DESIGN AUTOMATION EMBEDDED SYSTEMS

DESIGN AUTOMATION
EMBEDDED SYSTEMS
FPGA - EMBEDDED - INTERNET OF THINGS - PCB TECHNOLOGIEËN
➔
WWW.DENEONLINE.NL
ORGANISATIE: FHI INDUSTRIËLE ELEKTRONICA
29 OKT ➔
1931 CONGRESCENTRUM
BRABANTHALLEN
DEN BOSCH
DESIGN AUTOMATION & EMBEDDED SYSTEMS
FPGA - EMBEDDED - INTERNET OF THINGS - PCB TECHNOLOGIEËN
Op 29 oktober 2014 vindt de zestiende editie van het D&E event
in 1931 Congrescentrum Brabanthallen in Den Bosch plaats.
Tijdens het jaarlijkse Design Automation & Embedded Systems
Event nemen ontwikkelaars en toepassers van embedded systems
kennis van de laatste technologieën en wisselen zij visies en
ervaringen uit met vakgenoten.
In het programma en op de kennismarkt wordt aandacht besteed aan specifieke
thema’s: “FPGA, Internet of Things, Embedded en PCB Technologieën”. Om het
ontwikkeltraject soepeler te laten verlopen brengen de deelnemende bedrijven u
in 30 lezingen op de hoogte van de verbeterslagen en nieuwe mogelijkheden op
het gebied van hardware, software en testing binnen de thema’s.
Op de kennismarkt tonen 28 exposanten u de mogelijkheden van nieuwe
technieken en toepassingen. Het Design Automation & Embedded Systems Event
2014 biedt de ontwikkelaars de laatste technologie en de contacten die nodig zijn
bij performanceverbetering van embedded systems.
Een bezoek is cruciaal voor:
•
Dienstverleners
•
Systeemarchitecten
bij embedded
•
Software engineers
systeemontwikkeling
•
Hardware engineers
•
Development engineers
•
Technisch en R&D
Doelindustrieën zijn:
management
•
Data- en Telecommunicatie
•
Projectmanagement
•
Medische & Laboratorium
•
Test engineers
•
Cad Support technici
•
Cad Support Technici
Technologie
•
OEM’ers
•
Ontwikkelaars
Deelnemende bedrijven:
•
Gaming Industrie
•
Leveranciers van (actieve)
•
Automotive & Transport
componenten
•
Specialistische en high end
•
Software leveranciers
(operating systemen,
machinebouw
•
Safety & Security
design/ontwikkeling
software, test software)
➔
WWW.DENEONLINE.NL
ORGANISATIE: FHI INDUSTRIËLE ELEKTRONICA
29 OKT
➔
1931 CONGRESCENTRUM
BRABANTHALLEN
DEN BOSCH
Programma 1/5
09:00 - 09:25
Ontvangst
09:30 - 09:55
Ontwikkeling DSP-board met maximale rekenkracht
Hoe meer data een virtuele telescoop per seconde kan verwerken, hoe beter en sneller hij de sterrenhemel kan waarnemen. Voor deze uitdaging heeft Astron het UniBoard
ontwikkeld. Het UniBoard communiceert met soortgelijke Digital Signal Processing boards en de buitenwereld door middel van een groot aantal high-speed links met protocollen
zoals ethernet. Op dit moment wordt er een nieuwe versie van het UniBoard ontwikkeld. Op het board is ruimte tot wel vier tops op een enkele PCB door het plaatsen van zoveel
mogelijk state-of-the-art FPGA’s als redelijkerwijs mogelijk. Welke uitdagingen zijn er bij de ontwikkeling? Welke overwegingen zijn er geweest bij de keuze voor FPGA?
Gijs Schoonderbeek, Astron
10:00 - 10:25
10:30 - 11:10
➔
FPGA & SECURITY
EMBEDDED
INTERNET OF THINGS
PCB TECHNOLOGIEËN
High-Level synthesis used for FPGA
designs
Generic methodology for safety
engineering
Crossing the chasm with Internet of
Things
The future of PCB design
VHDL is the hardware language for FPGA
development. The latest generation
Xilinx SoC FPGAs has integrated ARM
processors and a variety of IP blocks that
need to be controlled and configured via
a software-based approach. C/C++ or
SystemC languages are used now as the
new hardware language for SoC FPGAs.
With Vivado High-level Synthesis C code
will be converted into a FPGA netlist. This
presentation provides a look at how that is
done.
