Gemeentenieuws_Dordrecht_5_maart_2014

5 maart 2014
Koning opent expositie
Dordrechts Museum
Gisteren was Koning Willem Alexander in Dordrecht. Hij opende onder grote
belangstelling van pers en publiek de expositie ‘Willem II - Kunstkoning’.
Na de officiële opening in de Augustijnenkerk bezocht de koning zelf de tentoonstelling in het Dordrechts Museum. De expositie brengt een groot deel van
de bijzondere kunstcollectie van zijn voorvader Koning Willem II bijeen.
Meer dan zestig schilderijen en tekeningen geven een beeld van de smaak
en ambitie van de 19e eeuwse koning
als verzamelaar van oude én eigentijdse
kunst. Aangevuld met portretten, historieprenten, meubels, kleding, juwelen
en andere kunstvoorwerpen vertelt de
tentoonstelling ook het verhaal van de
on-Hollandse weelde aan het hof van
Willem en zijn vrouw, de Russische
tsarendochter Anna Paulowna.
De tentoonstelling is van 5 maart tot
en met 15 juni te bezoeken in het
Dordrechts Museum, Museumstraat 40.
Meer informatie op
www.wii-kunstkoning.nl en
www.dordrechtsmuseum.nl.
Bijeenkomst 6 maart 2014
Denk mee over windenergie
in Dordrecht
Donderdag 6 maart is er een informatiebijeenkomst over windenergie in de Duurzaamheidsfabriek, Leerparkpromenade 50. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. De
gemeente nodigt Dordtenaren uit mee te denken over dit onderwerp. De reacties worden meegenomen bij verder onderzoek waar in Dordrecht windmolens kunnen komen.
Wethouder Wagemakers (Duurzaamheid)
over windenergie: “Het is schoon en wind
raakt nooit op. Windmolens maken
Dordrecht flink duurzamer. Maar om
tot passende locaties te komen, moet
je alle voor- en nadelen van die plekken
afwegen”.
punten meegeven. U bent donderdag
6 maart vanaf 19.30 uur van harte
welkom in de Duurzaamheidsfabriek,
Leerparkpromenade 50 in Dordrecht.
Reageren kan ook via www.dordrecht.
nl/windenergie. Daar vindt u meer informatie over windenergie in Dordrecht.
Uit een eerste onderzoek blijkt dat windenergie haalbaar is in gebieden langs de
Dordtse Kil en de Merwede. Deze gebieden
worden de komende periode gedetailleerder onderzocht, bijvoorbeeld op geluidsgrenzen, veiligheid, schaduw en gevolgen
voor natuur en landschap. De gemeente
vraagt Dordtenaren aan te geven wat zij
belangrijk vinden als het gaat om windmolens in Dordrecht. “Dan kunnen we dat
meenemen in het vervolgonderzoek”, aldus
Wagemakers.
Informatieavond
Op de informatieavond kunnen bezoekers hun vragen stellen en aandachts-
Burgemeester A.A.M. Brok heet Koning Willem-Alexander welkom in Dordrecht. (Foto: Jarko De Witte van Leeuwen)
Start grondverkoop voor zelfbouw
Gemeente begint 8 maart met uitgifte van kavels
De gemeente begint op zaterdag 8 maart om 9.00 uur met de verkoop van
grond voor zelfbouw. De verkoop is bij DordtYart op Stadswerven. Op drie
locaties kunnen mensen straks zelf hun droomhuis bouwen: in de binnenstad,
op Stadswerven en in Stadspolders. Er zijn in totaal veertig kavels te koop.
(paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) te
overleggen en een rechtsgeldige, ondertekende verklaring van de bank of een
erkend financieel tussenpersoon.
Aan de Vest 94-96 in de binnenstad
komen na sloop van de voormalige
veegpost vier kavels voor zelfbouw
vrij. Voor èchte pioniers zijn er zestien
kavels op de Werf van Schouten op
Stadswerven. Wie hier zelf zijn huis
bouwt, behoort tot de eerste bewoners
van de nieuwe woonwijk. De grootste
zelfbouwlocatie is Stadspolders. Aan het
Johanna Naber-erf zijn twintig kavels te
koop voor verschillende woningtypen:
hoek- of rijwoning, twee-onder-één-kap
of vrijstaand.
Dordtse Ruimte
Zelfbouw is een van de nieuwe initiatieven om de stad nog aantrekkelijker
te maken. De twee andere initiatieven
zijn het tijdelijk invullen van ongebruikte
gronden en het zoeken van nieuwe bestemmingen voor leegstaande panden.
Ze zijn gebundeld in het project ‘Dordtse
Ruimte’.
euro. Betalen kan alleen met pin en niet
contant. Wie niet zelf kan komen, kan
een ander machtigen om een kavel voor
hem/haar te reserveren. Voor het reserveren van een kavel kan de geïnteresseerde op de website een keuzeformulier downloaden. Dit vult de zelfbouwer
in en brengt hij op 8 maart mee. Verder
is het nodig een identiteitsbewijs
Afgelopen week heeft de ambassadeur van Duitsland, Frans Jozef Kremp,
een kennismakingsbezoek aan de Drechtsteden gebracht. Waarnemend
burgemeester van Dordrecht, Rinette Reynvaan, en Hans Tanis, waarnemend
voorzitter van de Drechtsteden, verwelkomden hem in het stadhuis van
Dordrecht. Bij de ontvangst waren vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en
de Drechtsteden aanwezig.
Na een lunch in het Stadhuis bracht
het gezelschap een bezoek aan Krohne
Altometer in Dordrecht. Het Duitse
bedrijf is wereldwijd gezien de belangrijkste leverancier van uiterst nauwkeurige meetapparatuur, ‘flowmeters’, die
het mogelijk maakt te meten hoeveel
vloeistoffen en gassen door buizen
worden getransporteerd. Aansluitend
volgde een bedrijfsbezoek aan Fokker in
Papendrecht.
Nederlands
Op verzoek van de ambassadeur werd
Nederlands gesproken. Na een klein
jaar in Nederland verstaat de heer
Kremp Nederlands. Hij spreekt ook onze
Spelregels
Om het reserveren van kavels soepel te
laten verlopen, heeft de gemeente spelregels opgesteld. Alle spelregels vindt
u op www.dordtseruimte.nl. De uitgifte
gebeurt volgens het aloude principe van
‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.
