FISCAAL – FINANCIËLE OPLEIDINGEN met Lieven Van

FISCAAL – FINANCIËLE OPLEIDINGEN
Bank – Verzekering – Accountancy
met Lieven Van Belleghem
NAJAAR 2014
met korting voor
BZB – leden en hun medewerkers
én met FSMA-attest permanente vorming !!
Alle opleidingen worden georganiseerd door Lieven Van Belleghem, gespecialiseerd in fiscale opleidingen voor de bank
– en verzekeringssector en de bvba Van Belleghem Training & Consulting, Uilenstraat 197, 9100 Sint-Niklaas,
tel 03/766.29.12 – fax 03/776.05.88 - e-mail: [email protected], als opleidings-verstrekker erkend
door de FSMA (n° 500001 A + B = bank én verzekering), het BIBF en het IAB (n° B0283/2014-01)
Belangrijke opmerking: tegen eind 2014 moet iedere bank-of verzekeringsprofessional opnieuw t.a.v. de
FSMA kunnen bewijzen dat hij in de voorbije periode 30 opleidingspunten heeft verzameld. Om die reden:
stel uw inschrijvingen voor opleidingen niet uit tot eind 2014… het zou wel eens te laat kunnen zijn.
1.
PERSONENBELASTING
Inhoud en doelstelling
Bespreking van de belangrijkste kenmerken van de personenbelasting met de bedoeling de noodzakelijke kennis te
verwerven om o.m.:
• een belastingaangifte voor werknemers te kunnen invullen;
• de fiscale aspecten van de roerende inkomsten, levensverzekeringen, pensioensparen en hypothecaire woonkredieten beter te kunnen inschatten.
Doelgroep
Deelnemers zonder of met een summiere fiscale voorkennis. De opleiding is ook aanbevolen voor deelnemers die
eerder een fiscale opleiding hebben gevolgd maar die graag de materie nog eens systematisch willen doornemen.
Lesmateriaal
Cursus “Personenbelasting 2014”.
Plaatsen en data
Het betreft een opleiding gespreid over 2 namiddagen. Zij wordt georganiseerd in :
•
•
Antwerpen, TPC, Groenenborgerlaan 149, do-nam 2 en wo-nam 8 oktober 2014
Gent, Vormingscentrum Guislain, J.Guislainstr.43, wo-nam 1 en di-nam 7 oktober 2014
Uren: telkens van 13u45 tot 17u30 (deelnemers worden verzocht stipt 13u30 aanwezig te zijn).
Deze opleiding geeft inzake “permanente vorming” recht op 4 punten “bank” én 4 punten “verzekering”.
Deelnameprijs: per deelnemer € 218, cursus en koffiepauzes inbegrepen. BZB - leden en hun medewerkers betalen
evenwel slechts € 183!
2.
Grondige fiscale opleiding "HYPOTHECAIRE WOONKREDIETEN – (nieuwe) WOONBONUS”,
“LEVENSVERZEKERING” en “PENSIOENSPAREN”
Inhoud
Een grondige bespreking van de fiscale aspecten van de hypothecaire woonkredieten (met uiteraard een grondige
bespreking van de ‘nieuwe’ woonbonus zoals die geldt vanaf 2015), de individuele levensverzekering en het
pensioensparen.
Doelgroep
Al wie beroepshalve betrokken is bij de verkoop, behandeling of adviesverlening inzake hypothecaire woonkredieten,
levensverzekeringen en pensioensparen; voorkennis van de belangrijkste principes van de personenbelasting is
wenselijk. Ook aan notarissen en hun medewerkers wordt deze opleiding ten zeerste aanbevolen !
Lesmateriaal: Cursus “Fiscale aspecten van de Woonkredieten en de Levensverzekering” + kopie van de slides.
