de voorgedragen kandidaten

Geborgde waterschapsbestuurders voor de categorie natuureigenaren
Met ingang van 26 maart 2015
Datum overzicht: 30 oktober 2014
Naam waterschap
Zetels
Namen groene geborgde bestuursleden
Wetterskip Fryslân
2
Waterschap Noorderzijlvest
1
Martin Dijkhoff
Jelle Arjaans
Henk Hut
Waterschap Hunze en Aa’s
1
Paul Vertegaal
Waterschap Reest en Wieden
1
Gerard van den Berg
Waterschap Vechtstromen
1
Harrie Alberts
Waterschap Groot Salland
1
Henk Hengeveld
Waterschap Rijn en IJssel
2
Waterschap Vallei en Veluwe
1
Leo Lamers
Arnold Peterse
Gerben Ekelmans
Waterschap Zuiderzeeland
1
Riet Rijs
Waterschap Rivierenland
1
Roelof van Loenen Martinet
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
2
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
1
Hendrik de Beaufort
Walter Kooy
Hans Massop
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
1
Joost van Beek
Hoogheemraadschap van Rijnland
1
Joke Stoop
Hoogheemraadschap van Delfland
1
Hans Schouffoer
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
1
Hans Nuiver
Waterschap Hollandse Delta
1
Ies Klok
Waterschap Scheldestromen
1
Ralf Joosse
Waterschap Aa en Maas
1
Willem Peters
Waterschap Brabantse Delta
1
Nellie Raedts
Waterschap De Dommel
2
Waterschap Peel en Maasvallei
2
Waterschap Roer en Overmaas
2
Frans Sluijter
Marc de Wit
Phlip Bossenbroek
Arnold Jansen
Ria Dielissen
Frédérique Verheij-Péters