Baarmoederverwijdering

Baarmoederverwijdering
bij goedaardige aandoeningen
Afdeling Verloskunde /Gynaecologie
In het kort
Bij menstruatieklachten, vleesbomen of
een verzakking kan het nodig zijn de
baarmoeder te laten verwijderen. Een
andere naam hiervoor is uterusextirpatie of hysterectomie. De grootte van de
baarmoeder, de mate van verzakking
en de reden waarvoor de baarmoeder
wordt verwijderd, zijn bepalend voor
de manier waarop de operatie plaatsvindt: een buikoperatie of via de schede. De eierstokken en eileiders blijven
meestal zitten.
Waarom wordt de baarmoeder verwijderd?
Er bestaan verschillende redenen voor
een baarmoederverwijdering:
• menstruatieklachten
• myomen (vleesbomen)
• endometriose en/of adenomyose
• pijn onder in de buik
• verzakking
• afwijkende cellen of kanker van de
baarmoeder
Menstruatieklachten
Het optreden van hevige, langdurige en
onregelmatige menstruaties of bloedverlies tussen de menstruaties door
kan een reden zijn om de baarmoeder
te laten verwijderen. Deze menstruatieklachten kunnen een gevolg zijn van afwijkingen van de baarmoeder zelf, zo-
als bijvoorbeeld myomen (vleesbomen)
in de baarmoeder. Het is ook mogelijk
dat het slijmvlies van de baarmoeder
afwijkingen vertoont (baarmoederslijmvlieskanker of poliepen).
Menstruatieklachten kunnen ook veroorzaakt worden door een onregelmatige aanmaak van hormonen.
Eventueel kunnen deze klachten op een
andere manier behandeld worden, maar
als deze behandelingen onvoldoende
resultaat hebben, als u er niet voor in
aanmerking komt of als u een definitieve oplossing wilt, kan een baarmoederverwijdering het beste blijken te zijn.
Myomen (vleesbomen)
Myomen zijn goedaardige verdikkingen
(spierknobbels) van de spierlaag van
de baarmoeder. Baarmoederslijmvlies
diep in de wand van de baarmoeder
noemt men ook wel een adenomyose.
Behandeling van endometriose en adenomyose is alleen nodig bij klachten.
Bij endometriose is het maar zelden
nodig de baarmoeder te verwijderen;
dit gebeurt alleen als andere behandelingen geen resultaat hebben gegeven.
Als u met de gynaecoloog besluit tot
een baarmoederverwijdering kan het
verstandig zijn de eierstokken te verwijderen. Deze maken hormonen (oestrogenen) aan die na de operatie endometriose kunnen blijven veroorzaken.
Pijn onder in de buik
Chronische pijn onder in de buik is
maar zelden een gynaecologische aandoening. Als er geen afwijking aan de
inwendige geslachtsorganen bestaat,
nemen de pijnklachten meestal wel af
na de verwijdering van de baarmoeder,
maar na een paar maanden keren ze
vaak weer terug. Dit komt omdat er
aan de achterliggende problemen niets
is veranderd. Bij buikpijnklachten is
een baarmoederverwijdering dan ook
zelden de beste oplossing.
Verzakking
Klachten die passen bij een verzakking
van de blaas, van de baarmoeder en/of
de endeldarm kunnen een reden zijn
om de baarmoeder te verwijderen.
Soms wordt eerst geprobeerd of een
andere behandeling voldoende resultaat geeft.
Als de baarmoeder naar buiten zakt, is
het meestal ook noodzakelijk deze te
verwijderen. Bij sommige operaties
voor verzakkingen is het mogelijk om
de baarmoeder te laten zitten.
Welke operatiemethoden zijn
er voor een baarmoederverwijdering?
Een baarmoeder kan op verschillende
manieren worden verwijderd:
• via de schede (vaginaal).
• via een kijkbuisoperatie
(laparoscopisch).
• via de buikwand door middel van
een snede (abdominaal).
Bij de baarmoederverwijdering via de
schede of kijkbuis is er altijd een kleine
kans dat de gynaecoloog tijdens de
ingreep alsnog moet overgaan op een
buikoperatie.
Als de baarmoeder wordt verwijderd
worden ook de baarmoedermond en
baarmoederhals weggehaald. De gynaecoloog zal met u bespreken of ook
de eileiders en/of de eierstokken verwijderd moeten worden.