Dat betekent dat nummer 1 in de rij als
eerste de kavel van zijn keuze kan reserveren. De deuren van DordtYart gaan zaterdag om 9.00 uur open. De gemeente
deelt bij binnenkomst nummers uit. De
verkoop van kavels duurt tot 12.00 uur.
Om 13.00 uur gaan de woningen van
ontwikkelaar OCW in de verkoop.
Maximaal één kavel
Per persoon/huishouden is het mogelijk
één kavel te reserveren. Dat kost 150
Duitse ambassadeur
bezoekt Drechtsteden
Om de aandacht te vestigen op de zelfbouwlocatie Vest 94-96 fleurde straatkunstenaar
Bram Verbrugge de voormalige veegpost op met de symbolen van Dordtse Ruimte. (Foto:
Jarko De Witte van Leeuwen).
taal, maar moet af en toe nog op een
Duits woordje terugvallen. Frans Jozef
Kremp is sinds half april 2013 ambassadeur van Duitsland in Nederland. De
59-jarige jurist werkte eerder onder
meer voor ambassades in Guinee,
Athene en Londen.
Aan het einde van zijn bezoek zei de
ambassadeur: “Ik ben zeer onder de
indruk van de grote concentratie van
hightechbedrijven in de Drechtsteden.
Met een ander belastingstelsel zouden
in Duitsland gemeenten erg rijk zijn als
ze zulke bedrijven binnen hun grenzen
hebben.”
Van links naar rechts: Hans Tanis (waarnemend voorzitter Drechtsteden), Franz Josef
Kremp (ambassadeur van Duitsland in Nederland), Cees de Bruin (burgemeester van
Papendrecht) en Richard Korteland (regionaal portefeuillehouder economie).
(Foto: Henk Veenstra)
5 maart 2014
Regionale aanpak
huiselijk geweld
Nieuwe Waterbushalte Ark van
Noach geopend
De Drechtsteden gemeenten en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden gaan samen
met betrokken organisaties het probleem van huiselijk geweld aanpakken. Dit
onder aanvoering van Dordrecht als centrumgemeente.
Afgelopen vrijdag is de nieuwe Waterbushalte Dordrecht Ark van Noach
feestelijk in gebruik genomen. Met deze nieuw halte kunnen meer mensen
gebruikmaken van de Waterbus. Ook is hiermee het gebied rond de Ark van
Noach beter bereikbaar.
De gemaakte afspraken over de aanpak
van geweld in huiselijke kring en kindermishandeling over de periode van 2014
tot 2016 staan in de regiovisie ‘Een
veilig thuis’.
Convenant
Om de gezamenlijke aanpak te bezegelen, hebben 36 betrokkenen namens
hun organisatie een convenant ondertekend. Dit gebeurde afgelopen maandag
in het Onderwijsmuseum in Dordrecht.
Foto: Cees Schilthuizen
Verkiezingsmarkt
Sterrenburg
Zaterdag 8 maart bent u welkom op de verkiezingsmarkt in Winkelcentrum
Sterrenburg.
Alle politieke partijen zijn dan aanwezig.
De verkiezingsmarkt begint om 10.00
uur en duurt tot 16.00 uur.
Tijdens de verkiezingsmarkt kunt u zich
oriënteren op de standpunten van de partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 19 maart.
Zaterdag 15 maart houdt de gemeente
opnieuw een verkiezingsmarkt, die is dan
in de Binnenstad (aan het Achterom).
Iets de klagen? Eerst stemmen!
Met de leus ‘Iets te klagen? Eerst stem-
men!’ roept de gemeente alle inwoners
op om gebruik te maken van hun stemrecht voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart.
Op de website www.dordtkiest.nl vindt
u meer uitgebreide informatie over de
verkiezingen. U vindt daar ook een verwijzing naar het Dordtse Kieskompas.
De Waterbus is het grootste openbaar
vervoer netwerk over water van Nederland. De aanleg van de nieuwe halte is
onderdeel van het totale investeringsprogramma rondom Stadswerven.
een ‘Park & Ride’ functie gekregen voor
automobilisten. Afgelopen jaar heeft
Waterbus meer reizigers vervoerd dan
het jaar ervoor. Met de nieuwe halte
hoopt Waterbus deze trend voort te
zetten. Daarnaast zorgt de komst van
de internationale Hollywoodfilm ‘Noah’
(in bioscopen in april 2014) voor extra
interesse in de Ark van Noach, ook van
internationale toeristen aan het gebied.
Stadswerven
Er gebeurt veel rondom het gebied
Stadswerven. De driehondherd meter
lange Ark van Noach springt onmiddellijk in het oog. Maar het is ook de plek
van de gerenoveerde Biesboschhal met
kunstcentrum DordtYart, de toekomstige bioscoop, het Energiehuis en de
verkoop van kavels voor nieuwe zelfbouw
woningen. Wethouder Jasper Mos zegt
over de nieuwe Waterbus halte: “Een
goede bereikbaarheid is belangrijk voor
dit gebied, dat in ontwikkeling is. Via een
uitgebreid netwerk van vaarverbindingen
kunnen bezoekers dit gebied optimaal
ontdekken en beleven. Met verschillende
partners werken we aan de aantrekkelijkheid, toegankelijkheid en zichtbaarheid
van niet alleen Stadswerven maar de
gehele waterdriehoek: het gebied tussen
Dordrecht, Kinderdijk en de Biesbosch.’
De nieuwe Waterbus halte ligt aan de
rand van het ruime parkeerterrein aan
de Maasstraat. Hierdoor heeft deze ook
De wethouders Piet Sleeking en Jasper Mos openen samen met gedeputeerde Ingrid de
Bondt, Drechtsteden portefeuillehouder Sjoerd Veerman en Waterbus directeur Gerbrand
Schutten de nieuwe halte van de Waterbus bij de Ark van Noach. (Foto: Elske de Korver)
Bedrijvigheid in leegstaand
Sinterklaashuis
De gemeente wil haar leegstaande monumenten weer graag vullen met bedrijvigheid. Ze wil dan ook in contact komen met ondernemers die brood zien in
die panden. Zo zoekt de gemeente kopers voor het voormalig Sinterklaashuis
aan de Voorstraat 142-144.
