Kalender 2013-2014

Kalender
2013-2014
Bankastraat 2
5014 BW Tilburg
013 - 543 46 43
[email protected]
www.yore.nl
Beste ouders/verzorgers
Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2013-2014
Op de bovenste helft vindt u algemene informatie als aanvulling op de informatie in de schoolgids.
Op de onderste helft staan de activiteiten genoteerd.
Alle vrije dagen zijn grijs aangegeven.
We wensen iedereen een heel fijn schooljaar toe!
Team OBS Yore
Stichting Opmaat
OBS Yore maakt deel uit van de Stichting Opmaat.
Stichting Opmaat is een samenwerkingsverband van
15 openbare scholen in de gemeenten Tilburg, Oisterwijk,
Hilvarenbeek en Baarle – Nassau.
College van Bestuur:
Marius Liebregts
Het adres van het stafbureau is :
Postbus 5142
5004 EC Tilburg
AUGUSTUS - 2013
Ma
5
12
-Eerste schooldag Deze week
hoofdluiscontrole
19
Di
6
13
Pri-Yore-teit 1
20
27
Pri-Yore-teit 2
Wo
7
14
21
28
Studiedag
Alle kinderen vrij
Do
1
8
15
22
29
Vr
2
9
16
23
Za
3
10
17
24
Zo
4
11
18
25
31
32
33
Teamvergadering
Groep 1-4 om
12.00 uur vrij
34
26
30
35
Welkom op OBS Yore:
Leven is méér dan leren
één van de 15 scholen die valt onder het bestuur
van de Stichting Opmaat.
Opmaat pleit nadrukkelijk voor ruimte voor creativiteit. “Omdat het leven méér is dan
Stichting Opmaat is een overkoepelend orgaan van 15 openbare basisscholen in
je van kinderen uiteindelijk volwassenen maken die sterk staan in de maatschappij, dan
alleen leren”. “Het traditionele onderwijs focust op de cognitieve component. Onze
stichting is van mening dat aandacht voor de sociale component soms achterblijft. Wil
zijn vrijheid, artisticiteit en creativiteit in basisonderwijs onontbeerlijk.”
Tilburg, Oisterwijk, Hilvarenbeek en Baarle-Nassau. De stichting die in 2006 werd
opgericht, behartigt de belangen van ruim 400 medewerkers, waaronder
Het motto van Opmaat is: “met plezier op weg naar resultaat”.
leerkrachten, staffunctionarissen en ondersteunend personeel. In totaal tellen
de Opmaat-basisscholen circa 4.000 leerlingen.
Opmaat is een professionele stichting voor openbaar onderwijs. Op de scholen van
Opmaat zijn alle kinderen welkom. We willen een afspiegeling zijn van de totale samenleving en vanuit onze maatschappelijke opdracht zorgen voor een optimale ontwikkeling
van kinderen. Kinderen moeten zich maximaal kunnen ontplooien tot zelfstandige,
Kinderen moeten graag naar school gaan,
Leerkrachten werken met plezier op de Opmaat scholen.
Deze uitgangspunten zijn verder op schoolniveau uitgewerkt in deze schoolgids.
Het bestuur van Opmaat wenst u en
uw kinderen een heel prettig
constructief kritische leden van de samenleving.
schooljaar 2013-2014.
Hoe toepasselijk de naam Opmaat is, zie je wanneer je het woordenboek erop naslaat,
Marius Liebregts
hier vind je achter het begrip “opmaat” meerdere betekenissen. Een van de definities
College van Bestuur
is “een eerste begin”, net zoals dat onderwijs op de Opmaat-scholen een basis is voor
Stichting Opmaat
verdere ontwikkeling. Daarnaast staat de naam voor “onderwijs op maat”, waarbij het
gaat om optimale ontwikkelingen van ieder kind binnen zijn of haar mogelijkheden. Tot
slot is een opmaat de aanvang van een muzikale zin: speels, creatief en uitdagend. Wij
zien het als onze opdracht om creatief en innovatief met kinderen aan de slag te gaan
in een uitdagende omgeving. En zo is de cirkel rond.”
