Heb je contact, of maak je contact?

Heb je contact,
of maak je
contact?
Training effectief communiceren
en motiveren met het Process
Communication Model®
Uw situatie
Process Communication Model
Soms loopt het niet lekker met een persoon of in een team, maar
Het Process Communication Model (PCM) wordt al ruim dertig
weet u niet precies hoe dat komt. Of er ontstaat een conflict, waar
jaar ingezet om samenwerking, klantrelaties en de manier van
u geen grip op krijgt. Hoe gaat u daar mee om? En hoe ontdekt u
leidinggeven te verbeteren. Het biedt inzicht in voorkeursstijlen
waar de frictie vandaan komt, zodat u het gesprek in andere banen
en voorspelbaar negatief gedrag op de werkvloer. En helpt u
kunt leiden? Veel problemen van mensen in organisaties hebben te
daar effectief en positief mee om te gaan. Aan de hand van een
maken met onderlinge communicatie. En dat is aan te pakken! Met
persoonlijk profiel leert u uw eigen gedrag begrijpen en aan te
klinkend resultaat.
passen aan de ander, zodat communicatie effectiever wordt.
PCM is ontwikkeld door Dr. Taibi Kahler en is jarenlang ingezet
door NASA bij het samenstellen van teams. De methode helpt u
onderlinge relaties te versterken, met meer resultaat samen te
werken en stressgedrag bij uzelf en medewerkers te verminderen.
Meer weten over onze aanpak? Neem contact met ons op
Paul van Lummel 06 - 13509587
Jelte van der Kooi: 06-22 90 65 04
Puttenstraat 20 8281 BP Genemuiden
[email protected]
[email protected]
compaengroep.nl
Compaen pakt aan.
Zo pakt Compaen het aan
Ervaringen van deelnemers
‘Ik sta veel meer open voor andermans meningen dan hiervoor’
‘Ik voel me comfortabeler en meer gewaardeerd’
‘Ik begrijp anderen simpelweg beter’
‘Ik krijg nu de beste resultaten met de minste weerstand’
‘Ik heb nu tools om andere stijlen te adresseren, anders dan mijn eigen.’
'Als je wilt dat mensen
écht luisteren, spreek dan
hun taal.'
Dr. Taibi Kahler
De training Process Communication concentreert zich op de
de voorspelbaarheid van stressgedrag. U zet uw nieuwe kennis en
Praktisch
vraag: hoe effectief is mijn communicatie met de ander? In
vaardigheden in om effectief om te gaan met stressgedrag van uzelf
• De training wordt verzorgd door een van onze geaccrediteerde onze driedaagse training behandelen we de basistheorie, leert
en anderen.
u vaardigheden en is er ruimte voor dialoog en voorbeelden uit
PCM trainers: Jelte van der Kooi of Paul van Lummel.
• De trainingsdagen beginnen om 9.00 uur en duren tot
de dagelijkse praktijk. Aan het einde van de drie dagen heeft u
Dit levert het u op:
praktische tools tot uw beschikking om effectief te communiceren
• Kennis van de logica en structuur van PCM.
• Een groep bestaat uit minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers.
én gericht te motiveren. We delen de training op in drie stappen:
• Kennis en begrip van de eigen en andermans communicatiestijl.
• De training wordt gegeven op het kantoor van Compaen Groep • Inzicht in hoe u uzelf en anderen motiveert.
• Direct toepasbare en concrete handvatten bij samenwerking, • Als u in de buurt wilt overnachten, regelen we dat graag voor u.
Voorafgaand aan de training vult u online een vragenlijst in. Op
• De totale training kost 1.190,- euro. Dit is inclusief lunch, koffie, basis hiervan stellen wij een persoonlijk PCM profiel voor u samen.
• De vaardigheid om een krachtige boodschap over te brengen en thee en snacks, trainingsmaterialen en een persoonlijk Dit profiel ontvangt u tijdens de training.
PCM profiel en exclusief btw.
1. De voorbereiding
2. De training
advisering en leiderschap.
sterke relaties te bouwen.
• De training vindt vier keer per jaar plaats. Actuele data vindt u herkennen en hierop te anticiperen.
Voor wie?
bij verschillende persoonlijkheden? Wat motiveert? En wat juist
PCM is nuttig voor iedereen die wil investeren in persoonlijke en
niet? Met de andere deelnemers past u de verworven inzichten en
onderlinge effectiviteit, om:
technieken direct toe. De trainingsdagen zijn interactief, afwisselend
• beter (onderling) te communiceren;
en bieden ruimte voor kennisuitwisseling.
• de slagingskans van projecten te vergroten;
trainingsdag vindt ongeveer zes weken later plaats. Deze dag staat
in het teken van casussen uit uw praktijk. Ook verdiepen we ons in
te Genemuiden.
en motiveren. Hoe maak ik contact? En waar liggen voorkeuren
Vervolgens past u uw kennis toe in de praktijk. De derde
uiterlijk 17.00 uur.
• De vaardigheid om stresspatronen bij uzelf en anderen te De eerste twee dagen van de training richten zich op contact maken
3. De praktijk
• stress in teams te verminderen;
• samen meer plezier in het werk te hebben;
• concrete problemen op de werkvloer op te lossen.
op compaengroep.nl.