Ultra krachtig leidinggeven

Eendaags, intensief seminar
7 oktober Postillion Hotel
Utrecht-Bunnik
Ultra krachtig
leidinggeven
Extreme output, geniale creativiteit en maximale daadkracht!
De ‘power’ voor succes
Als leidinggevende moet je de juiste beslissingen nemen, effectief delegeren
en ook nog eens je team motiveren. Uiteraard werk je zelf gedreven aan
het resultaat; aan jou zal het niet liggen. En toch loopt het soms niet lekker.
Medewerkers lijken apathisch, missen inspiratie en worden minder productief. Hoe krijg je ze weer scherp en gemotiveerd tot op het bot? Hoe geef je
je team de ‘power’ die nodig is voor succes?
De training ‘Ultra krachtig leidinggeven’ koppelt een directe en onorthodoxe
bestrijding van ineffectiviteit aan maximalisering van de output. Met als centrale insteek: wat is voor jou als manager nu écht de kortste weg naar resultaat?
Onorthodoxe aanpak
We brengen je in een omgeving waar simulaties, feedback en zelfreflectie op
natuurlijke wijze leiden tot een krachtiger managementstijl. Het resultaat: vlijmscherp inzicht en maximale daadkracht. Met onze baanbrekende technieken
groei je uit tot een extreem krachtig manager en zie je de productiviteit en
resul­taten met sprongen stijgen. Dat maakt deze training tot een waardevolle
investering in jouw persoon­lijke effectiviteit.
Wat leer je?
•
•
•
•
•
•
•
uiterst effectieve communicatiemethoden
daadkrachtige en intelligente besluitvorming
inzicht in de meest effectieve beloningstechnieken
organiseren en delegeren voor maximale productiviteit
situaties snel en zonder gezeur naar je hand te zetten
onderhandelen voor keiharde resultaten
extreme impact uitoefenen op collega’s én management
Zin in wat opschudding?
Geef je een dag lang over aan deze intensieve, energieke en super motiverende
training, voor direct resultaat in je eigen praktijk.
Reserveer op www.infotraining.nl
Programma
09.00
ontvangst
09.30
Snelle en krachtige beslissingen nemen
•wat is ‘slecht beslissen’? oorzaken ontrafeld
•de voorwaarden van daadkrachtig en zonder twijfel beslissen
•beslissen onder druk: bewaak je emotionele thermostaat
•zo neem je krachtige individuele besluiten
•beslissen op basis van je verstand of blind varen op intuïtie?
•groepsbeslissingen sturen
•onorthodox vergaderen in ‘active decision mode’
•jouw succes is afhankelijk van de mensen om je heen: hoe kies je de juiste experts?
11.00
Pauze
11.15
Onorthodox leidinggeven
•je zin krijgen is makkelijker dan je denkt
•even wat geschiedenis: waardevolle lessen van succesvolle illustere generaals
•leugenaars, schijnwerkers en slappelingen ontmaskerd
•extreem delegeren: anderen ‘boosten’ om ze méér voor je laten doen
•meer output! Anderen ultra-productief maken
•bewuste tegenwerkers handig elimineren
12.30
Lunch
13.30
Extreem onderhandelen: dirty tricks en games
•gemaskerde manipulaties herkennen en counteren
•iemand doelgericht aan het lijntje houden: kan nodig zijn
•hoe counter je de allerlaatste eis?
•wat doen we met een emotioneel beroep op je welwillendheid?
•‘het verschil delen?’ daar doen we dus niet meer aan
•zwijgen is goud: de strategische momenten waarop je niets meer moet zeggen
•je ziet het pas als je het doorhebt: zo zet je net die slimmere zet
15.00
pauze
15.15
Scherp, strak & sterk overtuigen
•zo herken je verborgen coalities
•gebruik maken van de hele (in)formele Decision Making Unit
•hoe zet je mensen aan tot actie als je geen hiërarchisch zeggenschap hebt?
•herken wanneer en hoe de ander jou probeert te beïnvloeden
•leer wanneer beïnvloeding stopt en onderhandeling start
•de toon maakt de muziek: leer hoe essentieel de intonatie van je stem is
•beïnvloeden bij vergaderingen en overlegmomenten
16.30
Afsluiting en borrel
Onder deskundige leiding van:
Richard van Houten is directeur van Sprekersbureau Bron & Partners en dé expert in Nederland op het gebied van persoonlijke effectiviteit
en gedragsbeïnvloeding. Richard heeft bij diverse
multinationals commerciële managementfuncties
bekleed. Als trainer weet hij snel tot de kern van
zaken door te dringen en is zeer resultaatgericht:
het is dan ook indrukwekkend om te zien hoeveel
onderwerpen Richard effectief aan weet te snijden
in één dag en dat weet te vertalen naar uw eigen praktijk. Hij weet daardoor
tijdens zijn trainingen zeer hoog rendement te realiseren met maximaal
leereffect. Richard is uw garantie voor een boeiende dag, waarbij u moeiteloos de hele dag bij de les zult blijven.
