Informatiekalender 2014

jaarkalender
2014/2015
de school met jouw eigen route
Voorwoord
Het eerste jaar in een spiksplinternieuw gebouw ligt bijna achter ons.
Het blijft een feest om samen met de kinderen in de nieuwe Tamarisk te mogen zijn en werken!
In deze informatiekalender vindt u weer de nodige belangrijke zaken die handig zijn om te weten.
We hopen dan ook dat deze kalender een opvallend plaatsje krijgt bij u in huis, zodat u goed overzicht houdt: een
kalender en belangrijke praktische informatie handig bij elkaar!
Overigens is er ook de schoolgids. Deze gids bevat veel informatie over de meer inhoudelijke kant van de
Tamarisk. Deze kunt u vinden op onze website: www.detamarisk.nl.
Dit jaar vervolgen we het spoor dat we vorig jaar hebben uitgezet voor het werken met scenario C. We zullen
alert blijven op het maken van goede afspraken binnen de school met daarbij de ervaringen die we hebben
opgedaan in het eerste jaar. Daarnaast werken we ook verder met de andere gebruikers van dit prachtige
gebouw: de andere scholen, de bibliotheek en de kinderopvang.
Scenario C blijft een belangrijke plaats innemen op de Tamarisk, waarin ook de nieuwe medewerkers en u als
ouders/verzorgers zult worden meegenomen.
We zoeken naar verantwoordelijkheid bij kinderen en we willen als team samen er voor alle kinderen zijn. We
zoeken naar de mogelijkheden van elk kind en we proberen elk kind goed tot zijn recht te laten komen in onze
school, zodat elk kind zijn eigen leerroute mede kan bepalen. Tijdens de informatieavond in september krijgt u
aanvullende informatie over het werken met scenario C in de verschillende groepen. Ook zult u in de loop van
het jaar in de gelegenheid worden gesteld zelf (les)ervaring op te doen. We willen dit graag doen tijdens open
inloopochtenden.
U wordt hierover geïnformeerd tijdens de informatieavond in september.
Dan kunt u uiteraard met ons contact opnemen. We staan voor u klaar.
Tijdens onze vergaderingen hebben we het volgende opgesteld:
We zijn een christelijke school met een enthousiast team dat hart heeft voor elk kind. We bieden een veilige
omgeving waar we warmte en persoonlijke aandacht belangrijk vinden zodat kinderen zich optimaal ontwikkelen
op elk gebied.
Die persoonlijke aandacht willen we ook voor u hebben, zodat die optimale ontwikkeling voor uw kind ook
daadwerkelijk echt mag gebeuren.
Ons motto is dan ook:
De Tamarisk: de school met jouw eigen route
We hopen daar dit jaar, met u en met Gods hulp naartoe te mogen groeien!
Met vriendelijke groet,
Juf Corrie van ‘t Hul, directeur De Tamarisk
1
Augustus 2014
vr 1
Vakantie
za 2
Vakantie
zo 3
Vakantie
ma 4
Vakantie
di 5
Vakantie
wo 6
Vakantie
do 7
Vakantie
vr 8
Vakantie
za 9
Vakantie
zo 10
Vakantie
ma 11
Vakantie
di 12
Vakantie
wo 13
Vakantie
do 14
Vakantie
vr 15
Vakantie
za 16
zo 17
ma 18
1e schooldag - Koffie of thee verzorgd door de O.C.- 8.45 uur - 9.15 uur
di 19
wo 20
do 21
Koffieochtend Family Factory thema: ‘Groei!’ – 10.30 uur – 12.15 uur
vr 22
Luizencontrole
za 23
zo 24
ma 25
di 26
wo 27
Startdienst – Kerkcentrum de Voorhof 19.00 uur
do 28
vr 29
za 30
zo 31
de school met jouw eigen route