Verwijdering van de baarmoeder
via de schede (vaginale uterusextirpatie)
De gynaecoloog past deze methode
toe als de baarmoeder niet te groot is
en vanzelf al iets in de schede naar
beneden komt. Bij deze operatie moet
de baarmoedermond mee verwijderd
worden. Bij een verzakking van de
blaas en/of endeldarm kan deze manier van opereren worden gecombineerd met een operatie aan de voorof achterwand van de schede.
Het voordeel van deze manier van
opereren is dat u alleen een (onzichtbaar) litteken boven in de schede krijgt
en dus geen buiklitteken. Meestal herstelt u weer snel.
Verwijdering van de baarmoeder
via kijkbuisoperatie (laparoscopische uterusextirpatie)
De gynaecoloog maakt meestal een
sneetje (incisie) van ongeveer 1 cm in
de onderrand van de navel en brengt
door dat sneetje onschadelijk koolzuurgas naar binnen waardoor er ruimte
ontstaat in de buik om de verschillende organen te zien. Door dezelfde incisie brengt de gynaecoloog de laparoscoop (kijkbuis) in de buik en sluit deze
aan op een videocamera.
De baarmoeder, eileiders en eierstokken en andere buikorganen zijn zo
zichtbaar op de monitor.
Bij het vermoeden op het bestaan van
verklevingen, brengt men soms de
naald en de laparoscoop op een andere plaats in, bijvoorbeeld onder de
ribbenboog. Ook op andere plaatsen
zoals tussen de navel en het schaambeen en de zijkanten van de onderbuik worden kleine incisies gemaakt,
waardoor men operatie-instrumenten
inbrengt. Via de vagina en de baarmoederhals brengt de gynaecoloog
een instrument in om de baarmoeder
tijdens de operatie te bewegen (de
uterusmanipulator). Aan het einde van
de operatie wordt de baarmoeder vaak
samen met de eileiders (en soms met
de eierstokken) met deze manipulator,
via de vagina verwijderd. De opening
in de vagina wordt weer dichtgemaakt
met oplosbare hechtingen. Ook de
huidincisies worden gehecht met oplosbare hechtingen.
Verwijdering van de baarmoeder
via de buikwand (abdominale
uterusextirpatie)
Als verwijdering via de schede niet
mogelijk is of als u wilt dat de baarmoedermond behouden blijft, vindt de
operatie plaats via de buikwand. De
snede wordt iets boven het schaambeen gemaakt, meestal horizontaal, en
is ongeveer 10-15 cm lang (‘bikinisnede’). Bij een grote baarmoeder of bij
baarmoederkanker is het soms nodig
om meer ruimte te scheppen door een
verticale snede van de navel naar het
schaambeen te maken (mediane onderbuikincisie).
Kunt u zelf kiezen?
Bij goedaardige aandoeningen hoeft
de baarmoeder niet meteen verwijderd
te worden. Neem dus de tijd om na te
denken en de voor- en nadelen goed
te overwegen. Bespreek met de gynaecoloog de mogelijkheden van eventuele alternatieve behandelingen. Kiest u
voor een baarmoederverwijdering, bespreek dan welke operatiemethoden
voor u het beste lijkt. Vooral bij vrouwen
die niet of nauwelijks zelf over de ope-
ratie hebben kunnen beslissen, kunnen
emotionele klachten voorkomen. Bedenk
daarom dat u degene bent die beslist
over al dan niet opereren, zeker wanneer
het een goedaardige afwijking betreft.
Voordelen van het verwijderen van de
baarmoederhals
Er kan geen baarmoederhalskanker
meer ontstaan en u hoeft dus geen
uitstrijkjes meer te laten maken.
Welke methode?
Mogelijk voordeel van het laten zitten
van de baarmoederhals
De operatie duurt misschien iets korter
Afhankelijk van de grootte van de baarmoeder, de mate van verzakking van
de baarmoeder in de schede en de
reden van de baarmoederverwijdering
zal de gynaecoloog u de operatie voorstellen waarbij de minste risico’s zullen
bestaan en de operatie en uw herstel
optimaal zullen verlopen. Een operatie
via de schede is in principe de eerste
keus. Als dat niet mogelijk is wordt gekozen voor een techniek met een horizontale snede en als laatste de techniek met een verticale snede.
Bij de keuze van de methode is het van
belang of ook de baarmoederhals en/of
eierstokken verwijderd moeten worden.