1
Plaatsen en data
Het betreft een opleiding gespreid over 2 namiddagen. Zij wordt georganiseerd in :
•
•
•
•
Antwerpen, TPC, Groenenborgerlaan 149, ma-nam 3 en do-nam 6 november 2014
Gent, Vormingscentrum Guislain, J.Guislainstr.43, di-nam 18 en wo-nam 26 november 2014
Limburg, Lummen, G.C.O.C. OOSTERHOF, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, do-nam 4 en do-nam 11 december 2014
West-Vlaanderen, Gits (nabij Roeselare), Feest – en congrescentrum de “Oude Melkerij”, Stationsstraat 143 b,
ma-nam 1 en wo-nam 3 december 2014
Uren: telkens van 13u45 tot 17u30 (deelnemers worden verzocht stipt 13u30 aanwezig te zijn).
Deze opleiding geeft inzake “permanente vorming” recht op 7 punten “verzekering” én 5 punten “bank” !
Deelnameprijs: per deelnemer € 218, cursus en koffiepauzes inbegrepen. BZB - leden en hun medewerkers betalen
evenwel slechts € 183!
3.
De (nieuwe) fiscale wetgeving “Aanvullende Pensioenen” (collectieve en individuele) (o.m. de
80 % regel) (Groepsverzekering, IPT-verzekering, VAP) (WAP en WAPZ)
Inhoud en doelstelling
Wanneer een onderneming haar bedrijfsleiders of werknemers fiscaal vriendelijk wil belonen, dan is de opbouw van een
aanvullend pensioen één van de meest voordelige manieren om dit te doen. Om hieromtrent professioneel te kunnen
adviseren (makelaar, bankkantoor, boekhouder, accountant) is een grondige kennis van de fiscale regels inzake de
groepsverzekering, de IPT-verzekering én het VAPZ absoluut noodzakelijk (het VAPZ is uiteraard ook het instrument
om als zelfstandige-eenmanszaak een aanvullend pensioen op te bouwen).
Doelgroep
Zaakvoerders en medewerkers van verzekerings-, bank -, en boekhoudkantoren met kleine en middelgrote
ondernemingen als (toekomstige) klanten.
Docent
Paul Roels, dé specialist inzake aanvullende pensioenen, o.m. lid van het redactiecomité “Life & Benefits”.
Lesmateriaal
Cursus “Aanvullende Pensioenen” van Lieven Van Belleghem én kopie slides Paul Roels.
Plaatsen en data
Het betreft een ééndagsopleiding of gespeid over 2 namiddagen. Zij wordt georganiseerd in:
•
•
•
Antwerpen, TPC, Groenenborgerlaan 149, di-nam 2 en di-nam 9 december (2 namiddagen).
Gent, Vormingscentrum Guislain, J.Guislainstr.43, di 4 november 2014 (dagopleiding).
West-Vlaanderen, Gits (nabij Roeselare), Feest – en congrescentrum de “Oude Melkerij”, Stationsstraat 143 b, di
21 oktober (dagopleiding).
Uren: van 9u tot 17u (dagopleiding) of van 13u45 tot 17u45 (namiddagopleiding).
Deze opleiding geeft inzake “permanente vorming” recht op 7 punten “verzekering” !
Deelnameprijs: per deelnemer € 218, cursus, koffiepauzes (én voor Gent en Gits: maaltijd) inbegrepen. BZB - leden en
hun medewerkers betalen evenwel slechts € 183!
4.
ERF - EN SUCCESSIERECHT (een aanrader !!)
Inhoud en doelstelling
Bespreking van de belangrijkste principes van het Erfrecht en het Successierecht én een zeer grondige bespreking van
het onderwerp “levensverzekeringen en successierecht”.
•
•
Erfrecht: wie erft wat volgens het wettelijk erfrecht en op welke manieren kan men ervan afwijken?
Successierecht: samenstelling van de nalatenschap, de aangifte in de successie, het tarief (met o.m. de vrijstelling
van de gezinswoning), de antimisbruikbepaling inzake successierechten, levensverzekeringen en successierecht
(o.m. met bespreking van de “circulaire”, de “voorafgaande beslissing”, en de rechtspraak van het
Grondwettelijk hof m.b.t. echtgenoten).