SEPTEMBER - 2013
Ma
2
Di
3
Wo
4
Do
5
Vr
6
Za
Zo
9
Schoolkamp groep
7 en 8
16
Deze week vieren we
10-jarig bestaan Yore
10
Deze week
Kinderoogstfeest
23
Teamvergadering
17
24
18
25
12
19
26
13
20
7
14
21
28
8
15
22
29
GMR-vergadering
Schoolkamp groep
7 en 8
Pri-Yore-teit 4
Pri-Yore-teit 3
1
35
11
Teamvergadering
Groep 1-4 om
12.00 uur vrij
36
Schoolkamp groep
7 en 8
37
Groep 1-4 om
12.00 uur vrij
38
Teamvergadering
27
39
Wie werken er op OBS Yore?
Op Yore werken de leukste en beste leerkrachten van heel Tilburg en omstreken. We
zijn een uitgesproken gedreven groep leerkrachten die allemaal 1 belang hebben: de
optimale zorg voor uw kind!
Schoolleiding:
Nicole Clemens
Directeur
Brigitte IJpelaar
Onderwijskundig Teamleider/dagelijkse leiding
Frans van der Boom IB-er
Groepleekracht werkdagen
Verrijkingsklas
Esther Boers
vrijdagochtend
1-2
Jacqueline Zandbergen
ma-di-woe-do-vrij
Pascalle Kameier
vrijdagochtend
3-4
Tessa van den Heijkant
ma-vrij
Beweegmanager
Sanne van der Aa
ma-woe
Willemijn de Winter
di-woe-do
MT
Nicole Clemens
2 x 0,5 dag
5-6
Corine Kok
ma-di-woe-do-vrij
Brigitte IJpelaar
2 x 1 dag
Elizabeth van der Werff
ma-di-woe
Frans van der Boom
di-do
(ziektevervanging start schooljaar)
Administratie
Wilma Koster
di-do
do-vrij
Concierge
Anita Venmans
ma-do
(ziektevervanging start schooljaar)
Pascalle Kameier
woe
7-8
René Leijten
ma-di-woe
Schoomaak
Martha Janssens
ma-di-woe-do-vrij
Kirsten Cuppen
do-vrij
Kamolwan Yumunkong
ma-di-woe-do-vrij
Sietske Beerens
OKTOBER - 2013
7
Ma
14
Herfstvakantie
groep 1-8
21
Herfstvakantie
groep 1-4
28
Teamvergadering
Start thema Markt
groep 1-2 en PSZ
Di
1
Extra teamvergadering
ondersteunings-profiel
8
Wo
2
Start Kinderboekenweek
Do
3
Vr
4
Za
5
Zo
6
Groep 1-4 om
12.00 uur vrij
15
22
29
9
16
23
30
10
17
24
18
25
12
19
26
13
20
27
11
Pri-Yore-teit 5
Afsluiting
Kinderboekenweek
GMR-vergadering
Deze week
hoofdluiscontrole
31
1
Groep 1-4 om
12.00 uur vrij
Yore theater
Dag v.d. leraar
40
41
42
43
44
Taakverdeling op OBS Yore
Frans vd Boom/ Jacqueline Zandbergen
Frans vd Boom
Jacqueline Zandbergen/Kirsten Cuppen
Kirsten Cuppen/ Willemijn de Winter
Willemijn de Winter
Corine Kok
Brigitte IJpelaar
Inspectie
inspecteur B.O.
