende ondersteuning te realiseren.
Dankzij Passend Onderwijs kan nóg beter worden aangesloten op de behoeften van ieder kind. Basisscholen
en speciale basisscholen blijven samenwerken, maar voortaan worden óók de scholen voor speciaal onderwijs
aan de samenwerking toegevoegd. Wat er vooral verandert, is dat ondersteuning in het onderwijs aan
leerlingen flexibeler zal worden georganiseerd én beter afgestemd op de jeugdzorg. School en ouders
kijken samen naar wat het kind nodig heeft en de juiste expertise wordt snel en effectief ingezet
Alle betrokken scholen zijn samen verantwoordelijk voor de optimale ontwikkeling van de kinderen op die
scholen binnen passend onderwijs.
Begeleiding leerlingen
Informatie voor ouders van leerlingen, over de zorg die aan deze leerlingen wordt geboden in relatie met de
toegekende middelen.
Na toekenning van een zogenaamde rugzak bepaalt de school in overleg met ouders en REC hoe de zorg die
de betrokken leerling krijgt, wordt georganiseerd en uitgevoerd. Deze zorg wordt niet gekapitaliseerd in
uren uitgedrukt. Skipos doet er alles aan om elke leerling de zorg te geven die nodig is voor een optimale
ontwikkeling. Leerlingen die net niet aan de criteria van een rugzak voldoen ontvangen ook zorg op maat.
Leerlingen die meer zorg nodig hebben dan de gekapitaliseerde uren van het rugzakje ontvangen deze
eveneens. Uiteraard is deze zorg begrensd door de mogelijkheden: de expertise en inzet van leerkrachten
van de school. De zorg die de leerling met een LGF ontvangt wordt vastgelegd in handelingsplannen en
begeleidingsplannen die door de school en het REC worden opgesteld. Deze plannen hebben de instemming
van de ouders nodig. De zorg wordt zoveel mogelijk binnen de groep verleend. De groepsleerkracht blijft
verantwoordelijk voor elk kind in zijn groep, met ondersteuning van de Intern begeleider en Ambulant
begeleider.
Zorg voor Jeugd
Opvoeden doe je samen!
Terwijl je kind groter wordt en zich ontwikkelt blijft ook het opvoeden verrassend. Soms loop je tegen
vragen of dilemma’s aan. Of merk je juist dat jouw aanpak uitstekend werkt. Het Centrum voor Jeugd en
Gezin (CJG) denkt graag met je mee over keuzes in het opvoeden en is geïnteresseerd in je ervaringen.
In het komende schooljaar verschijnt de CJG-Nieuwsbrief voor ouders met artikeltjes over opvoeden en
ervaringen van ouders. Heb je vragen over opvoeden? De groepsleerkracht of Intern begeleider op school
kijkt met je mee. Wat ook kan: bel met 0800 – 644 14 14 of mail naar het CJG via het vraagformulier op de
website www.cjg-gestel.nl. Dat kan over van alles gaan. Ideeën voor een verjaardagsfeestje of –traktatie,
computergebruik door kinderen, het eigen willetje van je dochter, bij scheiding of als je zorgen hebt over
je kind. Heb je een andere mening dan je partner? Bespreek het eens met anderen en bel gewoon een keer
naar het CJG. Gratis. Daar zijn we voor. En als het even kan krijg je direct antwoord. Heb je liever een
persoonlijk gesprek? In dat geval maken we een afspraak met je. Zie ons maar als helpdesk, een servicebalie
voor ouders. Maar dan wel eentje die veel beter bereikbaar is dan die van je kabelteevee . . . !
Heb je vragen over het CJG zelf, wil je je ervaringen met ons delen of meewerken aan de Nieuwsbrief, mail
in dat geval naar [email protected]
UITSTROOM
In Nederland zijn er m.n. in de grote steden veel scholen die werken met kinderen die in
achterstandssituaties verkeren. Ook treffen we daar kinderen aan die onze taal niet van huis uit spreken en
derhalve vaak een lagere score behalen op diverse toetsonderdelen. Daarnaast spelen nog allerlei sociaal
maatschappelijke factoren mee die het er voor het kind en het onderwijs niet eenvoudiger op maken.