Op het einde van de opleiding moeten de deelnemers in staat zijn aan de klanten basisadviezen te verstrekken inzake
erf - en successierecht; tevens moeten zij in staat zijn de gevolgen in te schatten van bepaalde LV-constructies m.b.t. de
successierechten en tot slot moeten zij in staat zijn een eenvoudige successie-aangifte in te vullen.
2
Opmerking: zie ook nr. 5 - seminarie “Successieplanning”
Doelgroep: zaakvoerders en medewerkers van verzekerings -, bank -, immobiliën-, en boekhoudkantoren.
Lesmateriaal: Cursus "Erf – en Successierecht 2014” + kopie slides + documentatiebundel.
Plaatsen en data
Het betreft een opleiding gespreid over 2 namiddagen. Zij wordt georganiseerd in :
•
•
•
•
Antwerpen, TPC, Groenenborgerlaan 149, do-nam 16 en ma-nam 20 oktober 2014
Gent, Vormingscentrum Guislain, J.Guislainstr.43, wo-nam 15 en wo-nam 22 oktober 2014
Limburg, Lummen, G.C.O.C. OOSTERHOF, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, di-nam 4 en wo-nam 12 november 2014
West-Vlaanderen, Gits (nabij Roeselare), Feest – en congrescentrum de “Oude Melkerij”, Stationsstraat 143 b,
do-nam 13 en wo-nam 19 november 2014
Uren: telkens van 13u45 tot 17u30 (deelnemers worden verzocht stipt 13u30 aanwezig te zijn).
Deze opleiding geeft inzake “permanente vorming” recht op 6 punten “bank” én 6 punten “verzekering” !
Deelnameprijs: per deelnemer € 218, cursus én kopie slides en koffiepauzes inbegrepen. BZB - leden en hun
medewerkers betalen evenwel slechts € 183!
5.
Seminarie “SUCCESSIEPLANNING” (een must !!)
Inhoud en doelstelling
Met het seminarie “Successieplanning” willen wij vooral ingaan op de vraag: met welke instrumenten kunnen de
successierechten in hoofde van de “erfgenamen” zoveel mogelijk worden beperkt, zonder de rechten van de “erflater”
op zijn vermogen (tijdens zijn leven) al te veel aan te tasten.
Zo wordt de “planning” bekeken op het vlak van:
•
het huwelijksvermogensrecht
•
de testamenten
•
schenkingen:
•
soorten (notarieel, handgift, bankgift, de onrechtstreekse, voor een buitenlands notaris, enz.)
•
mogelijkheden om de “inkomsten” op het geschonken vermogen te behouden
•
voorwaarden en lasten, te koppelen aan een schenking
•
de “beheersvehikels”:
•
commanditaire vennootschap op aandelen
•
de burgerlijke maatschap
•
het “onroerend vermogen”, o.a. :
•
verkoop met kwijtschelding van prijs
•
gefractionneerde schenking
•
aankoop in conventionele mede-eigendom.
•
de levensverzekering
Doelgroep: zaakvoerders en medewerkers van verzekerings -, bank -, immobiliën-, en boekhoudkantoren, met een
goede basiskennis inzake erf – en successierechten (zie hiervoor: opleiding nr.4).
Docent
Jo Stremersch, zaakvoerder Studio Financial Planning. De docent organiseert en geeft al jarenlang grondige
opleidingen inzake “financial planning”.
Lesmateriaal
Cursus "Successieplanning” + kopie slides.
Plaatsen en data
Het betreft een namiddagopleiding (= 1 namiddag). Zij wordt georganiseerd in :
•
•
•
•
Antwerpen, TPC, Groenenborgerlaan 149, do-nam 13 november 2014
Gent, Vormingscentrum Guislain, J.Guislainstr.43, do-nam 4 december 2014
Limburg, Lummen, G.C.O.C. OOSTERHOF, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, ma-nam 17 november 2014
West-Vlaanderen, Gits (nabij Roeselare), Feest – en congrescentrum de “Oude Melkerij”, Stationsstraat 143 b,
vr-nam 28 november 2014
3
Uren: van 13u45 tot 17u30 (deelnemers worden verzocht stipt 13u30 aanwezig te zijn).