0800-8051 (gratis)
Inspectie meldpunt vertrouwensinspecteur 0900-111311 (lokaal tarief)
Overblijfkrachten
Pascalle Kameier (coördinator)
Carina vd Besselaar
Lynn Bots
Peggy Smulders
Koen Ketelaars
ondersteuning creatieve vakken
Marieke Drijver
ondersteuning creatieve vakken
VVE
IB/ICP
BHV
MR
GMR/ICP
oudervereniging
ICT-APB-ICC
Contactgegevens medewerkers OBS Yore
Nicole Clemens
[email protected]
Frans vd Boom
[email protected]
Jacqueline Zandbergen
[email protected]
Willemijn de Winter
[email protected]
Tessa van den Heijkant
[email protected]
Corine Kok
[email protected]
Elizabeth van der Werff
[email protected]
Sietske Beerens
[email protected]
René Leijten
[email protected]
Kirsten Cuppen
[email protected]
Brigitte IJpelaar
[email protected]
Wilma Koster
[email protected]
Pascale Kameier
[email protected]
Anita Venmans
[email protected]
Sanne van der Aa
[email protected]
Marieke Drijver
[email protected]
Koen Ketelaars
[email protected]
VVE
Voor en vroegschoolse educatie
BHVBedrijfshulpverlening
ICP
Interne contact Persoon
IB
Intern begeleider
MRMedezeggenschapsraad
GMR
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
APB
Algemeen praktijk begeleider
ICC
Interne cultuur coördinator
Externe medewerkers
Fokko van den Bosch
Berry Swaans/Harm Jonkman
Rianne Oomens
Marieke Couwenberg
Lia van Dalen
Kinderstad/willebrod/AnakAnak
leerplichtambtenaar
schoolmaatschappelijk werk
wijkagenten
jeugdarts GGD
sociaal verpleegkundige
013-4643911
team assistente GGD
Karin van den Hoven
NOVEMBER - 2013
Ma
4
Di
5
Wo
6
13
Do
7
14
11
Pri-Yore-teit 6
12
18
19
PGMR
Teamvergadering
25
Pri-Yore-teit 7
Teamvergadering
26
20
27
21
28
Afsluiting thema Markt
groep 1-2 en PSZ
Vr
1
Za
2
9
16
23
Zo
3
10
17
24
Groep 1-4 om
12.00 uur vrij
8
Groep 1-4 om
12.00 uur vrij
15
22
Groep 1-4 om
12.00 uur vrij
29
Sporttoernooi personeel
Opmaat
44
45
1e rapport mee naar
huis
Yore theater
46
30
47
48
Schooltijden
bouw krijgt hiervoor meer tijd dan de bovenbouwleerlingen. Na het boterhammen eten
Ma-di-do-vrijdag
08.30 tot 14.45 uur
Woensdag
08.30 tot 12.30 uur
gaan alle kinderen buiten spelen van 12.30
tot13.00 uur. Zij worden hierbij begeleid door
De schooldeuren gaan open om 08.20 uur. U mag dan samen met uw kind naar binnen.
We willen de lessen echt om 08.30 uur starten. Alle ouders worden vriendelijk (maar
dringend verzocht) voor die tijd uit de klassen zijn. Zeker in de onderbouw kan het voor
de jongere kinderen erg druk worden met veel ouders in de groep. De leekrachten zijn er
ook voor schooltijd vooral voor de kinderen. Natuurlijk kunt u dan ook korte mededelingen doen, maar voor een gesprek met de leerkracht over uw kind moet u echt even een
gecertificeerde overblijfkrachten.
Om 14.45 uur worden de kinderen door de
leerkracht naar buiten gebracht. U heeft dan
nog de gelegenheid om even met de leerkracht
te praten. Wilt u een gesprek met de leer-
afspraak maken.
kracht dan kunt u hiervoor een afspraak
In de ochtend eten de kinderen fruit op school. We zijn een ‘Gruitschool’. Dat betekent
kunt u ook terugvinden wanneer de vergade-
maken met de leerkracht. In deze kalender
dat we allemaal fruit of groente eten in de kleine pauze. Er mogen dus geen koeken worden meegenomen. Een uitzondering op de fruitregel wordt gemaakt voor een gezond
belegde boterham, een rijstwafel of peperkoek zonder chocolade of suikertoevoegingen.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
eten alle kinderen op school. Zij nemen brood en
(gezond) drinken (zonder koolzuur) van thuis
ringen zijn, de leerkracht heeft op die dag dan meestal geen tijd om een afspraak te
maken.
Fietsen stallen
De kinderen die op de fiets naar school komen, moeten de fiets in de fietsenstalling
in de rekken zetten. Het fietssleuteltje graag voorzien van de naam van het kind!
