Art 39 vragen inz gedenkteken Nicolas Beaurieux

 Maastricht, 22 september 2014 Betreft: gedenkteken Nicolas Beaurieux Geachte college, Recente media aandacht voor Nicolas Beaurieux, die de stad Maastricht in 1944 van verwoesting zou hebben gered, geeft aanleiding tot het stellen van onderstaande vragen. 1. Bent u bekend met de aandacht, bij L1 en in dagblad de Limburger voor Nicolas Beaurieux? 2.Kunt u bevestigen dat de documentaire en de publicatie op waarheid berusten? 3. Indien ja, bent u bereid om deze held alsnog op gepaste wijze te eren, bijvoorbeeld in de vorm van een gedenksteen? 4. Indien ja, kunt u dan aangeven op welke manier en in welk tijdsbestek u een en ander wil realiseren? 5. indien nee, wat is daarvoor uw motivatie? Namens Senioren Partij Maastricht Ed Sabel, fractievoorzitter Senioren Partij Maastricht Bijlagen: knipsel uit dagblad “de Limburger” Tekst bij Omroep L1