De twee monumentale herenhuizen
vormden de afgelopen jaren de residentie
van Sinterklaas tijdens zijn bezoek aan
Dordrecht. Maar ook ver daarvoor kwam
er veel jeugd. Het complex uit 1651 is
vooral bekend als kinderbewaarplaats.
Als ‘De Blije Hoek’ heeft het sinds 1876
onderdak geboden aan kinderen.
voor de stad kunnen vanaf 18.00 uur
netwerken onder het genot van een
tosti.
Meer informatie over het programma
vindt u op www.facebook.com/
doordordrecht.
Ondernemers die geïnteresseerd zijn in
aankoop van het complex kunnen contact
opnemen met Eva Roggeveen van het
Vastgoedbedrijf van de gemeente, telefoon:
(078) 770 48 95 of met Waltmann Bedrijfshuisvesting, telefoon: (078) 614 10 30.
Open huis
Het voormalig Sinterklaashuis is te
gebruiken voor verschillende doeleinden: wonen, maatschappelijke functies,
kantoorruimte, horeca en detailhandel.
Het heeft een riante stadstuin. Wie het
wil bezichtigen, is welkom op het open
huis. Op dinsdag 11 maart, donderdag
13 maart, dinsdag 18 maart en donderdag 20 maart staan de deuren open van
16.00 tot 19.00 uur.
Tosti Talks
Op zoek naar kopers voor de panden
heeft de gemeente aan ‘DOOR
Dordrecht’ gevraagd er de komende
weken wat activiteiten te organiseren.
Op woensdag 13 maart staat het evenement ‘Tosti Talks’ op het programma.
De Voorstraat 142-144 verandert dan
in een creatieve broedplaats. Creatievelingen en anderen met goede ideeën
De gemeente zoekt kopers voor het monumentale pand aan de Voorstraat 142-144.
(Foto: Jarko De Witte van Leeuwen)
5 maart 2014
Spreekuur wethouders
De wethouders hebben wekelijks een
spreekuur. Wilt u een van de onderdelen
van de portefeuille met de betreffende
wethouder bespreken, dan kunt u
telefonisch een afspraak maken.
U hoort dan of het tijdstip nog
beschikbaar is en of uw onderwerp zich
leent voor een persoonlijk gesprek.
Internationale Vrouwendag 8 maart
Vrouwendromen: waar zit
de kracht van vrouwen?
Dit jaar organiseert de werkgroep Internationale Vrouwendag Dordrecht een
activiteitenprogramma rondom het thema ‘Vrouwendromen’. Waar zit de
kracht van vrouwen? Hoe streven zij hun dromen na? In de aanloop naar
8 maart 2014 komen drie vrouwen aan het woord. Vandaag: Arianne de Nood
(39) uit Dordrecht.
P.H. (Piet) Sleeking
Natuurvoeding is een goed middel tegen
vrouwelijke problemen als de overgang
of overgewicht.
Wethouder Ruimtelijke ordening,
Vergunningverlening & Handhaving
en Bestuurlijke vernieuwing
Een van mijn dromen was om mijn werk
te combineren met het ouderschap. Dat
is gelukt: anderhalf jaar geleden werd
mijn zoontje geboren, en kort geleden
heb ik mijn praktijk als diëtist weer
nieuw leven ingeblazen.
Portefeuille: Ruimtelijke ordening &
binnenstad, vergunningverlening &
handhaving (inclusief welstand en
bouw- en woningtoezicht), milieu
en water, personeel en organisatie,
huisvesting en ICT, bestuurlijke
vernieuwing en participatie, mediabeleid
en communicatie.
Telefoon: (078) 770 41 12
J. (Jasper) Mos
Wethouder Economische Zaken en
grondbedrijf, Cultuur en Verkeer &
Vervoer
Portefeuille: Economische zaken en
toerisme, havenbedrijf, stadsmarkten,
bovenregionale R&E ontwikkeling,
verkeer en vervoer, externe veiligheid,
Arianne Nood (39): “Het vieren van
Vrouwendag is zinvol om vrouwen met
elkaar te verbinden”. (Foto: Saskia Lensink)
“Als klein meisje dacht ik veel na over
wat ik later wilde gaan doen. Het idee
om schooljuf te worden, kwam al vroeg
bij me op. Uiteindelijk ben ik naar de
pabo gegaan. Tijdens die opleiding
kwam ik tot de conclusie dat ik ook met
andere leeftijdsgroepen wilde werken.
Ik raakte steeds meer geïnteresseerd in
voeding en gezondheid, en stapte over
op de opleiding tot diëtist. Natuurlijke, pure voeding is mijn specialisme.
Het vieren van een Vrouwendag vind ik
zinvol om vrouwen met elkaar te verbinden. Vrouwen bekritiseren elkaar nogal
eens, merk ik. Of je nu een ‘thuisblijfmoeder’ bent of een fulltimebaan hebt:
je moet elkaars keuzes respecteren. Een
Vrouwendag kan helpen om de solidariteit tussen vrouwen te versterken.’’
grondbedrijf, vastgoedbedrijf, cultuur,
monumentenzorg en archeologie.
Telefoon: (078) 770 41 13
E. (Bert) van de Burgt
Poëzie ter Plekke
Speeltuinbende test
speeltuin Sevenoaks
Marieke van Leeuwen (links op de foto) schreef twaalf gedichten over markante plekken of
objecten in de zes Drechtstedengemeenten. (Foto: Jan Wind)
Ad Cardon, portefeuillehouder cultuur bij de Drechtsteden, heeft afgelopen
week het project ‘Poëzie ter Plekke’ gepresenteerd. Dit is het laatste project
dat betaald is uit het programma Cultuurparticipatie. Marieke van Leeuwen,
stadsdichter van Dordrecht, heeft twaalf gedichten geschreven over twaalf
markante plekken of objecten in de zes Drechtstedengemeenten. Voor
Dordrecht heeft ze voor dit project twee gedichten geschreven.
Via internet kunnen de mensen naar
de gedichten luisteren en kijken. Van
elk gedicht is er een korte film waarin
Marieke teksten voordraagt op de
locaties, waarop de gedichten betrekking
hebben. Bassist Nick McGuire zorgt voor
de muzikale begeleiding. Jan Wind uit
Dordrecht regisseerde en produceerde
de internetfilms, die anderhalf tot drie
minuten duren.
De Dordtse filmgedichten kunt u bekijken op https://vimeo.com/84945301
en https://vimeo.com/84945298.
