OPROEP - Cluster Emmaüs

Parochie H. Medardus Wessem, Kerkstraat 1, 6019 AD Wessem, tel. 0475-562375.
Pastoor R.H.M. Maessen, Wijngaard 11 (Pastorie) 6017 AG Thorn, tel. 0475-561410
Emeritus-Pastoor Th.J.H. Meijs, Hoogstraat 11, 6017 AP Thorn, tel. 0475-561700
Kerkdiensten: Parochiekerk do-za.: 19.00 u. / Huize St. Jozef di. 10 u. za. 16.00 u.
Spreekuur Fam. Smeets: De Groese 16, donderdagavond van 18.00-19.00 uur, tel. 0475-562075
Rabo Wessem: IBAN NL89RABO0157500748 t.n.v. Kerkbestuur H. Medardus Wessem.
Postbank rek. 1571385 t.n.v. Kerkbestuur H. Medardus Wessem.
Voor kerkbijdragen: Rabo Wessem IBAN NL40RABO0157502503 t.n.v. Parochiële kerkbijdrage.
Postbank.rek. 1571385 t.n.v. Kerkbestuur H. Medardus met vermelding “Kerkbijdrage”.
www.cluster-emmaus.nl. of www.stmedardus.nl
Parochie H. Medardus Wessem
Kerkdiensten in de periode van
20 t/m 28 december 2014
ZATERDAG 20 december:
e
4 Advent
Wessem:
16.00 uur. H. Mis
in
Ouderencentrum
St. Jozef.
19.00 uur: Avondmis als jaardienst
voor Tonny en Jet
Smeets-Heuvelmans,
voor Jack-Léon en
Femke Smeets, voor
Marcel de Jong en voor
Mia en Lène
Heuvelmans; voor Tjeu
Deneer (v.w. zijn
verjaardag); voor Stini
de Wijs-Joore, Ad de
Wijs, Anna JooreKanters en Jacobus
Joore, Maria van
Groessen-de Wijs en
Adrianus de Wijs, Wim
de Wijs, Iet
Gruijthuijsen-Lammers,
Harrie Manders; voor
Mia Maessen-Leevels
(v.w. haar verjaardag);
voor ouders BidlotDeneer en overleden
familie; uit
dankbaarheid.
(organist/dameskoor)
ZONDAG 21 december:
Thorn:
09.30 uur: Hoogmis in de
Abdijkerk.
WOENSDAG 24 december:
Kerstavond
Thorn:
18.00 uur: Gezinsmis
in Thorn.
Wessem:
19.30 uur: Avondmis
als jaardienst voor
Harie Smeets en Lena
Smeets-Janssen (st.);
als jaardienst voor Lei
Derickx (st.); voor
Manuel Frenken (v.w.
zijn verjaardag) en
Jeanne FrenkenGeurts; voor Bart
Hartog, Riet HartogPeters en zoon Goos
en voor de overledene
van de familie; als
jaardienst voor Sef,
Leen en Gerda
Coumans; voor Jan
Dehing.
(Unity).
Thorn:
22.30 uur: Nachtmis in Thorn.
DONDERDAG 25 december:
e
1 Kerstdag
Thorn:
09.30 uur: Hoogmis in
Thorn.
Wessem:
11.00 uur: Hoogmis
voor oud. Leemans-Van
Alst (st.); voor overleden
ouders Van de SchoorBischofs (st.); voor
ouders Bèr Dierx en
Anna Dierx-Knoben
(st.); voor een
bijzondere intentie.
(organist/dameskoor)
VRIJDAG 26 december:
e
2 Kerstdag
09.30 uur: Hoogmis
voor de
overledenen
van de
parochie.
(organist)
10.00 uur: Rozenkrans bidden in
Ouderencentrum St. Jozef.
ZATERDAG 27 december:
Wessem:
16.00 uur. H. Mis in
Ouderencentrum St. Jozef voor
een bijzondere intentie.
19.00 uur: Avondmis voor de
overledene van onze
parochie.
(organist)
ZONDAG 28 december:
Thorn:
09.30 uur: Hoogmis in de
Abdijkerk.
LECTOREN EN
COLLECTANTEN:
Zaterdag 20 december:
19.00 uur:
L.: R. Smeets
C.:R. Smeets
C. J.Schreurs
Geveltoneel Wessem
“Een Kerstvertelling”
2014.
Een boeiende, humoristische en
muzikale kerstbeleving die u niet
wilt missen. www.geveltoneel.nl
OPROEP
Voor het Geveltoneel Wessem op
21 december 2014 zijn wij op zoek
naar enthousiaste kinderen die
mee willen doen als figurant, je
mag je verkleden maar door
gewoon te komen zijn wij ook al
erg blij!!
Meld je samen met je vrienden en
vriendinnen aan, het wordt een
gezellig
middag.
[email protected]
Graag ontvangen wij je op deze
middag!
Teruggestuurd.
Na alle aaa’s en ooh’s en
dankjewel, meldden de media dat
er nog nooit zoveel cadeau’s naar
plekken
voor
verkoop
zijn
gestuurd. Teruggeven aan de
schenker is te gênant. Ik heb
altijd in de veronderstelling
verkeerd dat een cadeau dat
iemand je geeft uit genegenheid
een meerwaarde heeft dan iets
dat jezelf koopt. Die ander
probeert je namelijk iets te geven
waarvan hij denkt: dat is leuk voor
hem of haar en daardoor legt de
gever ook iets van zichzelf in een
geschenk en dat is al helemaal zo
als het iets betreft dat met eigen
hand gemaakt is. Nu is deze
constatering toch niet helemaal
nieuw. Al vaker werden en worden
zelfs mensen teruggestuurd of
lopen dat risico. Denk maar aan Ali
uit Tegelen en
vele anderen.
Terugsturen naar waar ze vandaan
kwamen door hen de deur te
wijzen overkwam ook Maria en
Jozef in Bethlehem. Het overkomt
ook God als Hij met Kerstmis aan
de deur van je hart klopt om
binnengelaten te worden. Als de
herbergier die Maria en Jozef
afwees geweten had dat dit kind
later de grote wonderdoener zou
worden weet ik niet wat hij
gedaan zou hebben. Horen we
vaker..als ik dat geweten had.
Maar bij God is het nooit te laat
om gastvrij te zijn. Noch voor
Hemzelf noch voor anderen. Of
om goed te doen en te helpen.
God zelf verschijnt meestal in de
persoon van de eenvoudige, de
arme,
de
uitgestotene,
de
hulpbehoevende Hij vraagt om
binnengelaten te worden. Ieder
jaar weer opnieuw is dat met
Kerstmis de vraag.
R. Maessen, pastoor-deken.