Kortom, het vermelden van toetsresultaten in een schoolgids kan gemakkelijk aanleiding zijn tot het trekken
van verkeerde conclusies.
Hoewel wij uitermate tevreden zijn over onze uitstroomgegevens willen wij U ook graag kort onze
gedachten hierover weergeven.
De ‘ uitstroomgegevens’ vinden we niet het belangrijkste, het belangrijkste is niet naar welke vorm
voortgezet onderwijs de kinderen gaan, maar naar de voortgezet onderwijsschool die het beste is voor
ieder individueel kind. Het is ons inziens net zo belangrijk een meer praktisch ingesteld kind op de juiste
wijze voor te bereiden op het VMBO als een theoretisch begaafde leerling voor te bereiden op het VWO.
Wij vinden het belangrijker ons onderwijs af te stemmen op de individuele mogelijkheden van het kind dan
een relatief grote uitstroom naar het HAVO of VWO te hebben. Waar het uiteindelijk om gaat is te kunnen
constateren dat de kinderen ‘ op hun plaats’ zijn terechtgekomen.
De verwijzingen naar het voortgezet onderwijs zijn erg breed. We verwijzen kinderen naar alle vormen van
voortgezet onderwijs. De verwijzingen van de afgelopen jaren kunt U hieronder vinden.
Kengetallen schoolverlaters:
De gemiddelde schoolscore CITO in 2008 was 538,2
De gemiddelde schoolscore CITO in 2009 was 537,5
De gemiddelde schoolscore CITO in 2010 was 538,2
De gemiddelde schoolscore CITO in 2011 was 538,6
De gemiddelde schoolscore CITO in 2012 was 538,6
De gemiddelde schoolscore CITO in 2013 was 539,3
De gemiddelde schoolscore CITO in 2014 was 539,5
Uitstroom voortgezet onderwijs:
69 leerlingen, als volgt verdeeld.
Uitsplitsing naar scholen voor voortgezet onderwijs: aantal
Elde College Schijndel/Sint-Michielsgestel:
Helicon Groenschool Den Bosch:
Van Maerlant den Bosch
Bernrode Heeswijk Dinther:
Pierson College Den Bosch
Rodenborch College Rosmalen
St Janslyceum Den Bosch
Beekvliet St Michielsgestel
Sancta Maria Den Bosch
6
1
1
14
12
13
19
1
2
Totaal: 69
Uitsplitsing naar schooltype:
aantal
VMBO Beroepsgericht
VMBO Kaderberoepsgerichte/ Theoretische leerweg(KT):
VMBO theoretisch
VMBO Theoretische leerweg/Havo (TH):
Havo (H)- VWO :
VWO (V):
Totaal:
2
2
6
16
17
26
69
Leerplichtzaken en verlofregelingen.
Leerrecht/leerplicht
Onderstaande regelgeving is opgesteld voor alle SKIPOS-scholen binnen de gemeente St.Michielsgestel.
De overheid stelt terecht dat kinderen recht hebben op goed onderwijs. Dit recht is verankerd in de
leerplichtwet. Waarschijnlijk delen wij met u, dat wij niet altijd gecharmeerd zijn van regelgeving die
gebaseerd is op wetteksten. In onze omgang met leerlingen proberen we juist zo min mogelijk regels te
formuleren. Normbesef en daaraan gerelateerd gedrag dwing je immers niet af met formele regels, maar
leer je in de omgang met elkaar. Hoewel wij dus in ons onderwijs regelgeving niet als uitgangspunt kiezen
verplicht de overheid ons in de schoolgids ( onderstaande ) duidelijke en eenduidige formele regels met
betrekking tot de leerplicht te formuleren
Ouders zijn op grond van de leerplichtwet verplicht om hun kinderen naar school te sturen.