Er zijn ook stickers en kaarten van de
gedichten gemaakt, verkrijgbaar bij
horeca, bij het Stadskantoor, aan de
Spuiboulevard 300 en bij de VVV, aan de
Spuiboulevard 99.
Jeugd opent
calisthenicspark
Nieuw Krispijn
Wethouder Onderwijs, Werk en
inkomen en Financiën
Portefeuille: Financiën en deelnemingen, werk en inkomen, arbeidsmarktbeleid, onderwijs en educatie,
kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
en Essenhof.
Telefoon: (078) 770 41 14
H.P.A. (Harry) Wagemakers
Wethouder Zorg, Welzijn, Jeugd,
Duurzaamheid en Recreatie
Portefeuille: Zorg, welzijn en jeugd
(inclusief buurtwerk, maatschappelijke
opvang en individuele voorzieningen),
gezondheidszorg (inclusief oggz en
ver-slavingszorg), recreatie en energie,
afval en NMC Weizigt.
Telefoon: (078) 770 41 15
Sevenoaks in het Weizigtpark, de oudste openbare speeltuin in Dordrecht, is nu nóg toegankelijker en interessanter voor kinderen met en zonder beperking. In samenwerking
met de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind is de speeltuin aangepast.
Zaterdag 8 maart test de Speeltuinbende
van de NSGK (Nederlandse Stichting voor
het Gehandicapte Kind) hoe geschikt
speeltuin Sevenoaks voor hen is geworden. En hoe leuk zij er met leeftijdsgenootjes kunnen spelen uiteraard. Om
14.00 uur hijsen de kinderen samen met
wethouder Rinette Reynvaan ‘hun’ vlag
boven de speeltuin. Vervolgens testen
ze de toegankelijkheid en de speelmogelijkheden. Tijdens en na het spelen geven
zij hun oordeel en tips over de speeltuin.
Iedereen is van harte welkom om hierbij
aanwezig te zijn, en natuurlijk ook om
zelf in de speeltuin te spelen.
Voor kinderen met én zonder beperking
Speeltuin Sevenoaks ligt in het
Weizigtpark, in het gedeelte achter het
station en naast Stadsboerderij Weizigt.
De NSGK heeft de speeltuin op verzoek
van de gemeente onderzocht. In een
rapport geeft de stichting tips en adviezen
voor aanpassingen die de speeltuin beter
geschikt maken voor kinderen en ouders
met beperkingen. Het uitgangspunt is dat
de speeltuin voldoende mogelijkheden
krijgt voor kinderen mét en zonder handicap om met elkaar te kunnen spelen. Dat
betekent niet dat alle toestellen worden
aangepast of vervangen. Het heeft vooral
te maken met de bereikbaarheid en de
plaatsing van de toestellen. Voorbeelden
van aanpassingen aan de speeltuin zijn:
beter begaanbare paden, ondergronden
van kunstgras, een vogelnestschommel
en een beter geschikte glijbaan.
Op www.dordrecht.nl/parken vindt u veel
informatie over alle parken in Dordrecht.
R.E.C. (Rinette) Reynvaan-Jansen
Wethouder Wonen, Leefbaarheid
en Sport
Portefeuille: Wonen, stedelijke
vernieuwing, wijkgericht werken,
­stadsbeheer en sport
Grote projecten: Herstructurering
Dordt West en Sportboulevard
Telefoon: (078) 770 41 16
De Speeltuinbende van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind test aanstaande
zaterdag de toegankelijkheid van speeltuin Sevenoaks in het Weizigtpark. (Foto: Jan Brand)
De calisthenics fitnesstoestellen bevinden zich in de hoek van het Weizigtpark, bij de
ingang op de hoek Krispijnseweg/Mauritsweg. (Foto: Jan Brand)
In het Weizigtpark is een calisthenicspark aangelegd. Dat is het resultaat van
een wijkwens van jongeren uit Krispijn. De fitnesstoestellen bevinden zich bij
de ingang Krispijnseweg/Mauritsweg.
De regiegroep die de wijkwensen beoordeelt, was zeer positief over dit initiatief.
Calisthenics is een krachtsport met
elementen van fitness en turnen. In het
calisthenicspark staan toestellen waarmee de jongeren in de buitenlucht kunnen trainen. ContourdeTwern begeleidt
de jongeren in Krispijn die de wijkwens
hebben ingediend bij hun activiteiten.
De jongeren uit Krispijn geven dan onder
leiding van Jason Bonam van Calisthenicsgroep Barvision een demonstratie
van hun sport. Wethouder Rinette
Reynvaan geeft het startsein voor de
opening. Iedereen is van harte uitgenodigd om bij de opening te komen kijken,
en natuurlijk om het park daarna ook zelf
te gebruiken.
Demonstratie
Zaterdag 8 maart wordt het park om
14.45 uur officieel in gebruik genomen.
Op www.dordrecht.nl/parken vindt
u veel informatie over alle parken in
Dordrecht.
5 maart 2014
Waar vindt u wat?
Internet en social media
Informatie van de gemeente vindt u
op www.dordrecht.nl. Dordrecht heeft
ook een eigen Facebookpagina:
www.facebook.com/gemeente.dordrecht
en Twitteraccount: @gemdordrecht.
Telefoon
Het algemene telefoonnummer van de
gemeente is: 14 078.
Klachten en meldingen
Voor klachten en vragen over onderhoud
aan de wegen, groenvoorziening, straatverlichting en zo meer belt u de Wijklijn,
telefoonnummer 14 078, of meld uw
klacht via internet op www.dordrecht.nl/
antwoord
Stadswinkel
Het adres van de gemeente is:
Spuiboulevard 300
Openingstijden:
Met of zonder afspraak
maandag t/m woensdag:
8.30 – 17.00 uur
donderdag: 8.30 – 19.30 uur
vrijdag: 8.30 - 12.00 uur*
* Het afhalen van uw rijbewijs, paspoort
of identiteitskaart kan tot 17.00 uur.
Vanaf 9 maart 2014
Nieuwe paspoortwet
Met ingang van 9 maart wordt een nieuwe paspoortwet van kracht. Hiermee
verandert vanaf maandag 10 maart een aantal zaken. Zo komt er een nieuw
model voor de reisdocumenten (het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart). Ook de geldigheidsduur en de tarieven veranderen.