Frank de Bont, Core|Vision
Using traditional system engineering
approaches, higher levels of safety are up
to ten times more expensive than when
safety is not a concern. This factor and
the complexity of safety standards keep
such development out of reach of small
companies. While safety engineering
remains a challenging undertaking,
Altreonic has developed a generic
methodology with tool support that brings
it within reach of small as well as large
companies.
Eric Verhulst, Altreonic
For connected consumer devices using the
standard tools for creating a value proposition that will appeal not only to the early
innovators, but to the majority of customers is challenging. However, the ability to
design connected consumer devices that
bring value for the masses is what will give
substantiation to the IoT bubble. How to
tackle this issue is what will be discussed
aided by examples from the field.
Ad Schoenmakers, TMC Electronics & Philips
Consumer Lifestyle
New Xpedition flow, addresses key
challenges of today’s systems designers:
placement planning for performance
& reuse; efficient routing of complex,
dense topologies; and electro-mechanical
optimization. Key feature is the Sketch
Router which provides the designer with
extensive interactive control of the autoassisted routing process by delivering
hand-routed-quality results in dramatically
reduced time – a significant advancement.
Bas Hassink, InnoFour BV
Pauze
WWW.DENEONLINE.NL
ORGANISATIE: FHI INDUSTRIËLE ELEKTRONICA
29 OKT
➔
1931 CONGRESCENTRUM
BRABANTHALLEN
DEN BOSCH
Programma 2/5
11:15 - 11:40
FPGA & SECURITY
EMBEDDED
Ultra HD TV m.b.v. low cost FPGA’s
Hoe kan een embedded ontwikkeltraject De evolutie van de waarde van
vereenvoudigd worden?
toegankelijkheid en operator
Elke elektronica engineer loopt tegen een
onafhankelijkheid in de wereld van
probleem aan, bij wie moet ik zijn op het
M2M & IoT
Voor ongecomprimeerde Ultra HD video,
tot 12Gbit data per seconde, is een enorme
hoeveelheid gegevens nodig. Om deze
datasnelheden bij te benen, voor het
opnemen, bewerken en uitspelen kan men
gebruikmaken van de nieuwste, snelste,
meest geavanceerde en dus dure FPGA’s.
In deze lezing wordt uiteengezet hoe
Adeas dit met low cost FPGA’s voor elkaar
heeft gekregen, waardoor een oplossing
gecreëerd wordt die factoren goedkoper
gerealiseerd kan worden.
Frans Kennis, Adeas
11:45 - 12:10
➔
INTERNET OF THINGS
grensvlak tussen hard- en software? In
deze presentatie wordt een combinatie
tussen tools voor de hardware ontwikkelaar
en de software tools gemaakt. In deze
nieuwe benadering, Architech, wordt
gebruikgemaakt van ontwikkelboarden met
volledige beschrijving over de
opbouw en waarop een volledige software
tool geport is, gebaseerd op een Yocto
Linux build.
Lou Leen, Avnet Silica
Mobiele datacommunicatie, bijvoorbeeld
via M2M diensten en een SIM- kaart
of chip blijft exponentieel groeien. De
verplichting om contracten te sluiten
voor mobiele connectiviteit kan echter
drempels opwerpen en het is kostbaar en
complex om van operator te wisselen. De
spreker gaat in op de uitdagingen van de
toenemende IoT wereld en geeft concrete
oplossingen om onafhankelijkheid te
realiseren, drempels weg te nemen en
businessgroei te realiseren.
Michel Zwijnenberg, Aspider M2M
Drie aspecten voor snellere
ontwikkeling van embedded systemen
Android vs Linux in embedded
toepassingen
Mogelijkheden SigFox
Internet of Things-netwerk
In de geïntegreerde grafische
ontwikkelomgeving (LabVIEW) zijn alle
middleware en drivers opgenomen
waardoor het ontwikkelteam direct kan
starten met de functionaliteiten van
het embedded systeem. LabVIEW kan
gecombineerd worden met de Eclipse IDE
en toegepast worden op Xilinx Zynq SoC
gebaseerde embedded platformen. Het
gebruik van open NI Linux-RT als operating
system biedt verdere voordelen voor
snelle ontwikkeling in o.a. mechatronica,
medische en smart grid toepassingen.
Peter Schutte, National Instruments
Met de opkomst van smartphones en
tablets wordt ook steeds meer nagedacht
om Android toe te passen in embedded
systemen. In deze lezing worden de
voordelen en beperkingen van Android ten
opzichte van Linux uiteengezet. Vervolgens
wordt er gekeken naar de aspecten waar
een ontwikkelaar rekening mee moet
houden en hoe het ontwikkeltraject eruit
ziet.
