Even een kleine adempauze. Voor grote en kleine

Even een kleine
adempauze.
Voor grote en
kleine vragen,
belangrijke en
minder belangrijke
dilemma’s. En
voor verfrissende
inzichten en nieuwe
antwoorden.
van
DEZE WEEK
➽ STO P
MET PIEKEREN!
➽ ALS
H I J K O O K T. . .
➽ ZOON
HEEFT HEIMWEE IN DE KLAS
34- 27
’ N
JK
H
...
G
STOP MET PIEKEREN,
GA LEKKER SLAPEN
TEKST: FEMKE STERKEN. FOTOGRAFIE: SHUTTERSTOCK. STYLING BRIGITTE KRAMER
In bed, licht uit en dan… Zorgen die overdag behapbaar lijken,
worden in het donker groter en groter. Is nachtelijk piekeren schadelijk?
En hoe kunnen we ermee stoppen? We vragen het 4 deskundigen.
Waarom piekeren we altijd
’s nachts? Coach en schrijver
­ ieter Frijters: “Overdag leven we
P
in het moment en zijn we bezig
met wat er dan speelt. Als we naar
bed gaan, is er geen afleiding en
hebben we meer ruimte om in onze
fantasiewereld te stappen. Piekeren
is eigenlijk de verkeerde kant op
fantaseren. We denken er een pro­
bleem mee onder controle te kun­
nen krijgen. Alsof we het kunnen
bezweren als we er maar lang en
hard genoeg over nadenken. Ook
denken we diep van ­binnen dat pie­
keren ons in staat stelt om pijn en
teleurstellingen al op voorhand te
voelen, zodat we beter beschermd
zijn als het ook daadwerkelijk ge­
beurt. We gaan onszelf de verkeerde
vragen stellen: wat als ik dit doe?
Wat als dat gebeurt? Als we vervol­
gens ook nog zenuwachtig worden
vanwege het feit dat we misschien
weer niet kunnen ­slapen, is de
­vicieuze cirkel een feit.”
Is het schadelijk voor het
­lichaam als we elke nacht
­piekeren? Psycholoog en onder­
zoeker Bart Verkuil: “Uit onder­
zoek blijkt dat we overdag ook
geregeld piekeren en dat dit een
hogere hartslag veroorzaakt, die
zich ’s nachts doorzet. Een lang­
durig verhoogde hartslag verhoogt
uiteindelijk het risico op hart- en
vaatziekten. Door te piekeren is er
eigenlijk constant spanning in het
lijf, zonder dat er daadwerkelijk
wat mee gedaan wordt. Je zit in
het voorportaal van de actie, maar
er gebeurt nooit iets.”
3X ANTISLAPELOOSHEID
➽ LICHTTHERAPIE
Ga elke ochtend op een vast tijdstip voor
een blauwe lamp zitten. Deze lamp maakt
het verschil tussen nacht en dag groter.
Hij onderdrukt ’s ochtends actief melatonine
en zorgt dat er ’s avonds (bij duisternis)
sneller melatonine wordt aangemaakt.
BEWEGING
Zorg twee tot drie uur voor het
slapengaan voor beweging: hieruit
vloeit loomheid voort (te kort voor bedtijd
sporten is niet goed, omdat het lichaam
dan nog adrenaline aanmaakt en
daardoor wordt slapen juist bemoeilijkt).
BAD
Neem voor het slapengaan een bad.
Het lichaam komt sneller in ruststand als
de huidtemperatuur stijgt.
➽
➽
WE VROEGEN OP FACEBOOK: WAAR PIEKERT U OVER?
✽ Joke: “Over mijn chronische ziekte. Raak ik hier ooit nog uit? Hoe gaat het mijn relatie beïnvloeden? Wat doet het met de kinderen? Is er
nog wel een later voor mij? Kan/mag ik nog dromen of hopen? Zal ik ooit weer kunnen werken?” ✽ Minke: “Ik lig wakker van mijn huwelijk.
En de kinderen... et cetera.” ✽ Jenny: “Je zorgen maken is net als een schommelstoel. Je blijft er druk mee, maar je komt nergens aan.”
