Download Persbericht - InBev

Persbericht
Goesnes, 2 oktober 2014
KASTEELHOEVE VAN BAYA BEKROOND MET PRESTIGIEUZE
« INBEV - BAILLET LATOUR PRIJS VOOR HET LEEFMILIEU 2014 »
In het idyllisch kader van de Kasteelhoeve van Baya reikten Denis Mathen, Gouverneur van de
Province van Namen, en Baron Jan Huyghebaert vandaag de InBev - Baillet Latour Prijs voor
het Leefmilieu 2014 uit aan De Heer en Mevrouw Charles de Quirini voor hun ecologisch
herstel van het landgoed van Baya in Goesnes (Ohey).
De jury van de Fondation Belge pour la Conservation des Habitats was vooral onder de indruk van
de kwaliteit en het ecologisch karakter van de architecturale ingrepen, de diversiteit van deze
werken ter bevordering van de biodiversiteit en de duurzaamheid van het project.
Baron Edgar Kesteloot, Voorzitter van Fondation belge pour la Conservation des Habitats,
herinnert eraan dat deze prestigieuze Prijs van € 20.000 steun biedt aan de
projectontwikkelingen en/of het ecologisch beheer van private eigendommen die aangepast
zijn aan de milieu-uitdagingen van de 21ste eeuw. Dankzij deze prijs hoopt de Fondation
landeigenaars en privébeheerders te motiveren inzake hun ecologisch engagement.
De Kasteelhoeve van Baya in Goesnes, een vredevolle plaats met respect voor biodiversiteit
Het Kasteel van Baya, gebouwd in 1773, kende al verschillende bestemmingen en zelfs lange
periodes van leegstand. Vanaf 1990 herstelden de huidige eigenaars, De Heer en Mevrouw Charles
de Quirini, het kasteel in zijn oude glorie. Dit prachtige gebouw, behorend tot het Belgisch erfgoed,
veroverde al snel het hart van dit koppel, dat besliste om de renovaties uit te voeren met restauratie
van de biodiversiteit van de omgeving.
De voorbije 12 jaar voerde het koppel verschillende werken uit aan het landschap. Zo plantten ze
hagen over een lengte van 12 kilometer en legden ze een biologische moestuin, twee meren en zeven
plassen aan. Daarnaast plantten ze 270 geënte notenbomen en 30 appelbomen met lange
vruchttakken, eveneens als 8,5 hectare kapbossen met korte rotatie. Deze ingrepen getuigen van een
doordacht landbouwbeleid.
De ecologische landschapswerken die Charles de Quirini en zijn vrouw uitvoerden, garanderen zo een
gunstige omgeving voor de ontwikkeling en het behoud van een divers fauna en flora. Zijn agroecologische inzet en het positieve resultaat ervan maakten een grote indruk op de jury. La Fondation
belge pour la Conservation des Habitats wil het ecologische en harmonieus beheer van het landgoed
rond het Kasteel van Baya dan ook graag ondersteunen door de InBev - Baillet Latour Prijs voor het
Leefmilieu 2014 aan de laureaat te schenken.
Dankzij deze prijs van € 20.000 is de duurzaamheid van het koppel de Quirini project verzekerd. Ook
verschillende werken rond de Kasteelhoeve van Baya worden hierdoor realiseerbaar: het aanleggen
van nieuwe plassen en een meer, het zaaien van een bloemenweide, het planten van nieuwe hagen
en het creëren van een water zuiverende lagune. De Heer en Mevrouw Charles de Quirini zijn
daarnaast bijzonder fier om de toekomstige uitbating van het terrein aan hun kinderen te kunnen
vertrouwen.
Eervolle vermeldingen voor drie duurzame projecten
De Raad van Bestuur van de Fondation wallonne pour la Conservation des Habitats reikte eveneens
drie InBev - Baillet Latour erediploma’s uit aan de heren Dominique Delacroix, Christian Mulders et
Honoré Tchatchou Tomy, voor hun duurzaam milieubeheer.
