In dit nummer • Voorleeswedstrijd Kinderboekenweek

Milan en Sarah gaan het nog tegen elkaar
opnemen om te bepalen wie onze school in de
regionale finale gaat vertegenwoordigen.
In dit nummer
 Voorleeswedstrijd Kinderboekenweek
 Schoenmaatjes gezocht
 Nieuw ouderportaal
 Verkeerssituatie Buitenbulkweg
 Ouderbijdrage en schoolreisgeld
Fedor schreef nog een leuk berichtje om zijn
ervaringen te delen:
Voorleeswedstrijd Kinderboekenweek
Afgelopen woensdag
hadden we de
voorleeswedstrijd in het
kader van de
kinderboekenweek. In alle
groepen was er al een
voorronde geweest. Wat werd er prachtig
voorgelezen door de kinderen. Zelfs de kinderen
van groep 1, 2 en 3 konden al prachtige verhalen
vertellen of voorlezen.
Alle kinderen verdienden een groot applaus en
compliment. De jury stond voor de zware taak
een winnaar aan te wijzen. Dat zijn geworden:
Hallo ik ben Fedor ik heb de voorleeswedstrijd
gewonnen. Ik vond het best leuk want voor de
wedstrijd gingen ze zingen Fedor moet winnen.
Zelfs groep 5 ging mee zingen. Ik had voor het
boek mees kees bloedjelink gekozen en toen ik
hoorde dat ik gewonnen had was ik door het dolle
heen. Iedereen sprong op me en wat nog leuker
was dat ik gehoord had dat mijn broertje (Nathan
uit groep 5) ook gewonnen had. Iik had het boek
60 spiegels gekregen en een boekenbon en een
stukje taart. Jammer dat juf Ingrid er niet bij was
en ik heb van mijn overgrootmoeder 5 euro
gekregen ik bedank mees kees 1!!!!!
Schoenmaatjes gezocht
West:
Groep 1, 2 en 3: Yaleesa Lukimahua
Groep 4, 5 en 6: Daniëlla Mutanga
Groep 6, 7 en 8: Milan Koopmans
Centrum:
Groep 1 en 2: Lieke Raad
Groep 3-4; Nathan Ritmeijer
Groep 5-6; Fedor Ritmeijer
Groep 7-8; Sarah van Es
Iedereen van harte gefeliciteerd. Alle deelnemers
kregen een mooie oorkonde en een prachtig
boek als cadeau.
Dit jaar doen we weer mee aan de
Schoenendoosactie! De kinderen vullen een
versierde schoenendoos met schoolspullen,
toiletartikelen en speelgoed voor
leeftijdsgenootjes in landen als Malawi, Irak en
Kenia. De afgelopen jaren zijn 2 miljoen kinderen
verrast met een schoenendoos. Wilt u thuis
samen met uw zoon of dochter een
schoenendoos vullen met schoolmateriaal,
toiletartikelen en speelgoed? U kunt ook één
doos per gezin vullen.
Hoe het precies werkt en wat er wel en niet in de
doos mag, staat in de folder die uw kind vandaag
heeft meegekregen. Ook krijgt uw kind via school
een speciale Edukans-schoenendoos. Deze doos
heeft de goede afmetingen en is het meest
geschikt. Uiteraard bent u altijd vrij om een eigen
www.alexanderschool-tiel.nl
schoenendoos te gebruiken. Ook op
http://schoenmaatjes.edukans.nl/meedoen-metschoenmaatjes/schoenmaatjes-thuis/ kunt u veel
terugvinden.
Uiterlijk vrijdag 14 november moeten de dozen
weer terug op school zijn.
Wij zijn nog op zoek naar een ouder/ouders met
een busje of een grote auto, die tijd hebben om
de dozen weg te brengen? De inleverdata zijn
allemaal rond eind november/begin december,
buiten Tiel. Voor opgave of informatie kunt u
zich richten tot juf Ingrid (BBW), juf Chantal (BS)
of juf Esther (west).
Alvast heel veel plezier!
Nieuw ouderportaal
U bent van ons gewend om de informatie van
school via de weekbrief te ontvangen. De laatste
jaren gaat dat via de e-mail. Daar komt nog
weleens informatie buiten de weekbrief bij en als
het urgent is vaak ook nog op papier.
