Korpsbrief november 2014

1
VOORWOORD
Wat maakt kerstfeest zo mooi. Veel mensen hebben
het dan over de sfeer en al die andere zaken, die
eigenlijk in de loop van de eeuwen zijn ontstaan.
Er zijn mensen, die zeggen, dat hoort niet want dan
doe je de kerstgedachte tekort.
Mijn vraag is dan: ,, Wat hoort dan niet”. De enorme
creativiteit die ontstaan is door dit feest vind ik
prachtig. Als kleine jongen vond ik de lichten
prachtig en de kerstboom. Het heeft mij nooit
afgehouden van de gedachte dat Jezus geboren is
in Bethlehem. Per slot van rekening ben je daar zelf
bij om al dan niet het kerstfeest te vieren met Jezus
of zo maar een familiefeest.
Wat ik wel vaak een beetje storend vind is dat het
vaak zo druk is en dat we dan alles kunnen
vergeten door die drukte.
DIT JAAR NEEM IK MIJ VOOR, DAT HET
OPNIEUW OM HET KIND VAN BETHLEHEM
GAAT.
Als we dat allemaal doen dan komt het wel in orde
dit jaar en mogen we een zegen zijn voor een ieder
die wij ontmoeten.
De zegen komt bij ons terug en maakt ons gelukkig
in de komende periode.
God zegene u allen
Majoor William Koskamp
2
Zaanerf:
Deze keer een afdeling van de GWCA in Zaandam,
namelijk Zaanerf aan de Westzijde 410.
Een opvang voor mannen en vrouwen vanaf 18 jaar,
waarmee we in 1995 zijn gestart. In Zaanerf kunnen
op dit moment nog 31 bewoners terecht. Maar we
gaan verbouwen. Tot nu toe werden klanten
opgevangen en moesten dan gebruik maken van
een 2-persoonskamer. Het is zwaar om als je al veel
problemen hebt, dan ook nog in een opvang te
komen waar je met iemand anders een kleine kamer
moet delen. In overleg met de gemeente Zaanstad
en woningbouwcorporatie Parteon hebben we
plannen ontwikkeld om Zaanerf te gaan verbouwen.
Op dit moment wordt hier hard aan gewerkt en
wonen onze bewoners tijdelijk in het pand Durghorst
in Krommenie.
Na de verbouwing is er in Zaanerf nog plaats voor
22 bewoners. Van deze groep kunnen er 16 een
plaats krijgen om voor een langere periode aan hun
problemen te werken, zij krijgen allemaal een 1persoons kamer tot hun beschikking. De overige 6
bewoners kunnen een paar nachten blijven slapen
en maken dan weer plaats voor een ander. Deze
groep noemen we passanten.
Verder krijgen we in Zaanerf geheel nieuw sanitair
(en gelooft u mij, dat was echt nodig ! ), wordt de
recreatiezaal opgeknapt en krijgen we een nieuwe
keuken. Tot slot wordt de buitenkant geschilderd.
Uiteindelijk moet dit gaan leiden tot een pand waar
we weer een flinke periode mee vooruit kunnen. De
planning is dat we uiterlijk half december
3
terugverhuizen naar Zaanerf, zodat we de Kerst
kunnen vieren in een mooi vernieuwd pand.
Dat we terug gaan in aantal bewonersplekken
betekent helaas niet dat er in Zaanstad minder daken thuislozen zijn. Maar een deel van de groep gaan
we niet meer opvangen in een dure 24-uurs opvang
(= een opvang waar 24 uur per dag personeel is),
maar gaan we direct of na een korte periode
Zaanerf ambulant opvangen. Dat betekent dat ze in
woningen/studio’s komen waar zij zelfstandig
kunnen functioneren en vanuit het Leger des Heils
komt er dan een paar keer in de week een
begeleider langs om te kijken hoe alles loopt. We
verwachten dat we 10 tot 15 van deze ambulante
woningen/ studio’s gaan krijgen.
De problemen waar de mannen en vrouwen in
Zaanerf mee te maken hebben zijn psychiatrie,
verslaving, (licht) verstandelijke beperking, een
zwak of geen sociaal netwerk, grote schulden, etc.
Vaak heeft men te maken met een combinatie van
de genoemde problemen.
In onze aanpak proberen we de bewoners zo snel
als mogelijk weer zelf de regie te laten pakken over
hun leven. Soms moeten we ze daar een handje bij
helpen. Belangrijk in onze aanpak is dat we hun
problemen willen helpen oplossen of dragelijk
maken, dat we daarbij dagbesteding belangrijk
vinden en graag willen dat ze (weer) volwaardig
kunnen meedoen in de samenleving.
