carrière - NRCcarriere.nl

. exRtE
nr.cNL/n
IE
CARR
NRC
e
r
è
i
r
r
a
c
BER 2
EPTEM
7S
DAG 1
SP
E
IC CIA
T L
014
en
n
a
b
e
en d itkiezen
b
b
e
h
j
tu
Zi
e
h
r
o
vo
straks
S
WOEN
r van
e secto
I CT is d omst. Maar
de toek nderwijs is
in het o ldoende
onvo t voor
h
aandac logie.
techno tieners
ier
Deze v er júíst
kiezen or.
vo
PAGINA
je
Kun je
oren
baan sc
droom acken? 12
h
te
r
doo
en
n Griek
Stef va erland om
t Ned
aa
rl
ve
aan
gle te g
bij Goo 6 en 17
1
en
k
er
w
Themaweek ICT 2014
4 EN 5
R VLIST
B VAN DE
FOTO BO
Themaweek ICT
Themaweek ICT
De week van 15 september 2014 staat in het teken van ICT.
NRC Carrière biedt arbeidsmarktnieuws online
en in de krant. Om ook specifieke nichedoelgroepen te informeren biedt NRC Carrière
gedurende het jaar diverse themaweken.
Zo zal de week van 15 september in het teken
staan van ICT. Aan dit onderwerp wordt
dan extra redactionele aandacht besteed op
het blog nrc.nl/carriere. Ook is er een online
specialpage voor deze doelgroep.
Op woensdag 17 september verschijnt een
ICT-special bij nrc.next, hierin wordt onder
andere ingegaan op werken in een ICT-functie.
Deze themaweek organiseren wij omdat
NRC Carrière een bereik heeft van 12% onder
de HBO+ doelgroep met een ICT-functie.
Onder de WO-doelgroep is dat 17,8%.
. xtRE
nr.cNL/ne
IE
CARR
NRC
re
carriè
BER 2
PTEM
17 SE
NRC Carrière
SP
E
IC CIA
T L
NRC Carrière is het arbeidsmarktplatform
van NRC Media. Adverteren bij NRC Carrière
is crossmediaal met nrccarriere.nl,
nrc.nl/carriere, nrc.next en NRC Weekend.
De doelgroep is 20-55 jaar oud en hoog­
opgeleid. 61% van deze doelgroep is latent
zoekend.1) Door kwalitatieve content online en
offline te combineren met relevante functies
binden wij deze doelgroep aan ons. Het blog
nrc.nl/carriere en het jobboard nrccarriere.nl
hebben samen 148.000 unieke bezoekers
per maand.2) Het Carrière-katern verschijnt
wekelijks bij nrc.next op woensdag, met
een betaalde oplage van ruim 72.0003) en
een bereik van 280.0004) mensen.
014
banen
ben deuitkiezen
b
e
h
ij
Z
et
voor h
straks
SDAG
WOEN
van
sector
ICT is deomst. Maar
de toek derwijs is
in het onldoende
onvo
ht voor
aandac logie.
techno tieners
r
Deze vie er júíst
kiezen or.
vo
PAGINA
4 EN 5
je
Kun je
ren
baan sco 12
?
droom
hacken
door te
n
Grieke
d om
Stef van
derlan
Ne
t
n
verlaa
e te gaa
bij Googl en 17
n 16
werke
17,8%
FOTO BOB
VAN DER
VLIST
NRC Carrière heeft een bereik van 17,8% onder de WO-doelgroep met een ICT-functie.
Onder de doelgroep van NRC Carrière bevinden zich tweeënhalf keer zo veel ICT’ers met
een WO-achtergrond dan onder de gemiddelde beroepsbevolking.