✽ Nel: “Hoe ik rond moet komen. Elke maand opnieuw.” ✽ Corina: “Over mijn werk in de zorg. Of m’n contract verlengd wordt of niet. Het
34-28
PSYCHOLOGIE VAN ALLEDAG
NIEUWTJES
✽
STERKER NA STRESS
DE DESKUNDIGEN
Pieter Frijters was directeurgrootaandeelhouder van
verschillende bedrijven,
maar kreeg een burn-out.
Vervolgens deed hij een psychologische
ontdekking, waardoor de klachten
afnamen en herstel werd ingezet. Hij
richtte MindTuning op en helpt mensen
met stress, fobieën, burn-out, stotteren,
slaapproblemen en piekeren. Hij schreef
onder meer Meester over je gedachten.
Bart Verkuil is universitair
docent op de afdeling
Klinische Psychologie van de
Universiteit Leiden en psycholoog bij GGZ-instelling Skils. Naast het
behandelen van mensen met werkstress
doet hij onderzoek naar de relatie tussen
piekeren en fysieke gezondheid. Via
www.piekeren.com kunnen mensen
Welke knop moeten we omzetten om te stoppen
met ’s nachts piekeren? Bart Verkuil: “Zoals de
Amerikaanse schrijver Stephen Covey al zei: ‘Er is
een cirkel van invloed en een cirkel van betrokken­
heid’. Piekeraars maken zich vaak zorgen over
dingen waarbij ze betrokken zijn, maar die op dat
moment niet te beïnvloeden zijn. Door te piekeren
verandert er echter niks. Bedenk wat je al hebt
geprobeerd om het probleem op te lossen, en weet
dat verder piekeren geen oplossing is. Als je dat
beseft, kun je je zorgen iets makkelijker loslaten
en er minder stress door hebben. Je kunt jezelf
trainen om in zulke situaties niet te gaan piekeren,
maar een accepterende houding aan te nemen.”
Is piekeren de grootste veroorzaker van slapeloosheid? Slaaponderzoeker Jeroen Benjamins:
“Onderzoek naar slapeloosheid is betrekkelijk jong,
dus op die vraag is nog geen duidelijk antwoord
te geven. In Nederland verzamelen we via het
Nederlands Slaap Register (www.slaapregister.nl)
zo veel mogelijk gegevens om uit te zoeken waar­
uit slapeloosheid voorkomt en of het verschilt per
meedoen aan onderzoeken.
Jeroen Benjamins is onderzoeker bij het Nederlands
Herseninstituut. Hij richt
zich vooral op slapeloosheid
“ DIEP VAN BI NNEN
DENK EN WE DAT PIEKEREN
ONS BESCHERMT ”
Inmiddels hebben zo’n 13.000 goede
en slechte slapers vragenlijsten op
deze site ingevuld. Het onderzoek is
in volle gang, maar mensen kunnen
nog meedoen.
Marian Joëls is hoogleraar
neurowetenschappen en verbonden aan het UMC Utrecht
Hersencentrum. Zij onderzoekt
hoe stress de werking van de hersenen
beïnvloedt en hoe dit bijdraagt aan
kwetsbaarheid voor hersenziektes.
✽
(Bron: onderzoek van de Ameri-
persoon. Ligt het aan overmatig piekeren of heeft
het bijvoorbeeld een hormonale oorsprong? Feit is
dat een op de tien mensen lijdt aan slapeloosheid.
Momenteel is een van de aannames in slaaponder­
zoek dat bepaalde mensen die slecht slapen in
een constante staat van paraatheid zijn. Er wordt
geopperd dat dit zou kunnen voortkomen uit de
prehistorie, toen er mensen waren die ’s nachts
alert moesten zijn op gevaar.”