De sleuteltjes kunnen in de klas worden bewaard in een sleutelkastje. De kinderen
mee. Natuurlijk mag er ook een lekker stuk
groente of fruit in de broodtrommel zitten. De
kinderen eten boterhammen onder begeleiding
die op loopafstand van school wonen verzoeken we om niet op de fiets te komen, de
fietsenrekken raken anders te snel overvol.
van de leerkracht. De kinderen van de onder-
DECEMBER - 2013
9
GMR-vergadering
16
10
rapportgesprekken
17
Ma
2
Di
3
Wo
4
Sinterklaas op Yore
11
Do
5
Teamvergadering
12
Vr
6
Za
7
14
21
28
Zo
8
15
22
29
Pri-Yore-teit 8
Pri-Yore-teit 9
23
30
24
31
Oudejaarsdag
Kerstborrel personeel
Opmaat
Studiedag
Alle leerlingen vrij
rapportgesprekken
13
18
25
Eerste Kerstdag
19
26
Tweede Kerstdag
20
Kerstviering
27
Groep 1-4 om
12.00 uur vrij
49
50
51
52
1
Verjaardagen/feestjes
Als uw zoon of dochter jarig is vieren we dit natuurlijk in de klas. We vinden het fijn als
u de kinderen een kleine gezonde traktatie meegeeft, bijv. stukjes komkommer, kaas,
augurk, stukjes kroepoek etc. Traktaties met snoep hebben we liever niet. Als er toch
snoep wordt getrakteerd mogen de kinderen in de klas hiervan een klein stukje nemen
en geven we de rest mee naar huis. De kinderen mogen ook altijd met een kaart langs
gaan bij alle leerkrachten. Hierbij hoeft geen traktatie. De niet-snoepen-op-schoolregel geldt ook voor de leerkrachten!
Beweging en spel
De kinderen van groep 1-2 brengen voor de spellessen gymschoenen mee die ze
makkelijk zelf aan en uit kunnen doen en die geen zwarte zool hebben. De gymschoenen
blijven op school, het is handig als de naam van uw kind er in staat. De kleuters spelen
tijdens de spellessen in hun gewone kleding. Warme truien etc gaan wel uit.
De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen gymles van een vakdocent; Sanne van der Aa.
Zij moeten gymkleding (t-shirt en sportbroekje of turnpakje) dragen. Liever geen lange
jogging of trainingsbroeken. Ook hier geldt voor de gymschoenen dat deze geen zwarte
zool mogen hebben en dat zij niet buiten de gymzaal gedragen mogen worden. De gymlessen worden gegeven op maandagochtend en woensdagochtend.
JANUARI - 2014
Ma
6
Di
7
14
Pri-Yore-teit 10
21
8
15
Opa-oma dag
22
16
23
17
24
Deze week
hoofdluiscontrole
Driekoningen
13
Teamvergadering
20
27
28
Wo
1
Do
2
9
Vr
3
10
Za
4
11
18
25
Zo
5
12
19
26
Gelukkig Nieuwjaar!
1
Groep 1-4 om
12.00 uur vrij
2
3
voorleesontbijt
29
30
Groep 1-4 om
12.00 uur vrij
4
Pri-Yore-teit 11
Teamvergadering
31
5
Methodes
activiteiten en op weg van huis naar school en omgekeerd. Tevens zijn in de polis alle
meehelpende ouders meeverzekerd tegen ongevallen.
Op Yore gebruiken we de volgende methodes:
Brede school BrON (Brede school Oud Noord)
Veilig Leren Lezen (groep 3 Technisch lezen)
Estafette (groep 4 t/m 8 Technisch lezen)
Nieuwsbegrip (Begrijpend lezen)
Pluspunt (rekenen)
Taalactief 4 (taal)
Schrijftaal (schrijven)
De grote reis (wereldorientatie)
Hello World (groep 7&8 engels)
Moet je doen (creatieve vakken)
Goed gedaan (sociale redzaamheid)
Wegwijs (verkeer)
De Brede School Oud Noord is geen echte school en heeft geen eigen gebouw. Maar is
de naam voor de samenwerking van onze school met allerlei nstellingen en organisaties
binnen de wijk gericht op zorg, welzijn en opvang.
Iedere brede school heeft een coördinator en een stuurgroep. Deze stuurgroep kiest
de activiteiten en de coördinator zorgt ervoor dat deze worden uitgevoerd. Het werk
wordt verricht door leerkrachten uit onze school of medewerkers vanuit de deelnemende instellingen en organisaties.