René Janssen, Logic Technology
Sessie over landelijk dekkend draadloos
netwerk in Nederland met laag data
verbruik, lage kosten en minimaal
energieverbruik. Behandeld wordt
de netwerk topologie, voorbeeld van
applicaties, energieverbruik, bereik (ook
in gebouwen) en beschikbare HW/SW.
Wanneer toepassen t.o.v. andere draadloze
netwerken.
Johan Bickel, AVE Added Value Electronics
WWW.DENEONLINE.NL
ORGANISATIE: FHI INDUSTRIËLE ELEKTRONICA
PCB TECHNOLOGIEËN
PCB layout first time right
Een geoptimaliseerde PCB layout flow
helpt designers om hun layout “first time
right” te maken. De ervaring leert dat dit
in veel gevallen beter kan en men tijd en
kosten kan besparen. Tijdens deze lezing
laat Eurocircuits zien hoe hun smart
menus in een online computer-aided
manufacturing-systeem de designer
helpen de correcte design parameters voor
zijn PCB te bepalen, nog voor het maken
van de layout.
Dirk Stans, Eurocircuits
Exascale PCB design
In deze sessie vertellen wij u graag hoe
het ontwikkeltraject voor onderdelen van
een nieuwe super computer is verlopen.
Low power en een kleine footprint hebben
hierbij de hoogste prioriteit. Een highdensity microserver dient als basis voor de
super computer. Uitdagingen hierbij zijn
o.a. een mix van high speed signalen en
een 100 Ampère voedingsstroom. Genoeg
uitdagingen op boardniveau om ook de
EDA tooling optimaal te kunnen benutten.
Henk de Jonge en Tom Lamers, Transfer
29 OKT
➔
1931 CONGRESCENTRUM
BRABANTHALLEN
DEN BOSCH
Programma 3/5
12:15 - 12:40
FPGA & SECURITY
EMBEDDED
INTERNET OF THINGS
PCB TECHNOLOGIEËN
Security of things
System on module based on FPGA with
integrated processor
Shelf managers and IPMI: more control
at system level
Save time & money with an integrated
design flow
The presentation will cover the following
topics: FPGA versus standard processor,
implementation, product details and
examples of applications. First an
explanation why iWave used a FPGA on a
standard QSeven Computer Module will
be given and the advantages shown. The
differences towards a standard processor
based computer module and how to
program/load the FPGA will be explained.
A block diagram and key features will be
stated and finally it will be highlighted
why a FPGA based Computer Module is
designated.
Marcel Koot, Adelco Electronics
Intelligent Platform Management Interface
(IPMI) en shelf managers worden in
industriële systeemplatformen toegepast
om buiten het OS om, systeemparameters
als temperaturen, spanningen of
aanwezigheid van boards te monitoren.
Dit is oorspronkelijk ontwikkeld voor high
availability-telecomsystemen.
Met deze lezing biedt Elma een introductie
in de componenten die nodig zijn voor het
implementeren van shelf management in
industriële computersystemen.
Mihai Savu, Elma Electronic namens Elincom
Electronics B.V.
For many years it has been acceptable to
use individual point tools to analyse and
verify your high speed layouts and critical
nets, but today’s high performance FPGAs,
DSPs and Micro-Processors require a more
sophisticated approach. The CADSTAR
High Speed Design Suite lets you adopt
an integrated design flow to create,
implement, analyse, verify and document
all of your constraints in one seamless
environment.
Bob Sadowski, Quadra Solutions on behalf of
Zuken
Uw apparaat aan het internet via
modulaire hardware en open-source
Mogelijkheden en complicaties bij opbouw
van pcb’s (stack-ups) met casestudies
De stack-up van de PCB is een belangrijke
factor bij het bepalen van de prestaties
van een product. Er zijn twee opties:
vraag uw PCB fabrikant de PCB stack-up
te ontwerpen of ontwerp de PCB stackup zelf. Wat zijn bepalende factoren om
te voorkomen dat aan het einde van een
ontwikkeltraject de gekozen stack-up niet
geproduceerd kan worden? Wat zijn vooren nadelen van een standaardopbouw? Aan
de hand van cases laten wij tijdens deze
boeiende lezing zien wat het belang van de
stack-up is.
Maikel Iven, V-PS
Cyber-attacks, industrial espionage
and product piracy are a growing global
problem and becoming a major threat
to manufacturers across industries.