Informatievoorziening is in dit geval vooral
zenden vanuit de school. Wij versturen, u
ontvangt. Dat is dus eenrichtingsverkeer.
Daarnaast wordt e-mail zo langzamerhand door
de tijd ingehaald. Veel jongeren gebruiken
nauwelijks nog e-mail en informatie wordt vooral
via de social media uitgewisseld.
Daarnaast zien veel mensen tegenwoordig
berichten op mobiele apparaten en dat maakt
het lezen van email vaak lastig.
Wij staan voor
modern onderwijs
met moderne
middelen. Ook
hechten wij veel waarde aan een grote
betrokkenheid van ouders. Daarom gaan wij over
een aantal weken over op een nieuw
communicatieplatform genaamd Social Schools.
Dit platform werkt veel interactiever dan het
verzenden van e-mail. Vergelijk het met
facebook. U wordt lid van de groep van uw
kind(eren) en krijgt op die manier de informatie
die voor u relevant is. Ook kunnen we makkelijk
foto’s, huiswerk en andere informatie uit de
groep delen.
Het portaal is ook zeer geschikt voor mobiele
apparaten. U hoeft alleen maar een app te
installeren.
Daarnaast is het goed om te weten dat Social
Schools een beveiligde en afgeschermde
omgeving is.
Over het gebruik van Social Schools krijgt u
uiteraard nog veel meer informatie. Voorlopig
ontvangt u onze weekbrief zoals u dat van ons
gewend bent.
Voor we gaan starten ontvangt u over enkele
weken een activeringslink waarmee u zich kunt
aanmelden. Dat geldt alleen voor de ouders van
wie we een up-to-date e-mailadres in onze
leerlingadministratie hebben (let op, dit is wat
anders dan het e-mailprogramma van waaruit de
weekbrief verstuurd wordt). Dit e-mailadres heeft
u bij de inschrijving van uw kind op school
opgegeven.
Mocht dit adres niet meer geldig zijn, of heeft u
het adres nooit opgegeven bij inschrijving, dan
kunt u een mail sturen met daarin uw naam en
de naam van uw kind(eren) naar
[email protected]
U kunt zich straks ook aanmelden via onze
website.
Verkeerssituatie Buitenbulkweg
Met elkaar blijven we aandacht houden voor de
verkeersveiligheid rond onze scholen. We hebben
al veel aandacht geschonken aan het halen en
brengen van de kinderen op de Buitenbulkweg.
Fijn dat veel ouders gehoor hebben gegeven aan
ons verzoek en dat van de ouderraad op het
terrein van de Praxis hun kinderen in- en uit te
laten stappen.
Een aantal ouders heeft aangegeven dat veel
kinderen de weg “afsnijden” door over het
parkeerterrein te fietsen. Op die manier loopt het
auto- en fietsverkeer ook door elkaar.
Vandaar dit keer een verzoek
aan alle fietsers: graag op de
weg blijven en niet over het
parkeerterrein fietsen. Zo
blijven parkerende auto’s en
fietsers gescheiden.
Alvast hartelijk dank.
www.alexanderschool-tiel.nl
Ouderbijdrage en schoolreisgeld
Wij verzoeken u vriendelijk de ouderbijdrage en
de bijdrage voor het schoolreisje over te maken
op het rekeningnummer van onze ouderraad:
De bedragen zijn: groep 1 tot en met 7:
Ouderbijdrage: € 15,Schoolreisje: € 27,50
Totaal per leerling: € 42,50
Groep 8: € 15,- ouderbijdrage.
Het bedrag kan gestort worden op
rekeningnummer:
NL71INGB0005928643 t.a.v. oudercommissie
Prins Willem-Alexanderschool
Voor groep 8 geldt dat de kosten voor het
schoolkamp (€ 65,- ) op het rekeningnummer van
de school gestort kunnen worden.
NL84INGB0000931066
 Graag altijd de naam en groep van uw
kind(eren) bij de overschrijving
vermelden.
Mocht betaling van de bijdragen wegens
omstandigheden tot problemen leiden, dan
verzoeken wij u contact met de directie op te
nemen, zodat we tijdig mee kunnen denken over
een oplossing.
Wacht u hier alstublieft niet te lang mee.
www.alexanderschool-tiel.nl