NRC Carrière
HBO+ ICT
Totaal
HBO+ ICT
Gebruikt landelijke dagbladen als oriëntatiebron bij zoektocht naar baan
50%
25%
Werkzaam in hoger kader, management of directie
18%
11%
Heeft een leidinggevende functie
43%
31%
Wil opklimmen naar een managementpositie
21%
16%
(Zeer) grote kans op verandering van werkgever
18%
14%
Vindt de hoogte van het salaris een erg belangrijke arbeidsvoorwaarde
46%
38%
Is bereid te verhuizen (binnen Nederland) voor een baan
57%
40%
Is tevreden met huidige baan
64%
73%
Functie-inhoud
54%
53%
Cultuur van de werkgever
43%
41%
Betere primaire arbeidsvoorwaarden
39%
54%
Reiskostenvergoeding
50%
46%
Tegemoetkoming in ziektekostenverzekering
50%
47%
Hoogte van salaris
46%
38%
Landelijke dagbladen
50%
25%
Vacaturesites
68%
72%
HBO+ ICT
Bron: Nationaal Onderzoek Arbeidsmarkt (NOA) 2013-II / base: Nederlandse beroepsbevolking 18-60 jaar
Top 3 positieve keuzeaspecten
Top 3 arbeidsvoorwaarden
Oriëntatiebronnen
Bron: 1) Nationaal Onderzoek Arbeidsmarkt (NOA) 2013-II; base: Nederlandse beroepsbevolking 18-60 jaar 2) maandgemiddelde Google Analytics januari-oktober 2013
3)
Q1-Q2 2013 gemiddelde oplage (inclusief replica) 4) NOM Print Monitor 2012-II - 2013-I
Themaweek ICT
Advertentiemogelijkheden ICT
Pakket 1
Carrière-katern & specialpage
Pakket 2
Carrière-katern
Print
Vacatureladder
Logo op logopagina in nrc.next
1 week vtv en NRC Weekend 3 dgn vtv
Carrière-katern clusteradvertentie
17 september, kosteloos kleurtoeslag
Logo op specialpage online
Online
Online vacature(pakket)
Banner in de nieuwsbrief
van nrc.nl/carriere
Bedrijfsprofiel nrccarriere.nl
12 maanden
–
Vacaturecarrousel op specialpage
–
Advertorial op specialpage
–
1/4 pagina clusteradv.
Het plaatsen van een inhoudelijke advertorial
in de special is mogelijk vanaf het formaat van
een halve pagina. De toeslag hiervoor is
afhankelijk van het gekozen pakket. Vraag
uw accountmanager naar de mogelijkheden.
1/8 pagina clusteradv.
Pakketprijs € 3.950,-
Pakketprijs € 1.200,-
Pakketprijs € 4.750,-
Pakketprijs € 2.450,-
of
1/2 pagina clusteradv.
of
1/4 pagina clusteradv .
of
1/1 pagina clusteradv.
Pakketprijs € 9.500,-
vacatures en bedrijfsprofiel
op nrccarriere.nl 12 maanden
advertentie
in themaweek
special
logo op logopagina
De tarieven voor de themaweken kunnen niet worden gecombineerd met bestaande contractafspraken.
Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze factsheet.
logo op
specialpage
vermelding in
nieuwsbrief
nrc.nl/carriere
Themaweek ICT
Themakalender NRC Carrière 2014
Themaweek
Onderwerp
maandag 3 t/m vrijdag 7 februari
Finance
maandag 17 t/m vrijdag 21 maart
Techniek
maandag 14 t/m vrijdag 18 april
Starters
maandag 9 t/m vrijdag 13 juni
Juridisch
maandag 15 t/m vrijdag 19 september
ICT
maandag 20 t/m vrijdag 24 oktober
Onderwijs & Wetenschap
maandag 17 t/m vrijdag 21 november
Zorg
maandag 8 t/m vrijdag 12 december
Beste Werkgevers
www.nrccarriere.nl/uitgeefkalender
Verschijning
Carrière-katern
Deadline
reserveren
Deadline
materiaal
woensdag
dinsdag 10.00u
dinsdag 14.00u
. xt
nrc neRRIERE
NRC .N
L/CA
e
r
è
i
r
r
ca
BER 2
PTEM
SE
DAG 17
SP
E
IC CIA
T L
014
n
e baneezen
d
n
e
b
Zij hebor het uitki
vo
straks
WOENS
r van
e secto
ICT is d omst. Maar
de toek nderwijs is
in het o ldoende
onvo t voor
h
aandac logie.
techno tieners
er
Deze vi er júíst
kiezen or.
vo
A
PAGIN
4 EN 5
voorbeeldspread uit Carrière-katern
Informatie en reserveren
je
Kun je
oren
baan sc 12
?
droom
hacken
door te
ken
rie
G
n
Stef va erland om
Ned
verlaat e te gaan
gl
bij Goo
17
n 16 en
werke
NRC Carrière
FOTO BOB
VAN DER
| T +31 (0)20 755 3055 | E [email protected] | W nrccarriere.nl/werkgevers
VLIST