Development of valuable know-how is
especially at risk. Wibu-Systems is one
of the world’s leading security providers
and offers products and technologies for
the protection of intellectual property,
reverse engineering and tampering. Kelly
is security and licensing advisor at WibuSystems and she will make you aware of
the risks and how to take your advantage
out of securing your IP.
Kelly Jagers op Akkerhuis, Wibu-Systems BV
12:45 - 13:40
Pauze
13:45 - 14:10
Securing connected embedded devices
High performance embedded systems
Many embedded devices are no longer
standalone and have external data
connections to enable remote diagnostics,
data gathering and control. Connected
devices are vulnerable to attack and
exploitation. This is affecting our safety
and security and is becoming a real
danger. In this talk the everyday threat
to connected devices will be discussed
and how developers can, with the
correct design processes and products,
deliver security in their products to gain
competitive advantage and avoid disastrous
consequences.
Chris Tubbs, Green Hills Software
De spreker gaat in op het complete designtraject van een “high-performance”
embedded systeem. Welke risico’s
brengt de ontwikkeling met zich mee,
veroorzaakt door de hoge snelheid van
datacommunicatie, snellere geheugenchips
en de kleine form-factor van een
embedded systeem? Daarnaast kunnen
specifieke producteisen gelden op het
gebied van power consumption en thermal
environment. Met behulp van nieuwe
technieken is het mogelijk om het systeem
zo optimaal en betrouwbaar mogelijk te
laten functioneren.
Hans Klos, Sintecs
➔
WWW.DENEONLINE.NL
ORGANISATIE: FHI INDUSTRIËLE ELEKTRONICA
Internet of Things platform, modulair
opgebouwd en klaar voor een opensource software omgeving. EasyRF levert
een hardware platform waarbij mediaonafhankelijke IoT-applicaties gemaakt
kunnen worden, bijv. in de Sub-GHz range.
Door de open-source omgeving kunnen
er, naar eigen inzicht, applicaties gemaakt
worden. Door deze gemakkelijke aanpak
is alles toegankelijk voor remote control
en datalogging van koffieapparaat tot
draaibank.
EasyRF namens TOP-Electronics
29 OKT
➔
1931 CONGRESCENTRUM
BRABANTHALLEN
DEN BOSCH
Programma 4/5
14:15 - 14:40
FPGA & SECURITY
EMBEDDED
INTERNET OF THINGS
PCB TECHNOLOGIEËN
Implementatie van IoT-security
Simplifying the Internet of Things
by using embedded JAVA on 2G/3G
modules and smart terminals
Live demo: IoT - een ervaring voor
ontwikkelaars en beheerders
Snelle ontwikkeling van applicaties in
de industrial internet of things
Advantech geeft u een live demo van
SUSIAccess 3.0: een innovatieve en
beveiligde host en client software om het
remote beheren en monitoren van uw
hardware simpel, snel en centraal in te
regelen. Voor ontwikkelaars een manier om
versneld een totaaloplossing te realiseren
met de combinatie van embedded
hardware en deze software.
Voor IT beheerders een software interface
om hardware investeringen als onderdeel
van de applicatie simpel en efficiënt te
monitoren, controleren en beveiligen.
Michael Wernaert en Jaap Breepoel,
Advantech namens Rutronik
Wie industriële (zakelijke) Internet of
Things (IoT)/Machine-to-Machine (M2M)
oplossingen ontwikkelt, loopt al snel tegen
zaken als schaalbaarheid, robuustheid,
integratie met peripherals en de backoffice aan; vaak is er een online interface
nodig. De risico’s van complexiteit liggen
op de loer. AnyBridge stelt een architectuur
voor die, als basis voor stabiele IoT/M2Moplossingen, de ontwikkeling vereenvoudigt
én versnelt.
Rutger van Dalen, Anybridge M2M
Security, encryptie en authenticatie
zijn belangrijke onderwerpen om in
overweging te nemen bij het ontwikkelen
van embedded systemen. De spreker gaat
in op mogelijkheden die ook voor singlechip microcontrollers geschikt zijn en
welke uitdagingen daarbij komen kijken.
Deze omvat: Embedded VPN, embedded
Cloud oplossing, SSL, SSH, TLS, IPsec,
IKE - Secure bootloader (downloaden van
encrypted image, overschakelen van oude
naar nieuwe image, roll-back).