4
Nationale Collecte
Ieder jaar is de Nationale Collecte een
krachtsinspanning voor het Leger des Heils in
Nederland.
Verleden jaar was het resultaat goed, ondanks de
toenemende crisis. We hopen dat resultaat ook dit
jaar te evenaren.
Er lopen ook mensen van buiten het Leger voor ons
en dat maakt dat we meer kunnen collecteren.
Toch zijn er gedeelten in Zaanstad waar we niet
komen omdat we niet genoeg mensen hebben.
We hebben nog een slag te maken, want we
zouden graag alle wijken willen bereiken en het
liefst tussen 16.00 uur tm 19.00 uur.
In de praktijk lukt dat nog niet en collecteren we ook
’s morgens. Wilt u ons meehelpen.?
Dat kan:
- Door een eigen wijk te collecteren
- Door mee te gaan met de groep ‘s morgens
of ’s middags, want sommige mensen willen
graag samen lopen.
- Door eventueel voor de koffie en het warme
eten te zorgen als de collectanten
terugkomen of gaan tellen.
We collecteren van 24 november t/m 29 november.
Opgave Ingrid Schaap, Ed Dijkstra of de majoor.
5
Mannengespreksgroep
Voor vrouwen is er veel geregeld in het Leger des
Heils en de kerken, maar voor mannen is dat niet
het geval.
Daarom is de vraag:
- Zouden we een keer in de maand een
discussieforum kunnen beginnen van 19.30
uur tot 21.30 uur.
- Per keer wordt er door een van de leden iets
voorbereidt om over te praten/ discussiëren.
Vroeger had men in de protestante kerken
mannenverenigingen, die liepen goed en mannen
leerden zich beter te uiten privé en in het openbaar.
Als er genoeg mannen zijn dan gaan we de tijd
afspreken wanneer wij deze groep gaan houden.
6
Middag met ouder en kind
In het nieuwe jaar wil ik samen met onze stagiaire
Naomi, op dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 14.45
uur samen met (groot)ouder en kind iets leuks
doen..
Dat zal inhouden: kinderliedjes zingen, spelletje met
de kinderen, maar ook een gesprek voeren met de
ouder van het kind.
Het zal ongeveer hetzelfde zijn als zingen met je
kind, maar wij willen het niet als een cursus doen
van een aantal weken, maar totdat de kinderen de
leeftijd bereikt hebben van 3 jaar. De kinderen
mogen al gaan meedoen vanaf 8 maanden.
Mijn ervaring vanuit korps Den Haag Rijswijk is dat
de moeders (vaders) het leuk vonden om door te
gaan als een groep met hun kind.
Naomi en ik gaan voor de bekendheid zorgen vanaf
januari, maar wanneer er al ouders zijn of zelfs
grootouders zijn die hier aan mee willen doen
kunnen die zich al voor 1 januari bij mij opgeven.
Het is de bedoeling dat we gaan starten op dinsdag
27 januari 2015.
Voor vragen kunt u ons gerust bellen of naar mij
toekomen.
We vragen voor deze middag een kleine bijdrage
van €1,00 per middag, omdat we lekkers kopen voor
de kinderen en koffie of thee voor de ouder. En er
zal soms materiaal gekocht moeten worden. Ik hoop
dat zij die geen kinderen hebben in die leeftijd voor
dit nieuwe gebeuren zullen bidden. Omdat wij ons
als leiding gesteund zullen voelen door u en God en
ons zal ondersteunen met zijn kracht. We hopen zo
7
jonge mensen te bereiken die samen met hun kind
een eenheid zullen gaan vormen, of die misschien
hulp nodig hebben bij de opvoeding van hun kind.
Weet u een ouder die dat graag wil? Spoor ze aan
om bij ons te komen meedoen!
Majoor GF Koskamp van Horssen
Maaltijdproject
Vanaf 14 januari gaan we ons maaltijdproject
verplaatsen naar een andere tijd.
In plaats van ’s middags wordt het nu om 18.00 uur
en we hopen dan ook een andere groep mensen
aan te spreken. We gaan daar nog reclame in de
buurt voor maken. Het betekent ook dat de
Bijbelstudie zijn, dus lopen die activiteiten in elkaar
over.
8
Hygiëne
Omdat er bij ons korps veel GFT afval is, want we
krijgen veel brood, maar ook wel groenten die niet
meer te gebruiken zijn, is er het volgende besloten:
Vanwege insecten en andere ongedierte laten we
onze groenbak iedere veertien dagen ophalen door
de firma Rotie en die neemt onze afval mee en
levert ons een schone bak terug. Hiermee
voorkomen we vooral met warm weer veel
ongemak.