Er zijn 4 onderwerpen waar de brede school zich voor inzet:
- Voor en Vroegschoolse Educatie (extra taal en reken stimulans bij het jonge kind)
- Leertijdverlenging (naschoolse activiteiten en binnenschools verrijking)
De methode voor wereldorientatie wordt ondersteund met lespakketten van schooltv;
- Ouderbetrokkenheid (koffieochtenden, informatie-bijeenkomsten, etc.)
zoals Nieuws uit de natuur, rondje Nederland, TV-weekjournaal, de geschiedeniscanon
- Samenwerking (gezamenlijke thema’s met PSZ en kinderopvang, wijk activiteiten, etc.)
etc. We zijn ons aan het orienteren op een nieuwe (digitale) methode. Bij de creatieve
Op de website www.bredeschooltilburg.nl onder het kopje Brede School Oud Noord
vakken krijgen we ondersteuning van Koen Ketelaars (dramadocent, theatermaker,
kunt u zien welke activiteiten er op onze school
tekstschijver, zeefdrukker) en Marieke Drijver (fotograaf en textieldocente).
zijn. Samen bieden wij u en uw kind allerlei leuke en
nuttige extra’s!
Collectieve ongevallenverzekering
Voor verdere vragen,
Voor de leerlingen van onze school is er door het bestuur een collectieve ongevallen-
Beppie Smit, Brede School coordinator
verzekering afgesloten. De kinderen zijn verzekerd bij alle door school georganiseerde
[email protected]
tel. 013-5435909
FEBRUARI - 2014
Ma
3
10
Di
4
11
Wo
5
12
CITO-eindtoets
19
Do
6
13
CITO-eindtoets
20
Vr
7
14
Yore-theater
21
Pri-Yore-teit 12
17
24
Teamvergadering
18
25
Pri-Yore-teit 13
CITO-eindtoets
Groep 1-4 om
12.00 uur vrij
Groep 5-6 naar
Textielmuseum
26
GMR-vergadering
Groep 1-4 om
12.00 uur vrij
27
28
Za
1
8
15
22
1
Zo
2
9
16
23
2
5
6
7
8
2e rapport
9
Aanmelden nieuwe leerlingen
Gevonden verloren voorwerpen
Op Yore is ieder kind in principe welkom! Aan een inschrijving gaat eerst een gesprek
Het komt nogal eens voor dat er school spullen van kinderen blijven liggen. Vooral
met Brigitte IJpelaar vooraf. In Tilburg zijn open dagen gepland waarop u zonder
kledingstukken worden nogal eens vergeten. Alles wordt verzameld in een doos bij
afspraak de school kunt bezoeken. Natuurlijk doet obs Yore daar ook aan mee, maar
de conciërge. U kunt altijd vragen om daar in te kijken als u iets mist. Twee maal per
u kunt ook buiten deze momenten om een afspraak maken om de school te bezoeken.
jaar stallen we de inhoud van de doos uit in de hal. Spullen die hierna nog achterblijven
We vertellen dan van alles over de school en we lopen een rondje door het gebouw en
worden geschonken aan een goed doel.
u kunt vragen wat u wilt. Meestal plannen we een dergelijk gesprek onder schooltijd
zodat u een goed beeld krijgt van de school en de kinderen. Op verzoek sturen we u de
Wijzigingen gezinssituatie
schoolgids en het inschrijfformulier voorafgaand aan het gesprek.
Als er wijzigingen zijn in uw gezinssituatie willen we dat op school graag weten. Het kunnen wijzigingen van allerlei aard zijn, leuk maar misschien ook minder aangenaam. Vaak
U besluit uw kind in te schrijven en dan?
kunnen misverstanden voorkomen worden of gedrag van kinderen verklaard worden door
In de meeste gevallen betreft het een eerste inschrijving. We verzoeken u een inschrijf-
een berichtje uwerzijds. Wilt u ook op tijd doorgeven dat u gaat verhuizen of dat uw tele-
formulier in te vullen. Op het moment dat de administratie van de school uw inschrijf-
foonnummer anders is geworden. We kunnen dat dan in onze administratie bijhouden.