Is piekeren slecht voor onze hersenen? Neuro­
wetenschapper Marian Joëls: “Als we piekeren,
levert dit stress op. Als die stress lange tijd aan­
houdt, merken we dat aan hoe we functioneren,
lichamelijk en geestelijk. We kunnen last krijgen
van problemen met ons hart en onze bloedvaten,
Niet zo somber
Nederlanders reageren ‘asymmetrisch’ op verlies en winst. De daling
van de huizenprijzen kwam harder aan
dan de stijging van de prijzen in de
afgelopen twintig jaar. Nederlanders
zijn daardoor (op de Grieken na) het
somberste volk van Europa. Nergens
voor nodig: Nederland staat nog
steeds in de top-5 van rijkste en
gezondste landen van de wereld.
▼
ze verzamelen via www.slaapregister.nl.
MINNAAR
Het risico op een scheiding is
groter als zíj een seksueel uitstapje maakt, dan wanneer hij
dat doet. Mannen wereldwijd
kunnen overspel van hun partner minder goed verkroppen,
schamen zich meer en hebben
minder zelfvertrouwen dan
vrouwen in dezelfde situatie.
kaanse psychologe Nicole Nowak)
(door o.a. piekeren). Hiertoe gebruiken
hij en collega-onderzoekers data die
Mensen die een ingrijpende
levensgebeurtenis hebben meegemaakt – natuurramp, verlies van
een geliefde, scheiding – staan
sterker in het leven en zijn beter
gewapend tegen toekomstige
stress. Posttraumatische groei,
noemen psychologen dat. Dit
blijkt uit een groot onderzoek aan
de universiteit van Buffalo.
▼
is zo onduidelijk.” ✽ Karin: “Ik maak me vooral veel zorgen over geld.” ✽ Sophia: “Waarover ik pieker? Over hoe ik rond moet
komen.” ✽ Jopie: “Ik pieker over mijn gezondheid.” ✽ Ine: “Ik denk veel na over mijn ongelukkige keuzes in de liefde.” ✽ Rika:
“Ik pieker niet ’s nachts. Dan slaap ik. Ik voel me een gezegend mens op dat gebied.” ✽ Dalal: “Vanwege een moeilijke jeugd
pieker ik vaak over vroeger. Gelukkig is het veel minder geworden.” ✽ Mary-Anne: “Zal mijn man, die al een jaar thuiszit, nog
34- 29
✽
NOG MEER
NIEUWTJES
BEN JIJ MIJN
VADER?
Met de ‘gezichtslezer’ kan
worden vastgesteld of
mensen familie van elkaar
zijn. Een camera maakt een
filmpje van iemand die lacht
en kijkt hoe de gezichtsspieren bewegen. In negen
van de tien gevallen kan
worden vastgesteld of mensen bloedverwanten zijn,
al lijken die kantoorvader
en zijn gothic dochter in de
verste verte niet op elkaar.
85%
VAN DE 85-PLUSSERS
WOONT NOG
Z E L F STA N D I G
EN KAN ZICH PRIMA
ALLEEN REDDEN
✽
Kale klas
De klas vol hangen met platen en
werkjes lijkt gezellig, maar heeft ook
een nadeel. Uit onderzoek onder
24 kinderen blijkt dat ze in een
‘kale’ klas beter luisteren en minder
snel afgeleid zijn. Ze scoren ook
beter op toetsen. Ook al gold dit
maar voor één klas, toch raden de
onderzoekers aan het lokaal niet
te gezellig te maken. (Bron:
Psychological Science online, mei 2014)
en stress kan zelfs het risico op diabetes 2
verhogen. Verder is chronische stress
een risico voor geheugenproblemen,
depressie en burn­outverschijnselen.
