Rapportage augustus 2014

ASR Mixfonds IV
Maandrapportage augustus 2014
AMIX04
Beleggingsstrategie
Het ASR Mixfonds IV (AMIX04) beoogt Participanten een beleggingsmogelijkheid aan te bieden in een
actief beheerde portefeuille die bestaat uit en combinatie van aandelen, obligaties en vastgoed. Dankzij de
mix tussen aandelen, obligaties en vastgoed
is het een totaaloplossing die geschikt is voor
vermogensopbouw op langere termijn. Het ASR Mixfonds IV (AMIX04) belegt nagenoeg uitsluitend in
andere beleggingsinstellingen. In het selectiebeleid van de onderliggende beleggingsinstellingen wordt
rekening gehouden met de binnen a.s.r. gehanteerde maatstaven op het gebied van duurzaamheid van de
landen en ondernemingen.
135,0
130,0
125,0
120,0
115,0
110,0
105,0
95,0
nov-11
nov-11
dec-11
jan-12
feb-12
mrt-12
apr-12
mei-12
jun-12
jul-12
aug-12
sep-12
okt-12
nov-12
dec-12
jan-13
feb-13
mrt-13
apr-13
mei-13
jun-13
jul-13
aug-13
sep-13
okt-13
nov-13
dec-13
jan-14
feb-14
mrt-14
apr-14
mei-14
jun-14
jul-14
aug-14
100,0
Fonds
Rendement
1 maand
3 maanden
6 maanden
1 jaar
Sinds start (*)
AMIX04
1,66 %
1,04 %
4,41 %
13,33 %
10,51 %
Benchmark
1,68 %
0,96 %
4,19 %
12,96 %
10,32 %
(*) periode langer dan 1 jaar geannualiseerd
Benchmark
Technische kenmerken
Totale activa (x1000)
Aantal uitstaande units (x1000)
€ 993,90
15,53
Nettovermogenswaarde per unit
Berekening
€ 64,02
Dagelijks
Oprichtingsdatum
Manager
01 nov 2011
Raquel Criado Larrea
Op- en afslagkosten (maximaal)
Lopende kosten(**)
0,00 %
0,35 %
Valutarisico
Beperkt
(**) De Lopende kosten betreft de servicevergoeding van het Mixfonds en
de beheer- (0,30 %) en servicevergoeding (0,05 %) van de onderliggende
beleggingsfondsen (exclusief de eventuele rentekosten, belastingen en
portefeuilletransactiekosten).
Investeringsklasse
Benchmark
ASR Euro Aandelen Fonds
ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds
ASR Euro Staatsobligatie Fonds
ASR PROPERTY FUND N.V.
Euro STOXX 50 Total Return Index
BofA ML EMU Direct LCAPS Index(Net total ret)
BofA ML EMU Direct Gov Index(Net tot ret) Carve
ROZ /IPD + FTSE/Nareit Liq 40 Cap + exUK Cap
Maandrapportage augustus 2014
Gewicht
40,0 %
27,5 %
27,5 %
5,0 %
Pagina 1 van 5
AMIX04
Dividendbeleid
Het AMIX04 keert in principe jaarlijks dividend uit. De
volgende uitkeringen hebben plaatsgevonden
Boek
Ex-datum
jaar
2012 28-05-2013
2013 15-05-2014
Dividend per
Betaaldatum
participatie
29-05-2013
1,47
16-05-2014
0,70
Verdeling per investeringsklasse
Perc
Anker
Let Op!
Een belegging in ASR Mixfonds IV (AMIX04) is
onderhevig aan marktschommelingen en aan
de risico’s die inherent zijn aan het beleggen in
roerende waarden. De waarde van de
belegging en de inkomsten ervan kunnen
zowel stijgen als dalen. Het is mogelijk dat
beleggers het initieel belegd kapitaal niet
terugontvangen.
ASR Euro Aandelen Fonds
39,1 %
Disclaimer
ASR Euro Staatsobligatie Fonds
27,2 %
ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds
27,1 %
De waarde van uw belegging kan fluctueren, in
het verleden behaalde resultaten bieden geen
garantie voor de toekomst. Deze publicatie is
op zichzelf geen aanbod tot het kopen van enig
effect of een uitnodiging tot het doen van een
aanbod met betrekking tot dit effect. De
beslissing om units in AMIX04 aan te kopen
dient uitsluitend te worden genomen op basis
van het prospectus. Voor dit fonds is tevens
een essentiële beleggersinformatie opgesteld
met informatie over het product, de kosten en
de risico’s.
Lees de essentiële beleggersinformatie.
Het prospectus en overige
informatie zijn verkrijgbaar bij a.s.r. of op
www.asrverzekeringen.nl
ASR PROPERTY FUND N.V.
4,9 %
Cash
1,7 %
Totaal
100,0 %
Vragen?
a.s.r.
Archimedeslaan 10
3584 BA Utrecht
www.asrverzekeringen.nl
Bron
ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.
