Kunststof tanks met groot mangat licht, sterk en handig

Kunststof tanks met groot mangat
licht, sterk en handig
mangat 55 cm!
Solide kunststof vaten
voor allerhande toepassingen
uitgebreid leveringsprogramma!
AquaXL tanks
Met de kunststof tanks van AquaXL kunt u op elk moment van de
dag beschikken over schoon en kristalhelder water. Daarnaast
zijn onze kunststof voorraadvaten ook geschikt te maken als
breektank en toepasbaar in verschillende slimme opstellingen.
Tanks van AquaXL zijn licht en sterk, eenvoudig plaatsbaar en
makkelijk te reinigen. Ze zijn uitgerust met een mangat voor
inspectie van de binnenzijde van de tank en voor onderhoud.
En als we zeggen mangat, dan bedoelen we ook echt dat er een
man doorheen kan.
Breektanks - veilig idee
➊
➋
➌
terugstroom van veront­reinigd water. Met een breektank van AquaXL
voldoet u aan alle wettelijke normen en levert u ook nog eens bijdrage
Voorraadbassin
Breektank met
vorstbeveiliging
Een breektank beschermt het openbaar drinkwaternet tegen mogelijke
aan het milieu. Breektanks zijn bovendien ideaal om piekbelasting te
➎
overbruggen. Kenmerken van onze breektanks zijn:
• vult zichzelf volautomatisch
➍
➍
➍
➏
1 inregelventiel (openen bij vorst)
Power
Boost
2 vlotter
3 aanvoer leidingwater of bronwater
• een vlotter detecteert het waterniveau
• met frequentiegestuurde pomp (vorstbeveiliging)
• opent het inregelventiel bij vorst met ± 10% om circulatie in het
systeem in stand te houden
4 tappunten: stal en erf, melkput, drinkbakken
5 frequentiegeregelde pomp
6 Power Boost: tijdelijk extra hoge waterdruk
(ook draadloos verkrijgbaar; klokbesturing mogelijk)
Specificaties
type
• geschikt voor levensmiddelen
• niet lichtdoorlatend, voorkomt algengroei
• meerdere aansluitingen, universeel schroefdraad
• bassins zijn eenvoudig te koppelen
• licht en sterk, eenvoudig te plaatsen
• duurzaam, corrosievrij, slag- en stootvast
• mangat voor inspectie binnenzijde en onderhoud
• de voordeligste van Nederland
• desgewenst uitgerust met pompinstallatie of
ander inwendig mechaniek
• niet geschikt voor plaatsing in de bodem
(ingegraven)
cm
cm
kg
vertikaal
inhoud
1.000
diameter
hoogte
gewicht
BBV1500
1.500
1.050
2.040
40
BBV2000
2.000
1.195
2.140
46
BBV3000
3.000
1.455
2.170
68
BBV5000
5.000
1.770
2.350
97
BBV10000
10.000
2.290
2.710
202
Horizontaal
inhoud
lengte
breedte
hoogte
gewicht
BBH1500
1.500
1.635
1.170
1.310
44
BBH2000
2.000
1.710
1.315
1.470
59
BBH3000
3.000
1.990
1.495
1.620
91
BBH5000
5.000
2.400
1.720
1.870
146
inhoud
lengte
breedte
hoogte
gewicht
3.000
2.470
870
1.940
150
BBV1000
Kenmerken
l
BBH1000
Rechthoekig
BBS2000
BBS3000
1.000
2.000
1.755
2.005
795
920
730
2.310
1.100
1.885
30
35
100
Koud- en warmwaterbassins
Slim, zuinig, innovatief
Hoe werkt het?
Met een koud- en warmwaterbassin-opstelling van AquaXL kunt u een teveel
In de voorkoeler wordt net gemolken melk gekoeld
aan energie opslaan om dit op een later tijdstip nuttig aan te wenden.
met koud bronwater. Het opgewarmde water wordt
nu verpompt naar een warmwatertank. Een slim
Zo kunt u de warmte die u terugwint bij het koelen van vers gemolken melk
regelventiel, aangestuurd door een volautomatisch
inzetten om het drinkwater voor uw dieren iets warmer te maken (betere
stuur- en regelsysteem, wendt voor drinkwater eerst
opname) of voor het reinigen van de melkstal (warm water maakt beter
het opgewarmde water aan voor uw dieren en pas als
schoon).
die tank leeg is het koude.