Deze opleiding geeft inzake “permanente vorming” recht op 2 punten “bank” én 2 punten “verzekering” !
Deelnameprijs: per deelnemer € 154, cursus, kopie slides en koffiepauze inbegrepen. BZB - leden en hun
medewerkers betalen evenwel slechts € 125.
6.
Seminarie “Samenlevingsvormen” (fiscale, juridische en sociale aspecten)
Algemene doelstelling
Na afloop van deze opleiding zullen de deelnemers inzicht hebben in de verschillen tussen de mogelijke
samenlevingsvormen huwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen. Er wordt eerst uitgebreid stilgestaan bij de
kenmerken van de verschillende samenlevingsvormen, om die samenlevingsvormen daarna met elkaar te vergelijken op
burgerlijk, fiscaal en sociaal vlak. De volgende thema’s komen daarbij aan bod: erven, huren, kopen, lenen, belastingen,
levensverzekeringen en sociale zekerheid.
Doelgroep
Zaakvoerders en medewerkers van verzekerings -, bank -, immobiliën-, en boekhoudkantoren, die in het kader van de
adviesverstrekking aan hun cliënten de verschillen tussen de drie samenlevingsvormen op fiscaal, financieel en juridisch
vlak onder de knie willen krijgen.
Docent
Bart Chiau (auteur van de gids “Samenlevingsvormen” en docent “verzekeringen” o.m. aan de Hogeschool Gent)
Lesmateriaal
Kopie van de slides. Opmerking: de gids “Samenlevingsvormen” is niet in de deelnameprijs inbegrepen, maar kan wel
afzonderlijk worden besteld (wat wij u overigens ten zeerste aanbevelen !).
Plaatsen en data
Het betreft een namiddagopleiding (= 1 namiddag). Zij wordt georganiseerd in :
•
•
•
•
Antwerpen, TPC, Groenenborgerlaan 149, di-nam 25 november 2014
Gent, Vormingscentrum Guislain, J.Guislainstr.43, do-nam 11 december 2014
Limburg, Lummen, G.C.O.C. OOSTERHOF, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, di-nam. 14 oktober 2014
West-Vlaanderen, Gits (nabij Roeselare), Feest – en congrescentrum de “Oude Melkerij”, Stationsstraat 143 b,
do-nam. 9 oktober 2014
Uren: van 13u45 tot 17u45 (deelnemers worden verzocht stipt 13u30 aanwezig te zijn).
Deze opleiding geeft inzake “permanente vorming” recht op 2 punten “bank” én 2 punten “verzekering” !
Deelnameprijs: per deelnemer € 154, cursus, kopie slides en koffiepauze inbegrepen. BZB - leden en hun
medewerkers betalen evenwel slechts € 125!
7.
FINANCIËLE ANALYSE (dankzij..., beter kredieten, beleggingen en groeps- of IPT-verzekeringen
verkopen !)
Algemene informatie
O.m. in het kader van de “kredietverstrekking” en de “verkoop van groeps- of IPT-verzekeringen” én het geven van
“beleggingsadvies” is enige kennis van financiële analyse (of dikwijls genoemd “balansanalyse”) geen overbodige luxe.
In deze opleiding leert u o.m. : “waar haal ik een balans ?” - en “wat haal ik uit een balans ? “ – “heeft een onderneming
met ‘reserves’ ook effectief liquiditeiten ? (zodat desgevallend een belangrijke koopsom groeps – of IPT-verzekering kan
worden gestort of kan worden belegd in tak 26 contracten)” – “is een onderneming met veel geldmiddelen ook solvabel
?” – “is een solvabele onderneming per definitie ook ‘rendabel’ ?”. Dankzij deze opleiding komt de deelnemer “met
kennis van zaken” bij een potentiële krediet – of verzekeringsklant.
