Klas 6 1973

Klas 6 1973 - 1974
Staand bovenste rij:
Jan Maassen - Donnie van Bommel - Tonny Cornelissen - Wim Bens - Bas Arts - Jan Nuyen - Jan Kerstens - Erik van Boekel - Bernard Geurts - Jan van Kuppeveld
- Jos Bongers - René Kuppen
Staand middelste rij:
Theo Cornelissen - Hugo van Schayik - Jos Verstegen - Geert Bongers - Charles van Waalwijk - Antoon Theunissen - Willy Emons - Johny van Duinhoven - Henny
Hendriks - Johny Verstegen.
Staand onderste rij:
Marius Lamers - Jos v.d. Krogt - Paul Claassen - Gonny Straatman - Sandra Hoffs - Francien Straatman – Tonnie Kremers - lne Lammers - Wilma Otten Annemieke Rongen - Sjaak v.d. Krogt - Jopie Schaap - Tonnie Christiaans - Gerard van Tiel.
Op bankje:
Wilma Cuppen - José v.d. Hagen - Meriam van Dijk - Mia Bardoel - Maja Arts - lne Bongers - Lian Meggelaars - Thea Buts - Ria Straatman - Lies Bongers - Marga
Maassen.
Zittend:
Erna v.d. Burgt - Mario van Duinhoven - Marleen Reinen en Gerrie van Boxtel.
Klas 6 1974 - 1975
bovenste rij staand:
Conny Verberk - Albert Kuijpers - Frans Thelosen - René v.d. Boom - Aloysius v.d. Burgt - Anja Willems – Dorothé Arts - Lucia Gerrits - Anita Verstegen - Mattie
Reinen - Tonny Verstraten - Jos van Krijl
middelste rij staand:
Tonny van Boekel - Hugo van Schayik - Hans Lukassen - Huub Lammers - Wim Bens - Silvia van den Elzen – Truus Peters - Gonny Straatman -Tonny van Dalen Marco Gelden - Toon van Bommel
onderste rij staand:
Marga Maassen - Thea v.d. Duijn - Frans Kuijpers - Marcel Gerrits - Jos Lammers - Jos Meggelaars - Manita v.d. Linden - Anita Kouwenberg - Gerry Hendriks Martien Hendriks - Jan Derks - Henny van Ras - Paul Dortmans - Micheline Schmitz - Matthieu Reinen - Benny Hol
Zittend op het bankje:
Pieter-Paul Verstraten - Tonnie van Ras - Willy van Hout - Sjaak v.d. Krogt - Nancy Ariëns - Francien Buts – Mayke Henst - Jan Kuijpers - Wilco Vervoort - Ans Otten
- Anja van Kuppeveld - Elly Nuijen - Gerard van Bethray - René van Boekel
Zittend op de grond:
Erik Nooijen - Leon Schonenberg - Pieter Cuppen - Jos Hol - Johny Bens
Klas 6 1976-1977
bovenste rij:
Karin Schonenberg - Leonie Maassen - Anja Brans - Geert Giesbers - Ruud Bens - Stan Straatman - Ruud Vervoort- Rob Verkerk - Jos Wijdeven - Cor van
Huisseling - Nico Peters - Annette van Gaal.
2e rij van boven:
Karin van Duijnhoven - Carla Kremers - Gertie Theunissen - Johnny Arts - Maarten Verstraten - Gerard v.d. Elzen - Jos Kuijpers - Antoinet Kersten - Liesbeth
Broekman - Lianne Bongers.
middelste rij:
meester Toon Ermers - Peter Buts - Conny van Tiel- Frency v.d. Ven - Karlite v.d. Burgt -José Mutsaerts - Marike v.d. Burgt - Wilma Cuppen - Marga Bongers Dorine de Klein - Dionne v.d. Broek - Myriam Hol - Meggie Hendriks - Maigret v.d. Krogt - meester Martien Arts.
2e rij van onderen:
Sjaak Schaap -Tom Verstegen - Vincent Verstraten - Willy Derks - Peter Bongers - Jos Hendriks - Jan Hendriks - Josanne van Diepenbeek - Ankie Buts - Jifke v.d.
Linden - Lucie v.d. Elzen - Paula Lukassen
onderste rij:
Johnny v.d. Linden - Jos Thelosen - Heidi Kremers - Jolanda Buts - Jos Koenen - Frans van Ras - Jo Christiaans
Niet op de foto: Dominic Pierik - Anita van Hout - Jacob Regter
Klas 6 1977-1978
bovenste rij staand:
Casper Verstraten - Fred van Dalen - Twan Strijbosch - Marina Cuppen - Johnny Verstegen - Jos Kouwenberg - Berlinda Janssen - Marjo v.d. Horst - Desirée
Baumann - Peter van Boekel - Henri v.d. Burgt
middelste rij staand:
Dorine Vollenberg - Mariska van Bethray - Johan de Groot - Marcel v.d. Heyden - Peter de Klein - Johan Rigters - Ad Kivits - Truus v.d. Wiel - Gerold v.d. Burgt
Onderste rij staand:
Meester Martien Arts - Christel v.d. Ven - Corstiaan v.d. Burgt - Anja Verstegen - Mia Raijmakers - Yvonne Beekmans - Karin Benders - Colinda v.d. Linden - Maria
Cuppen - Herman de Veer - Theo Braks - meester Toon Ermers
zittend op het bankje:
Antoinet Bens - Pieter Muller - Josina van Ras - Jolanda van Hout - Christine Holleman - Jolanda v.d. Wiel - Conny Rutten - Dyana v.d. Burgt - lne van Diepenbeek Els Henst - Johan Straatman
zittend op de grond:
Sylvia Brans - Cockie Kremers - Frencis van Kuppeveld - Dionne van Diepenbeek - Erik Otten - Rianne de Klein