Kinderen letten op hun ouder(s) Kinderen leren in

Kinderen letten op hun ouder(s)
Kinderen leren in hun eerste levensjaren alleen maar door volwassenen na te doen. Zo leren kleine
kinderen van u om te praten en te lopen. Op ongeveer tweejarige leeftijd beginnen kleine kinderen hun
eigen ik te ontdekken en gaan ze zelf op verkenning uit in hun directe omgeving. Wat u zegt of doet lijkt
ze even niet meer te interesseren. Hun eigen willetje is ineens duidelijk aanwezig. Tijdens deze
zogenaamde peuterpuberteit willen kleine kinderen graag groot zijn door alles anders te willen doen en
niet zoals u ze dat heeft geleerd. Althans, zo lijkt het. Maar deze schijn bedriegt, de kinderen laten in
deze periode juist overduidelijk merken dat ze u nadoen. Gezichtsuitdrukkingen, uw manier van praten,
de dingen die u zegt, uw kind doet het allemaal gewoon na.
Zo gaat het ook in het verkeer. In uw aanwezigheid letten kinderen misschien minder op het verkeer
maar uw gedrag houden zij zeker nauwlettend in de gaten. En zelfs al vanaf een leeftijd van twee jaar
zullen ze proberen u na te doen. Van alles wat u doet denkt uw kind dat dit goed is. Ook als u door rood
licht rijdt of als u geen autogordel draagt denken uw kinderen dat dit normaal gedrag is. Daarom heeft u
als ouder zo'n belangrijke taak als verkeersopvoeder van uw kind. Als u het belangrijk vindt dat uw kind
veilig aan het verkeer gaat deelnemen, dan kunt u het kind dat van jongs af aan leren. En de beste
methode is nog steeds zelf het goede voorbeeld te geven.
Tip Wees u er op alle momenten van bewust dat u door uw kind(eren) in de gaten wordt gehouden.
Geef daarom altijd het goede voorbeeld.
Een eigen plek in het verkeer
Peuters en kleuters zijn ongeremd. Thuis, op school, en ook in het verkeer. Van opvoeders vraagt het
veel aandacht en energie om te voorkomen dat er ongelukjes in en om het huis gebeuren. Een
traphekje, beveiliging van de stopcontacten, deurklemmetjes, alles draagt ertoe bij dat uw kind zich in
een onbewaakt ogenblik niet kan bezeren. Veiligheid bij het buiten spelen is een heel ander verhaal. Op
een gegeven moment wilt u uw kind wat meer ruimte geven als het buiten speelt met vriendjes. Maar
wat is daarvoor de beste manier en het beste moment?
Of uw kind alleen buiten kan spelen hangt af van het vertrouwen dat u in uw kind heeft. Als uw kind zich
goed aan afspraken kan houden, dan kunt u uw kind ook buiten vertrouwen. Is uw kind zich echter
minder bewust van afspraken ga dan regelmatig naar buiten om te controleren. En welke afspraken kun
je met jonge kinderen in het verkeer maken? Dat is er maar één: blijf altijd op de stoep! Jonge kinderen
lopen, spelen en fietsen uitsluitend op de stoep en niet op de weg. Juist omdat ze zich totaal niet bewust
zijn van gevaren in het verkeer mogen we jonge kinderen ook nog niet blootstellen aan het verkeer.
Maar er is nog een andere reden dat de kinderen op de stoep moeten blijven. Heel jonge kinderen
kunnen maar aan een ding tegelijk denken en daar hun aandacht op richten. Als ze spelen hebben ze
hun aandacht helemaal bij het spel en vergeten ze de rest van de wereld om hen heen. Ook het verkeer.
Vandaar dat er voor peuters en kleuters maar één heldere regel en één veilige plek is in het verkeer: de
stoep.
Tip Neem de tijd om uw kind de begrenzing van de speelruimte aan te wijzen; de stoeprand betekent
altijd STOP!
Afspraken maken met kinderen
Zowel thuis als op school worden afspraken gemaakt met kinderen. Die afspraken hebben te maken met
de regels die we samen hebben bedacht en die zijn bedoeld om het samenzijn goed te laten verlopen.
Thuis heeft u ongetwijfeld een heleboel zaken met goede afspraken geregeld. Denk maar eens aan het
handen wassen voor het eten, voeten vegen voordat je naar binnen loopt of dat iedereen zijn eigen
rommel op moet ruimen.
Ook op school zijn er regels gemaakt waar de kinderen zich aan moeten houden. Zo mogen kinderen
niet zonder te vragen zomaar weglopen uit de klas. Een heleboel regels zijn bovendien bedacht in het
belang van de veiligheid van het kind. Maar leert u uw kind ook veilig gedrag in het verkeer? Eigenlijk is
deze opvoeding in het verkeer een verlengstuk van de opvoeding thuis. Neem dus de tijd om uw kind uit
te leggen dat er verkeersregels zijn zodat iedereen veilig aan het verkeer kan deelnemen. Leg uw kind bij
elke verkeerssituatie die u samen tegenkomt uit welke regel en welk gedrag bij zo’n situatie past.
Bijvoorbeeld waarom men op de stoep loopt en niet op de straat. Of waarom het een straat recht over
moet steken in plaats van schuin. Leg uw kind uit waarom het rechts van de weg moet fietsen en niet
aan de linkerkant. En ziet u dat uw kind zich in een verkeerssituatie niet aan de regel en de afspraak
houdt, corrigeer het dan.
Tip 1 Blijf consequent de afspraken herhalen! In het verkeer is het nakomen van afspraken van
levensbelang voor uw kind.
Tip2 Geef zelf steeds het goede voorbeeld.
Kinderen veilig halen brengen
Het is ‘s ochtends en ‘s middags altijd een drukte van jewelste op de straat en stoep voor de school. Net
een mierenhoop van door elkaar rennende kinderen, fietsen, auto’s en taxibusjes. Kinderen moeten
tussen de geparkeerde auto's door oversteken en kunnen niet goed zien of er verkeer aan komt. Ook
voor de kinderen die op de fiets naar school komen is het lastig om zich door de menigte te
manoeuvreren. Kinderen hebben, mede door hun lengte, minder overzicht over de verkeerssituatie
rond de school.
Als de kinderen een hele ochtend of middag op school hebben gezeten willen ze graag bewegen. Bij het
uitgaan van de school zijn ze met hun hoofd al helemaal bij het spel straks met vriendjes en
vriendinnetjes en niet bij het verkeer. Omdat alle geparkeerde auto’s stil staan nemen ze aan dat alle
auto’s stilstaan. En ze hebben dan de neiging om zonder op te letten pardoes de straat op te lopen of te
fietsen. Let op en kijk uit bij de school. Houdt er rekening mee dat de omstandigheden geen dag
hetzelfde zijn rond de school.
Tip 1 Laat de auto thuis en breng uw kind lopend of op de fiets naar school.
Tip 2 Toch met de auto? Parkeer deze dan op ruime afstand van de schoolingang zodat de kinderen vrij
zicht hebben bij het oversteken.
Tip 3 Laat uw kind(eren) altijd uit de auto stappen aan de kant van de stoep bij voorkeur aan de kant van
de school. Bij het uitstappen aan de straatkant vergeten ze nog wel eens achterom te kijken voordat ze
het autoportier opendoen. En als ze hun klasgenootjes zien, rennen ze meestal zonder uit te kijken de
straat over.
Tip 4 Plaats geen fietsen op de stoep bij de schoolingang, maar zet deze in de fietsenstalling als u even
naar binnen wilt. Daarmee houdt u niet alleen de doorgang vrij maar ook het zicht voor de kinderen.