Concrete inhoud
Deel 1: waar haal ik een jaarrekening? wat haal ik uit een jaarrekening (balans, resultatenrekening, toelichting èn
sociale balans). Enkele relevante balansrubrieken worden bestudeerd; de opbouw van de resultatenrekening wordt
gedetailleerd toegelicht. Wat toont een boekhouding ... en wat verbergt een "creatieve" boekhouding?
4
Deel 2:
Criteria voor de financiële gezondheid van een onderneming, binnen de spanningsdriehoek Liquiditeit, Rendabiliteit en
Solvabiliteit. Het toenemend belang van de Cashflow in de financiële pers. Ratio-analyses. Maar vooral: hoe
interpreteer ik al die cijfers van de onderneming, in hun evolutie, en binnen de sector?
Beide delen worden bestudeerd aan de hand van de gepubliceerde jaarrekening van één onderneming. Er is een ruime
voorraad oefeningen voorzien, zodat de cursist zijn/haar opgedane kennis onmiddellijk kan toetsen.
Een rekenmachine is dan ook een welkom hulpmiddel.
Doelgroep: al wie beroepshalve betrokken is bij de verkoop of behandeling van kredieten en groepsverzekeringen (of
andere aanvullende pensioenen) of wie advies verstrekt inzake beleggingen voor vennootschappen.
Docent
Eddy Roegiers, docent KdG-Hogeschool. De makelaars en bankbedienden die zijn opleiding “financiële analyse” reeds
volgden waren zeer enthousiast over de gedreven en boeiende manier waarop hij deze (droge) materie aan de man
weet te brengen !
Lesmateriaal: een aangepaste cursus wordt ter beschikking gesteld.
Plaatsen en data
Het betreft een opleiding gespreid over 2 namiddagen. Zij wordt georganiseerd in :
•
•
Antwerpen, TPC, Groenenborgerlaan 149, ma-nam 6 en ma-nam 13 oktober 2014
Gent, Vormingscentrum Guislain, J.Guislainstr.43, ma-nam 17 en ma-nam 24 november 2014
Uren: van 13u45 tot 17u30 (deelnemers worden verzocht stipt 13u30 aanwezig te zijn).
Deze opleiding geeft inzake “permanente vorming” recht op 6 punten “bank” én 3 punten “verzekering” !
Deelnameprijs: per deelnemer € 218, cursus en koffiepauzes inbegrepen. BZB - leden en hun medewerkers betalen
evenwel slechts € 183!
8.
VENNOOTSCHAPSBELASTING (EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP ??)
Inhoud en doelstelling
Aan de hand van de bespreking van de belangrijkste kenmerken v.d. VENNOOTSCHAPSBELASTING willen wij vooral
een vergelijking maken met de personenbelasting, inzake belastbare inkomsten, aftrekbare beroepskosten en het
belastingtarief. Vooraf wordt een kort overzicht gegeven van de verschillende vennootschapsvormen, de wettelijke
vereisten en de oprichtingskosten. Dit seminarie heeft als bedoeling:
•
•
•
•
Inzicht verwerven in de belangrijkste kenmerken van de vennootschapsbelasting.
Basisinformatie verschaffen om te kunnen antwoorden op de vraag, “bank – verzekeringsagentschap of een andere
zelfstandige activiteit: éénmanszaak of vennootschap ?”
Welke taxatie bij de omvorming van de éénmanszaak ?
Hoe de overtollige liquiditeiten uit de vennootschap halen (o.m. aanvullende pensioenen) ?
Doelgroep: verzekerings -, bank -, immobiliën -, agenten en makelaars en medewerkers van boekhoudkantoren (met
een goede voorkennis inzake personenbelasting).
Docent: Siert Bronselaer, docent fiscaliteit Karel de Grote-Hogeschool (Antwerpen).
Lesmateriaal : cursus “Vennootschapsbelasting 2014” van Lieven Van Belleghem + kopie slides.
Plaats en datum : het betreft een ééndagsopleiding. Zij wordt georganiseerd in:
•
•
Antwerpen, TPC, Groenenborgerlaan 149, ma 24 november 2014
Gent, Vormingscentrum Guislain, J.Guislainstr.43, ma 8 december 2014
Uren: van 9u tot 17u (deelnemers worden verzocht stipt 8u45 aanwezig te zijn).