Inhoud
Aanmelden leerlingenpag. 5
Adres de Tamariskpag. 3
Avondvierdaagse en Koningsdagpag. 9
Bedrijfshulpverleningpag. 8
Centrum voor Jeugd en Gezin Dronten
pag. 14
College van bestuurpag. 13
Contactpersonen de Tamariskpag. 13
Contact thuis - school
pag. 10
Culturele vormingpag. 9
Dieetinfo en allergieën pag. 9
Fietsenpag. 8
Fruit etenpag. 7
G.G.D.pag. 13
Gevonden voorwerpenpag. 8
Gymkledingpag. 5
Gymroosterpag. 4
Halen en brengenpag. 7
Hondenpag. 7
Hoofdluispag. 6
Huiswerkpag. 8
Intern begeleiderpag. 3
Medezeggenschapsraadpag. 12
Meedoen op schoolpag. 10
Namen in kledingpag. 6
Open inlooppag. 7
Ouderbijdragepag. 6
Oudercommissiepag. 12
Overblijvenpag. 5
Privacy regelspag. 11
Schoolleidingpag. 3
Schoolreis, schoolkamp en excursies pag. 11
Schooltijdenpag. 3
Schoonmaakpag. 8
Schrijfmateriaalpag. 7
Sportactiviteitenpag. 9
Stagiairespag. 8
Stichting Codenzpag. 13
Sterk in de Klas
pag. 14
Tabletspag. 12
Teamleden pag. 4
Vakanties en vrije dagen
pag. 3
Verjaardagenpag. 11
Verkeersexamenpag. 11
Verzekeringenpag. 12
Verzuimpag. 9
Vieringenpag. 6
Websitepag. 5
Zendingpag. 6
2
September 2014
ma 1
MR 1
di 2
wo 3
Schoolkamp groep 8
do 4
Schoolkamp groep 8 / Maandbrief 1
vr 5
Schoolkamp groep 8
za 6
zo 7
ma 8
di 9
Start kanjerweek
O.C. 1
wo 10
do 11
vr 12
Einde kanjerweek
za 13
zo 14
ma 15
di 16
Informatieavond – 19.30 uur - 20.15 uur (groepen 1, 2, 5 en 6) en 20.30 uur - 21.15 uur.(groepen 3, 4, 7 en 8)
Fotograaf op school
wo 17
do 18
vr 19
za 20
zo 21
ma 22
di 23
wo 24
Groepen 3 en 4 vrij
do 25
vr 26
za 27
zo 28
ma 29
di 30
Boekenbal – 19.00 uur - 20.00 uur / groep 4 t/m 8
de school met jouw eigen route
De Tamarisk
Bezoekersadres:Postadres:
Akkerhof 1Postbus 10
8256 Biddinghuizen
8256 ZG Biddinghuizen
tel. 0321-331766
e-mail: [email protected]
internet: www.detamarisk.nl
Schooltijden:
Ochtenden:
Middagen
Woensdag
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 3 t/m 8
08.45 uur tot 12.15 uur
13.15 uur tot 15.15 uur
08.45 uur tot 12.30 uur
De groepen 1 en 2 zijn op woensdag vrij.
Daarnaast zijn ook de groepen 3 en 4 af en toe op een woensdag vrij.
Zie het overzicht hieronder wanneer dit zal zijn.
Vakanties en vrije dagen:
Herfstvakantie: 13 t/m 19 oktober 2014
Studiedag 21 november 2014
Kerstvakantie: 22 dec. 2014 t/m 4 jan. 2015
Studiedag:19 januari 2015
Voorjaarsvak.: 23 febr. 2014 t/m 1 maart 2015
Paasweekend: 3 t/m 6 april 2015
Koningsdag: 27 april 2015
Meivakantie: 4 t/m 17 mei 2015
Pinkstermaandag: 25 mei 2015
Studiedag: 3 juli 2015
Zomervakantie: 6 juli t/m 16 augustus 2015
Extra vrije dagen:
De groepen 1 en 2 zijn elke woensdagmorgen vrij.
De groepen 3 en 4 zijn vrij op de volgende woensdagen:
24 september, 26 november,
28 januari, 18 februari, 25 maart,
22 april, 17 juni, 24 juni en 1 juli.
Directeur: [email protected]
Juf Corrie is aanwezig van maandag t/m donderdag.
Intern begeleider: [email protected]
Juf Ineke is aanwezig van maandag t/m donderdag.
Conciërge/webmaster: [email protected]
Meester Sven is dagelijks aanwezig van 9.00 uur tot 15.00 uur.
Administratief medewerker: [email protected]
Juf Geesje is aanwezig op dinsdagochtend en donderdagochtend.
