Jaarplanning 2014-2015

Jaarplanning 2014-2015
wk
35
datum
25 t/m 29
Aug.
maandag
25
dinsdag
26
woensdag
27
donderdag
28
vrijdag
29 Team
36
1 t/m 5
Sept.
1
2
3
4
5
37
8 t/m 12
Sept.
8
Avond2daagse
10
11
12
38
15 t/m 19
Sept.
15
9
Team
Avond2daagse
16
Algemene
ouderavond
17
Sportdag gr 3 t/m 8
18
19
Contractgesprekken
LMA en PA
23
Start LMA en PA
Groep 7 en PA naar
Den Haag
30
ICO netwerkbijeenkomst 16.00
24
Informatieochtend
25 Team
26
Burendag
1
Studiedag
Cultuureducatie
8.30-12.00
Zien 13.00-16.00
8
2
Directieberaad
3
9
14
15
Themainfo kleuters
16
LTU overleg
10
Afsluiting
Kinderboekenweek
17
Themainfo kleuters
Voorstelling p(kl)euters
39
22 t/m 26
Sept.
22
Ouders in de klas
40
29 t/m 3
Sept/Okt.
29
41
6 t/m 10
Okt
7 Team
42
13 t/m 17
Okt
43
20 t/m 24
Okt.
6
Start
Kinderboekenweek
13
Ouderavond
afstemming
20
HERFSTVAKANTIE
21
22
23
24
44
27 t/m 31
Okt
27
28
Ouders in de klas
29
30 Team
31
45
3 t/m 7
Nov.
3
4
6
7
46
10 t/m 14
Nov.
10
Viering Malala
13
ICO intervisiebijeenkomst 17.00
14
47
17 t/m 21
Nov.
17
11
Werkvergadering
intervisie
(incidentmethode)
18
5
Studiemiddag
speerpunten
13.00-16.00
12
Informatieochtend
19
Themainfo kleuters
20
LTU overleg
21
48
24 t/m 28
Nov.
24
25
26
27
Directieberaad
28
49
1 t/m 5
Dec.
1
2
3
5
50
8 t/m 12
Dec.
8
9
IB netwerk
10
Ouders in de klas
4
Sinterklaas
’s middags vrij
11
51
15 t/m 19
Dec.
15
16 Team
17
19
’s middags vrij
52
22 t/m 26
Dec.
22
KERSTVAKANTIE
23
24
18
LTU overleg
Vredesviering
25
1
29 t/m 2
Dec./Jan.
29
30
31
1
2
2
5 t/m 9
Jan.
5
6
Bijeenkomst directie
7
Informatieochtend
8 Team
9
Wijzigingen en aanvullingen voorbehouden. Bijgewerkt op 03-09-14
12
26
wk
3
datum
12 t/m 16
Jan.
maandag
12
dinsdag
13
woensdag
14
Themainfo kleuters
donderdag
15
Directieberaad
vrijdag
16
4
19 t/m 23
Jan.
19
20 Werkvergadering:
intervisie
23
5
26 t/m 30
Jan
26
27
21
22
Studiemiddag peuters Ouders in deklas
begr luisteren
ICO netwerkbijeenkomst 16.00
28
29
LTU overleg
6
2 t/m 6
Febr.
2
3
5 Team
6
7
9 t/m 13
Febr.
9
Schoolfotograaf
10
4
Studiemiddag
13.00 Speerpunten
14.00 Rapporten
11
Themainfo kleuters
12
Rapportgesprekken
13
8
16 t/m 20
Febr.
16
17 IB netwerk
Team
18
19
Directieberaad
9
23 t/m 27
Febr
23 VOORJAARSVAKANTIE
24
25
26
20
Talentendag : de 7
knaps
27
10
2 t/m 6
Mrt.
2
3
4
Informatieochtend
5
LTU overleg
6
Ouders in de klas
11
9 t/m 13
Mrt.
9
10
12 Team
Voorstelling Ricciotti
13
Viering Holi
12
16 t/m 20
Mrt.
16
17
13
23 t/m 27
Mrt.
23
24 Team
11
Directie Identiteit
14.00 uur
18
Studiemiddag begr
luisteren peuters t/m 3
25
Grote Rekendag
14
30 t/m 3
Mrt/Apr.
30
Ouders in de klas
31
1
15
6 t/m 10
Apr.
6 TWEEDE
PAASDAG
16
13 t/m 17
Apr.
13
7
ICO intervisiebijeenkomst 17.00
14
17
20 t/m 24
Apr.
20
21
Cito Eindtoets
22
Cito Eindtoets
Themainfo kleuters
18
27 t/m 1
Apr./Mei
27 MEIVAKANTIE
28
19
4 t/m 8
Mei
4
5
BEVRIJDINGSDAG
20
11 t/m 15
Mei
11
12
21
18 t/m 22
Mei
18
22
25 t/m 29
Mei
30
19
20
NL Doet
26
Directie
Tweedaagse
2
LTU overleg
27
Directie Tweedaagse
8
9
Directieberaad
10
15
Informatieochtend
16
Werkvergadering
intervisie
(incidentmethode)
23
Cito Eindtoets
17
29
30
1
6
Studiemiddag
speerpunten
13.00-16.00
13
Viering Hemelvaart
7
LTU overleg
8
14
HEMELVAART
15
Start Projectweek
19
20
22
25
26
PINKSTERVAKANTIE
27
21 Team
Afsluiting
Projectweek
28
Themainfo kleuters
Wijzigingen en aanvullingen voorbehouden. Bijgewerkt op 03-09-14
3 GOEDE VRIJDAG
24
Koningsspelen/
kinderfeest
29
wk
23
datum
1 t/m 5
Jun
maandag
1
woensdag
3
Themainfo kleuters
donderdag
4
Directieberaad
vrijdag
5
8
dinsdag
2
ICO netwerkbijeenkomst 16.00
9 Team
24
8 t/m 12
Juni.
10 ouders in de klas
KAMP GROEP 8
11
KAMP GROEP 8
12
KAMP GROEP 8
25
15 t/m 19
Jun.
15
16
17
Informatieochtend
19
26
22 t/m 26
Jun.
22
23
24 Studiedag
rapporten 8.30
18
LTU overleg
IB netwerk
25
Team
27
29 t/m 3
Jun/Jul.
29
30
1
2
Rapportgesprekken
28
6 t/m 10
Jul.
13 t/m 17
Jul.
6
7
8
9
3
Eindejaarsvergadering
10 vrij
15
16
17
29
13 ZOMERVAKANTIE 14
Legenda
Vakantie
Studiedag of studiemiddag (vrij voor de leerlingen)
Rapportgesprek of ouderavond (verplicht)
Ouders-in-de-klasbijeenkomst van 8.30 – max. 9.00 uur
Kinderevenementen zoals kinderfeest, kamp, talentendagen, rekendagen
Viering
Diversen van Cito eindtoets, projectweek tot rondleidingen voor nieuwe ouders
Teamvergadering
Vergadering voor ondersteuning o.a Leertijduitbreiding, interne begeleiding
Wijzigingen en aanvullingen voorbehouden. Bijgewerkt op 03-09-14
26