formulier heeft wordt uw kind ingeschreven. Vervolgens wordt er een kennisgeving naar
de gemeente gestuurd. De leerkracht van de groep neemt ruimschoots voor de 4e
verjaardag van uw kind contact met u op om afspraken te maken over het wennen op
school. In sommige gevallen heeft het kind al op een andere school gezeten. Het is dan
erg belangrijk dat we alle relevante informatie over uw kind ontvangen. Dit kan zijn een
onderwijskundig rapport van de vorige school, indien aanwezig onderzoeksgegevens of
een beschikking van de PCL. Omdat we optimale zorg willen bieden aan alle leerlingen
van Yore is het van belang dat we deze informatie krijgen. Het kan zijn dat we op Yore
niet voldoende toegerust zijn om de gewenste zorg te realiseren. Uiteraard wordt u
hiervan op de hoogte gebracht.
MAART - 2014
Ma
3
Di
4
Wo
5
12
19
Do
6
13
20
Vr
7
14
21
Za
1
8
15
22
29
Zo
2
9
16
23
30
Voorjaarsvakantie
groep 1-8
10
Voorjaarsvakantie
groep 1-4
17
Week van de
lentekriebels
24
Thema lichaam en ziek
zijn groep 1-2 en PSZ
25
Pri-Yore-teit 14
Deze week
hoofdluiscontrole
11
18
Rapportgesprekken
Aanmelden op VO
Vriendjesdag
Juffendag
Klassenfoto’s
Rapportgesprekken
26
27
Teamvergadering
Aanmelden op VO
10
11
12
Groep 1-4 om
12.00 uur vrij
13
28
14
Medezeggenschapsraad
Oudervereniging
De medezeggenschapsraad op Yore bestaat uit 5 leden. Twee leerkrachten en drie
De oudervereniging bestaat uit ouders die zich actief bezig houden met praktische
ouders. De MR kunt u vergelijken met een OR uit het bedrijfsleven. De MR denkt, praat
zaken op Yore. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Yoredag, Sinterklaasviering, het beheren van
mee over zaken die de kinderen aangaan. Soms mogen ze meebeslissen, maar kritisch
de ouderbijdrage, Kerst etc.
meedenken is altijd gewenst. De vergaderingen van de MR vinden in de avond plaats
op school en zijn openbaar. De data van de vergaderingen worden vermeld in de
Samenstelling van de oudervereniging:
Pri-Yore-teit. De samenstelling van de MR is op het moment:
Renate Meuwse (voorzitter)
Niels Bruins (Penningmeester)
Oudergeledingpersoneelsgeleding
Lisette van Knegsel
Willemijn de Winter
Adri Matthijsen
Kirsten Cuppen
Pascalle Kameier
Petra Kort
Carina van den Besselaar
Loisel Matthijsen
Weer Samen Naar School
Saïda Rahou
In het kader van Weer Samen Naar School neemt onze school deel aan het samenwerkingsverband WSNS Tilburg. Alle basis-scholen uit Tilburg nemen deel aan dit
samenwerkingsverband. Binnen ons samenwerkingsband zijn we aangewezen op diverse
scholen voor speciaal basis onderwijs in Tilburg. Samen met de andere scholen zetten
we gezamenlijk nieuwe ontwikkelingen in gang. De contacten op WSNS-gebied met
andere scholen worden vooral onderhouden door de directeur en de IB-er. Onze interne
coördinator leerlingenzorg / intern begeleider (IB-er) zit met de overige IB-ers in een
netwerk en de IB-ers onderhouden hierin de contacten met de andere scholen.
Overige informatie m.b.t. de zorg op onze school staat in de sleutelwijzer.
Op de website van WSNS kan u ook aanvullende informatie over de leerlingenzorg vinden.
Website: www.wsnstilburg.nl
APRIL - 2014
7
Ma
Di
8
1
Pri-Yore-teit 15
Teamvergadering
21
15
Afsluiting thema lichaam
groep 1-2 en PSZ
22
29
23
30
Studiemiddag Opmaat
Alle leerlingen
12.00 uur vrij
Wo
9
16
Do
3
10
17
Vr
4
Za
5
12
19
Zo
6
13
20
14
11
Yore theater
15
2e Paasdag
Meivakantie
Groep 1-8
GMR vergadering
2
Groep 1-4 om
12.00 uur vrij
28
14
18
Schoolreisje
Groep 1-4 om
12.00 uur vrij
24
25
Herdenking René
Klessens
Koningsspelen-sportdag
26
1e Paasdag
16
27
17
18
Heeft u nog vragen?
