Weekbericht 01-10-2014

District 1570 Clubnummer 182
VOORZITTER PROGRAMMA
SPREKER
Majne van de Merwe Gerard Hordijk
Marcel Gieling
LOCATIE
VERSLAG
Fundatie
DATUM
Joke Koopmans
1 oktober 2014
OPMAAK
Wijnand Cramer
Majna opent de avond met het
bericht dat onze chatelaine
Constance in besloten kring is begraven. Op 3 oktober vindt er een
herdenkingsbijeenkomst plaats
in de Fundatie, waar een aantal
clubleden bij aanwezig
zullen zijn. Majne bereidt een kort
woordje voor. We houden samen
FOTO PHILIP DE KONINGH
5 O K TO B E R 2 0 1 4
1
W EEKBERICHT Rotaryclub Utrecht-Noord een minuut stilte voor Constance
en haar dochter Aisa.
— Mededelingen —
• Jeroen Torenbeek is met sabbatical van 1
oktober tot 1 april. Tijdens deze maanden is
zijn lidmaatschap opgeschort.
• De Bosnië-groep (José Simons, Henk van
der Burg, Frans de Graaf, Carl Möller en Lidewij Taat) is vanochtend vertrokken. Op 6
oktober komen zij weer terug.
— Wilt u er 1 of 100? —
Het lijkt er lang op dat wij het vanavond
zonder gastspreker moeten doen, maar
gelukkig arriveert kunsthandelaar Marcel
Gieling (Schoutenstraat, Utrecht) toch nog
om 18.45 uur. Hij vertelt ons een boeiend
verhaal over graficus, monumentaal kunstenaar, wandschilder en schilder Gerard Hordijk (1899- 1958).
Gieling, van meet af aan een liefhebber
van Hordijks werk, krijgt tot zijn verrassing
in 2006 een mail uit de VS met de vraag of
hij belangstelling heeft voor 1 of wellicht
ook voor 100 werken van deze schilder. In
de VS blijkt een grote collectie schilderijen
en aquarellen van Hordijk gevonden te zijn,
bijna 40 jaar na zijn dood, evenals een briefwisseling tussen Hordijk en Mondriaan.
Gieling reist samen met zijn zoon af naar de
VS. Met een amateurfilmpje van zijn zoon,
laat Marcel Gieling ons zien hoe hij de collectie van Hordijk in een dorpje vlakbij Manhattan, aantrof.
Leven en werk van
Gerard
Hordijk
Piet Mondriaan geschilderd door Gerard Hordijk
Er is minder tijd dan we zouden willen, maar
in vogelvlucht schetst Marcel ons het levensverhaal van Gerard Hordijk, een figuratieve
schilder die in 1927 naar Parijs vertrekt en
bevriend raakt met Piet Mondriaan, en ook
Succesagenda
op goede voet staat met Henri Matisse en
Raoul Dufy. Mondriaan verkoopt niets in die
woensdag 08 | 10 | 2014 tijd, Gerard Hordijk daarentegen heel veel.
The Colour Kitchen
Roel Schutte o.a. over MBTI, een methode die
het bedrijfsleven gebruikt bij teamontwikkeling
se, met wie hij later een zoon en een dochter
en coaching.
krijgt. In 1935 verhuist hij naar Amsterdam,
waar hij onder andere opdrachten krijgt van
woensdag 15 | 10 | 2014 de gemeente Amsterdam. Muurschilderin-
Psychiater Henrik Keijer, verbonden aan het
gen in de Stadsschouwburg en het Concertgebouw van zijn hand, zijn daar nog steeds
te bewonderen.
FOTO PHILIP DE KONINGH
5 O K TO B E R 2 0 1 4
2
Hordijk trouwt in Parijs met een Amerikaan-
The Colour Kitchen
Pieter Baan Centrum is gespecialiseerd in stress
gerelateerde klachten, ADHD en autisme.
woensdag 22 | 10 | 2014
Als de oorlog uitbreekt, verhuist het gezin
Herfstvakantie geen bijeenkomst.
naar New York. Daar maakt Hordijk onder
meer 4 wandschilderingen voor het ont-
woensdag 29 | 10 | 2014 vangstgebouw van de Verenigde Naties. Hij
Michel Rijntjes over de geschiedenis van de
organiseert veel exposities waaraan ook
neurologie.
The Colour Kitchen
Europese artiesten belangeloos deelnemen.
woensdag 05 | 11 | 2014 Daarmee steunen zij kunstenaars in Europa
die door de oorlog een tekort aan materiaal
The Colour Kitchen
Clubzaken.
Kunsthandelaar Marcel Gieling
hebben.
woensdag 12 | 11 | 2014
Na de oorlog keert Hordijk
Fire sides.
– inmiddels gescheiden –
terug naar Nederland waar
woensdag 19 | 11 | 2014 hij in 1958 overlijdt. Na zijn
Koen aan de Stegge (huisarts) over misstanden
dood brengt zoon John de
in de gezondheidszorg in welvarend Europa.
The Colour Kitchen
werken van zijn vader en
de briefwisseling met Mon-
woensdag 26 | 11 | 2014 driaan over naar de VS. In
Paul Frencken over het CBP.
The Colour Kitchen
2006 wordt de collectie gewoensdag 03 | 12 | 2014 vonden.
The Colour Kitchen
Levensbericht.
Googlen op Hordijk brengt
de vinders op de website
woensdag 10 | 12 | 2014 van Marcel Gieling. Het lijkt
Lauk Woltering over werken met jongens.
op een verhaal uit de cate-
Omgaan met sekseverschillen in opvoeding,
gorie sterke verhalen. Tij-
onderwijs, verkeer, kinderopvang en jeugdzorg.
The Colour Kitchen
dens het eten genieten we
van diaslides met werk van Gerard Hordijk.
SUCCESVOL
— Mandje —
Het mandje brengt vanavond r16,70 op. De
wijn is voor Yvonne Kemmerling.
Peter Bennemeer | Frits Bruna | Henk van der Burg
Wijnand Cramer | Jan Jur Garvelink | Coby de Graaf | Frans de Graaf | Ronald van der Graaf
Jur Huizenga | Philippe de Jong | Henric de Jong Schouwenburgh | Yvonne Kemmerling
Lieske Keuning | Ton Kolsteeg | Joke Koopmans | Philip de Koningh | Majne van de Merwe
Carl Möller | Adriëtte Peters | Gerard Rijntjes | Simone Siemons | José Simons
Ria Sluiter | Hanneke Taat | Bernique Tool | Jeroen Torenbeek | Gerard Vogely
Hanneke Vroon | Petra de Wild
Rotaryclub Utrecht-Noord