St. Maertens Nieuws. - Historische Vereniging Maartensdijk

11e jaargang nr. 22, augustus 2014
St. Maertens Nieuws.
Van de voorzitter
Na de mededeling op de ALV dat de voltallige redactie van St Maerten
haar activiteiten per 1 januari 2015 wil beëindigen, wordt binnen het
bestuur, in goede samenwerking met de huidige redactieleden, gewerkt
aan de vervanging van de redactie. Een ander initiatief is het
digitaliseringsproject, in eerste instantie gericht op het digitaal
vastleggen van “historisch” materiaal met betrekking tot de voormalige
gemeente Maartensdijk: foto’s, ansichtkaarten, krantenartikelen en
documenten, die op deze wijze voor het nageslacht worden
gearchiveerd. Het project gaat in samenwerking met de Historische
Vereniging van De Bilt, die ons werkruimte en apparatuur ter
beschikking stelt.
Deze zomer heeft Geert Boorsma aangegeven dat hij zijn plaats in de
Programmacommissie van de HVM aan iemand anders zou willen
overdragen, ingaande per 2015. Hans van Looveren blijft actief.
Gezamenlijk zullen zij zich inzetten voor het vinden van een opvolger.
Namens het bestuur van de HVM willen wij Geert van harte bedanken
voor zijn enthousiaste inzet voor de vereniging.
Van de penningmeester
Bij de vorige nieuwsbrief, maart 2014, was een acceptgirokaart gevoegd
voor de betaling van de jaarlijkse contributie. Ik hoop dat een ieder de
contributie van € 17,50 heeft overgemaakt. Binnenkort wil ik beginnen
met een herinnering te sturen, maar ik vertrouw er op dat dit er niet veel
zullen zijn. Dit scheelt weer postzegels en dus kosten. Daarnaast wil ik
graag de oproep voor het doorgeven van emailadressen herhalen. Met
uw emailadres kunnen wij de Nieuwsbrief sneller en zonder kosten aan
u doorgeven en daarnaast sneller communiceren in het geval van
actuele gebeurtenissen of activiteiten.
2
Van de secretaris
Open Monumenten Dag op zaterdag 13 september 2014.
Het landelijk thema: Op reis
Het Comité Open Monumenten Dag Gemeente De Bilt heeft in de
verschillende kernen van onze gemeente locaties geopend die in het
kader van het thema elk het bezoeken waard zijn.
In Bilthoven vindt de officiële opening plaats om 10.00 uur in het
koetshuis op Landgoed Vollenhoven. Er is een kleine
fototentoonstelling te bezichtigen en er wordt een foto film van de Biltse
Grift vertoond. Antieke auto´s en een oude bus zullen op de locatie
rondrijden. Rond 11.00 uur en 14.00 uur wordt er een lezing gegeven
over de Wegh der Weegen. Aansluitend is er een mogelijkheid tot een
rondwandeling naar de Wegh der Weegen. In de ochtend wordt een
muzikale omlijsting verzorgd door smartlappenkoor Sterk Spul, ´s
middags treedt Shanty koor Windstilte uit De Meern op.
In Maartensdijk is vanaf 10.00 uur de gehele dag het Koetshuis van
Landgoed Eyckenstein geopend. In het koetshuis worden oude
vervoermiddelen, waaronder oude fietsen, arrenslee, koets, sjees,
pipowagen, een oude bromfiets en een aantal oldtimers, ten toon
gesteld. Verder zijn er prenten, posters van oude koetsen,
ruitervaandels en krantenartikelen te bekijken, maar ook een aantal
oude paardenzadels en tuigage. Vanuit Manege St. Maarten uit
Groenekan en ook uit Westbroek komen twee koetsen rondrijden, die
ook passagiers mee kunnen nemen. Ook zal de Hinnikwagen uit
Tienhoven met passagiers rondrijden. Bij mooi weer staan er ook buiten
oude voertuigen ter bezichtiging. Ook hier wordt gezorgd voor muzikale
intermezzo’s, in de ochtend door een blaasorkest uit IJsselstein en ´s
middags zal de Country Line Dancing groep uit Maartensdijk optreden.
Om 16.00 wordt de Open Monumenten Dag 2014 officieel afgesloten in
Koetshuis Eyckenstein met een hapje en een drankje. Mochten er nog
leden zijn die gedurende de dag hand en spandiensten willen verrichten
dan kan men zich telefonisch melden bij de secretaris van onze
vereniging, tel. 0346-212685. Het comité zal hen daar dankbaar voor
zijn.
Op 13 mei kreeg onze vereniging het bedrag van € 136, - uitgekeerd
door de eigenaar van de Plus supermarkt in Bilthoven. Dit
sponsorgeld hebben klanten van de supermarkt met een voucher, die
bij de kassa werd uitgereikt bij het betalen van de boodschappen, via
3
een touch screen op onze verenigingsnaam ons toebedeeld. Wij zijn
alle klanten die onze vereniging op deze manier financieel hebben
gesponsord hartelijk danken.
Op 17 mei zijn Liesbeth du Mée, Ineke van Bemmel en ondergetekende
naar het veilinggebouw Peerdeman in Utrecht gegaan om met het geld,
dat onze leden op de laatste Algemene Ledenvergadering contant en
ter plekke beschikbaar hadden gesteld, te kunnen bieden op speelgoed
van ADO. Tot onze grote tevredenheid hebben wij twee vrachtauto’s
kunnen kopen en zijn daarbij binnen de financiële limiet wat ons was
toegezegd, ruimschoots gebleven. Beide vrachtauto’s staan in onze
verenigingsruimte De Raadtkamer in een afgesloten vitrine te pronken.