9
Boekenmarkt
Regelmatig houden wij een boekenmarkt buiten
voor de zaal. Wij zijn dan afhankelijk van het weer,
dus dat is soms erg vervelend als het gaat regenen.
Wij gaan dit in het nieuwe jaar anders doen. Iedere
eerste vrijdag van de maand hebben we
boekenmarkt in de zaal of buiten als het weer goed
is.
Bij boeken hoort koffie en cake/ koek en dat gaan
we ook serveren tijdens de verkoop. De eerste keer
zal zijn op vrijdag 6 februari van 9.00 uur tot 11.30
uur. In het oude jaar gaan we ook tijdens de
kerstmarkt met boeken staan, vandaar dat we niet in
dit jaar starten.
De bedoeling van de boekenmarkt is:
- Zorgen dat boeken niet zomaar bij het oud
papier eindigen.
- Zorgen dat liefhebbers van bepaalde soorten
boeken bij ons terecht kunnen.
- Contact leggen met een ander soort publiek
dan wat er in de kledingwinkel komt.
- Fondsenwerving.
10
Adherenten
Met Pasen 2015 hopen wij weer opnieuw
adherenten te benoemen in ons korps.
Deze adherenten worden voorbereidt door vier
lessen:
Een les over het adherentschap
Twee lessen over de organisatie/ geschiedenis van
het Leger des Heils.
Een les over de geloofsleer van het Leger des Heils
Verder is er ook de mogelijkheid om de Alpha
cursus te volgen als er een nieuwe cursus start.
De lessen worden gegeven op tijden dat elke
aspirant adherent kan. Ze starten in februari.
Een ieder die zegt dat is ook voor mij, kan zich
aanmelden. De cursus gaat zeker door want Jeroen
ter Plegt hoopt met Pasen adherent te worden.
Kerstcadeau
In de periode van december wordt er veel gegeven
en wij krijgen als korps nogal wat spullen die nog
verpakt zijn, omdat er blijkbaar ook gegeven wordt
waar mensen niet zoveel aan hebben.
Ik zou zo zeggen geef dit jaar iets waar iemand wat
aan heeft.
Ik heb twee aanraders voor u:
- Een liederenboekje voor €12,50
- Een Bijbel in gewone taal voor €28,50
U kunt ze rechtstreeks bij de majoor bestellen of via
de webwinkel in Almere.
11
Interview met Andy
-Zou je je even willen voorstellen?
-Mijn naam is Andy Marcel Samuel Dekker. Ik ben
de zoon van Marcel en Karola Dekker.
-Hoe oud ben je?
-Ik ben 11 jaar oud.
-Je bent de jongste jongsoldaat in het korps van
zaandam, hoe vindt je dat?
-Leuk. Ik vind het fijn om in het Leger des Heils te
zijn. Ik vind het fijn om een adoptie ouder te hebben
waar ik een aantal dingen aan kan vragen als ik iets
niet snap en dat is majoor W. Inge.
-Je krijgt jongsoldaten les van majoor Koskamp hoe
vind je dat?
-Dat vind ik leuk. Zij vertelt dingen over de bijbel en
over hoe het gaat in het Leger des Heils en we
maken werkjes die over de bijbel gaan.
-Je bent met majoor Koskamp naar de jongsoldaten
doe dag geweest in Belmont, hoe vond je dat?
-Ik vond het leuk. We zijn met de trein naar Lunteren
gegaan en daar zijn we opgehaald met een busje
van het Leger des Heils . We hebben een bos
speurtocht gedaan en ik kwam heel veel
jongsoldaatjes tegen zelfs mijn neefje. Die zit in
korps Beverwijk. Het thema was vet. Goed vet en
fout vet.
's Avonds hebben we daar gegeten. Dat was patat
en frikandel met appelmoes en ijs toe. Dat was vet
en daarna zijn wij 's avonds terug gegaan naar huis
met de trein .
-Heb je een bepaald liedje dat je mooi vindt?
12
-Er zijn een aantal liedjes die ik mooi vind, dat zijn:
Abba Vader, U zij de glorie en De kracht van uw
liefde.
Meditatie
Heer, laat mij zijn als het water!
Water biedt geen enkele weerstand en overwint
niettemin de sterkste tegenstand.
Hoe de vorm van een vat ook is, het water past zich
aan de vorm aan.
En toch vormt niets zo intensief als het water. Want
het water heeft de continenten hun vorm gegeven.
