CV - Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici

Curriculum Vitae
Personalia
Naam:
Adres:
Postcode / woonplaats:
Mobiel:
E-mail:
Geboortedatum:
Rijbewijs:
Ferry Vermeer
Houtstraat 115
5046 DJ Tilburg
06 – 1632 3090
[email protected]
25-02-1982
Ja
Profiel

Specialisme - Als architectuurhistoricus ben ik gespecialiseerd in het in woord en geschrift (graag
wetenschappelijk) onderzoeken van het verband tussen politiek en de gebouwde omgeving in de breedste zin van
het woord. Dat varieert van architectuur en stedenbouw in politiek-economische systemen als het
(post)socialisme, nazisme en fascisme tot de werking tussen overheden, de vrije markt en burgers in een
democratisch-kapitalistisch land als Nederland. Al dan niet verwant aan mijn specialisme, ben ik ook
geïnteresseerd in soortgelijk werk in of opdrachten van de culturele sector, de bouw, het onderwijs, het toerisme
of voor de overheid, waar dan ook in Nederland of daarbuiten.
Competenties en vaardigheden
 Diepgang - Getuige bijvoorbeeld mijn masterscriptie (zie ‘Opleidingen’) omvat mijn belangstelling en expertise
complexe vraagstukken als Russische en sovjetarchitectuur. Daardoor heb ik ook geleerd met meer diepgang naar
westerse architectuur te kijken, hoewel ik politieke terminologie in die context gedoseerd gebruik.
 Bronnen - Ik heb geleerd naar tal van bronnen te kijken: archiefstukken, primaire en secundaire publicaties,
afbeeldingen, ontwerpen en bouwtekeningen (beslist geholpen door mijn bouwkundige achtergrond), en tot slot
mijn eigen waarneming, maar zij hebben gemeen dat ik ze zonder uitzondering kritisch benader.
 Achtergrondkennis - Als architectuur- en stedenbouwhistoricus ben ik met name opgeleid ten aanzien van de
twintigste eeuw tot het heden, het tijdperk dat het beste aansloot bij mijn bouwkundige en ontwerptechnische
achtergrond. Juist door die combinatie ben ik in staat te doorgronden hoe de ontwerper, rekening houdend met de
kansen en beperkingen van constructie, andere bouwkundige zaken en het ontwerpproces, tot zijn ontwerp is
gekomen.
Prestaties
 Wetenschappelijke publicaties - Een artikel over Nederlandse architecten in de Sovjet-Unie en een over hun
Zwitserse collega Hannes Meyer in hetzelfde land (beide november 2013). In dat kader ben ik geprezen om mijn
inzet, communicatie met de opdrachtgever en het feit dat ik me aan afspraken houd.
 Lezingen - Over het werk van de Nederlandse architecten in de Sovjet-Unie voor het Nederland-Ruslandcentrum
(mei 2013). Als fellow van de Vrije Universiteit Amsterdam zal ik op een conferentie van de European Association
for Urban History in Lissabon een lezing over Hannes Meyer in de Sovjet-Unie geven (september 2014).
 Excursies - Zowel tijdens als na mijn studie heb ik excursies gegeven in bijvoorbeeld voormalig Oost-Berlijn (maart
2010) en Keulen (september 2013) over een vooraf onderzocht onderwerp.
 Blog - Voor Volkskrantreizen.nl heb ik een blog bijgehouden over de architectuur en stedenbouw van steden
binnen en buiten Europa, op basis waarvan ik gepromoveerd ben tot ‘reiscorrespondent’ van de website
(november 2009).
 Samenwerking - Na interdisciplinair overleg met architecten, stedenbouwkundigen, projectontwikkelaars en een
lid van de Welstandscommissie heb ik samen met mijn groepsgenoten de gemeente Tilburg voorstellen gedaan
voor de omgang van de zogenoemde stadslinten. Ik heb hiervoor het theoretisch kader opgesteld (februari – juni
2007).
 Publiek - Ik pas mij eenvoudig aan het publiek aan, wat in het bijzonder gebleken is toen ik kinderen in
achterstandswijken liet kennismaken met architectuur (april 2008).