•
Dominique Delacroix ontving een erediploma van Baron Edgar Kesteloot voor zijn ecologisch
landschapsherstel van de Vallée de Strange in Hollange. Dit project, dat 20 jaar geleden
opgestart werd, heeft als doel de artisanale activiteiten van de hydraulische molen van
Hollange terug op te starten en te waarborgen.
•
De Minister van Landbouw en Natuurlijke Hulpbronnen van de Waalse Gemeenschap, René
Collin, reikte een erediploma uit aan Christian Mulders voor de oprichting van het eerste
programma dat voorziet in nuttige landschapsmaatregelingen voor de fauna van het Belgische
platteland.
•
En aan Honoré Tchatchou Tomy voor zijn coördinatie in Wallonië van het Europees netwerk
Natura 2000.
In 2015 zal de Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu - Vlaanderen de InBev - Baillet Latour Prijs voor
het Leefmilieu uitreiken ter beloning van een nieuw duurzaam milieuproject in Vlaanderen of Brussel.
Meer info kunt u vinden op: www.sbnl-vlaanderen.be.
De InBev - Baillet Latour Prijs voor het Milieu: de belangrijkste milieuprijs in België
De InBev - Baillet Latour Prijs voor het Leefmilieu 2014 wordt georganiseerd door de Fondation belge
pour la Conservation des Habitats, met als voorzitter Baron Edgar Kesteloot. Een jury van
onafhankelijke milieuexperts en landeigenaars beoordeelt alle ingediende kandidaturen in functie van
vastgestelde criteria.
De InBev - Baillet Latour Prijs voor het Leefmilieu werd 18 jaar geleden in het leven geroepen. Deze
prijs, ter waarde van € 20.000, is de grootste erkenning in België op het gebied van duurzaam
milieubeheer. Ze beloont elk jaar een project van een eigenaar of privébeheerder die zich bezighoudt
met de inrichting of het ecologisch beheer van een in België gelegen domein. Deze jaarlijkse nationale
prijs wordt afwisselend uitgereikt door de Fondation belge pour la Conservation des Habitats en door
de Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu Vlaanderen.
Persinfo :
In het geval van vragen of om de laureaten te contacteren:
Monsieur et Madame Charles de Quirini
Tel: 085/61 23 91
E-mail: [email protected]
Fondation Belge pour la Conservation des Habitats – Eric Speeckaert, Secretaris-generaal
Tel: +32 (0)2 736 36 07
E-mail: [email protected]
Fonds InBev-Baillet Latour - Alain De Waele, Secretaris-generaal
Tel: +32 (0)16 27 61 59
GSM: + 32 (0)473 80 84 73
E-mail: [email protected]
Interel – An Vandenberghe
Tel: +32 (0)2 761 66 65
GSM: +32 (0)477 41 98 51
E-mail: [email protected]
Link naar de foto’s :
HET FONDS INBEV - BAILLET LATOUR
Het FONDS INBEV-BAILLET LATOUR werd in 1974 opgericht door Graaf Alfred de Baillet Latour,
die van 1947 tot 1980 bestuurder was bij de Artois Brouwerijen. Het Fonds heeft tot doel grote
menselijke verwezenlijkingen in het bijzonder op wetenschappelijk, academisch, artistiek of sportief
gebied aan te moedigen en te belonen aan de hand van prijzen of studiebeurzen. Winstbejag is
daarbij uitgesloten en politieke, syndicale, filosofische of godsdienstige overtuigingen spelen geen
enkele rol. Het Fonds InBev-Baillet Latour is voornamelijk actief in de volgende domeinen: medisch
onderzoek, Belgisch erfgoed, universitaire vorming en Olympisme.
In het kader van medisch onderzoek reikt het Fonds InBev-Baillet Latour sinds 1979 de InBevBaillet Latour Prijs ter Bevordering van de Gezondheid uit. Deze prijs, goed voor een geldsom
van € 250.000, is de belangrijkste internationale wetenschapsprijs in België. Sinds 2007 reikt het
Fonds InBev-Baillet Latour de Prijs voor Klinisch Onderzoek en de Prix de la Recherche Clinique
uit die jaarlijks twee jonge Belgische vorsers, één uit elk landsgedeelte, ondersteunen. Vanaf 2015
worden deze twee prijzen vervangen door de IBL Grant for Medical Research. Jaarlijks zal een
krediet worden toegekend aan een jonge groepsleider om een onderzoeksproject aan een Belgische
Universiteit of Belgisch Universitair Ziekenhuis in lijn met het thema van de Gezondheidsprijs van dat
jaar financieel te ondersteunen. De winnaar van de award wordt gekozen door de internationale jury
van deze Prijs. Zijn/haar labo ontvangt jaarlijks een som van € 150.000 gedurende een periode van
drie jaar, met mogelijke verlenging van twee jaar.