Als u achttien jaar of ouder bent, zijn het
paspoort en de ID-kaart voortaan tien
jaar geldig. Als u jonger bent dan achttien jaar blijven het paspoort en de IDkaart vijf jaar geldig. Het nieuwe tarief
lijkt iets hoger, maar het wordt - door
de langere geldigheidsduur - per saldo
goedkoper. De leges bij vermissing van
een reisdocument komen te vervallen.
Vingerscan
Voor een ID-kaart is het nu al niet
meer nodig om een vingerscan te laten
maken. Voor het paspoort blijft dit wel
nodig, maar voortaan is een scan van
twee vingers voldoende, in plaats van
vier vingers.
Prijzen vanaf 10 maart
Een paspoort kost: tot achttien jaar:
51,05 euro, vanaf achttien jaar: 66,96
euro.
Een identiteitskaart kost: tot achttien jaar:
28,36 euro, vanaf achttien jaar: 52,95 euro.
Afspraak maken
Het is raadzaam om digitaal een
afspraak te maken voor het aanvragen
van uw nieuwe reisdocument. Hiermee voorkomt u een wachttijd in de
Stadswinkel.
www.dordrecht.nl Zo geregeld!
Let op!
Door de overgang van de oude naar
de nieuwe situatie is het niet mogelijk
om op donderdag 6 maart en vrijdag 7
maart een reisdocument aan te vragen.
Wel kunt u reeds aangevraagde reisdocumenten ophalen. Spoedaanvragen
die u hebt aangevraagd vóór woensdagmiddag 5 maart 14.30 uur kunt u
de volgende dag afhalen.
Let op! Alleen op afspraak:
Omgevingsvergunning, APV-,
naturali­satie- of optieaanvraag.
Via www.dordrecht.nl/antwoord kunt u
veel zaken direct regelen. Antwoord© is
zeven dagen in de week, 24 uur per dag
bereikbaar.
Let op! Vanaf 1 januari 2014
uitsluitend betalen met pin in de
Stadswinkel.
Foto: Jarko De Witte van Leeuwen
Tip uit de Stadswinkel
Regionaal Archief Dordrecht/
Stadsarchief
Stek 13
www.regionaalarchiefdordrecht.nl
Hebt u vragen over uw
aanslag gemeentelijke
belastingen?
Griffie gemeenteraad
Spuiboulevard 300
www.dordrecht.nl/ris
Weizigt Natuur- en Milieucentrum
Van Baerleplantsoen 30
www.weizigtnmc.nl
Foto: Jarko De Witte van Leeuwen
Colofon
Redactie
Afdeling Communicatie
Postbus 8, 3300 AA Dordrecht,
e-mail: [email protected]
Eindredactie : Jarko De Witte van Leeuwen
Het college van burgemeester en wethouders heeft de komende dagen de volgende externe activiteiten op de agenda staan:
Burgemeester A.A.M. Brok
Zondag 9 maart:
Benefietconcert schoon
drinkwater Bamenda
De Soroptimist International Club
Dordrecht organiseert een benefietconcert in Dordrecht voor inwoners van
Bamenda, een zusterstad van Dordrecht.
Burgemeester A.A.M. Brok zal het
concert bezoeken. Het concert vindt
plaats van 14.30 uur tot 16.45 uur in
de Trinitatiskapel, Vriesestraat 20.
nen)stad. Het gemeentebestuur en
Dordrecht Marketing willen graag hun
waardering voor deze organisatoren
kenbaar maken in de vorm van een
feestavond. Die vindt plaats om 18.00
uur (inloop vanaf 17.30 uur) in Intree,
aan de Spuiboulevard 99. De wethouders Piet Sleeking en Jasper Mos
wonen deze avond bij.
Jasper Mos
Donderdag 6 maart:
Overhandigen eerste exemplaar
Magazine Dordtse Kil Businessclub
Wethouder Jasper Mos overhandigt om
17.00 uur het eerste exemplaar van
het Magazine Dordtse Kil Businessclub.
De bijeenkomst vindt plaats in het Postillion Hotel, Rijksstraatweg 30. Inloop
vanaf 16.30 uur.
Bert van de Burgt
Donderdag 6 maart:
Kennismakingsbijeenkomst
Leerwerkbedrijven
MEE Drechtsteden organiseert een
kennismakingsbijeenkomst voor
Leerwerkbedrijven. Tijdens de avond
worden de deelnemers bijgepraat over
het project Impuls Onderkant Arbeidsmarkt (IOA). Wethouder Bert van de
Burgt, portefeuillehouder arbeidsmarktbeleid, houdt een inleiding. De
bijeenkomst vindt plaats in De Plint,
M.H. Trompweg 235 in Dordrecht.
Aanvang om 18.00 uur.
Harry Wagemakers
Donderdag 6 maart:
Ingebruikname stoomleiding
DuPont-HVC
Onlangs is de bouw van de stoomleiding tussen DuPont en HVC afgerond.
Bij het verbranden van afval komt veel
warmte vrij. Een deel van deze warmte
gaat nu via deze stoomleiding van HVC
naar DuPont. Dit bespaart veel energie
en voorkomt uitstoot van CO2. Wethouder Harry Wagemakers (Duurzaamheid) neemt de stoomleiding officieel in
gebruik. Het programma start rond 16.00
uur bij DuPont, Grevelingenweg 20.
Donderdag 6 maart:
Informatieavond windenergie
Om 20.00 uur is er een informatiebijeenkomst over windenergie in de
Duurzaamheidsfabriek, Leerparkpromenade 50. De gemeente vraagt
Dordtenaren mee te denken over
windenergie in Dordrecht. Wethouder
Harry Wagemakers leidt de avond in.
Ruimtelijke ordening
Gemeentelijke begraafplaatsen en
crematorium De Essenhof
Nassauweg 200
www.essenhof.nl
Het Gemeentenieuws is een uitgave van
het gemeentebestuur van Dordrecht.