Soms roept het onderwijs aan uw kind, of de gang van zaken op school vragen op. In
eerste instantie kunt u die het beste voorleggen aan de leerkracht van uw kind. Liefst
na 14.45 uur. Liever niet voor de aanvang van de lessen. Wilt u ook rekening houden met
de teamvergaderingen zoals deze vermeld staan op de kalender? Voor uitgebreidere
kwesties die meer tijd vragen, kunt u van te voren een afspraak maken.
In het geval uw vraag niet afdoende beantwoord wordt of als u er met de leerkracht
van uw kind niet uit komt, kunt u altijd contact opnemen met de onderwijskundig
teamleider, IB-er of de directeur.
Zo nodig kunt u voor algemenere zaken die het onderwijs of de gang van zaken op Yore
betreffen ook een van de ouders van de Medezeggenschapsraad benaderen.
Hun namen vindt u elders in deze kalender
Met u wordt dan bekeken of en welke rol de M.R. kan spelen.
MEI - 2014
Ma
5
Di
6
13
20
Wo
7
14
21
Do
1
8
15
Vr
2
9
16
Za
3
10
Zo
4
11
18
Meivakantie
Moederdag
19
12
Deze week
hoofdluiscontrole
Teamvergadering
19
22
26
Pri-Yore-teit 16
Studiedag
ondersteunend
personeel Opmaat
27
28
ANWB-streetwise
29
Hemelvaart
23
30
17
24
31
18
25
1
Groep 1-4 om
12.00 uur vrij
20
21
Teamvergadering
22
Vakanties 2013 – 2014
De groepen 1 t/m 4 hebben dit schooljaar ook nog een aantal vrije vrijdagmiddagen. De
data hiervan kunt in deze kalender vinden. Ook hebben de groepen 1 tot en met 4 twee
Herfstvakantie
14 t/m 18 oktober 2013
Kerstvakantie
23 december 2013 t/m
3 januari 2014
Voorjaarsvakantie
3 t/m 7 maart 2014
Meivakantie
28 april t/m 9 mei 2014
Hemelvaart
29-30 mei
Pinkstervakantie
9 t/m 13 juni
Zomervakantie
12 juli t/m 22 augustus 2014
extra vakantieweken, t.w.: 21 t/m 25 oktober 2013 en 10 t/m 14 maart 2014.
Op 28 augustus heeft het team een studiedag over 21st century skills. Alle kinderen
zijn deze dag vrij. Ook 6 december is een vrije dag voor al onze leerlingen. Op 8 april zijn
alle leerlingen om 12.00 uur vrij ivm de studiedag voor al het Opmaat personeel.
Verlof / Verzuimen
In alle voorkomende gevallen dat uw kind de school moet verzuimen (ziekte, bezoek
huisarts) wordt u verzocht dit zo snel mogelijk op school door te geven (telefonisch).
Niemand hoeft zich dan onnodig ongerust te maken. In geval van verzuim van leerplichtige leerlingen, waarvoor geen toestemming is verleend moet de directeur van de
school dit doorgeven als ongeoorloofd schoolverzuim aan de leerplichtambtenaar. De
directeur heeft de bevoegdheid om extra verlof te verlenen, maar dit alleen vanwege
belangrijke omstandigheden. Dit kunnen zijn : familieomstandigheden, zoals huwelijk,
overlijden. Vakanties buiten normale schoolvakanties horen daar niet bij. Uitzonderingen
zijn er voor ouders, die juist hoogseizoen hebben in de zomervakantie. In dit eerste geval
dient een werkgeversverklaring overlegd te worden. Verzoeken om extra verlof dienen bij
de directie van de school 8 weken van tevoren schriftelijk aangevraagd te worden,
middels het aanvraagformulier verlof. Dit formulier is verkrijgbaar bij de conciërge of de
administratie.