ICT-coördinator:
Marien van Staalduine
3
Oktober 2014
wo 1
Start Kinderboekenweek - thema feest
do 2
vr 3
za 4
zo 5
ma 6
di 7
wo 8
Voorleeswedstrijd groep 7 en 8
do 9
Maandbrief 2 / Spreekavond 1
vr 10
Leesfeest 1
za 11
Einde Kinderboekenweek
zo 12
ma 13
Herfstvakantie
di 14
Herfstvakantie
wo 15
Herfstvakantie
do 16
Herfstvakantie
vr 17
Herfstvakantie
za 18
zo 19
ma 20
di 21
O.C. 2
wo 22
do 23
Buiten schoonmaken, groep 8 + ouders en O.C. 19.00 uur - 20.00 uur
vr 24
Luizencontrole
za 25
zo 26
ma 27
di 28
Sopavond – 19.00 uur - overdag in overleg met leerkracht
wo 29
do 30
vr 31
de school met jouw eigen route
De Groepsindeling:
Groep
Maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
1a/2a
Juf Lianne
Juf Lianne
X
Juf Lianne
Juf Lianne
1b/2b
Juf Rian
Juf Rian
X
Juf Cora
Juf Cora
3
Juf Henriëtte
Juf Henriëtte
Juf Henriëtte
Juf Esther
Juf Esther
4a
Juf Willeke
Juf Willeke
Juf Willeke
Juf Cindy /Anne-gré
Juf Cindy / Anne-gré
4b
Juf Daniëlle
Juf Daniëlle
Juf Daniëlle
Juf Rian
Juf Daniëlle
5a
Juf Emmie
Juf Emmie
Juf Emmie / Plonie
Juf Plonie
Juf Plonie
5b/6b
Juf Monique
Juf Monique Meester Jan
Meester Jan Meester Jan
6a/7a
Juf Albertine /
Juf Albertine /
Juf Albertine /
Juf Ans /
Juf Ans /
juf Linda
juf Linda
juf Linda
juf Linda
juf Linda
7b
Juf Maartje /
Juf Maartje /
Juf Maartje /
Juf Maartje /
Juf Maartje /
meester Johannes
meester Johannes
meester Johannes
meester Johannes
meester Johannes
8
Juf Geelke
Juf Geelke
Juf Hitsje
Juf Hitsje
Juf Hitsje
Juf Anne-gré heeft zwangerschapsverlof tot januari. Juf Cindy valt voor haar in.
Juf Albertine heeft ook zwangerschapsverlof. Vanaf eind september.
Voor haar valt juf Linda in.
Juf Maartje heeft vanaf eind oktober zwangerschapsverlof.
Meester Johannes valt voor haar in.
Let op: deze groepsindeling geldt tot aan de kerstvakantie!
Rond die tijd zal er meer duidelijkheid zijn over bijvoorbeeld wel of niet een nieuwe instroomgroep.
Rooster bewegingsonderwijs 2014-2015
Dag
Dinsdag Dinsdag Dinsdag Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag Donderdag Donderdag
Donderdag
Tijd
08.45 - 09.25
09.25 - 10.05
10.05 - 10.45
10.45 - 11.25
11.25 - 12.15
13.15 – 13.55
13.55 – 14.30
14.30 – 15.15
09.15 – 10.00
10.00 – 10.45
10.45 – 11.30
11.30 – 12.15
13.15 – 13.55
13.55 – 14.30
14.30 – 15.15
Groep:
groep 8
groep 4a
groep 4b
groep 5b/6b
groep 6a/7a
groep 3
groep 5a
groep 7b
groep 5a
groep 4a
groep 4b
groep 7b
groep 5b/6b
groep 6a/7a
groep 8
De gymles vindt plaats in het Koetshuis.
De kleuters gymmen in de speellokalen in het gebouw.
4
za 1
November 2014
zo 2
ma 3
Start actie schoenendoos
di 4
wo 5
Dankdag
do 6
vr 7
Nationaal schoolontbijt
za 8
zo 9
ma 10
di 11
Sint Maarten
wo 12
do 13
Maandbrief 3
vr 14
za 15
zo 16
ma 17
di 18
Einde actie schoenendoos / MR 2
Week van de techniek – groep 8
wo 19
do 20
vr 21
Studiedag (leerlingen vrij) – Hoogbegaafdheid
za 22
zo 23
ma 24
Schoen zetten (alle groepen)
di 25
wo 26
Groepen 3 en 4 vrij
do 27
vr 28
za 29
zo 30
de school met jouw eigen route
Gymkleding
Alle kinderen dragen tijdens de gymlessen gymschoenen. Voor de veiligheid raden wij schoenen aan met stroeve,
witte zolen. Voor de kleuters vragen we dringend om gymschoenen te dragen met een elastieken bandje of
met klittenband (liever geen veters). Donkere zolen zijn niet toegestaan. Vanaf groep 3 dragen de leerlingen een
gympak, turnbroek, sportbroek en/of T-shirt tijdens de gymlessen. De gymkleding in de groepen 3 t/m 8 wordt
aan het eind van de schooldag weer mee naar huis genomen. De gymkleding van de groepen 1 en 2 blijft op
school in speciale gymtasjes. (Neemt u het wel op gepaste tijden mee naar huis voor een wasbeurt?)
Aanmelden van leerlingen
Als u uw eerste kind bij ons op school aanmeldt, willen we graag nader met u kennismaken en daar ook
voldoende tijd voor nemen. Neemt u daarom tijdig contact op met de directeur, Corrie van ‘t Hul om een afspraak
te maken.
