programma - Stumico

Stumico bijeenkomst
Locatie:
Ballast Nedam
Ringwade 71
3439 LM NIEUWEGEIN
Donderdag 27 november 2014
Beheer en Onderhoud
Op 27 november organiseert Stumico een bijeenkomst rond het onderwerp ‘Beheer en Onderhoud’.
Steeds meer wordt gesproken over de totale levenscyclus van een bouwwerk met als gevolg dat het
ontwerp, uitvoering en beheer steeds vaker als één geheel worden gezien.
Tot op heden heeft Stumico veel aandacht besteed aan het ontwerp en de uitvoering maar Stumico
wil haar leden graag informeren over de ontwikkelingen inzake beheer en onderhoud van de
bebouwde omgeving.
Als bestuur zijn wij verheugd dat wij u tijdens deze bijeenkomst een breed scala van ICT toepassingen
voor beheer en onderhoud van de gebouwde omgeving kunnen presenteren waarbij de sprekers,
zoals u gewend zijn weer heel dicht bij de dagelijkse praktijk blijven.
We nodigen iedereen van harte uit om deze bijeenkomst bij te wonen. De bijeenkomst zal
plaatsvinden bij Ballast-Nedam in Nieuwegein.
Bezoek aan deze bijeenkomst is gratis voor leden. Aanmelden kan zodra de agenda definitief is. Niet
leden betalen per bijeenkomst de jaarlijkse contributie. Het is dus interessant om lid te worden! Naast
gratis bezoek aan alle bijeenkomsten ontvangt u ook nog 4x per jaar de stumico nieuwsbrief en bent
lid van een richtinggevende vereniging.
Voor programma zie volgende pagina
STUMICO
Secretariaat: Postbus 411
2800 AK Gouda
T 0182 57 13 12
F 0182 53 75 10
E [email protected]
I www.stumico.nl
KvK 40410768
Bank NL80 INGB 0001 8113 16
Datum:
Donderdag 27 november 2014
Thema:
Beheer en Onderhoud
15:30
Ontvangst en registratie
16:00
Inleiding Ruud van Tongeren - voorzitter Stumico
Welkom en opening door voorzitter Stumico, mededelingen bestuur Stumico.
16:15
Frans van Dam – Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat heeft een globale visie hoe ICT hen kan ondersteunen bij beheer en onderhoud van de
infrastructuur in Nederland. Frans komt vertellen wat dit praktisch betekent en waar ze tijdens de uitvoering van
het concept in de praktijk tegenaan zijn gelopen.
16:45
Martijn Schouten – Idrones (onderdeel van de Bureau de Bont groep)
iDrones is een jong bedrijf wat gebruik maakt van ‘drones’ als middel voor intelligent asset management.
Martijn laat voorbeelden zien van de mogelijkheden.
17:15
Freek Bomhof – BIM Norm configurator
Een landelijk initiatief van 8 bedrijven en TNO om opdrachtgevers te helpen met de formulering van hun eisen
aan BIM. Het project loopt nog en projectleider Freek Bomhof komt vertellen over de tussenresultaten.
17:45
Broodmaaltijd en netwerken
18:45
Jan Warnshuis - Renovatie in de stroomversnelling
Door de inzet van o.a. 3D laserscans en BIM krijgen bewoners in het project ‘de Stroomversnelling‘ in één dag
een nieuwe badkamer en toilet die op de millimeter nauwkeurig past. Janvertelt hoe ze dat voor elkaar
gekregen hebben.
19:15
Léander van der Voet – Fimble
Fimble gebruikt BIM en IFC voor vastgoedbeheer. Hij komt vertellen over hun ervaringen bij
woningbouwcorporaties.
19:45
Afsluiting
20:00
Sluiting
U kunt zich direct inschrijven door op een van de linkjes in de mail te klikken.
STUMICO
Secretariaat: Postbus 411
2800 AK Gouda
T 0182 57 13 12
F 0182 53 75 10
E [email protected]
I www.stumico.nl
KvK 40410768
Bank NL80 INGB 0001 8113 16