pdf / 0.07 MB

Dames en heren,
Welkom op de derde editie van de dag van de coöperatie: scoop op
coöperatief ondernemen.
Hip, hot & happening: dit zijn de woorden waarmee coöperaties vandaag
omschreven worden. En daar is geen woord van gelogen.
Het komt er nu op aan om die populariteit te verzilveren.
Ik heb goede redenen om aan te nemen dat dit zal lukken:
Een, het coöperatieve idee komt niet uit de lucht vallen. Coöperaties bestaan
al meer dan een halve eeuw en zij blijven onze harten stelen. En daar is een
goede uitleg voor: coöperaties zijn een marketingtruc noch een lege doos.
Een coöperatie is een briljant concept.
Het is ondernemen met het hart op de juiste plek en de blik vooruit.
Coöperaties doen wat ze beloven, en dat is zowel individuele als
maatschappelijke vooruitgang nastreven. Je kan er als individu maatschappelijk
engagement mee uitdrukken en tegelijk je eigen voordeel meedoen. Kortom,
coöperaties geven mensen de kans om zelf richting te geven aan de
maatschappij en de markt, en dus het evenwicht te herschikken in hun
voordeel. In die zin werken coöperaties dus mee aan ons eigen geluk en dat
van de mensen rondom ons.
Twee, coöperaties haken perfect in op de tijdsgeest.
Wellicht ligt het voor een stuk aan de onzekere economische tijden, maar het is
alleszins een feit dat mensen vandaag meer dan ooit bereid zijn om samen
verantwoordelijkheid op te nemen en de mouwen op te stropen.
Alsof we met zijn allen tegelijk beseffen dat solidariteit geen luxe is, wel een
noodzaak. En dat ook in de praktijk willen omzetten.
Denk maar aan Occupy Antwerp, het initiatief van geëngageerde
Antwerpenaars die elke week soep uitdeelden aan arme mensen. Of aan de
vele mensen die spontaan hulp aanboden na een uitzending van Panorama
over kinderen die leven in armoede in Vlaanderen.
Dezelfde solidariteit zie je ook in ons dagelijks leven: systemen als auto- en
fietsdelen, alternatieve muntsystemen en volkstuintjes trekken steeds meer
mensen aan.
En uiteraard is de groeiende solidariteit ook af te meten aan het stijgend aantal
coöperaties.
Kortom, de mensen zijn aan zet.
En dat, dames en heren, is een evolutie die ik vanuit mijn beleid voor 100% wil
ondersteunen.
De eerste stap is mensen informeren over alles wat met coöperaties te maken
heeft. Van de geschiedenis en de juridische structuur ervan tot inspirerende
voorbeelden en leuke weetjes. Al deze informatie is handig gebundeld
op www.cooperatiefvlaanderen.be opgericht. Check die zeker eens uit.
Daarnaast heb ik ook geïnvesteerd in onderzoek, onder meer naar interessant
niches voor coöperaties.
De volgende stap is mensen dat extra zetje geven om aan de slag te gaan. Zo
heb ik de voorbije jaren 2 oproepen gelanceerd om coöperatieve projecten in
te dienen. Naast de projecten zelf, leveren deze oproepen nog een bonus
omdat elk project een blauwdruk krijgt waarmee mensen met een gelijkaardig
idee aan de slag kunnen. In totaal zijn er 38 blauwdrukken in de maak, die
gebundeld worden in een publicatie die in het voorjaar van 2014 zal worden
voorgesteld. Op die manier zal er voor het eerst in Vlaanderen een
praktijkgericht overzicht zijn van de mogelijkheden die coöperaties bieden in
uiteenlopende sectoren, gaande van kinderopvang over een cultuurcafé tot
windenergie. Dit zal een leidraad zijn voor iedereen die op zoek is naar het
beste business-model voor een coöperatief idee.
Deze dag van de coöperatie hoort ook thuis in dit rijtje. Want, dames en
heren, ik kan jullie dan wel informatie en financiële steun bieden. Raad krijgen
van collega-ondernemers en experts is minstens even belangrijk.
Ik weet dat er heel wat komt kijken bij de oprichting van een coöperatie. Zo ben
ik heel nauw betrokken bij de oprichting van Samen Sterker OVL, de nieuwe
coöperatie sp.a, Bond Moyson, ABVV, Coop, Curieus en Linx. De voorbije
maanden heb ik ervaren wat het concreet inhoudt om van een goed idee naar
een goed onderbouwde coöperatie te gaan. Er zijn heel wat keuzes te maken:
wil je CVBA met sociaal oogmerk of niet? Wat zijn de voor- en nadelen ervan?
Hoe schrijf je statuten en een huishoudelijk reglement? Hoe stel je het best een
raad van bestuur samen en hoe zit dat nu weer met die aandelen?
Dat zijn allemaal keuzes, die een coöperatie kunnen doen slagen of mislukken.
In de workshops die u straks kan volgen, krijgt u een antwoord op tal van die
vragen. Wees dus niet verlegen en vraag alles wat u altijd al wilde weten over
coöperaties.
Dames en heren
Alle goeie zaken, kan je een zin samenvatten. En dat is ook zo voor coöperaties:
samen bereik je meer dan alleen.
Geniet van uw dag, samen!