Wel of niet verwijderen van
de baarmoederhals
Bij een baarmoederverwijdering wordt
de baarmoederhals in principe ook
altijd verwijderd. Alleen bij een operatie
via de buik is het mogelijk de baarmoederhals te laten zitten.
Nadelen van het verwijderen van de
baarmoederhals
Er is een kleine kans op beschadiging
van de ureter (de urineleider van de
nier die naar de blaas loopt, vlak naast
de baarmoederhals).
Mogelijk nadeel van het laten zitten van
de baarmoederhals
Er bestaat een kans van ongeveer tien
procent dat, op het moment waarop
de menstruatie zou plaatsvinden (licht)
bloedverlies blijft optreden, omdat er
nog baarmoederslijmvlies in de baarmoederhals is achtergebleven.
Voor het vrijen en het plassen lijkt er
geen verschil te bestaan of de baarmoederhals nu wel of niet verwijderd
wordt. Wetenschappelijk onderzoek
heeft hierin geen verschil aangetoond.
Soms blijkt tijdens de operatie dat het
verstandiger is de baarmoedermond
alsnog te laten zitten. Dit kan bijvoor-
beeld als er een vleesboom in de weg
zit of als er verklevingen zijn in de onderkant van de buikholte.
Wel of niet verwijderen van
de eierstokken
Als u nog niet in de overgang bent is
er geen reden om met de baarmoeder
ook de eierstokken te verwijderen. Het
wegnemen van de eierstokken betekent
immers dat u direct na de operatie in
de overgang komt. Over wat verstandig is na de overgang, verschillen de
meningen. De meeste gynaecologen
adviseren dan ook de eierstokken te
laten zitten, omdat ze nog kleine hoeveelheden hormoon (testosteron)
maken, die onder andere bijdragen
aan het zin hebben in vrijen. Andere
gynaecologen stellen voor om de
eierstokken te verwijderen om zo de
kans op kanker te verminderen. Als
eierstokkanker en/of borstkanker meer
dan gemiddeld in uw familie voorkomt
kan de kans op eierstokkanker groter
zijn. Bespreek dit voor de operatie
met de gynaecoloog. Een enkele keer
komen pas tijdens de operatie afwijkingen aan één of beide eierstokken aan
het licht. Bij één afwijkende eierstok
neemt de gynaecoloog alleen deze
eierstok weg. Bij afwijkingen aan beide
eierstokken zal de gynaecoloog zoveel
mogelijk van ten minste één eierstok
behouden om zo een voortijdige overgang te voorkomen. De eierstokken
kunnen zowel via de schede als via de
buikwand worden verwijderd, maar
als de baarmoederverwijdering via de
schede plaatsvindt, is het lastig om zo
ook de eierstokken weg te halen.
Voor de operatie
De dag van de operatie, soms een
dag ervoor, word u opgenomen in het
ziekenhuis. U moet nuchter zijn voor
de operatie. Vaak krijgt u een infuus en
een slangetje (catheter) in de blaas en
ook een rustgevend middel. Bespreek
voor de operatie duidelijk uw ideeën
en wensen met de gynaecoloog.
Na de operatie
Na een baarmoederverwijdering krijgt
u korte of langere tijd een blaascatheter (slangetje in de blaas); vaak wordt
ook een tampon in de schede gebracht.
Of u pijn in de buik en bij het litteken
krijgt, is afhankelijk van de operatiemethode. De darmen komen binnen
één tot twee dagen langzaam weer op
gang. Na enkele weken kunt u soms
een hechting via de schede verliezen.
Hierover hoeft u zich niet ongerust te
maken.
Mogelijke complicaties en
bijwerkingen van een baarmoederverwijdering
Bij elke operatie, dus ook bij een baarmoederverwijdering, kunnen complicaties of bijwerkingen optreden: bloedverlies tijdens de operatie, waarvoor
bloedtransfusie noodzakelijk kan zijn,
het ontstaan van trombose, een infectie, een beschadiging aan darmen of
urinewegen of een nabloeding.
Ontslag
Het ontslag na een baarmoederverwijdering is afhankelijk van welke operatiemethode er is toegepast. Wanneer de
baarmoeder verwijderd is via de schede, vindt meestal ontslag plaats op de
tweede of de derde dag.