Titus Spitzen is directeur van het Instituut voor
Career & Development (IC&D). Daarnaast is hij
tegenwoordig ook actief als coach, adviseur, procesbegeleider en trainer, omdat hij er plezier in
heeft om zijn kennis en ervaring met anderen te
delen en hen zo tot actie en verandering aan te
zetten. Zo trainde hij professionals bij Getronics,
was hij lector Leiderschapsontwikkeling bij de internationale tak van Fontys Hogescholen en verzorgt hij verschillende business skills-trainingen. Zijn streven naar zakelijke
efficiency weet hij tijdens zijn trainingen vakkundig te combineren met de
nodige humor. Met zijn aanstekelijke enthousiasme en heldere praktijkvoorbeelden is Titus de aangewezen man om je tijdens deze training de fijne
kneepjes van het onderhandelen te laten zien.
Inschrijfformulier seminar ‘Ultra krachtig leidinggeven’
Organisatie:
Postadres:
Postcode/plaats:
Tel. nr:
Naam 1:
Functie:
E-mail:
Naam 2:
Functie:
E-mail:
Naam 3:
Functie:
E-mail:
Datum:
Donderdag 7 oktober 2014
Postillion hotel Bunnik Utrecht
Reserveringen:
per post: INFO Training
Postbus 75768
1070 AT Amsterdam
per e-mail: [email protected]
per fax: 020-671 56 57
telefonisch: 020-671 25 61
Reserveer op www.infotraining.nl
M
V
M
V
M
V
Incompanytraining
Ook uw collega’s kunnen profiteren van de expertise van Richard van Houten.
U kunt hem namelijk binnen uw organisatie halen voor een incom­pa­nytraining.
De training wordt bij u op locatie gegeven en u kunt dus zelf een deel­ne­mersgroep
samenstellen. De enorme bevlogenheid en hu­mor die Richard in zijn trainingen
verwerkt zullen diepe indruk maken bij uw col­le­ga’s. Daar­bij pro­fi­teert u van aanzienlijke voordelen:
• de training wordt bij u op locatie worden verzorgd.
• u kunt zelf de trainingsdatum bepalen.
• voordeliger omdat de prijs per deelnemer laag is.
• het programma wordt aangepast aan uw organisatie; maatwerk.
• er is veel persoonlijke aandacht tijdens de training.
• het is vertrouwelijk; training blijft binnenshuis.
• een optimaal middel om uw werknemers te motiveren.
Naast de training Ultra krachtig leiddinggeven verzorgen wij ook andere onder­
werpen in de vorm van een training op maat. Voor ieder vakgebied heb­ben wij
gespecialiseerde trainers ge­se­lec­teerd, die zonder uitzondering tot de top in
Nederland behoren. Laat ons uw opleidingsvraag weten. Ook kunnen onze trainers
motiverende en inspirerende presentaties verzorgen. Succes ver­zekerd. Spreekt u
dit aan of wilt u meer weten over deze trai­ning­en, neem dan contact op met
Annette Barnas, tele­foonnummer 020-6712561 of e-mail [email protected]
Aanmeldingsvoorwaarden
Kosten
De kosten voor deelname bedragen € 595,– p.p. (excl. btw). Dit bedrag is inclusief documentatie,
lunch, en consumpties.
Annuleren
Het is altijd mogelijk om i.p.v. de ingeschreven deel­nemer een ver­vanger op te geven. Annu­le­ren
kan alleen tot 4 weken voor aanvang van de trainingsdatum, waar­bij € 75,– an­nu­le­­­rings­­­kosten in
rekening wor­den ge­bracht (excl. btw). Bij an­­nu­le­ring binnen 4 weken voor aan­vang van de trainingsdatum bent u het vol­­ledige cursusgeld ver­­schul­digd.
Algemeen
Op al onze aanbiedingen zijn de algemene voor­waar­den, zoals gedeponeerd bij de Kamer van
Koop­han­del te Amsterdam, tevens ter inzage op onze web­site www.infotraining.nl, van kracht. Een
af­schrift daar­van wordt u op ver­zoek kosteloos toe­gestuurd. Wij hebben te allen tijde het recht om
een vervangende docent in te zetten, zonder opgaaf van reden. Wij heb­ben te allen tijde het recht
om, bij onvoldoende belangstelling, één of meerdere trainings­data te annuleren.