Lees verder…

7
Antilliaans Dagblad Donderdag 13 november 2014
Curaçao
Gas- en Petroleumwet bijna klaar
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Premier Premier Ivar Asjes (PS) is het
oneens met de stelling van
Gerrit Schotte (MFK) dat
er eerst een Gas- en
Petroleumwet moet zijn
alvorens er een gelijknamig bedrijf opgericht
wordt.
,,Het is niet transparant wat er
gebeurt. De regering heeft het
bedrijf al opgericht, maar de
wetgeving ontbreekt nog”, zo
voerde Schotte deze week tijdens de Statenvergadering aan.
Schotte gaf het voorbeeld van
Aruba waar volgens hem de exploratie naar gas en petroleum
tot niets heeft geleid en er geen
wetgeving is op dit gebied. Asjes
heeft uitgelegd dat het om een
paralleltraject gaat waarbij op dit
moment ook gewerkt wordt aan
Seminar ‘Buying Customers’
de wetgeving die eerdaags voor
advies naar de Raad van Advies
(RvA) wordt gestuurd. Asjes:
,,Deze wet is overigens een aanpassing van de eerdere ontwerpwet waarin de regering het alleenrecht kreeg om onderhandelingen te voeren over boringen
in onze territoriale wateren.”
Dat het op Aruba op niets is
uitgelopen, wordt door Asjes
ontkend. ,,Aruba heeft een overeenkomst getekend met het be-
sint maarten
FOTO EXTRA
PvdA’er Van Laar dichtte zijn
minister weinig kans op succes
toe om Sint Maarten ervan te
overtuigen vrijwillig mee te werken aan diens integriteitsoffensief. ,,De politici zijn geenszins
van plan zijn om schoon schip te
maken. Er is zelfs niet het begin
van een wil om de problemen
aan te pakken. In brieven, moties, verklaringen en ronkende
persberichten hebben de politici
op Sint Maarten hun pijlen gericht op de Nederlandse politiek.
Alsof wij het hebben gedaan.
Alsof wij onze zakken vullen ten
Advertentie
OPENBARE VEILING
Het Openbaar Ministerie van Curaçao maakt hierbij bekend dat op
woensdag 26 november 2014 vanaf 09:00 uur
aan de Nightingaleweg z/n (Cinco gebouw)
ten overstaan van deurwaarder R.A. Ramazan
en in tegenwoordigheid van notaris mr. H.Th.G. Simon
in het openbaar aan de meest biedende zullen worden verkocht:
VAARTUIGEN EN BUITENBOORD MOTOREN
die door de Kustwacht inbeslaggenomen zijn
en op grond van art 142 Wetboek van Strafvordering worden verkocht
KIJKDAG
woensdag 19 november 2014 van 10:00 uur tot en met 14:00 uur
Locatie Marinebasis Parera Nightingaleweg z/n
Verkoop geschiedt bij opbod aan de meest biedende onder de voorwaarde “as is where
is.” Op de verkoopprijs is bovendien een veilingtoeslag van 18,22% verschuldigd. De
overige veilingcondities en gegevens zijn op de kijkdag en acht (8) dagen vóór de veiling
ten kantore van notaris mr. H. Th. G. Simon aan de Kaya Flamboyan 14a verkrijgbaar.
De Hoofd Officier van Justitie
mr H.S.R. de Jong
alle geïnteresseerde bedrijven op
zich op te geven voor onderzoek
in onze wateren. Want, wij zullen als het zo ver is, een openbare aanbesteding organiseren
waarbij we alle geïnteresseerden
zullen uitnodigen. Dat is transparantie. We gaan dus niet net
als Schotte tijdens zijn premierschap stiekem naar Italië afreizen om daar gesprekken te voeren met Total en andere bedrijven”, aldus Asjes.
‘Geen andere uitweg dan aanwijzing’
Vervolg van pagina 2
De Amerikaanse coach Brad Sugars heeft op Curaçao het seminar
‘Buying Customers’ gehouden. Sugars, oprichter van ActionCoach
Business Coaching, wordt volgens ActionCoach wereldwijd gezien
als de goeroe op het gebied van bedrijfsgroei en -ontwikkeling. Met
zijn Buying Customers-tour bezoekt hij in totaal 38 steden.
drijf Repsol die voor een bedrag
van 150 miljoen dollar onderzoek doet in de Arubaanse wateren.
Toevallig is vorige week het
Arubaanse verzoek binnen gekomen om de Curaçaose wateren te mogen betreden voor dit
Arubaanse onderzoek. We zijn
daarmee akkoord gegaan, we
zijn immers zustereilanden. Er
is overigens grote interesse van
Repsol in Curaçao. Wij roepen
koste van de inwoners van Sint
Maarten. Alsof wij vergunningen verkopen aan de hoogste
bieder. Alsof wij het havenbedrijf en de Centrale Bank gebruiken om geld te laten verdwijnen.
Als we de politici op Sint Maarten moeten geloven, zijn wij de
oorzaak van alle ellende.”
Van Laar zei geen andere uitweg te zien dan een nieuwe aanwijzing door de RMR. ,,Als politici op de eilanden blijven weigeren hun verantwoordelijkheid te
nemen en schoon schip te maken in eigen land, kan de RMR
niet anders dan aanwijzen waar
het echte probleem zit. Op de eilanden, onder de elites die elkaar
de bal toespelen. Die via de politiek, overheid en bedrijven zichzelf verrijken. Die stemmen en
zetels kopen. Die hun bevolking
arm houden.” ,,Wij kunnen niet
anders dan de kant kiezen van
de bevolking. Zij verdienen goed
bestuur en goede bestuurders.
De aanwijzing over de screening
van de nieuwe bewindslieden is
dan ook nodig en terecht. Een
nieuwe aanwijzing om corruptie
en fraude aan te pakken ligt in
de rede. De PvdA zal die aanwijzing in ieder geval met kracht
steunen”, aldus de sociaaldemocraat. VVD’er André Bosman
Minister Plasterk.
FOTO RENÉ ZWART
concludeerde dat voor Sint
Maarten alle seinen op rood
staan. ,,De zittende macht heeft
helemaal geen behoefte aan een
verbetering van de integriteit of
aan meer transparantie. Als er
geen invulling wordt gegeven
aan de aanwijzingen dan kunnen we gevoeglijk constateren
dat het Statuut de prullenbak in
kan. Het is nu tijd om door te
pakken en ik verwacht van de
Rijksministerraad niets anders
dan dat hij dat gaan doen.” Of
dat in de RMR van morgen al gebeurt, is de vraag. Hoewel een
vrijbrief van de Kamer op zak,
liet Plasterk dat in het midden.
Wel maakte hij duidelijk dat de
RMR met name twee aspecten bestuurlijke integriteit en financiële stabiliteit in de landen scherp in de gaten zal houden.
Advertentie