Download factsheet (pdf)

Met Vertex krachtig innoveren in de Watersector
Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft met ons integratie- en informatieplatform Vertex, als
onderdeel van het landelijke innovatieprogramma Digitale Delta, invulling gegeven aan de behoefte
tot het integreren en ontsluiten van data (kennis) binnen de proeftuin ‘Fysieke Digitale Delta’.
Vanzelfsprekend zijn we hier vreselijk trots op en willen dit dan ook uitgebreid met u delen!
Digitale Delta
Het programma Digitale Delta is een initiatief van TU Delft, Rijkswaterstaat, het Hoogheemraadschap
van Delfland, IBM en Deltares en heeft als doel om een eerste versie van een open platform te
realiseren voor het (op basis van open standaarden) ontsluiten van gegevens, modellen, algoritmen,
tools en (andere) toepassingen aan de Nederlandse waterbeheerders en (andere) private-en/of
publieke (kennis)organisaties. In een aantal binnen het programma gedefinieerde proeftuinen wordt,
op basis van praktijkinzichten (use-cases), invulling gegeven aan deze doelstelling. Op deze manier
wordt niet alleen nut en noodzaak van de digitale delta onderzocht, maar hebben de betrokkenen er
ook nog eens direct profijt van!
Bijgaand filmpje geeft kort en kernachtig weer waar het programma Digitale Delta voor staat.
Proeftuin fysieke digitale delta
Eén van de proeftuinen is de ‘Fysieke Digitale delta’. Publieke- en private partijen als Hydrologic,
Nelen en Schuurmans, het Hoogheemraadschap van Delfland, Rijkswaterstaat en Bronteq delen in
deze open en innovatieve proeftuin hun kennis en producten, waarmee zij samen de basis leggen
voor nader onderzoek naar slimme oplossingen voor huidige- en toekomstige wateropgaven.
Processfive faciliteert met Vertex de betrokken partijen in een onafhankelijke en moderne omgeving
waarin optimaal invulling is, en kan worden gegeven aan de onderzoeksdoelstellingen (hieronder
weergegeven als ‘architectuur’ en ‘digitaal platform’). Een mooi en uitdagend project waar we direct
onze tanden in hebben gezet.
Vertex – gerealiseerde oplossingen
Pagina 1 van 3
De informatiearchitectuur
Inmiddels hebben we binnen de proeftuin vrijwel alle interne- en externe databronnen geïntegreerd
en ontsloten. Gezien de enorme variëteit aan open- en (helaas ook) gesloten
standaarden/technieken een aardige uitdaging. Doordat Vertex elke databron, realtime in zijn of
haar ‘eigen taal’ kan bevragen en de data uit de databronnen virtueel aan elkaar kan koppelen,
waren we al in enkele weken klaar met de integratie. De nu beschikbare databronnen zijn, via de
generieke Vertex API (webservices: XML, JSON, WMS, WFS en SoS2), toegankelijk voor alle publiekeen private deelnemers en de eerste praktijkonderzoeken (binnenkort meer hierover) verlopen naar
wens. De proeftuin draait volledig op de virtuele infrastructuur van het Hoogheemraadschap van
Delfland en wordt remote door ons beheerd.
In onderstaande afbeelding is schematisch weergeven welke databronnen zijn geïntegreerd en naar
welke afnemers deze worden ontsloten. Vanzelfsprekend maken we hierbij zoveel als mogelijk
gebruik van de basisregistraties en bijbehorende voorzieningen!
Vertex – gerealiseerde oplossingen
Pagina 2 van 3
Met Vertex maakt het Hoogheemraadschap van Delfland volop gebruik van de hedendaagse
standaarden & technieken en werkt men aan een zeer innovatieve en breder in te zetten oplossing
voor de watersector!
Op de hoogte blijven of een afspraak maken
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van Processfive of van onze projecten meld
u dan aan als volger op Twitter of op Linkedin.
Mocht u een informatievraagstuk met ons willen bespreken of de proeftuin ‘Fysieke Digitale Delta’
van dichtbij bekijken, neem dan alstublieft contact op met Maarten Stam op 06-31756731 of mail
naar [email protected] Wij zijn u graag van dienst.
Roelofarendsveen mei 2014
Vertex – gerealiseerde oplossingen
Pagina 3 van 3