Een acute stressreactie activeert onder
meer het stresshormoon cortisol in het
lichaam. Op termijn kan een teveel aan
cortisol aan het geheugen tornen. Het
lichaam moet een bepaald ritme volgen
qua cortisol. Rond de tijd dat je wakker
wordt, is de hoeveelheid cortisol in ons
bloed maximaal. Gedurende de dag daalt
het niveau. Bij mensen die veel stress
hebben, is het cortisolniveau constant
te hoog en de natuurlijke fluctuatie niet
groot genoeg. Een deel van de hersenen,
de hippocampus, lijdt hieronder. Deze
behoort cellen te vernieuwen om infor­
“ TE V EEL CORTI SOL ,
DO OR DE STRESS, MAAKT
ONS KWETSBAAR
VOOR ZI EKTES”
matie op te slaan en terug te halen, maar
dat gebeurt onder invloed van te veel
cortisol steeds minder. Sterker nog: de
aanwezige cellen worden kleiner. Aan
de andere kant groeien de cellen in de
amandelkernen, die de emotie regelen,
juist. Iemand gaat dus steeds meer van­
uit emotie handelen. Dit laat zien dat
hersenen door een voortdurend hoog
cortisolniveau veranderen en dat maakt
mensen kwetsbaar voor ziektes.”
“HOE STOP IK
MET PIEKEREN?”
Maaike (43): “Ik ben iemand
die zich snel zorgen maakt.
Overdag lukt het me nog wel
om dat binnen de perken te
houden, maar ’s nachts gaan
negatieve gedachten met
me op de loop en pieker ik
urenlang over de hypotheek,
mijn contract, mijn zoontje
met ADHD en ons structurele
tekort op de bankrekening.
Wat kan ik doen om het
piekeren te stoppen?”
TIPS VAN ONZE
DESKUNDIGEN:
➽
Bouw activiteiten ’s avonds
langzaam af. Ga een uur voor
het slapen niet meer achter
de computer zitten en kijk geen
Eet niet te laat.
tv meer.
Probeer gedachten te sturen:
durf te dromen over de fijne
dingen die staan te gebeuren
en laat negatieve gedachten
los. Elke keer als ze zich opdringen, kunnen ze ook weer
aan de kant geschoven worden. Besteed er geen aandacht
Piekeraars liggen vaak
aan.
gespannen in bed. Doe eens
een ontspanningsoefening: span
het hele lichaam aan en ontspan
daarna een voor een de ledematen. Eerst de linkerhand,
dan de linkervoet, enzovoorts
Probeer van een afstand
naar de piekergedachten te kijken
en vertraag die gedachten zo
dat u langzaam in slaap valt.
Probeer bewust in het moment
te leven en niet bezig te zijn met
wat gaat komen.
➽
➽
➽
➽
Vrouwen nemen gemiddeld zes dagen de
tijd om goed na te denken of zij hun relatie
willen beëindigen, terwijl mannen langer
dan een maand over deze beslissing
piekeren. Bron: www.nu.nl
een baan vinden?” ✽ Marianne: “Ik maak me zorgen over een van onze vrienden, die ernstig ziek is en niet meer beter wordt.”
✽ Clari: “Ik pieker over mijn kinderen en kleinkinderen. En natuurlijk over mijn man. Ik moet er niet aan denken om alleen te zijn.”
✽ Ankie: “Als ik wakker lig, pieker ik meestal over geld.” ✽ Tonny: “Ik pieker niet, zoiets moet je voor zijn. Ik maf als een os.”
34- 30
➽
PSYCHOLOGIE VAN ALLEDAG
ZEG HET
“Ga je nou afwassen?
Doe niet zo ongezellig, schatje!”
DIRECTE VRAGEN, ONTWIJKENDE ANTWOORDEN, EERLIJKE MENINGEN EN ONVERWACHTE REACTIES:
EEN GESPREK KAN ÁLLE KANTEN OPGAAN. DEZE KEER : MAN EN VROUW OVER DE ONTPLOFTE KEUKEN.
Zij: “Lieverd, dat was erg lekker.”
Hij: “Ja, die gerookte zalm door de sla
is lekker hè?”
Zij: “Verrukkelijk. En dat toetje met die
perzik mag je elke dag wel maken. Zou
je alleen….”
Hij: “Die uitgebakken spekjes door het
stoofvlees doen het ook goed. Zijn van
de biologische slager. Tip van Marcel.”
Zij: “Absoluut. Zou je alleen de volgende
keer…”
Hij, strekt zijn benen: “Nog een glaasje
wijn?”
Zij, staat op: “Ik doe eerst even de
keuken.”
Hij: “Doe nou niet zo ongezellig, ga lekker
zitten schatje. Trek ik nog een flesje open.”