Als er sprake is van een baarmoederverwijdering via de buikwand zal het
ontslag vanaf de derde dag kunnen
plaatsvinden. Wanneer u in dit geval
met ontslag gaat voordat de huidnietjes
verwijderd zijn wordt er met u een
afspraak gemaakt om deze te laten
verwijderen.
Aan het einde van de opname heeft de
verpleegkundige een ontslaggesprek
met u. Het is wellicht handig om eventuele vragen/opmerkingen/klachten op
te schrijven, zodat u niets vergeet.
De verpleegkundige regelt het verdere
ontslag en maakt met u een nacontrole-
afspraak voor u bij de gynaecoloog.
De nacontrole vindt na ongeveer zes
weken plaats. Binnen tien dagen wordt
u thuis gebeld door een verpleegkundige om te kijken hoe het thuis gaat.
Indien u niet dringende vragen heeft,
kunt u deze opschrijven en die op dit
moment stellen.
Als u vragen heeft waar u snel antwoord
op wilt krijgen, dan kunt u op dinsdag
en woensdag bellen naar het telefoonnumer (0299) 457 996.
Wanneer u deze dagen niet in staat
bent om te bellen, maar wel dringende
vragen heeft kunt u tijdens kantooruren bellen met telefoonnumer (0299)
457 138. Buiten kantooruren kunt u
bellen naar de afdeling Gynaecologie,
telefoonnummer (0299) 457 460.
Mogelijke bijwerkingen en
complicaties op korte termijn
Afscheiding
Meestal heeft u gedurende enkele dagen tot maximaal een paar weken wat
bloederige afscheiding uit de schede.
Hierover hoeft u zich niet ongerust te
maken, tenzij u daarbij pijn, koorts of
ruim helderrood bloedverlies krijgt.
Nabloeding
Na een baarmoederverwijdering kan in
de top van de schede een nabloeding
ontstaan. Meestal lost het lichaam dit
zelf op, maar het betekent wel dat uw
herstel wat langer zal duren. Soms is
het verstandig het gevormde stolstel
te verwijderen; dit kan meestal via de
schede.
Problemen bij het plassen
Na een baarmoederverwijdering kunnen soms plasproblemen ontstaan,
zoals moeite hebben met het ophouden van urine. Dit komt doordat de
blaas tijdens de operatie wordt losgemaakt van de baarmoeder. Deze plasklachten gaan bijna altijd vanzelf over.
Moeheid
U kunt sneller moe zijn en minder aankunnen dan u dacht. Het beste kunt
u toegeven aan de moeheid en extra
rust nemen.
Leefregels voor thuis na de
operatie
Bij de opname krijgt u leefregels voor
wat u kunt na de operatie. Hier wordt
o.a. vermeld dat u de eerste zes weken geen zware dingen mag tillen.
Lichtere werkzaamheden kunt u geleidelijk weer gaan doen. Dat geldt ook
voor activiteiten als fietsen en sporten.
U krijgt meestal het advies om de eerste zes weken na de operatie geen
samenleving te hebben of tampons te
gebruiken, om het litteken in de top
van de schede goed te laten genezen.
Er is niets op tegen om al eerder seksueel opgewonden te raken of te masturberen. De eerste tijd na de operatie
hebben de meeste vrouwen vaak minder zin vrijen. Bij koorts, buikpijn of
verlies van helderrood bloed moet u
contact opnemen met het ziekenhuis.
Mogelijke bijwerkingen en
complicaties op lange termijn
Geen menstruatie meer
Als de baarmoeder verwijderd is bestaat er geen bloedverlies meer en
kunt u niet meer zwanger worden.
Alleen als de baarmoederhals aanwezig blijft, kunt u elke maand nog een
heel klein beetje bloed verliezen.
(On)gevoeligheid van het litteken
Bij een bikinisnede kan de huid rond
het litteken gedurende langere tijd ongevoelig of juist overgevoelig zijn omdat
de huidzenuwen zijn doorgesneden. Dit
verdwijnt meestal in de loop van de tijd.
Overgangsklachten
Als u voor de baarmoederverwijdering
niet in de overgang was, kunt u na de
operatie eventueel overgangsklachten
zoals opvliegers krijgen. Dit komt doordat de bloedvoorziening naar de eier-
stokken als gevolg van de operatie is
veranderd. Er bestaat een kans dat
deze klachten na verloop van tijd weer
verdwijnen.