Deze opleiding geeft inzake “permanente vorming” recht op 3 punten “bank” én 3 punten “verzekering” !
Deelnameprijs: per deelnemer € 218, cursus én kopie slides, koffiepauzes en maaltijd inbegrepen. BZB - leden en hun
medewerkers betalen evenwel slechts € 183!
5
9.
BEROEPSKOSTEN
Situering en inhoud
Men wordt belast op de bruto beroepsinkomsten verminderd met de beroepskosten. Wie zijn kosten optimaal aftrekt
betaalt dan ook minder belastingen. Ook voor werknemers is het dikwijls interessanter de “werkelijke” kosten af te
trekken, eerder dan tevreden te zijn met de forfait. In dit seminarie wordt u aangeleerd hoe u (als zelfstandige,
vennootschap, maar ook als werknemer) maximaal kosten kan aftrekken.
Inhoudelijk bespreken wij het volgende:
• voorwaarden waaraan de kosten moeten voldoen;
• onderscheid kosten/investeringen én de regels inzake afschrijvingen (+ investeringsaftrek);
• de notionele intrestaftrek voor vennootschappen;
• het fiscale “akkoord” inzake kosten;
• kosten eigen aan de werkgever en kostenvergoedingen;
• een concreet overzicht én een gedetailleerde bespreking van aftrekbare kosten (zowel voor zelfstandigen als
werknemers) met een praktische toepassing.
Doelgroep: zaakvoerders en medewerkers van verzekerings - , bank –, immobiliën – en boekhoudkantoren (zowel
zelfstandigen als werknemers), die hun werkelijke beroepskosten zo optimaal mogelijk willen aftrekken en die m.b.t. het
onderwerp relatief weinig voorkennis hebben.
Docent: Siert Bronselaer, docent fiscaliteit Karel de Grote-Hogeschool (Antwerpen).
Lesmateriaal: cursus "Beroepskosten” + kopie slides.
Plaatsen en data
Het betreft een namiddagseminarie (= 1 namiddag). Het wordt georganiseerd in:
• Antwerpen, TPC, Groenenborgerlaan 149, ma-nam 1 december 2014
• Gent, Vormingscentrum Guislain, J.Guislainstr.43, ma-nam 15 december 2014
Uren : telkens van 13u45 u tot 17u30 (deelnemers worden verzocht stipt te 13u30 aanwezig te zijn).
Deze opleiding geeft inzake “permanente vorming” recht op 2 punten “bank” én 2 punten “verzekering” !
Deelnameprijs: per deelnemer € 154, cursus, kopie slides en koffiepauze inbegrepen. BZB - leden en hun
medewerkers betalen evenwel slechts € 125!
Indien u wenst te betalen met KMO-portefeuille (zodat uw netto-deelnameprijs wordt beperkt tot € 77) schrijft u zich in
via www.brokerstraining.org. Daarna ontvangt u rechtstreeks per mail van Brokers training een bevestigingsmail met
als bijlage brief, aanrijplan, factuur én handleiding KMO-portefeuille. U vraagt slechts ná ontvangst van deze mail de
KMO-portefeuille aan! Bij inschrijving via Brokers training gelden de financiële voorwaarden van Brokers training.
10.
INSCHRIJVINGSFORMALITEITEN
Inschrijven gebeurt door het faxen of mailen van het ingevulde inschrijvingsformulier naar de bvba Van Belleghem
Training & Consulting (fax 03/776.05.88 of e-mail: [email protected]). Door het faxen of mailen van
het inschrijvingsformulier is de deelnameprijs verschuldigd; u gelieve hem onmiddellijk over te schrijven (met
vermelding van de naam van de deelnemer en de opleidingssessie waarvoor wordt ingeschreven) op de rekening van
de bvba Van Belleghem Training & Consulting, Uilenstraat 197 9100 Sint-Niklaas (BE 50 3631 3736 9218). Bij
annulatie tot 4 dagen voor de opleiding, wordt de deelnameprijs terugbetaald, verminderd met € 25
administratiekosten per opleiding (of er wordt een annulatiekost gefactureerd van € 25, indien de deelnameprijs
nog niet is betaald); bij annulatie minder dan 4 dagen vooraf (of bij afwezigheid zonder annulatie) blijft de volledige
deelnameprijs verschuldigd (ook indien die bij de inschrijving nog niet is overgeschreven); in dat geval wordt het
cursusmateriaal opgestuurd.