Zij, loopt door: “Ik doe eerst even de
keuken, oké?”
Hij: “Zitten we gezellig samen, voor ’t
eerst deze week, ga jij afwassen!”
Zij, wijst op het aanrecht: “Maar moet
je zien… Die puinhoop, ik kan daar niet
tegen.”
Hij: “Ach, die paar pannen, die doen we
morgenochtend wel.”
Zij: “Aad, dan krijg je die vette pan van
de spekjes toch helemaal niet meer
schoon? En de perzik zit óveral. Tot op
de kattenbak.”
Hij: “Kook ik lekker voor je, is het weer
niet goed.”
Zij, haastig: “Ik vind het echt heel fijn
dat je vandaag hebt gekookt. En het was
heerlijk. Maar zo’n vieze keuken… Ik vind
dat gewoon ongezellig.”
Hij: “Weet je wat ik ongezellig vind? Dat
jij nu gaat afwassen. Doe ik eens romantisch, dat wil je toch altijd? Kook ik een
tópmaaltijd voor je, verpest je het weer
met je gezeur!” Beent naar de voorkamer,
pakt de krant.
Zij, smekend: “Toe nou Aad, ga nou weer
zitten, zo bedoel ik het toch niet? Geef me
tien minuutjes, dan is alles weer schoon.”
Hij, zwijgt, ritselt met krant.
Zij: “Aad, kom nou hier, sorry! Doe nou
niet zo ongezellig!”
Hij, onwillig: “Oké dan maar. Ik help wel
met de pannen.”
Zij, haastig: “Schatje, dat hoeft niet.
Jij hebt gekookt. Ga jij maar lekker zitten.
Hier, nog een glas wijn. Kom ik zo bij je.
Oké?”
VRAAG HET DE PSYCH
“Mijn zoontje heeft heimwee in de klas”
Marielle Beckers, orthopedagoog bij Buro Bloei (www.
buro-bloei.nl): “Ik zou dit liever geen heimwee noemen. Heimwee heeft te maken met angst voor een onbekende omgeving
waarin je gescheiden wordt van alles wat bekend en vertrouwd
is. Dit klinkt meer als scheidingsangst. Kinderen die voor het
eerst naar school gaan, kunnen heel verschillend reageren. De
een gaat er huppelend naartoe, terwijl de ander angstig reageert
op de scheiding van vader of moeder. Na een paar weken treedt
bij de meeste kinderen gewenning op; ze hoeven niet meer te
huilen als papa of mama de klas verlaat en draaien langzaam
bij. Mocht er na een paar weken nog geen opwaartse lijn te ontdekken zijn en huilt je kind nog steeds elke morgen, overleg dan
met de juf of meester. Die weet hoe het kind zich de rest van de
dag gedraagt. Gaat je kind even later lekker aan het werk of blijft
hij de hele dag ongelukkig? Hoe kan de leerkracht je kind meer
vertrouwen bieden? Bij een kleuter die na weken wennen nog
steeds elke dag verdrietig of bang is, of bij een ouder kind, kan
er sprake zijn van een angststoornis. Meestal gaat het om een
vorm van separatieangst. Daar kunnen verschillende oorzaken
voor zijn. Meestal zijn het kinderen die extreem hangen aan
hun ouders. Die ouders kunnen de neiging hebben zo’n kind
enorm te gaan beschermen, waardoor het kind nog meer zijn
ouders nodig denkt te hebben. Ouders en kind kunnen zo in
een vicieuze cirkel terechtkomen. Zoek in dat geval hulp: de
Universiteit van Amsterdam heeft bijvoorbeeld een uitstekend
behandelcentrum voor ouders en kind, waar kinderen met
angststoornissen goed geholpen worden middels een speels
opgezet stappenplan.” www.uvaminds.nl
34-31
TEKST: JOSÉ ROZENBROEK, FEMKE VAN DER LAAN
GOEDE RAAD IS NIET ALTIJD DUUR . EEN LEZERES VRAAGT, DE EXPERT ANTWOORDT.