Veranderde seksuele beleving
Bij sommige vrouwen verandert de
seksuele beleving. Veel vrouwen ervaren positieve effecten, zoals minder
pijn bij het vrijen. Soms zijn er veranderingen in negatieve zin, zoals minder zin hebben in vrijen, verminderde
gevoeligheid van (de omgeving van)
de schede, en/of veranderingen in het
orgasme (klaarkomen). Sommige vrouwen missen het samentrekken van de
baarmoeder bij het klaarkomen, maar
gaandeweg wennen ze daaraan.
Vrouwen die voorheen al problemen
hadden met vrijen, kunnen er na de
operatie nog meer moeite mee hebben, maar voor de meeste vrouwen
betekent de baarmoederverwijdering
een verbetering, zeker als ze voorheen
frequent bloedverlies hadden.
Emotionele aspecten
Sommige vrouwen voelen zich na een
baarmoederverwijdering ‘minder vrouw’,
omdat ze geen kinderen meer kunnen
krijgen en niet meer menstrueren.
Het is belangrijk voor u zelf om deze
gevoelens serieus te nemen. Een baarmoederverwijdering kan een rouwproces
10
met zich meebrengen. Traumatische
ervaringen zoals incest of mishandeling
of ongewenste kinderloosheid kunnen
weer in herinnering komen. Speelt iets
dergelijk bij u, bespreek dit dan al voor
de operatie met uw huisarts of gynaecoloog.
Veel gestelde vragen
Moet ik na de operatie nog uitstrijkjes laten maken?
Als de baarmoederhals verwijderd is,
hoeft u geen uitstrijkjes meer te laten
maken, tenzij uw gynaecoloog u dat
adviseert omdat er (in het verleden)
afwijkende cellen in de baarmoederhals zijn gevonden. Als de baarmoederhals is blijven zitten, is het verstandig
een uitstrijkje te laten maken, als u
(eenmaal per vijf jaar) een oproep krijgt
voor het bevolkingsonderzoek naar
baarmoederhalskanker.
Waar blijven de eicellen?
Net als voor de operatie komen de
eicellen na de eisprong in de buikholte
terecht, waar ze vanzelf oplossen.
Waar blijft het zaad?
Het zaad komt via de schede weer
naar buiten, net als voor de operatie.
Wordt de schede korter?
De vagina houdt in principe dezelfde
lengte als voor de operatie.
Hoe zit de schede vast na de
operatie?
De vagina hangt niet los na de operatie. De zijkanten zitten vast aan de bekkenwand. Soms maakt de gynaecoloog
de ophangbanden van de baarmoeder
aan de top van de schede vast.
Kan de wond openspringen als ik
te snel weer veel ga doen?
De gynaecoloog sluit de wond met
stevige hechtingen die langzaam oplossen. Tegen die tijd zijn de weefsels
weer volledig vastgegroeid. Door onverwachte bewegingen of door veel
inspanning kan de wond niet ineens
openbarsten. Wel kan door een vroegtijdige grote belasting een littekenbreuk
ontstaan. Dit komt maar zeer zelden
voor.
Wat gebeurt er met de lege ruimte in mijn buik?
Darmen vullen de ruimte die ontstaat
door het verwijderen van de baarmoeder, direct op. U loopt dus niet met
een gat in uw buik.
Tot slot
Als u wilt praten over gevoelens of twijfels die u over de baarmoederverwijdering heeft, kunt u bij het Informatie
Centrum Gynaecologie (ICG) namen
en adressen krijgen van vrouwen die
deze operatie ook zelf hebben meegemaakt en er met u over willen praten.
Informatie Centrum Gynaecologie (ICG)
Telefonisch spreekuur:
dinsdag: 14.00 - 16.00 uur
woensdag:20.00 - 22.00 uur
Tel: (050) 313 5646
Oude Boteringestraat 60,
9712 GM Groningen
www.icgynaecologie.nl
Bij het ICG kunt u ook het boekje ‘En
de vrouw die kiest…’ bestellen. Hierin
kunt u onder andere lezen over de
achtergronden van de beslissing om al
dan niet uw baarmoeder te laten verwijderen. Ook staat beschreven welke
rol uw huisarts, uw gynaecoloog en
het ICG hierbij kunnen spelen.
11
Colofon
Dit is een publicatie voor patiënten van
het Waterlandziekenhuis
Informatie
www.waterlandziekenhuis.nl
e-mailadres: [email protected]
10035 september 2014