De wethouders Piet Sleeking en Jasper Mos openden afgelopen vrijdag een nieuwe
camperplaats bij het parkeerterrein naast de Ark van Noach. Deze camperplaats
biedt ruimte aan twaalf campers. Het is een ideale locatie voor de camperaar om
hier vandaan uitstapjes te maken naar de historische binnenstad, de Biesbosch en
Kinderdijk. (Foto: Elske de Korver)
Gezamenlijke activiteiten
Piet Sleeking en Jasper Mos
Woensdag 5 maart:
Organisatorenavond
In Dordrecht zijn er jaarlijks veel evenementen, en dus ook veel mensen
die ze organiseren. Deze evenementen
dragen bij aan de levendige (bin-
Een afspraak maken kan via internet:
www.dordrecht.nl/antwoord of
telefonisch op nummer: 14 078.
Sociale Dienst Drechtsteden
Spuiboulevard 298
www.socialedienstdrechtsteden.nl
College in de stad
Op woensdag 5 maart houdt de
gemeente een speciale inloopavond.
Medewerkers van de gemeente en van de
Gemeentelijke belastingen Drechtsteden
geven u graag antwoord op uw vragen
over de aanslag gemeentelijke belastingen. Ook helpen zij u bij het aanvragen
van kwijtschelding. Voor vragen over de
WOZ-waarde zijn taxateurs aanwezig.
U bent welkom tussen 18.00 uur en
20.00 uur in de Stadswinkel aan de
Spuiboulevard 300 in Dordrecht. Neemt
u alstublieft uw identiteitsbewijs en de
aanslag mee. Als u vragen hebt en niet
naar de inloopavond kunt komen, belt
u dan gerust met de Stadswinkel. Ons
telefoonnummer is 14 078.
Inwerkingtreding bestemmingsplan
“Dijkversterking Dordt-oost”
Op 4 februari 2014 is het bestemmingsplan “Dijkversterking Dordt-oost”
(NL.IMRO.0505.BP195-Dijkdordtoost-3001) in werking getreden.
Tegen het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan is geen beroep bij de
Raad van State ingesteld. Daardoor is dit
besluit ook onherroepelijk.
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de waterkering aan de oostzijde
van Dordrecht langs het Wantij en de
Nieuwe Merwede. Het betreft het dijkvak van een gedeelte van de Wantijdijk,
Zeedijk en Buitendijk. In dit gebied zal
het Waterschap Hollandse Delta versterkingswerkzaamheden uitvoeren, zodat
de waterkering weer kan voldoen aan de
Het bestemmingsplan is in te zien via de
website www.dordrecht.nl/ruimtelijkeplannen en kan op verzoek ook worden
bekeken bij de balie in het Stadskantoor,
Spuiboulevard 300 te Dordrecht. Het
bestemmingsplan kan ook worden
ingezien via www.ruimtelijkeplannen.nl
onder het bovenvermelde planidentificatienummer.
è
daaraan te stellen eisen.
5 maart 2014
Vervolg Ruimtelijke ordening
Ontwerpbestemmingsplan “1e herziening van het bestemmingsplan
Dubbeldam, locatie Laantje van
Middenhoeve”
Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening ligt tijdens de openingsuren het ontwerpbestemmingsplan “1e herziening van het bestemmingsplan Dubbeldam, locatie Laantje
van Middenhoeve” (NL.IMRO.0505.
BP188Herzlaantjevm-2101) met
bijbehorende stukken met ingang van
6 maart 2014 gedurende zes weken
voor iedereen ter inzage in de hal van
het Stadskantoor, Spuiboulevard 300
te Dordrecht. Het bestemmingsplan is
tevens in te zien via de website www.
dordrecht.nl/ruimtelijkeplannen. Het
bestemmingsplan kan ook worden
ingezien via www.ruimtelijkeplannen.nl
onder het bovenvermelde planidentificatienummer.
-o
pheffen van de gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats aan het
Dalmeyerplein ter hoogte van huisnummer 131.
bestaande hoeve is in het plan opgenomen met een woonbestemming.
Het bestemmingsplan heeft betrekking
op de bouw van een woning ter plaatse
van de huidige schuur in het gebied aan
het Laantje van Middenhoeve. Ook de
Eenieder kan gedurende de termijn van
de terinzagelegging (tot en met 16 april
2014) bij de gemeenteraad zienswijzen
over het ontwerp naar voren brengen
(adres: Gemeenteraad van Dordrecht,
Postbus 8, 3300 AA Dordrecht).
Deze zienswijzen dienen bij voorkeur
schriftelijk te worden ingediend onder
vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan “1e herziening Dubbeldam, locatie Laantje van Middenhoeve”.
Voor het indienen van mondelinge zienswijzen dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk 9 april
2014, een telefonische afspraak te worden
gemaakt, telefoon: (078) 770 49 00.
weken na dagtekening ervan schriftelijk
bezwaar maken bij het bestuursorgaan
dat het besluit heeft genomen. U dient uw
bezwaarschrift te richten aan: het college
van burgemeester en wethouders, Postbus
8, 3300 AA Dordrecht. Op grond van artikel
6:5 van de Algemene wet bestuursrecht
moet het bezwaarschrift ondertekend zijn.
Verder moet het ten minste bevatten: uw
naam en adres, de datum, de omschrijving
van het besluit waartegen u bezwaar maakt
en de reden van uw bezwaar. Wilt u ook
het telefoonnummer vermelden waarop
u overdag te bereiken bent? Het indienen
van een bezwaarschrift houdt de werking
van het besluit niet tegen. In spoedeisende
gevallen kunt u de voorzieningenrechter
van de Rechtbank Rotterdam, Postbus
50951, 3007 BM Rotterdam, verzoeken
een voorlopige voorziening te treffen.
U kunt het verzoekschrift ook digitaal
indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk
op de genoemde site voor de precieze
voorwaarden. Voor de behandeling van een
verzoek om voorlopige voorziening brengt
de Rechtbank een bedrag van 160 euro aan
griffierecht in rekening.
ondertekend zijn. Verder moet het ten
minste bevatten: uw naam en adres, de
datum, de omschrijving van het besluit
waartegen u bezwaar maakt en de reden
van uw bezwaar. Het indienen van een
bezwaarschrift schorst niet de werking
van het besluit waartegen het is gericht.
Indien daarvoor naar uw mening aanleiding bestaat, kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam,
Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam,
verzoeken een voorlopige voorziening te
treffen.
( zaaknummer 1126123, datum besluit
28 februari 2014).
Het definitieve besluit ligt vanaf 28
februari 2014 zes weken ter inzage bij
de afdeling Vergunningen en Meldingen
van de OZHZ aan de Noordendijk 250,
3311 RR Dordrecht. Tegen het besluit
kan binnen zes weken na bekendmaking daarvan door toezending van de
aanvrager, beroep worden aangetekend.