De verplichting om te zorgen dat een kind als leerling van een school is ingeschreven, begint op de eerste
schooldag van de maand volgende op die waarop een kind de leeftijd van 5 jaar bereikt.
Wanneer een leerling de school niet kan bezoeken wegens ziekte of doktersbezoek verwachten wij daarvan
z.s.m. bericht. U kunt vóór schooltijd even bellen of mailen of een briefje meegeven voor de leerkracht. Een
terloopse mededeling van een ander kind kunnen wij niet accepteren. Wij verzoeken u om bezoeken aan
dokter, tandarts, specialist e.d. indien mogelijk buiten schooltijd te plannen. Als uw kind niet ziek is moet u
vooraf toestemming voor verlof vragen( zie verlofregelingen ).
Indien uw kind na aanvang van de lessen zonder reden niet aanwezig is, zullen wij u opbellen om na te gaan
wat er aan de hand is.
Burgemeester en wethouders van onze gemeente hebben de leerplichtambtenaar de opdracht gegeven
om de naleving van de wet zeer strikt te controleren en te handhaven met de bedoeling om het
zogenaamde luxe verzuim tegen te gaan. Dat betekent wanneer een directeur van een school in de ogen
van de leerplichtambtenaar ongeoorloofd verlof verleend krijgt hij of zij een boete opgelegd of wordt
strafrechtelijk vervolgd. Dit geldt ook voor ouders die hun kinderen zonder toestemming thuis houden.
2. Verlofregelingen
Als uw kind niet ziek is moet u op grond van de leerplichtwet vooraf toestemming voor verlof vragen. Een
aanvraag voor verlof dient schriftelijk, bij voorkeur 8 weken voorafgaand aan het verlof (of later indien
een tijdige aanvraag in verband met de aard van het verzoek niet mogelijk is) worden ingediend. Op school is
daarvoor een aanvraagformulier beschikbaar. ( te verkrijgen bij administratief medewerkster of directeur)
Betreft het aanvragen voor verlof tot 10 dagen dan beslist de directeur van de school.
Over verzoeken voor verlof langer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar. Bij dit soort verlof gat het
om situaties wanneer er sprake is van een medische of sociale indicatie
3. Toekenning verlof
Een directeur mag verlof verlenen wanneer er sprake is van een aantal in de wet genoemde redenen ,
bijvoorbeeld een verhuizing of een huwelijk van een familielid ( redenen voor toestemming kunt u aflezen
uit het aanvraagformulier ) Ook mag een directeur verlof verlenen op grond van gewichtige omstandigheden.
Onder gewichtige omstandigheden wordt in ieder geval niet verstaan eerder vertrek of latere terugkeer
van vakantie, in verband met verkeersdrukte. Extra verlof in verband met vakantie of vrije dagen van
ouders die niet in de schoolvakanties vallen is nooit toegestaan. De enige uitzondering op deze regel is dat
vakantieverlof wordt verleend indien ouders met een werkgeversverklaring kunnen aantonen dat het op
grond van de bijzondere aard van het beroep van 1 van de ouders het niet mogelijk is om tijdens de
scholvakanties van het betreffende schooljaar een andere gezinsvakantie te plannen. Dit verlof mag niet
verleend worden in de eerste twee weken van het schooljaar
4.
Regelgeving 4-en 5-jarigen.
Leerlingen van 4 jaar zijn ( nog ) niet leerplichtig. Wij gaan ervan uit dat deze leerlingen in het belang van
hun ontwikkeling gewoon dagelijks de school bezoeken en dat hun ouders wat betreft de melding van
afwezigheid zich aan de schoolregels houden.