Water werkt, maar het spant zich nooit in. Het kan
een molen doen draaien, of een stad verlichten,
maar het wordt nooit moe.
Water is kleurloos, maar zonder water zou niets
smaken.
Water leert ons nederigheid, het verzamelt zich altijd
op het laagste punt. En toch buigt zelfs de
machtigste zich om het te drinken.
Heer, laat mij zijn zoals het water!
Zo vormbaar en zo vormend en zo nederig.
13
VERJAARDAGENLIJST DECEMBER-JANUARI-FEBRUARI
DECEMBER
DAG
M/V
2 man
NAAM
D.Borchetta
12 man
J.Terplegt
14 vrouw
J.Blomsma
15 vrouw
G.E.Rijsdijk
15 vrouw
M.Geugjes
20 man
M.R.E.Dekker
21 vrouw
T.Duivis
22 vrouw
S.Onrust
23 man
P.Brondgeest
27 man
C.Caufijn
30 vrouw
M.J.van der Made
30 vrouw
J.G.J.Snijder
JANUARI
1 vrouw
M.van Dalsen
1 man
R.Jankipersad
5 vrouw
E.de Leeuw
10 vrouw
M. Vleeshakker
10 vrouw
C.C.Kat
11 man
W.J.Brondgeest
12 vrouw
I.M.E.Tuinman
12 vrouw
T.van Wensen
13 vrouw
N.A. van Meurs
13 vrouw
S.Brondgeest
13 vrouw
A.Meyland
14
14 man
O.Jomanday
19 vrouw
M.Onrust
26 man
R.Borsboom
27 man
M.Jonk
29 vrouw
S.Schuit
31 vrouw
C.Terplegt
FEBRUARI
6 vrouw
Hannah Herben
10 vrouw
I.Schaap
13 man
Samuel Kesselaar
16 vrouw
E.Leenhouts
17 vrouw
G.Langman
19 vrouw
S.Babajeva
19 man
R.IJzendoorn
21 vrouw
I.M. van der Zee
22 vrouw
R.Aafjes
23 man
T.Siemons
23 man
Majoor W.L.Inge
28 man
W.W.Cheung
15
AGENDA
14 november 16.00 uur tot 20.00 uur Snert dag
18 november 19.30 uur Korpsraad
24 november t/m 29 november Nationale collecte
Alleen de Raad en Daad Balie en kledingwinkel
draaien door.
1 december 14.00 uur St. Nic. senioren
3 december 19.30 uur ST.Nic. Ladies Night
4 december 16.00 uur St. Nicolaasfeest
5 december geen koffie inloop/ broodmaaltijd
6 december 10.00 uur tot 15.00 uur kerstmarkt
9 december
zaal versieren
13, 20, 21, 22 december kerstpot bij Albert Heijn
Vriesgroenstraat
15 t/ m 23 december kerstpot gedempte gracht bij
de muziektent.
15 december kerstfeest voor de senioren
16 december uitdelen van presentjes in
ziekenhuizen in Purmerend en Zaandam
16
17 december 12.00 uur feestelijke afsluiting
maaltijdproject
17 december 19.30 uur kerstfeest Ladies Night
18 december kerstfeest voor allen
20 december 12.00 uur Openlucht met
muziekkorps bij of in de muziektent van de
gedempte gracht.
22 december 17.00 Kerstmaaltijd met de
bewoners van Zaanerf
23 december 14.00 uur Kinder kerstmaaltijd
( Vanaf 3 jaar en groep 1 tot 8)
24 december 22.30 uur Kerstnachtdienst met
aansluitend zingen op de straat
25 december 11.30 uur Kerst
heiligingsamenkomst met kerstbrunch
28 december 10.00 uur Eindejaar samenkomst
o.l.v. officieren
2 januari
vakantie officieren
4 januari
10.00 uur Heiligingsamenkomst
o.l.v. Majoors Inge
6 en 9 januari
Raad en Daadbalie open
17
11 januari
10.00 uur Heiligingsamenkomst
12 januari
broodmaaltijd
11.00 uur start Open huis met
14 januari
18.00 uur Maaltijdproject
aansluitend discipelschap training
20 januari
19.00 uur Spelletjesavond
21 januari
18.00 uur Maaltijdproject
aansluitend discipelschap training
27 januari
13.30 uur start Ouder met kind
28 januari
18.00 uur Maaltijdproject
28 januari
19.30 uur Ladies Night
2 februari
19.00 uur Spelletjesavond
.
6 februari
9.00 uur tot 12 uur
boekenmarkt in de zaal
18
19