Warm en koud water gecombineerd in 1 bassin
1 platenwisselaar
➋
2 afsluiter
➌
➎
3 inregelventiel (openen bij vorst)
➍
optie: automatisch openend bij < 0°C
➍
Voorkoeler
melk
4 vlotter
➊
5 aanvoer bronwater
6 retour-/rondpompleiding
➑
➑
7 Power Boost: tijdelijk extra hoge waterdruk
➏
Koud- en warmwaterbassin ineen
➐
Power
Boost
(ook draadloos verkrijgbaar; klokbesturing mogelijk)
➒
➒
➒
8 frequentiegeregelde pomp
9 tappunten: stal en erf, melkput, drinkbakken
Warm en koud water bassin
rettolv
➎
➏
Warmwaterbassin
vanaf 2 m3
Voorkoeler
melk
➊
➋
➐
Koudwaterbassin
vanaf 2 m3
➌
➍
➒
➑
Power
Boost
➓
➓
➓
1 watertank met automatische
4 bronwatertank (aut. niveauregeling)
8 Power Boost: tijdelijk extra hoge
niveauregeling
5 aanvoer bron- of leidingwater
waterdruk (ook draadloos verkrijg-
2 platenwisselaar
6 afsluiter (openen bij vorst)
baar; klokbesturing mogelijk)
3 frequentiegeregelde pomp met
7 stuur- en regelsysteem:
9 frequentiegeregelde pomp
temperatuuraansturing
intelligent, volautomatisch
10tappunten: stal en erf, melkput, etc.
Power
Boost
AquaXL voorziet uw pomp van een unieke Power Boost-knop. Daarmee realiseert u tijdelijk een
extra hoge leidingdruk. Ideaal voor reiniging van de melkput of -stal met lauwwarm water.
Service en onderhoud:
all-in onderhoudsabonnement
AquaXL
is
het
enige
bedrijf
in
Nederland
dat
u
de
mogelijkheid geeft om voor een vast bedrag per kuub een
all-in onderhoudsabonnement af te sluiten. Met ons all-in
onderhoudsabonnement weet u precies waar u aan toe bent.
Daarnaast biedt Aqua XL de mogelijkheid van 12 tot 15 jaar
volledige
garantie,
wanneer
de
installatie
bij
ons
is
aangekocht. Deze garantie is inclusief voorrijkosten, uurloon
en materiaalkosten. U wordt dus nooit geconfronteerd met
onverwachte kosten. Het rendement op uw bronwatervoorziening blijft hierdoor altijd gewaarborgd.
AquaXL heeft een landelijk netwerk van storingsmonteurs.
Onze vakbekwame monteurs hebben een gedegen opleiding
gehad en hebben jarenlang ervaring op het gebied van
waterbehandeling. Hierdoor kunnen we alle waterzuiveringsinstallaties die er op de markt zijn in onderhoud nemen.
Overige AquaXL producten
Ontijzeringen
Bronboringen
RVS drukvaten
Frequentieregelaar
Wateronharders
Water ontdoen van ijzer
Grondboringen voor onze
Met onze RVS membraan-
Verhoog de inzetbaarheid
Informeer ook naar onze
en mangaan? We draaien
bronnen worden uitge-
vaten houdt u druk op de
en levensduur van uw
kleinere waterontharders
ons hand er niet voor om.
voerd door de specialist
ketel. Lange levensduur
pomp die daardoor ook
geschikt voor huishoude-
Veel modellen leverbaar!
bij uitstek op dit gebied.
door RVS i.c.m. EPDM
nog eens een heel stuk
lijk gebruik.
membraan.
zuiniger is.
AquaXL bv
Duistereweg 10
8431 VT Oosterwolde (FR)
telefoon 085 273 83 53
fax
085 273 83 50
www.aquaxl.nl - [email protected]
Wijzigingen voorbehouden. Aan de informatie in deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.
Nadruk of overname is zonder toestemming van AquaXL ten strengste verboden.
78/18/45/2
AquaXL_Tanks_06-2014
AquaXL-dealer:
100/35/0/60