link naar artikel

AND
ek
deur (ISBN
5) kost 20,55 euro.
SCHOUWEN-DUIVELAND 29
FIETSENPROJECT
RENESSE
E-netwerk
verbindt
dorpshuizen
Om krimpgebieden aantrekkelijk te
maken moet je wat bedenken. Zoals
een route voor elektrische fietsen.
door Sharon van Oost
ZIERIKZEE – Net als een aantal an-
dere plekken in Nederland is
Schouwen-Duiveland een krimpgebied. Om tegen te gaan dat mensen wegtrekken komen steeds
meer ondernemers met – veelal
duurzame – initiatieven waarmee
zij het eiland zo aantrekkelijk mogelijk willen maken. Zowel voor
de eigen bewoners als voor toeristen. Zo komt architectenbureau
IDNA met een route voor elektrische fietsen.
„Wij willen een fietsroute creëren die de dorpshuizen op Schou-
wen-Duiveland met elkaar te
verbindt: het zogenoemde E-Netwerk dat via een app te befietsen
is”, vertelt de Zierikzeese architect Reggy Hulsken. „Door de route te volgen met een elektrische
fiets, kun je in één dag het hele eiland ontdekken. Met een normale
fiets is dat net te ver. Door bij elk
dorpshuis een elektrisch oplaadpunt te plaatsen, worden deze
meteen in de kijker gespeeld. Nu
gebeurt daar nog weinig voor toeristen, maar die panden bieden
juist ruimte voor bijvoorbeeld exposities.
Ruimte om mensen te vertellen
Reggy Hulsken bij het e-bike-oplaadpunt van Profile Centerpoint in de
Meelstraat in Zierikzee. foto Izaäk Verkeste
over de geschiedenis en cultuur
van onze dorpen.”
Het idee ontstond toen bekend
werd dat woningcorporatie
Zeeuwland die de dorpshuizen
exploiteert daar in 2017 mee zal
stoppen. Wat er daarna gebeurt is
nog onzeker, maar de hoop is nu
gevestigd op de dorpsbewoners.
Er lopen verschillende experimenten waarbij gekeken wordt of bewoners na 2017 zelf eigenaar kunnen worden van hun dorpshuis.
In Noordwelle loopt sinds vorig
jaar een proef waarbij dorpsbewoners samen met het zogenoemde
krimpteam – dat onder meer bestaat uit procesbegeleider Martin
Loeve, Jeffrey van Doorenmalen
van Zeeuwland en Hulsken – hun
dorpshuis verbouwen. Het doel is
het dorpshuis te verduurzamen
en uiteindelijk zelfs energieleverend te maken. Hulsken: „Door
aanpassingen als betere isolatie,
een nieuwe cv-ketel en zonnepanelen gaat er zoveel minder
energie verloren. Als de verbouwing klaar is zullen de kosten dus
flink omlaag gaan. Dat maakt het
een stuk aantrekkelijker voor de
toekomstige eigenaren. Een netwerk van elektronische fietsen en
misschien zelfs ander elektronisch vervoer, sluit aan op die
verduurzaming. Dit plan past
goed bij de veranderingen die er
nu plaatsvinden.”
Hulsken benadrukt dat het om
een plan gaat. Het is nog niet duidelijk wie de realisatie op zich zal
nemen. „Het liefst zien we dat dit
wordt opgepakt door de gemeente, maar die wil dat er eerst voldoende draagvlak is bij inwoners
en ondernemers. Aan ons nu de
taak om mensen te enthousiasmeren.”
Experiment Noordwelle verloopt voorspoedig
NOORDWELLE – Noordwelle startte
vorig jaar oktober een experiment.
Zo’n veertig dorpsbewoners verbouwen vrijwillig hun dorpshuis
om het vervolgens zelf te gaan beheren.
Het experiment is onderdeel van
het project ‘Hart van Leefbaarheid’ van de woningcorporatie
Zeeuwland die ook de huidige exploitant is van de dorpshuizen op
Schouwen-Duiveland.
Mede met een investering van
Zeeuwland verbouwen de bewoners het dorpshuis op zo’n manier dat het duurzamer wordt en
de energiekosten flink omlaag
gaan. Zo heeft een aantal bewoners bijvoorbeeld geïnvesteerd in
zonnepanelen op het dak.
