Veelgestelde vragen - Energie koplopers

Wat is het project EnergieKoplopers?
EnergieKoplopers is een slimme energieproeftuin in Heerhugowaard. In deze proeftuin zullen naar
verwachting 250 huishoudens uit de wijk een nieuw, slim energiesysteem testen waar, met behulp van
slimme apparaten, vraag en aanbod van energie optimaal op elkaar wordt afgestemd.
Wat is de doelstelling van de proeftuin?
De slimme energieproeftuin in Heerhugowaard wil leren hoe het energiesysteem van de toekomst
duurzamer kan worden en tegelijkertijd betrouwbaar en betaalbaar kan blijven. Door meer balans te
brengen in de vraag en aanbod van energie wordt het netwerk minder snel belast en kan duurzame
energie zo optimaal mogelijk opgewekt en verbruikt worden.
Welke organisaties zitten achter het project?
EnergieKoplopers is een samenwerkingsverband
Heerhugowaard, IBM, ICT Automatisering, NRG031.
tussen
Essent,
Alliander,
Gemeente
Waarom is voor Heerhugowaard gekozen als proeflocatie?
In Heerhugowaard is in eerste instantie gekozen voor “Stad van de Zon” omdat hier al veel aandacht
is voor energieneutraal wonen. De wijk is een voorloper op dit gebied. Doordat bijna alle woningen al
voorzien zijn van zonnepanelen en er een stevig robuust netwerk ligt is dit uit technisch oogpunt zeer
geschikt. De proeftuin is inmiddels uitgebreid naar de wijken Butterhuizen, Zuidwijk en Huygenhoek.
Ook bewoners uit deze wijken kunnen meedoen met de proef.
Wat ga ik als deelnemer merken van het onderzoek?
Iedere deelnemer krijgt een slim apparaat in hun woning dat reageert op het aanbod van energie.
Verder kunt u online inzicht krijgen in hun energieverbruik en kosten.
Er was in het verleden al veel interesse voor de energieneutrale wijk “Stad van de Zon” (bussen met
mensen uit de hele wereld die rondrijden in de straat). Met dit nieuwe project kan de interesse in
Heerhugowaard weer toenemen.
Kan ik kiezen welk slim apparaat ik wil?
Ja, u kunt uw voorkeur opgeven. Er komt een medewerker van de proeftuin langs om te kijken of uw
huis geschikt is voor het gekozen apparaat. Sommige apparaten passen niet in alle situaties. Zo is de
warmtepomp niet mogelijk als de woning is uitgerust met een heteluchtverwarmingssysteem.
De proeftuin beschikt over de volgende aantallen per apparaat::
Warmtepomp: ongeveer 60 stuks
Zonschakelaar: ongeveer 80 stuks
Boiler:
ongeveer 100 stuks
BlueGen:
10 stuks
Kan ik ook meerdere slimme apparaten kiezen?
Nee, ieder huishouden kiest voor een van de vier slimme apparaten.
Waar kan ik de apparaten zien?
De apparaten staan opgesteld in een speciaal daarvoor ingerichte demonstratieruimte in De Mediaan,
Brandpunt 1 in Heerhugowaard. In deze ruimte worden informatiebijeenkomsten gehouden en kunnen
bewoners de apparaten bekijken.
Wat zijn de voordelen voor mij als ik meedoe?
U draagt bij aan energieoplossingen van de toekomst
U krijgt online overzicht in uw energiegebruik en -opwek
Slimme apparaten van de proeftuin zorgen voor betere afstemming vraag en aanbod van
energie
U ontvangt een gratis slimme thermostaat (twv 249 euro) en een slimme meter
U kunt gebruik maken van een zeer aantrekkelijk energiecontract van Essent via ‘Stad van de
Zon Energie’
U ontvangt €150 euro deelnemersvergoeding
Wat als ik mee wil doen maar een energiecontract heb bij een andere leverancier? Betaalt Stad
van de Zon Energie dan de boete voor opzeggen?
Het energiecontract bij Stad van de Zon Energie is optioneel. Ja, bij overstappen betaalt Stad van de
Zon Energie een eventuele boete.
Zijn er kosten verbonden aan deelname?
Nee, voor u zijn er geen kosten.
Waar moet ik aan voldoen om te kunnen deelnemen (bijv. zonnepanelen)?
U moet wonen in het wijkdeel Carré in Stad van de Zon, Butterhuizen, Zuidwijk of Huygenhoek in
Heerhugowaard.
Voor een aantal slimme apparaten is het een voorwaarde dat u beschikt over zonnepanelen. U wordt
gevraagd om tijdens de proeftuin drie enquêtes in te vullen of een groepssessie bij te wonen. U
ontvangt hiervoor een vergoeding na afloop van de proeftuin. U kunt gebruik maken van de collectieve
energie-inkoop via bij de Stad van de Zon Energie (wederverkoop van Essent).
Mag ik de apparaten, thermostaat en slimme meter na afloop van de proeftuin houden?
De slimme meter en thermostaat wel. De apparaten worden verwijderd met uitzondering van de
warmtepomp. De overige apparaten zijn buiten de proeftuin nog niet financieel interessant voor u.
Voor de warmtepomp bestaat er de mogelijkheid om deze na afloop van de proeftuin tegen een
aantrekkelijke prijs over te nemen. Het definitieve aanbod voor overname wordt nog uitgewerkt.
Hoe kan ik me als deelnemer aanmelden?
Via het aanmeldformulier op http://www.energiekoplopers.nl/aanmeldformulier-energieproeftuin-stadvan-de-zon-heerhugowaard/
Kan ik me tussentijds (tijdens de looptijd van de proeftuin) afmelden?
Ja, u kunt het contract tussentijds beëindigen.
Hoe zit het met de privacy van de mensen?
Data die verzameld worden van de deelnemers aan de proef worden uitsluitend voor de proef gebruikt
en anoniem gemaakt.
Worden de uitkomsten van de proeftuin ook publiekelijk gedeeld?
De overall conclusies van de proeftuin zullen publiekelijk worden gedeeld. Uiteraard worden
persoonlijke gegevens nooit gedeeld.
Wat wordt er van u gevraagd?
U wordt gevraagd om een slim apparaat in uw woning te laten installeren. Dit kan variëren van een
klein apparaat (aan/uit-schakelaar voor de zonnepanelen). Tot een wat groter apparaat (BlueGen) in
het formaat van een wasmachine. Verder wordt u gevraagd actief feedback te geven over uw mening
en ervaringen tijdens de proeftuin. Dit kan door middel van gesprekken of enquêtes.