JUNI - 2014
Ma
2
Thema Water groep 1-2
en PSZ
9
Di
3
Pri-Yore-teit 17
Wo
4
Ouderbedank-ochtend
Do
5
Vr
6
Za
7
14
Zo
8
15
Groep 1-4 om
12.00 uur vrij
16
Deze week
hoofdluiscontrole
23
10
17
GMR-vergadering
24
11
18
25
12
19
26
13
20
Pinkstervakantie
groep 1-8
Groep 1-4 om
12.00 uur vrij
27
30
Pri-Yore-teit 18
1
2
Snuffelmiddag
Groep 8 naar VO groep
1-7 nieuwe klas
Teamvergadering
Yore theater
3
4
Musical groep 8
Groep 1-4 om
12.00 uur vrij
3e rapport mee naar
huis
23
Vaderdag
24
21
28
22
29
25
5
26
27
Buitenschoolse Opvang (BSO) en Peuterspeelzaal
Extra aandacht op Yore
Vanaf augustus 2007 zijn scholen verplicht om aan ouders die daarom vragen
Zoals u weet is het streven van Yore om op alle behoeften van onze individuele leerlingen in
dagarrangementen aan te bieden. Om dit te realiseren hebben we een overeenkomst
te spelen. We geven alle aandacht aan onze gemiddelde leerlingen, maar we willen er ook zijn
gesloten met Kinderstad. Kinderstad garandeert dat er voor alle kinderen van Yore
voor de kinderen die op een bepaald gebied wat extra aandacht nodig hebben.
plaats is binnen de opvang. U kunt zelf contact opnemen met Kinderstad als u gebruik
wilt maken van buitenschoolse opvang. Kinderstad huurt ook een ruimte in de school op
de bovenverdieping die voor naschoolse opvang vanaf groep 5 wordt ingezet. Natuurlijk
bent u vrij om ook met andere aanbieders in zee te gaan. Mocht u opvang willen via Kinderstad dan kunt u bellen met de afdeling Planning en bemiddeling, tel. 013-5838040.
Wanneer een kind in een vak of vaardigheid onder de norm presteert zal het extra ondersteuning krijgen in de groep of buiten de groep door onze IB-er. Maar ook wanneer een kind
boven de norm presteert geven we extra aandacht. Dat kan zijn in de klas maar dat kan
ook in de verrijkingsklas. De verrijkingsklas is ontstaat op initiatief van het bureau Speciaal
Onderwijs en onze IB-er. De kinderen die in de verrijkingsklas zitten zijn allemaal getest op
hoogbegaafdheid of het vermoeden bestaat dat het kind hoogbegaafd of meerbegaafd
Met peuterspeelzaal Willebrord is geen contract afgesloten. Het gebouw staat op de
is. Ook deze kinderen kunnen de extra ondersteuning goed gebruiken. Het plaatsen van de
speelplaats van Yore en we werken nauw met hen samen. Drie maal per jaar hebben de
kinderen in de verrijkingsgroep gebeurt met behulp van de richtlijnen en normen zoals die
kleuters van Yore en de peuters van Willebrord een gezamenlijk thema in het kader van
hiervoor in het protocol van Yore voor hoogbegaafde kinderen is vastgelegd.
VVE (Voor- en vroegschoolse Educatie).
Doel van onze verrijkingsklas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Leren hoe je moet leren
Leren van leergerichte kennis
Kritisch en creatief denken
Keuzes maken en beslissingen nemen
Activiteiten plannen
Kinderen leren zichzelf te evalueren en testen
Plannen van het doorgeven van inhoud, proces en product
Samenwerken en overleggen
Ontwerpen van nieuwe projecten om te blijven leren.
10.Filosoferen
De lessen in de verrijkingsklas worden gegeven door Ester Boers en Pascalle Kameier.
JULI - 2014
Ma
7
Malle maandag
14
21
28
8
Dolle dinsdag
15
22
29
Di
1
Wo
2
9
Wonderlijke woensdag
16
23
30
Do
3
10
Daverende donderdag
17
24
31
Vr
4
11
Vrolijke vrijdag
18
25
1
augustus
Za
5
12
19
26
2
augustus
Zo
6
13
20
27
3
augustus
Pri-Yore-teit 19
Groep 1-4 om
12.00 uur vrij
12.00 uur
Zomervakantie!
Eerste schooldag
maandag 25 augustus
27
28
29
30
31