Het beroepschrift moet bij de rechtbank Rotterdam (sector bestuursrecht)
Postbus 50959, 3007 BX Rotterdam
worden ingediend. Er kan alleen beroep
worden aangetekend door degene die
ook een zienswijze heeft ingediend of
aan wie redelijkerwijs niet kan worden
verweten geen zienswijze te hebben
ingebracht.
Verkeer
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het:
- opheffen van de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Haringvlietstraat ter hoogte van huisnummer
687;
- opheffen van de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Vijverlaan
ter hoogte van huisnummer 1301;
Bezwaar
De volledige tekst van de besluiten
staat op www.officielebekendmakingen.
nl/staatscourant. Als u het niet eens
bent met dit besluit, kunt u binnen zes
Algemene Plaatselijke Verordeningen
Horeca
Op grond van de Algemene Plaatselijke
Verordening Dordrecht (APV) / Drank- en
Horecawet heeft de burgemeester een
Exploitatievergunning en/of een Dranken Horecawet vergunning verleend voor
de exploitatie van:
- een eetcafé aan de Voorstraat 293 te
Dordrecht (zaaknummers 1146713 en
1146709, datum besluit 26 februari
2014);
- een sporkantine aan de Sportlaan 5
te Dordrecht (zaaknummer 1126190,
datum 28 februari 2014).
Evenementen, optochten,
ontheffingen en dergelijke
Er zijn vergunningen, verklaringen van
geen
bezwaar of ontheffingen verleend voor:
- een concert ten behoeve van een reünie
op 1 maart 2014 aan het Kasperspad
28 (datum besluit 25 februari 2014,
zaaknummer 1156470);
- een sponsorloop “wandelen voor water”
op 19 maart 2014 start en finish in het
Weizigtpark (datum besluit 25 februari
2014, zaaknummer 1146916);
- Dwars door Dordt op 6 april 2014
(datum besluit 25 februari 2014, zaaknummer 1148614);
- een snuffelmarkt op 27 september
2015 in de Reeweghal aan het Halmaheiraplein 35 (datum besluit 25 februari
2014, zaaknummer 1154344);
- de openings- en sluitingstijden voor een
horecagelegenheid aan de Voorstraat
293 te Dordrecht (zaaknummer
1146715, datum 26 februari 2014);
- de fietsvierdaagse start en finish op het
parkeerterrein FC Dordrecht van 3 juni
tot en met 6 juni 2014 ( zaaknummer
1149856, datum besluit 28 februari
2014).
Bezwaar
Als u het niet eens bent met bovenstaande besluit(en), kunt u binnen zes
weken na dagtekening ervan schriftelijk
bezwaar maken bij het bestuursorgaan
dat het besluit heeft genomen. U dient
uw bezwaarschrift te richten aan: het
college van burgemeester en wethouders óf de burgemeester, Postbus
8, 3300 AA Dordrecht. Op grond
van artikel 6:5 van de Algemene wet
bestuursrecht moet het bezwaarschrift
Horeca
Op grond van artikel 3 en 4 van de Dranken Horecawet is de volgende Drank- en
Horecavergunning verleend:
- een sportkantine aan de Sportlaan 5
Omgevingsrecht
Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat zij
in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten
de vergunning aan SGS Nederland B.V.
te verlenen, voor de inrichting gelegen aan
de Wieldrechtseweg 41 te Dordrecht.
Het betreft het oprichten van een al
bestaande inrichting voor het analyseren
van gas- en vloeistofmonsters en het
opslaan van restanten van gassen in een
drukvat.
De beschikking en andere ter zake zijnde
stukken liggen van 6 maart 2014 tot en
met 18 april 2014 ter inzage. De stukken
kunnen worden ingezien met of zonder
afspraak:
- maandag tot en met woensdag van 8.30
uur tot 17.00 uur;
- donderdag van 8.30 uur tot 19.30 uur;
- vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur.
Een afspraak kan gemaakt worden via het
telefoonnummer 14 078, de naam van
de gemeente dient vervolgens te worden
ingesproken.
Beroep
Tegen de definitieve beschikking kan door
belanghebbenden die zienswijzen naar
voren hebben gebracht tegen de ontwerpbeschikking of aan wie redelijkerwijs
niet kan worden verweten dat zij dat niet
hebben gedaan, beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam, sector
bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM
Rotterdam.
Op grond van artikel 6:7 van de Awb
bedraagt de termijn voor het indienen van
een beroepschrift zes weken. De termijn
vangt, ingevolge artikel 6:8, vierde lid,
van de Awb, aan met ingang van de dag
na de dag waarop een exemplaar van de
beschikking ter inzage is gelegd.
De definitieve beschikking treedt in wer-
king met ingang van de dag na het einde
van de beroepstermijn, tenzij voor deze
datum beroep is ingesteld en ingevolge
artikel 8.81 van de Awb om een voorlopige voorziening is verzocht. Dat kan als
onverwijlde spoed dat vereist. Een verzoek
om voorlopige voorziening dient te worden
gericht aan de Voorzieningenrechter van
de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. De beschikking treedt dan niet in
werking voordat de Voorzieningenrechter
een uitspraak heeft gedaan. Deze kennisgeving staat ook op www.ozhz.nl.
van de inrichting, gelegen aan Timorstraat 22, 4202 MA te Gorinchem. De
verandering betreft een uitbreiding van
de productiecapaciteit door het naast
de bestaande fabriek realiseren van een
nieuwe productiefaciliteit. De verandering
van de inrichting zal in twee fases worden
gerealiseerd.
Kennisgeving ontwerpbeschikking
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
hebben het voornemen om ook de
gevraagde tweede fase omgevingsvergunning te verlenen.
Onderwerp
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
hebben op 4 oktober 2013 een aanvraag
om een omgevingsvergunning ingevolge
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van Promelca B.V. ontvangen.
De aanvraag betreft het veranderen
De eerste fase omgevingsvergunning
betreft het veranderen van een inrichting
en het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan en
is reeds op 5 februari 20114 verleend.