In februari 2015 moet de verbouwing af zijn. Procesbegeleider en
dorpsbewoner Martin Loeve is enthousiast. Hij is er vrijwel zeker
van dat ‘zijn’ dorpshuis in 2017 in
handen komt van een of meerdere bewoners.
Samen met geïnteresseerde bewoners zoekt hij naar de juiste exploitatiemanier. „We hebben een
heel hechte gemeenschap, dat zie
je al aan het grote aantal vrijwilligers dat tijd investeert in de verbouwing. De huidige beheerder
en de voorzitter van de dorpsraad
zijn daarnaast ontzettend betrokken.”
Deze ontwikkeling komt ook in
andere dorpen op gang, onder
meer in Scharendijke. Maar Loeve
vindt niet dat Noordwelle per se
een voorbeeldfunctie heeft. „Elk
dorpshuis is anders, net als dat de
mensen per dorp verschillen.
Daar is dus per dorp een andere
aanpak voor nodig.”
Het is volgens hem een goede
zaak dat er wordt nagedacht over
de verbinding van die dorpshuizen via het E-netwerk van Hulsken. „Dorpshuizen hebben een belangrijke functie. Ze leren je over
de identiteit van een gemeenschap. Het is goed dat ze op die
manier meer onder de aandacht
worden gebracht.”
“
Hechte gemeenschap, dat
zie je al aan het grote
aantal vrijwilligers
Martin Loeve, procesbegeleider
Drie zeehonden
krijgen vrijheid
Zeehondenopvang A Seal in
Stellendam laat komende zaterdag drie zeehonden vrij
op het strand bij Renesse.
De zeehonden zijn de afgelopen periode op krachten gekomen bij de nieuwe opvang. Om 14.00 uur krijgen
de zeehonden de vrijheid
weer terug op het strand Jan
van Renesseweg.
WESTERSCHOUWEN
Halloween in
donker Klimbos
Zaterdag is het Klimbos
Westerschouwen een griezelbos. In het bos zijn die
avond heksen en griezels.
Dappere klimmers kunnen
vanaf 19.00 uur het donkere
bos in. Ze krijgen eerst een
instructie.
Reserveren kan via
0111-450045 of via [email protected]
dezeeuwsegasten.nl
ZIERIKZEE
Sloop Onderdak
is begonnen
De sloop van het voormalige
sportcentrum Onderdak in
Zierikzee is begonnen. Het
terrein is afgesloten omdat
in het pand asbest verwerkt
is. Onderdak wordt gesloopt
nu het nieuwe sportcentrum aan de Lange Blokweg
klaar is. Op het terrein komt
onder meer een parkeerplaats.
IDNA Coöperatie UA Ruimtelijk Ontwerpers
Contactpersoon: Reggy Hulsken
Balie 11 Zierikzee
T06-14493356
[email protected] / www.idna.nl
moeilijk verhaal
n. Ik ben begonschrijven van een
is en alles wat
b ik erbij gefantan de jongens naluik gaan te maogere macht’ en
oudere mannen
olwassenheid nog
ken. Daar horen
he scènes bij. Ik
dat mensen mishrikken, maar degelezen hebben,
el niet.”
n het verhaal zich
cht. Zo beschrijft
ngen en andere
goed kent omdat
eest is. „Ik denk
die in het boek
veel mensen hert maakt het boek
ezen.”
nog altijd contact
end waarmee hij
te. „Toen ik hem
vertelde vond hij
hij hoofdpersoon
mt hij ook naar de
tussen 12.00 en
ndel de Vries aan
n Zierikzee. Daar
zijn huis met het
. De ‘geheime kaeer, maar het luik
tbaar.”
VRIJDAG 24 OKTOBER 2014
GOEREE-OVERFLAKKEE
Buitenrit voor
ruiters en wagens
Op Goeree-Overflakkee
wordt zaterdag een uitgezette tocht gehouden voor ruiters en aanspanningen. Het
is voor het eerst dat een dergelijke tocht gehouden
wordt. De gemeente wil
daarmee nieuwe routes onder de aandacht brengen. Begin- en eindpunt is De Mèkkerstee in Ouddorp.
OOSTERLAND
Zeeuwse avond met
eten en muziek
In dorpshuis Oosterhof in
Oosterland is zaterdag een
Zeeuwse avond. Vanaf 18.00
uur is er een buffet met
snert, wosteballen, poten en