Mobiele telefoon en laptop/Ipad Leerlingen mogen hun mobiele

Mobiele telefoon en laptop/Ipad
Leerlingen mogen hun mobiele telefoon tijdens toetsmomenten niet
gebruiken. Tijdens de lessen mag de telefoon niet afgaan, er mag niet worden
gebeld en men mag ook niet gebeld worden. Pingen en sms'jes versturen mag
niet, what’s-appen, twitteren, hyven en msn-en zijn ook niet toegestaan. Deze
regel geldt voor personeel en leerlingen.
De telefoon mag, na toestemming van de docent, wel gebruikt worden als
mobiele computer.
Tijdens tussenuren mogen telefoons op lespleinen en in de computerruimte
alleen gebruikt worden als mobiele computer. Bellen, sms’en enz. mag alleen in
de aula.
In de pauzes mag er door leerlingen in de school gebruik worden gemaakt van
de mobiele telefoon op die plaatsen waar zij zich dan mogen bevinden.
Bovenstaande afspraken moeten we met elkaar nakomen en we moeten elkaar
er ook op aanspreken als deze regels niet worden nageleefd. Dat geldt van
docent naar leerling, maar ook andersom.
Het gebruik van mobiele telefoons is op individuele werkkamers geoorloofd en in
voorkomende gevallen in de personeelskamer.
Leerlingen die zich niet houden aan deze regels, lopen de kans dat hun mobiele
telefoon wordt ingenomen. Inname van de telefoon wordt geregistreerd.
Bij de eerste keer geldt de sanctie dat de telefoon aan het eind van de dag, voor
dat de leerling naar huis gaat, bij de afdelingsleider wordt opgehaald.
Bij volgende keren gelden zwaardere sancties.
Leerlingen mogen hun eigen laptop/Ipad gebruiken in school, de bibliotheek en
het wijkcentrum. Ze kunnen ook gebruik maken van het draadloze netwerk. In
de lessen mag dit alleen met goedkeuring van de docent.
Dit beleid hangt nauw samen met het protocol sociale media !