Bekijk hier de folder van DrainSolutions

www.drainsolutions.nl
Zwemmen in
de kruipruimte?
DrainSolutions heeft dé oplossing
voor uw grondwaterprobleem!
Water onder de woning?
Geen probleem voor DrainSolutions
Een zwembad in de tuin? Prachtig. Maar op water
onder de woning zit niemand te wachten. Geen
wonder dat bewoners die ermee geconfronteerd
worden, hun klachten snel verholpen willen zien.
Het leidt vaak tot de bekende stroom van dringende meldingen om het probleem zo snel mogelijk uit de wereld te helpen. Alleen is dat allemaal
veel gemakkelijker gezegd dan gedaan, want zo
eenvoudig is het niet… Of toch wel?
Als men overlast ervaart door een te hoge grondwaterstand, is het noodzakelijk het niveau te verlagen
naar het gewenste peil. Door middel van het aanbrengen van drainage onder woningen is dit mogelijk.
DrainSolutions heeft hiervooreen speciale techniek
ontwikkeld, die het probleem van water onder huizen snel uit de wereld helpt. Zonder overlast, tegen
lage kosten en met een blijvend resultaat. Terwijl
in de woningen het leven van alledag gewoon
doorgaat, wordt in één dag een drain aangebracht.
Vanaf dat moment volgt het grondwater voortaan
de enig juiste weg.
Vochtproblemen door
optrekkend grondwater?
DrainSolutions lost ze
voor u op.
Signalen van een waterprobleem
Waterproblemen onder een woning zijn niet altijd overduidelijk. Natuurlijk is er geen enkel vraagteken als kinderen de kruipruimte gaan gebruiken als binnenbad. Maar toch bestaan er nog andere opvallende tekenen
die op een waterprobleem onder de woning duiden.
Schimmelplekken aan de onderkant van wanden op de benedenverdieping geven een alarmerend signaal. In het huis kunnen bijvoorbeeld
veel zogenoemde zilvervisjes opduiken. Verder hebben bewoners van de
woning vaak last van gezondheidsklachten, zoals allergieën en problemen aan de luchtwegen.
Enkele voorbeelden van kruipruimtes met vochtproblemen
Structureel hoge waterstand. Aan de
vloedlijnen is te zien dat het water in
natte periodes nog hoger staat.
Combinatie van hoge waterstand
en een te diepe kruipruimte
Blijvend vocht door een te diepe
kruipruimte en een relatief hoge
grondwaterstand.
Schoon, snel en zonder overlast
De succesvolle techniek van DrainSolutions
1
2
3
4
Een aanpak op afstand
Geen graafwerk dwars door tuinen met opgebroken sierbestrating, geen werklui de hele dag in en
rond het huis. De aanpak van DrainSolutions is
compleet anders. Op aangename afstand van het
huizenblok starten de activiteiten en wordt er een
drainage aangebracht. Bewoners zien dus dat er
actie wordt ondernomen, maar zitten er niet middenin. Aan het einde van de rit blijven bewoners
ook niet met de brokken zitten. De aanpak van
DrainSolutions is schoon en snel. Geen last maar
resultaat. (afbeelding 1)
Het leven gaat door
Let maar niet op ons. Een veelgehoorde opmerking
als er in en om de woning gewerkt gaat worden.
Om vervolgens dagenlang de sfeer in een buurt te
bepalen. Bij de aanpak van DrainSolutions is de
onzichtbaarheid echter geen loze kreet. De aanleg
van de drain onder de woning gebeurt zonder dat
bewoners er iets van merken. Alhoewel, ze zien
het water uit de kruipruimte verdwijnen. Maar
verder gebeurt alles niet in of rond, maar onder
de woning. (afbeelding 2)
Bewezen succes
De speciale techniek van DrainSolutions heeft
zich bewezen. Dat tonen verschillende projecten
in het hele land aan. Na de aanleg van de drain
bolt het grondwater niet meer op naar de woning,
maar vloeit naar een watergang of afvoerleiding.
Dit alles kan bij een woningblok gerealiseerd worden in een werkdag. Dus ook wat snelheid betreft,
levert DrainSolutions absoluut een unieke en succesvolle oplossing. (afbeelding 3 en 4)
Graven en breken om water onder de woning vandaan
te krijgen? Voorgoed verleden tijd met DrainSolutions.
DrainSolutions doet meer!
Water- en vochtproblemen zijn niet voorbehouden aan
woonhuizen. Op tal van plaatsen in ons waterrijke, lage land
hebben we ermee te maken. Bij al deze problemen biedt
DrainSolutions de passende oplossing.
Grondradar
Kantoor- & bedrijfspanden
DrainSolutions werkt niet alleen in de bodem. We maken ook
zichtbaar wat er zich in de grond bevindt. In opdracht brengen
we met grondradar de complete bodem in kaart, zodat alle
leidingen en kabels bekend zijn. Een onmisbaar hulpmiddel bij
allerlei werkzaamheden.
De grootte van het gebouw biedt geen bescherming tegen optrekkend grondwater. Integendeel, vaak zijn de gevolgen nog
veel schrijnender. Bij grotere panden, zoals kantoor- of bedrijfsgebouwen, biedt de aanpak van Drain Solutions absoluut
uitkomst.
Engineering
Graag voeren we het totale ontwerpwerk voor u uit. Het complete proces, vanaf het bepalen van een probleem tot en met het
definitieve ontwerp, is bij DrainSolutions in perfecte handen.
Begraafplaatsen
Grondwater is een veel voorkomend probleem voor de beheerders van begraafplaatsen. Niet alleen een hoge grondwaterstand, maar ook de oplossing met bijbehorende werkzaamheden zorgt voor behoorlijk wat hoofdbrekens en overlast. Het
systeem van DrainSolutions biedt een duurzame oplossing,
waarbij deze overlast tot een minimum beperkt blijft.
Bodembedekking
In sommige gevallen is het aanbrengen van een drain niet
voldoende, omdat de diepte van bijvoorbeeld een kruipruimte
niet goed is afgestemd op het grondwaterpeil. In deze gevallen
zorgt DrainSolutions voor het gewenste resultaat, onder andere door naast het aanbrengen van een drain de kruipruimte
op te hogen.
Problemen met grondwater?
DrainSolutions biedt een
duurzame oplossing.
Snel, voordelig en schoon.
DrainSolutions bv
Molenstraat 13
5305 CG Zuilichem
tel. 0418 - 677 314
fax 0418 - 677 312
www.drainsolutions.nl