Opleidingen
09/2008 – 06/2013
09/2007 – 04/2008
09/2003 – 07/2007
09/2000 – 07/2003
(Pre-)Master of Arts; Kunstgeschiedenis, richting Architectuur- en Stedenbouwgeschiedenis Rijksuniversiteit Groningen
MA-scriptie: ‘Satellietsteden van Frankfurt in de Sovjet-Unie: westerse stedenbouw onder
Stalin, 1930-1937’
Relevante MA-vakken:
- Onderzoek naar en het geven van een excursie over de (post)socialistische stedenbouw in
het centrum van voormalig Oost-Berlijn.
- Historiografisch onderzoek naar westerse en Russische perspectieven op het
constructivisme en socialistisch realisme.
- (Archief)onderzoek naar de traditionalistische architect J.F. Berghoef.
BA-scriptie: ‘Een kunstmatig hart: de reconstructie van het centrum van Den Haag’
Relevante BA-vakken:
- Onderzoek naar het wonen in het kapitalisme volgens Adolf Loos.
- Onderzoek naar het publieke domein van de gated community Haverleij in Den Bosch en
haar door de vrije markt afgedwongen historiserende, postmoderne architectuur.
- Architectuurkritiek op het Provinciehuis in Den Bosch van architect Hugh Maaskant.
Pre-Master of Science; Architecture, Urbanism, Building technology - Technische Universiteit
Delft (Niet afgestudeerd)
Bachelor of Science; HBO Bouwkunde, richting architectuur - Avans Hogeschool, Tilburg
BSc-scriptie: ‘Een blik op privacy’
MBO Bouwkunde, richting architectuur - ROC Midden-Brabant, Tilburg
Werkervaring
06/2013 – heden
02/2012 – heden
09/2004 – heden
09/2009 – 08/2011
02/2010 – 06/2010
02/2006 – 06/2006
01/2003 – 06/2003
10/2001 – 01/2002
08/2001 – 10/2001
Architectuur- en stedenbouwhistoricus - Freelance, n.v.t
Fotograaf - Getty Images, n.v.t.
Voor deze fotobank neem en bewerk ik foto’s, met name van architectuur en stedenbouw.
Magazijnmedewerker en opleider - Albert Heijn Distributiecentrum, Tilburg
‘Reiscorrespondent’ - Volkskrantreizen.nl, n.v.t.
Stagiair - Architectuurcentrum Platform Gras, Groningen
Naast nevenwerkzaamheden heb ik voornamelijk onderzoek gedaan naar de mogelijkheden
om de voedselvoorziening in en nabij de stad te organiseren.
Stagiair - KCAP Architects & Planners, Rotterdam
Voor verschillende projecten heb ik bouwkundig tekenwerk gemaakt.
Stagiair - Keratech Gevelsystemen, Tilburg
Ik heb hier aan tal van projecten gewerkt. Volgens mijn begeleider was ik de beste stagiair die
zij tot dan toe gehad hadden.
Stagiair - Remmers Bouwgroep, Tilburg
Ik heb assistentie verleend aan de uitvoerder op een bouwplaats voor woningen.
Stagiair - Van Oers Wijers Architecten, Tilburg
Voor verschillende projecten heb ik bouwkundige tekeningen gemaakt.
Nevenactiviteiten
09/2011 – heden
09/2009 – 08/2010
09/2008 – 08/2010
04/2008 – 04/2008
Lid van de Kascontrolecommissie - Algemene Studentenvereniging Fleks, Groningen
Penningmeester - Algemene Studentenvereniging Fleks, Groningen
(Hoofd)redacteur van Fleksfiles - Algemene Studentenvereniging Fleks, Groningen
Ik heb artikelen geschreven, interviews afgenomen en leiding aan de redactie gegeven.
Assistent-docent - IMC Weekendschool, Tilburg
In deze rol heb ik kinderen in achterstandswijken kennis laten maken met architectuur.
Talen
Nederlands
Engels
Duits
Moedertaal, uitstekend.
Goed.
Goed in lezen en verstaan, matig in schrijven en spreken.