Gerard Fianen, Indes IDS
14:45 - 15:25
Pauze
15:30 - 15:55
Verbinden en beveiligen in embedded
gebaseerd op COMe en SMARC
Steeds meer producten en apparaten
worden met elkaar gekoppeld. Het gebruik
van Computer on Modules, SMARC en
het nieuwe Internet of Things heeft veel
aandacht samen met het modulaire
design van embedded computers. Maar
hoe staat het met de beveiliging en het
communiceren van al deze data afkomstig
van systemen gebaseerd op COMe en
SMARC?
Koen Vangorp, Telerex
➔
Integration of embedded JAVA simplifies
technology architecture, speeds M2M
application development, reduces cost and
elevates M2M to the next level, helping
to accelerate the expanding Internet of
Things. In this presentation you will find out
more about this integration and how to use
embedded JAVA on the Gemalto embedded
2G/3G wireless modules and smart
terminals which will help you to accelerate
time to market.
Michał Wisniewski,
Gemalto M2M namens
‘
Texim Europe
Module market-make vs buy
Embedded modules are the building blocks
of the embedded world. Modules alleviate
many of the challenges engineers face when
designing complex applications. Saving
money, minimizing risks and bringing a
product to market faster are often at odds
with reality. Some of the obstacles with
designing complex computing platforms,
certification, R&D time and production costs
can be overcome by using an off-the-shelf
embedded module.
Wolfgang Heinz Fischer, TQ Group on behalf
of Alcom electronics BV
WWW.DENEONLINE.NL
ORGANISATIE: FHI INDUSTRIËLE ELEKTRONICA
Live demo: bridging cloud and embedded
worlds
Developing a good system for IoT requires
a 24/7 available server which is perfect
provided for in the cloud. During this
session Microchip will guide you on
the route to the cloud with a simple
and sophisticated development board
connecting to Amazon cloud servers.
Ian Pearson, Microchip on behalf of ACAL BFi
Nederland B.V.
29 OKT
➔
1931 CONGRESCENTRUM
BRABANTHALLEN
DEN BOSCH
Programma 5/5
16:00 - 16:25
Unlock the value of data today with Internet of Things
In this last presentation Intel will present their vision on Internet of Things (IoT). IoT is about moving from the transmission of raw data to local compute platforms. By placing real
intelligence at the point of data, you can determine which data to save and which to send to the cloud. Being able to analyze the right data, and do so at the device, brings new efficiencies
by accelerating and focusing data transmission and decision making. In addition to maximizing existing infrastructure investments, intelligent gateways help you acquire the intelligence to
drive new design innovation.
Intel based gateways offer companies secure, managed and connected gateways meaning legacy industrial devices and other systems can benefit from IoT. Combining Silicon, Software and
Security enables a new wave of X86 based connected devices which are connected, secured and managed. Philip van de Mortel will present a vision and current cases of OEM’ers.
Philip van de Mortel, Intel
16:30 - 17:30
➔
Borrel
WWW.DENEONLINE.NL
ORGANISATIE: FHI INDUSTRIËLE ELEKTRONICA
29 OKT
➔
1931 CONGRESCENTRUM
BRABANTHALLEN
DEN BOSCH
DESIGN AUTOMATION & EMBEDDED SYSTEMS
FPGA - EMBEDDED - INTERNET OF THINGS - PCB TECHNOLOGIEËN
Deelnemers
www.acalbfi.nl
www.adeas.nl
www.adelco.nl
www.alcom.nl
www.altreonic.com
www.anybridge-m2m.nl
www.aspiderm2m.com
www.ave-nl.com
www.core-vision.nl
www.elincom.nl
www.eurocircuits.com
www.expice.nl
www.ghs.com
www.indes.com
www.innofour.com
www.logic.nl
www.ni.com/netherlands
www.rutronik.com
www.silica.com
www.sintecs.eu
www.telerex-europe.com
www.texim-europe.com
www.texim-europe.com
www.tmc.nl
www.tmc.nl
www.top-electronics.nl
www.transfer.nl
www.v-ps.com
www.texim-europe.com
www.wibu.com
www.zuken.com
Mediapartners
www.engineersonline.nl
➔
Betrokken organisaties
www.engineersonline.nl
www.etotaal.nl
WWW.DENEONLINE.NL
ORGANISATIE: FHI INDUSTRIËLE ELEKTRONICA
www.astron.nl
GRATIS TOEGANG
www.intel.nl
AANMELDING VIA INTERNET:
DENEONLINE.NL
29 OKT
➔
1931 CONGRESCENTRUM
BRABANTHALLEN
DEN BOSCH