Protocol Calamiteiten, calamiteitenrapport Stichting Zorg Almere

Procedure Melding Calamiteiten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.
7.
8.
Stel vast of het een calamiteit betreft:
Een calamiteit is een situatie waarin de organisatie geen
controle heeft gehad en mogelijk schade of letsel is
ontstaan.
Vul het calamiteitenformulier compleet in.
Stel cliënt, ouders of verzorgers op de hoogte van het
calamiteitenrapport, maak een afspraak om dit te
bespreken.
Lever het calamiteitenformulier met reactie en
handtekening cliënt in bij de directie.
Directie neemt notitie van de calamiteit en levert deze in
bij de klachtencommissie.
Klachtencommissie komt tot een conclusie en kan tot een
verplichte melding bij het IGZ overgaan.
Ook directie zal na conclusie klachtencommissie vast
stellen of het om een verplichte melding gaat en zo nodig
melden. www.igz.nl/melden
Stichting Zorg Almere zal een onderzoek verrichten en alle
gegevens verzamelen rondom de calamiteit en cliënt.
Stichting Zorg Almere zal cliënt, verzorgers of
nabestaande zorgvuldig op de hoogte houden van het
onderzoek en hierbij betrekken.
1/3
Stichting Zorg Almere – A. Vondelingstraat 13- 1314 NA – Almere
Tel. 036 8200243 - [email protected] - www.stichtingzalm.nl - Kvk 32168518 – ING 5826598
Calamiteitenrapport
Naam cliënt:
Geb.datum
Adres cliënt:
gerapporteerd door:
Datum van het incident:
Betrokkenen:
Aanleiding van het incident:
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
___________________________________________________________
Beschrijving incident (feiten en waarneembaar gedrag):
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
Afhandeling van het incident (afspraken en reactie naar de
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
cliënt):
......
......
......
......
......
......
......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Afspraken naar aanleiding van het incident:
.....................................................
.....................................................
.....................................................
2/3
Stichting Zorg Almere – A. Vondelingstraat 13- 1314 NA – Almere
Tel. 036 8200243 - [email protected] - www.stichtingzalm.nl - Kvk 32168518 – ING 5826598
....................................................
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
.....................................................
Letsel of schade:
.....................................................
.....................................................
........ ............................................
Wie is geïnformeerd of ingeschakeld
..........................
..........................
..........................
..........................
Almere,
naar aanleiding van het incident:
........................
........................
........................
........................
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
datum
Handtekening betrokken medewerker
gezien door directie
J.A. Scheltens-Recourt
Handtekening cliënt of wettelijk vertegenwoordiger
Melding Inspectie Gezondheidszorg van het staatstoezicht op de
volksgezondheid:
Nee/ Ja
Datum melding:
3/3
Stichting Zorg Almere – A. Vondelingstraat 13- 1314 NA – Almere
Tel. 036 8200243 - [email protected] - www.stichtingzalm.nl - Kvk 32168518 – ING 5826598