2015

Tarieven 2015 per 1-1-2015(inclusief btw.)
Kosten bewind één persoon:
Maandelijkse kosten:
Maandelijkse kosten met schulden:
€
€
111,42
144,20
Eenmalig instaptarief:
Eenmalig uitstaptarief:
€
€
629,20
235,95
Kosten curatele één persoon:
Maandelijkse kosten:
Maandelijkse kosten met schulden:
€
€
200,56
230,06
Eenmalig instaptarief:
Eenmalig uitstaptarief:
€ 1.132,56
€ 235,95
Kosten combinatie bewind en curatele twee personen:
Maandelijkse kosten:
Maandelijkse kosten als de onder bewind gestelde schulden heeft:
Maandelijkse kosten als de onder curatele gestelde schulden heeft:
Maandelijkse kosten als beiden schulden hebben:
Eenmalig instaptarief:
Eenmalig uitstaptarief:
€ 222,85
€ 242,51
€ 239,23
€ 258,89
€ 1.258,40
€ 283,14
Hierbij verklaar ik dat ik heb kennisgenomen van bovenstaande tarieven:
Kosten bewind twee personen:
Maandelijkse kosten:
Maandelijkse kosten als één van beiden schulden heeft:
Maandelijkse kosten als beiden schulden hebben:
Eenmalig instaptarief:
Eenmalig uitstaptarief:
€
€
€
€
€
Kosten curatele twee personen:
Maandelijkse kosten:
Maandelijkse kosten als één van beiden schulden heeft:
Maandelijkse kosten als beiden schulden hebben:
Eenmalig instaptarief:
Eenmalig uitstaptarief:
€ 289,69
€ 306,08
€ 322,46
€ 1.635,92
€ 283,14
Kosten overige werkzaamheden:
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning:
€
393,25
Uurtarief overige werkzaamheden:
I.o.m. cliënt en alleen met machtiging kantonrechter:
€
78,65
Datum
:
Handtekening:
Handtekening partner:
Aangesloten bij de Branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders
133,71
153,36
173,03
755,04
283,14