Daarnaast steunt het Fonds vanaf 2008 het onderzoek naar verwaarloosde tropische ziekten aan het
Tropisch Instituut voor Geneeskunde in Antwerpen en onderzoeken binnen het EORTC
(European Organisation for Research and Treatment of Cancer).
In het domein van universitaire vorming financiert het Fonds de Universitaire Leerstoel aan de
KUL/UCL, sinds het academiejaar 2008 - 2009 over de relaties tussen Europa en China alsook een
leerstoel aan het Europa College in Brugge, eveneens een Leerstoel “Social Investment en
Filantropie” aan de HEC ULG.
Het Fonds kent studiebeurzen toe aan doctoraatsstudenten die onderzoek uitvoeren op het gebied
van mouterij en brouwtechnologie en aan studenten van het Europa College en van het Koninklijk
Instituut voor Kunstpatrimonium. Sinds 2008 financiert het Fonds jaarlijks 6 jonge muzikanten van
de Muziekkapel Koningin Elisabeth en sinds 2013 het kinderkoor Equinox.
In 2002 heeft het Fonds een nieuw initiatief gelanceerd. Het InBev-Baillet Latour-programma voor
restauratie van het Belgisch roerend Erfgoed, dat jaarlijks instaat voor de restauratie van
belangrijke culturele objecten en eveneens culturele instituten ondersteunt zoals Bozar en de
nationale museums, hij ondersteunt eveneens de digitalisering van het Belgische filmpatrimonium van
Cinematek alsook de oprichting van het museum van Louvain-La-Neuve.
Het Fonds is ook begaan met het milieu en duurzame ontwikkeling en steunt verschillende initiatieven
in dit domein. Zo reikt het Fonds de Prijs voor het Leefmilieu uit aan een privébeheerder als
beloning voor de ecologische inrichting of beheer van een Belgisch grondgebied. Het Fonds InBevBaillet Latour slaat ook de handen in elkaar met de International Polar Foundation via het toekennen
van een wetenschappelijke studiebeurs voor onderzoek naar klimaat- en milieuverandering,
onder meer op de Prinses Elisabeth basis, de Antarctica InBev-Baillet Latour Fellowship Award en
de financiering van wetenschappelijk apparatuur voor de basis.
Het Fonds kent eveneens financiële steun toe aan de Olympische beweging en aan de Belgische
atleten en dit zowel aan de atleten van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité als aan de
atleten van de Paralympics (motorisch gehandicapten) en Special Olympics (mentaal
gehandicapten) en steunt sinds 2013 het “Belgian Athlete Career Program” deze zorgt voor de
reïntegratie van de olympische atleten op de arbeidsmarkt. Het Fonds financiert eveneens een
Olympische Leerstoel Henri de Baillet Latour – Jacques Rogge aan de universiteiten UGent en
UCL.
In 2013 heeft het Fonds verschillende projecten opgestart die voor verbetering moeten zorgen in de
integratie van immigrantenkinderen zowel in hun schoolse- als buitenschoolse activiteiten en de
werving van jonge talentvolle onderwijzers.
Voor meer informatie
InBev-Baillet Latour Fund
Brouwerijplein 1
3000 Leuven
Alain De Waele - Secrétaire général
Tél.: +32 (0) 16 27 6159
Fax: +32 (0) 16 50 6159
mobile +32 473 808 473
E-mail: [email protected]
Inge Raemaekers
Tél.: +32 (0) 16 27 6159
Fax: +32 (0) 16 50 6159
E-mail: [email protected]
www.inbev-baillet-latour.com