6
INSCHRIJVINGSFORMULIER OPLEIDINGEN - NAJAAR 2014 – BZB - leden
Firmanaam (voor facturatie!):...........................................................................................................................
Adres:......................................................................................................................................straat nr ……….
postnr.: ................................gemeente:...............................................................................................................
tel. .........../.........................................
fax. ......../.................................... BTW :........................................
schrijft volgende ..........(aantal) personen in:
(enkel vermelden indien btw-plichtig)
(namen en voornamen)..........................................................................……………............................................
.............................................................................................................................................................................
individueel e – mailadres per deelnemer ! (o.a. voor bevestiging) :
voor de opleiding(en):
(4) ERF – en SUCCESSIERECHT
(1) PERSONENBELASTING:
(3) AANVULLENDE PENSIOENEN
O
ANTWERPEN, 2 én 8 okt (nam.)
O
ANTWERPEN, 2 én 9 dec (nam.)
O
GENT, 1 én 7 okt (nam.)
O
GENT, 4 nov (dagopleiding)
O ANTWERPEN, 16 én 20 okt (nam.)
O
GITS, 21 okt (dagopleiding)
O GENT, 15 én 22 okt (nam.)
(2) HYP.LENING/LEVENSVERZ./PS:
(en levensverzekering)
O GITS, 13 én 19 nov (nam.)
O
ANTWERPEN, 3 én 6 nov (nam.)
O
GENT, 18 én 26 nov (nam.)
O
GITS, 1 én 3 dec (nam.)
O
LUMMEN, 4 én 11 dec (nam.)
O LUMMEN, 4 én 12 nov (nam.)
(5) SUCCESSIEPLANNING
(6) SAMENLEVINGSVORMEN
(7) FINANCIËLE ANALYSE
O
ANTWERPEN, 13 nov (nam.)
O
ANTWERPEN, 25 nov (nam.)
O ANTWERPEN, 6 én 13 okt (nam.)
O
GENT, 4 dec (nam.)
O
GENT, 11 dec (nam.)
O
GITS, 28 nov (nam.)
O
GITS, 9 okt (nam.)
O
LUMMEN, 17 nov (nam.)
O
LUMMEN, 14 okt (nam.)
(8) VENNOOTSCHAPSBELASTING
(9) BEROEPSKOSTEN
O ANTWERPEN, 24 nov (dagopleiding)
O
ANTWERPEN, 1 dec (nam.)
O
GENT, 15 dec (nam.)
O GENT, 8 dec (dagopleiding)
O GENT, 17 én 24 nov (nam.)
en heeft op rekening BE 50 3631 3736 9218 (Let op: nieuw nr !!) van de bvba Van Belleghem T & C de verschuldigde som
overgeschreven van:
Opleidingen van 2 namiddagen of dagopleiding
€ 218 x ........ = ……….............. totaal (opleiding van 1 namiddag)
€ 183 x ........ = ………..............totaal (als BZB-lid, i.p.v. € 218)
Opleidingen van 1 namiddag
€ 154 x ........ = ……….............. totaal (opleiding van 1 namiddag)
€ 125 x ........ = .........………..... totaal (als BZB-lid, i.p.v. € 154)
Algemeen totaal ....................... (voor de inschrijvingsmodaliteiten, zie rubr.10 !!!).
Datum: ................/............................./2014
Handtekening: ..........................................................................................
te faxen of te mailen naar: bvba Van Belleghem T & C, fax 03/776.05.88, e-mail:
[email protected]
7