De Leerplichtwet bepaalt dat een kind, totdat het de leeftijd van 6 jaar bereikt, gedurende 5 uren per
week afwezig mag zijn. Deze mogelijk biedt de wet voor leerlingen die in verband met hun ontwikkeling er
nog niet aan toe zijn om alle lessen gedurende de gehele schoolweek te volgen. Ouders dienen dit vooraf te
bespreken met de directeur van de school. Toestemming van de directeur is noodzakelijk wanneer het om
meer dan 5 uren gaat. Maximaal 10 uren verlof per week is voor 5 jarigen toegestaan. Het is niet
geoorloofd dit verlof over meerdere weken te clusteren.
Toelating Schorsing en verwijdering.
Over het algemeen worden leerlingen op alle SKIPOS-scholen zonder meer toegelaten. Toch kan een
directeur ( namens het bevoegd gezag ) met redenen omkleed de toelating weigeren of aan de toelating
specifieke voorwaarden verbinden. Bijvoorbeeld als het aannemelijk is om te veronderstellen dat het kind
in de schoolsituatie een gevaar is voor zich zelf of anderen, of dat de school niet instaat is om het
onderwijs te verzorgen waar de leerling gelet op zijn of haar ontwikkeling recht op heeft.
Alleen bij ernstig wangedrag van leerlingen en/of hun ouders / verzorgers kan besloten worden tot het
van school sturen van een leerling. Van school sturen voor een tijdje, heet schorsing, voorgoed heet
verwijdering. De beslissing over schorsing of verwijdering van een leerling wordt genomen door de
Algemeen Directeur van SKIPOS
Mocht schorsing of verwijdering onverhoopt aan de orde zijn, dan wordt er een zorgvuldige procedure
gevolgd die beschreven is in ons beleid m.b.t. aanname, schorsing en verwijdering van leerlingen.
Voor vragen over de leerplicht en daarvan afgeleide regelingen kunt u terecht bij de directeur van de
school of op www.leerplichtwet.nl
Adressen dienstverlenende instanties
Algemeen directeur Dhr. H. Renkema
Bestuurder SKIPOS:
Tel.: 073- 5944328
Schoolartsendienst GGD: Mw. A. Heerink en Mw. K.Snijders/ Mej. S.Ensink
Orthenseweg 2
5341 XA 's-Hertogenbosch
tel.: 0900- 4636443
Interne VertrouwensMw. M. v.d. Boom
persoon GGD
tel.: 073-6404090
Interne vertrouwensJuffrouw Wilma Subelack vd Biggelaar
Personen Theresiaschool Juffrouw Helmy vd Aa vd Veeken
School Maatschappelijk
Werkster:
Sociaal Verpleegkundige:
Jeugdtandverzorging:
Logopedie:
Juffrouw Floor Janssen
Juffrouw Cindy Hemmen van Waardenburg
Juffrouw Antiny van Aarle van Grinsven
Tel.: 073-5037117
Stichting Juvans : Mw. M. Steggink
tel.: 073-6444244
GGD: Mw. D. Brinkman
Tel.: 0900-4636443
Eekbrouwersweg 4
5233 VG 's-Hertogenbosch
tel.: 073 - 641 65 65
Mw. M. Lammers
Tel.: 0900-4636443
Leerplichtambtenaar
Gem. St.Michielsgestel
Mw. K. v.d.Voort
tel.: 073-5531194 [email protected]
Samenwerkingsverband
de Meijerij:
Mw. A. Buursink
Postbus 2128 5260 CC Vught tel.: 073-6840838
Kindertelefoon:
Stichting externe:
Klachtenregeling
Advies & Meldpunt
Kindermishandeling:
Inspecteur van het BO:
tel.: 0800-0432
GGD Hart van Brabant tel.: 073-6404090
Tussenschoolse opvang
“Beertjeshuis” :
Kasteel Traverse 88
5780 NR Helmond tel.: 0492-508410
Dhr. Franssen
e-mail: [email protected]
website : www.onderwijsinspectie.nl
vragen over onderwijs: 0800-8051
Postbus 88 5000 AB Tilburg
Contactpersoon: Dhr. J. Heeren
tel.: 06-15171417