Najaar programma 2014 (met dank aan de programmacommissie)
Dinsdag 28 oktober 2014 20.00 uur in de Ontmoetingskerk te
Maartensdijk, zaal open vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis. De
heer Ivo de Jong houdt een lezing over de noodlanding van een
Amerikaanse bommenwerper in de weilanden bij Groenekan op 28
mei 1944.
De heer Ivo de Jong is brigade generaal van de Koninklijke Landmacht
en auteur van het boek `We will remember them, Groenekan 28 mei
1944-2014`. Op 28 mei 2014 is op de hoek van de Groenekansreweg
en de Versteeghlaan in Groenekan een monument onthuld voor de
bemanning van een Amerikaanse bommenwerper die 70 jaar eerder na
een missie naar Duitsland een noodlanding maakte. Drie
bemanningsleden kwamen op die dag om het leven, de zeven anderen
werden krijgsgevangen gemaakt. Tijdens de lezing zal Ivo de Jong, die
jarenlang onderzoek deed naar de gebeurtenissen op die dag, de
achtergronden van de noodlanding in historisch perspectief zetten en
toelichten.
Dinsdag 18 november 2013 20.00 uur Ontmoetingskerk te
Maartensdijk, zaal open vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis.
Mevrouw Ellen Drees, werkzaam bij het regionaal streekarchief in
Breukelen, zal aan de hand van een power point presentatie en
kleurenkopieën in haar lezing een totaaloverzicht geven van de
grote oude landkaart van Maartensdijk.
4
Het origineel is een kaart uit 1643/1644 van de landmeters Lobé en Van
Diepenem, die in 1776 door Gerbrand Nicolaas Back is hersteld. De
kaart behoort tot de groep pre-kadastrale kaarten, dus kaarten van
registratie van grondbezit voor de invoering van het kadaster. De
originele kaart hing vroeger in de raadzaal van de voormalige gemeente
Maartensdijk (Oostveen). Nu bevindt deze kaart zich in ons oud-archief,
het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen in Breukelen. E.o.
Een kopie van het origineel hangt in de entree van het Gemeentehuis
De Bilt.
Excursie Provinciehuis, Utrecht en Vreeswijk 6 juni
Het was stralend weer toen de bus arriveerde bij het Provinciehuis en
het zonnige weer zou ons de hele dag begeleiden. De stemming was
ronduit opgewekt bij de ontvangst. Na een korte introductie werd ons
een film over het werken van Provinciale Staten beloofd. De organisatie
was echter zodanig, dat het bijna een half uur duurde voordat het
(gedateerde) promotiefilmpje kon worden vertoond. Bij de verdere uitleg
over het “nieuwe werken” – geen vaste werkplek, nauwelijks eigen
documenten- werd meegedeeld dat wij helaas de werkplekken niet
konden bezichtigen. Het was fascinerend om mee te maken hoe ons
gezelschap, met een aanvankelijk welwillende houding, door dit alles
langzaam veranderde in een strijdvaardige en kritische groep
bezoekers, hetgeen tot uiting kwam in de scherpe en zeer gerichte
vragen ten aanzien van het functioneren van het nieuwe Provinciehuis.
Het vervolg van de dag verliep echter vlekkeloos. Een zeer gezellige en
sfeervolle lunch in de prachtige bovenzaal van stadskasteel Oudaen,
vervolgd door een prettig en leerzaam bezoek aan de Museumwerf in
Vreeswijk. Zowel in de museumruimte als op het buitenterrein was veel
interessants gezien, dit alles begeleid door zeer enthousiaste
vrijwilligers.
Achteraf gezien blijkt dit de laatste excursie die Geert Boorsma als lid
van de Programmacommissie heeft georganiseerd. Geert, nogmaals
dank voor je inzet!
Joost de Weerd
5
Bestuur Historische Vereniging Maartensdijk
Joost de Weerd (voorzitter)
p/a Vijverlaan 10
3737 RH Groenekan
0346-212576
Gé Veldhuijzen (penningm.)
Dr.J.J.F.Steijlingweg 27
3738 DA Maartensdijk
0346 – 211195
Baldine van den Bosch (secretaris) Ineke van Bemmel
Vijverlaan 28
Prinsenlaan 35
3737 RJ Groenekan
3738 VE Maartensdijk
0346 – 212685
Gert Veenendaal
Merellaan 43
3738 ED Maartensdijk
Redactie “St. Maerten” (tot 1 januari 2015)
Anne Marie Laker
Havikskruid 1
3738 TV Maartensdijk
Anneke Meijer
Prins Bernhardlaan 38
3738 DP Maartensdijk
Koos Kolenbrander
Dorpsweg 62
3738 CG Maartensdijk
Programmacommissie
Geert Boorsma
Dennenlaan 5B
3739 KL Hollandsche Rading
Hans van Looveren
Utrechtseweg 102
1213 TX Hilversum
Website: www.historischeverenigingmaartensdijk.nl
Webmaster: Jan Maat
Gironummer: (IBAN) NL83INGB0004400774 t.n.v. Historische
Vereniging Maartensdijk
te Maartensdijk
6