Aan deze publicatie kunnen geen rechten
worden verleend.
Maandrapportage augustus 2014
Pagina 2 van 5
ASR Euro Aandelen Fonds
P0391ASR Euro
39,1Aandelen
%
Fonds
Grootste belangen
Land
%
ISHARES EURO STOXX 50
NL
FR
3,3 %
2,2 %
FR
ES
1,9 %
1,7 %
DE
DE
1,6 %
1,5 %
DE
BE
1,4 %
1,2 %
Allianz SE
DE
DE
1,1 %
1,1 %
ASR Euro Staatsobligatie Fonds
P0272ASR Euro
27,2Staatsobligatie
%
Fonds
Grootste belangen
Land
%
DUITSLAND 4% 04/01/2037
DE
1,6 %
DUITSLAND 5.5% 04/01/2031
DE
AT
1,6 %
1,1 %
DE
NL
1,1 %
1,0 %
DE
AT
0,9 %
0,9 %
NEDERLAND 3.75% 15/01/2023
NL
NL
0,8 %
0,7 %
NEDERLAND 3.5% 15/07/2020
NL
0,7 %
ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds
P0271ASR Euro
27,1Bedrijfsobligatie
%
Fonds
Grootste belangen
Land
%
SANTANDER 3.625% 06/04/2017
ES
SP
0,5 %
0,4 %
FR
SP
0,4 %
0,3 %
FR
ES
0,3 %
0,3 %
COUNCIL OF EUROPE 3% 13/07/2020
NL
SP
0,3 %
0,3 %
FADE 3.375% 17/03/2019
ES
0,3 %
0,3 %
Total SA
Sanofi
Banco Santander S.A.
BAYER AG
SIEMENS AG
BASF AG
Anheuser-Busch InBev NV
Daimler-Chrysler AG
OOSTENRIJK 4.3% 15/09/2017
DUITSLAND 2% 04/01/2022
NEDERLAND 4% 15/07/2016
DUITSLAND 1.75% 04/07/2022
OOSTENRIJK 4.35% 15/03/2019
NEDERLAND 2% 15/07/2024
EIB 4.125% 15/04/2024
CREDIT FONC 4.875% 25/05/2021
CAF 4.625% 29/03/2018
AXA 3.5% 05/11/2020
ICO 4.875% 01/02/2018
IBERDROLA 4.5% 21/09/2017
STOCKHOLM COUNTY COUNCIL 2.125% 12/09/2022
SE
ASR PROPERTY FUND N.V.
P0049ASR PROPERTY
4,9 %
FUND N.V.
Grootste belangen
Land
%
ASR PROPERTY FUND N.V.
NL
4,9 %
Maandrapportage augustus 2014
Pagina 3 van 5
Bijlage
ASR Mixfonds IV
Intrinsieke waarde
01-11-2011
30-11-2011
30-12-2011
31-01-2012
29-02-2012
30-03-2012
30-04-2012
31-05-2012
29-06-2012
31-07-2012
31-08-2012
28-09-2012
31-10-2012
30-11-2012
31-12-2012
31-01-2013
28-02-2013
28-03-2013
30-04-2013
31-05-2013
28-06-2013
31-07-2013
30-08-2013
30-09-2013
31-10-2013
29-11-2013
31-12-2013
31-01-2014
28-02-2014
31-03-2014
30-04-2014
30-05-2014
30-06-2014
31-07-2014
29-08-2014
NAV Fonds Benchmark
50,00
49,91
50,46
51,83
52,96
52,94
51,68
50,80
52,02
53,35
54,56
54,87
55,58
56,55
57,34
57,62
57,38
57,48
58,91
57,94
56,07
57,79
57,12
58,89
60,68
60,89
60,86
60,66
62,00
62,21
62,93
63,36
63,57
62,97
64,02
100,00
100,12
101,26
103,85
106,12
105,98
103,57
102,00
104,22
107,02
109,40
109,84
111,16
113,05
114,65
115,06
114,66
114,95
117,63
118,53
114,80
118,20
116,93
120,49
124,04
124,57
124,41
124,20
126,77
127,31
128,62
130,83
131,25
129,91
132,08
Maandrapportage augustus 2014
Pagina 4 van 5
Bijlage
ASR Mixfonds IV
Prijzen laatste maand
31-07-2014
01-08-2014
04-08-2014
05-08-2014
06-08-2014
07-08-2014
08-08-2014
11-08-2014
12-08-2014
13-08-2014
14-08-2014
15-08-2014
18-08-2014
19-08-2014
20-08-2014
21-08-2014
22-08-2014
25-08-2014
26-08-2014
27-08-2014
28-08-2014
29-08-2014
NAV Fonds
62,97
62,65
62,65
62,59
62,53
62,26
62,26
62,57
62,40
62,71
62,77
62,65
62,92
63,12
63,09
63,42
63,22
63,85
64,14
64,17
63,97
64,02
Maandrapportage augustus 2014
Pagina 5 van 5