Inzage
U kunt de aanvraag, de ontwerpbeschikking (het ontwerp van de beschikking zoals
deze eruit zal zien indien er geen zienswijzen en/of adviezen worden ingebracht)
en andere ter zake zijnde stukken inzien
van 27 februari 2014 tot en met 10 april
2014:
-b
ij de Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid, van 8.30 uur tot 16.00 uur,
Noordendijk 250 te Dordrecht, telefoon:
(078) 770 85 85.
Zienswijzen
Binnen zes weken na de dag waarop
de ontwerpbeschikking ter inzage is
gelegd, kan eenieder daarover schriftelijk
zienswijzen inbrengen bij Gedeputeerde
Staten van Zuid-Holland, namens dezen
de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht. Ook
bestaat de mogelijkheid om mondeling zienswijzen in te brengen. Hierna
zullen wij een definitief besluit opstellen
waartegen belanghebbenden beroep
kunnen instellen. Wij maken u erop attent
dat slechts beroep tegen de uiteindelijke
beschikking kan worden ingediend als
ook een zienswijze is ingebracht tegen de
ontwerpbeschikking en men belanghebbende is. Deze kennisgeving staat ook op
www.ozhz.nl.
5 maart 2014
Omgevingsvergunningen
Kennisgeving beschikking
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Reguliere voorbereidingsprocedure
het bestreden besluit kunt u indienen bij de president van de rechtbank
Dordrecht, Postbus 7003, 3300 GC
Dordrecht.
Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende omgevingsvergunningen
hebben verleend:
Verlengen beslistermijn aanvraag
om een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij hebben besloten de volgende
aanvragen om een omgevingsvergunning te verlengen met een beslistermijn
van zes weken:
Activiteit bouwen
Voor: het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Zuidendijk 377
Datum besluit: 27 februari 2014
Omgevingsvergunningvrij project
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend dat
zij de volgende aanvraag omgevingsvergunningvrij hebben verklaard:
Voor: het vellen of doen vellen van een
houtopstand (berk)
Locatie: Twintighoevenweg 15
Datum besluit: 28 februari 2014
Tegen bovenstaande besluiten kan
een belanghebbende op grond van de
Algemene wet bestuursrecht binnen zes
weken na verzending aan de aanvrager
een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Dordrecht, Postbus 8,
3300 AA Dordrecht. Een bezwaarschrift
schorst niet de werking van het besluit
waartegen het is gericht, tenzij bij of
krachtens wettelijk voorschrift anders is
bepaald. Een verzoek om schorsing van
Voor: het handelen in strijd met regels
bestemmingsplan
Locatie: Badweg 2
Datum besluit: 27 februari 2014
Verlengen beslistermijn aanvraag
om een onttrekkingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij hebben besloten de volgende
aanvraag om een onttrekkingsvergunning te verlengen met een beslistermijn
van zes weken:
Voor: het omzetten van zelfstandige
woonruimte in onzelfstandige woonruimte
Locatie: Voorstraat 17
Datum besluit: 28 februari 2014
Ingediende aanvragen om een
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dordrecht maken bekend
dat zij de volgende aanvragen om een
omgevingsvergunning, waarbij de
reguliere voorbereidingsprocedure van
toepassing is, hebben ontvangen:
Voor: het vervangen van de kozijnen
Locatie: Bethlehemplein 8
Datum ontvangst: 28 februari 2014
Activiteit slopen
Voor: het aanpassen van de gevel van de
parkeergarage
Locatie: Kromme Elleboog
Datum ontvangst: 26 februari 2014
Activiteit bouwen en het onderhouden, restaureren, veranderen of
slopen van een rijksmonument
Voor: het vervangen van dakpannen
Locatie: Aardappelmarkt 1
Datum ontvangst: 28 februari 2014
Activiteit bouwen
Voor: het aanbrengen van een reclamevoorziening aan de gevel van het pand
Locatie: Spuiweg 138-140
Datum ontvangst: 21 februari 2014
Voor: het maken van een secundaire
entree garage Drievriendenhof
Locatie: Kromme Elleboog
Datum ontvangst: 21 februari 2014
Voor: verzoek om extra of wijziging
huisnummer
Locatie: Vrieseweg 60 A
Datum ontvangst: 21 februari 2014
Voor: het verbouwen van de scootmobielruimte
Locatie: Koningstraat 290
Datum ontvangst: 25 februari 2014
Voor: het maken van een uitbouw
Locatie: Van Conventstraat 1
Datum ontvangst: 26 februari 2014
Voor: het maken van een dakopbouw op
de woning
Locatie: Loevestein 118
Datum ontvangst: 27 februari 2014
Voor: het omzetten van zelfstandige in
onzelfstandige woonruimte
Locatie: Schrijversstraat 2A en B
Datum ontvangst: 28 februari 2014
Ingekomen aanvraag om een
splitsingsvergunning
Voor: het splitsen van het pand in twee
appartementsrechten
Locatie: Sumatrastraat 36
Datum ontvangst: 24 februari 2914
HUISVESTINGSVERORDENING
Ingekomen aanvragen om een
onttrekkingsvergunning
Voor: het omzetten van zelfstandige in
onzelfstandige woonruimte
Locatie: Marthinus Steynstraat 35
Datum ontvangst: 25 februari 2014
Ingediende aanvragen liggen niet ter
inzage.
Vergunningen en Meldingen,
5 maart 2014
Welstandscommissie
Elk bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning)
nodig is, moet worden getoetst aan ‘redelijke eisen van welstand’. Het gaat om
het uiterlijk van het bouwplan op zichzelf en in relatie tot zijn omgeving.
De toetsende instanties zijn de Grote en de Kleine Welstandscommissies. De
Grote (voltallige) Commissie toetst de grotere plannen en plannen die een
sterke invloed hebben op het stadsbeeld aan de criteria in de Welstandsnota.
Kleine bouwplannen (zoals aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen,
kozijnen- en gevelwijzigingen, dakkapellen of erfafscheidingen) worden in eerste
instantie getoetst door een ambtenaar van Stadsontwikkeling aan de zogenoemde ‘sneltoetscriteria’. Als het plan daaraan niet voldoet, wordt het alsnog
beoordeeld door de Kleine Welstandscommissie.
Welstandsvergaderingen
De commissievergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in de oneven weken
op maandag. De agenda’s van de Grote en de Kleine Commissie zijn te vinden op
www.dordrecht.nl/welstandscommissie. Daar zijn ook de Welstandsnota en de
daarin opgenomen sneltoetscriteria te vinden.