Bekijk de inhoudstafel

Inhoudstafel
8.2.7
Inhoudstafel
Afgeleiden van veeltermfuncties
6.1 Afgeleide in een punt
6.1.1 Gemiddelde verandering en
gemiddelde helling
6.1.2 Ogenblikkelijke verandering en
helling in een punt - afgeleide
6.1.3 De afgeleide in een punt
algebraïsch berekenen
6.1.4 Stijgen en dalen in een punt
6.2 Afgeleide functie
6.2.1 Afgeleide functie en
hellinggrafiek
6.2.2 Afgeleide functie van enkele
basisfuncties
6.3 Afgeleiden van veeltermfuncties
6.3.1 Rekenen met functies
6.3.2 Afgeleide van veeltermfuncties
6.3.3 Hogere afgeleiden
6.4 E nkele toepassingen op afgeleiden
6.4.1 Hoek tussen twee snijdende
krommen
6.4.2 Rakende krommen
6.4.3 Snelheid en versnelling
Samenvatting
Opdrachten
Herhalingsopdrachten
Hersenbrekers
Verloop van veeltermfuncties
7.1 Stijgen, dalen, extrema en
afgeleiden van veeltermfuncties
7.2 E xtremumproblemen
7.3 Hol en bol, buigpunten
7.4 Verloop van veeltermfuncties
Samenvatting
Opdrachten
Herhalingsopdrachten
Problematische functies
Historische Noot
Limieten en continuïteit
8.1 Limieten
8.1.1 Notatie en informele
omschrijving
8.1.2 e-d-definitie van lim f( x ) = b
8.1.3
8.2
x→a
Formele definities van
andere limieten
8.1.4 Limieten en ongelijkheden
Limieten berekenen
8.2.1 Fundamentele limieten
8.2.2 Rekenregels voor eindige
limieten
8.2.3 Rekenregels voor oneindige
limieten
8.2.4 Onbepaaldheden
8.2.5 Limieten waarbij de noemer
nul wordt en de teller niet
8.2.6 Limieten van rationale functies
voor x Æ a (a Œ R)
8
8
12
17
19
22
22
25
28
28
28
31
33
33
35
37
41
45
61
64
66
70
72
77
83
85
94
100
102
106
106
110
114
117
119
119
120
125
129
132
134
Limieten van rationale functies
voor x Æ ± •
8.2.8 Limieten van irrationale
functies
8.3 Asymptoten en limieten
8.3.1 Verticale asymptoten
8.3.2 Horizontale en schuine
asymptoten
8.4 Continuïteit
8.4.1 Continuïteit in een punt
8.4.2 Continuïteit in een interval
8.4.3 Bewerkingen met continue
functies
8.5 E igenschappen van continue
functies
8.5.1 Begrensdheid
8.5.2 Stelling van Weierstrass
8.5.3 De tussenwaardestelling en
de stelling van Bolzano
Samenvatting
Opdrachten
Herhalingsopdrachten
Afgeleiden II
9.1 Afgeleide en afleidbaarheid
9.1.1 Limietdefinitie van de
afgeleide
9.1.2 Afleidbaarheid
9.1.3 Continuïteit en afleidbaarheid
9.2 Afgeleiden berekenen
9.2.1 Afgeleide van een product van
functies
9.2.2 Afgeleide van een quotiënt van
twee functies
9.2.3 Afgeleide van f q met q
rationaal
Samenvatting
Opdrachten
Herhalingsopdrachten
Verloop van functies
10.1 E xtrema en afgeleiden
10.2 Stijgen, dalen en afgeleiden
10.2.1 Globaal en lokaal verloop van
een functie
10.2.2 Stelling van Rolle
10.2.3 Middelwaardestelling van
Lagrange
10.2.4 Voldoende voorwaarden voor
stijgen, dalen en extrema
10.3 Hol en bol verloop en afgeleiden
10.3.1 Voldoende voorwaarden voor
hol en bol verloop en
buigpunten
10.3.2 Voldoende voorwaarde voor
extrema: tweede
afgeleide-test
10.4 Verloop van rationale en irrationale
functies
Samenvatting
Opdrachten
Herhalingsopdrachten
Hersenbrekers
137
138
142
142
143
149
149
151
153
154
154
154
156
159
165
177
180
180
183
189
192
192
195
198
201
203
209
212
218
218
219
222
224
232
232
238
240
245
248
257
259
3
Opbouw van het boek: overzicht
Opbouw van het boek: overzicht
Deel I:
Deel II:
intuïtief
rigoureus
Hoofdstuk 8:
Limieten en continuïteit
•
•
•
•
omschrijving en definities
limieten berekenen
asymptoten
continuïteit
Hoofdstuk 6:
Hoofdstuk 9:
Afgeleiden I
Afgeleiden II
• grafische definitie
• afgeleiden van
veeltermfuncties
• limietdefinitie
• afleidbaarheid
• afgeleide van een product,
quotiënt en macht
Hoofdstuk 10:
Hoofdstuk 7:
Verloop II
Verloop I
verloop van veeltermfuncties:
• stijgen, dalen, extrema
• hol, bol, buigpunten
4
• lokaal en globaal verloop
• hol en bol verloop en
buigpunten
• verloop van rationale en
irrationale functies