Website
De Tamarisk heeft een eigen website: www.detamarisk.nl. Daarop vindt u naast allerlei informatie ook actueel
nieuws en foto’s van activiteiten op school.
Wie direct iets wil weten over onze school kan op deze pagina terecht.
Hier vindt u ook de nieuwste maandbrief, de schoolgids en het actuele nieuws.
De maandbrieven worden niet meer aan alle kinderen meegegeven. Als u een door school geprinte of e-mail
versie wilt ontvangen, kunt u dat aan het begin van het schooljaar aangeven. Vanaf dit schooljaar gaan we
werken met het ouderportaal.
Maxclass komt dan te vervallen.
Overblijven
De school biedt een mogelijkheid voor het overblijven tussen de middag.
U zorgt uiteraard zelf voor de lunch (eten en drinken; géén snoep!).
Uiteraard gelden voor alle kinderen dezelfde overblijfregels. Voor vaste overblijvers zijn er speciale tarieven.
U heeft hierover voor de zomervakantie een brief gekregen, waardoor u uw kind(eren) kon opgeven voor het
overblijven. Ook het overblijven (vaste overblijvers) kunt u met een automatisch incasso betalen. De machtiging
voor automatische incasso wordt door school gebruikt voor het overschrijven van de ouderbijdrage en het
abonnementsgeld van het overblijven. Voor wie af en toe overblijft, is er de strippenkaart. Deze is op school te
koop voor € 10,00.
We zijn erg blij met de ouders die zich aangemeld hebben om overblijfouder te zijn. Zij beginnen gezamenlijk
met de kinderen en eten met hen volgens de afgesproken regels. Ook is er een overblijfcoördinator. Dit is Teunie
Foppen. Ze heeft ook een emailadres: [email protected]
U kunt bij haar terecht voor vragen en/of opmerkingen.
Op de website zal er meer over overblijven te vinden zijn.
We gaan er van uit dat alle kinderen zich aan de opgestelde regels houden.
Alleen na toestemming van de ouders mogen vaste overblijvers bij vriendjes of vriendinnetjes eten. Wilt u dit
melden bij de leerkracht of de overblijfouders?
De tarieven voor 2014-2015
Jaarabonnement:
4 x per week
120 euro
2 x per week
60 euro
3 x per week
1 x per week
90 euro
30 euro
Vanaf januari 2015 (halfjaarabonnement):
4x per week
65 euro
3 x per week
50 euro
2 x per week
1 x per week
35 euro
20 euro
5
December 2014
ma 1
di 2
O.C. 3
wo 3
do 4
vr 5
Sinterklaas
za 6
zo 7
ma 8
di 9
Spreekavond 2
wo 10
do 11
Maandbrief 4
vr 12
za 13
zo 14
ma 15
di 16
wo 17
do 18
Om 12.15 uur vrij Kerstdiner 17.30 uur school Kerstviering - kerkcentrum de Voorhof 18.30 uur
vr 19
12.15 uur vrij
za 20
zo 21
ma 22
Kerstvakantie
di 23
Kerstvakantie
wo 24
Kerstvakantie
do 25
Kerstvakantie
vr 26
Kerstvakantie
za 27
Kerstvakantie
zo 28
Kerstvakantie
ma 29
Kerstvakantie
di 30
Kerstvakantie
woe 31
Kerstvakantie
de school met jouw eigen route
Zending: ‘samen delen’
Niet vergeten: Elke maandag kan uw kind geld meenemen voor een goed doel.
We sparen dat geld en steunen daarmee allerlei projecten. We zoeken vooral projecten op die aansluiten bij de
wereld van kinderen, van jongeren, van onderwijs of scholenbouw. In de maandbrief en op onze website houden
we u op de hoogte van de doelen en van de opbrengst van het wekelijks verzamelde geld.
Namen in kleding
Zo aan het begin van het schooljaar is het goed om eens even te kijken of de naam van uw kind in laarzen,
gymkleding/- schoenen en eventueel jassen staat vermeld. Het is voor ons altijd moeilijk om zoekgeraakte
spullen weer terug te vinden.
U helpt ons er enorm mee, als op de diverse eigendommen de namen duidelijk vermeld staan.
Hoofdluis
Op school worden alle kinderen na elke vakantie gecontroleerd op hoofdluis.
Dat gebeurt steeds op de eerste vrijdag nadat de kinderen een week of langer vrij zijn geweest. Dankzij het team
van ‘luizenpluizers’ zijn we deze ongewenste gasten aardig de baas. Mocht er hoofdluis geconstateerd worden bij
uw kind, dan nemen we daarover meteen contact met u op om uitbreken van een luizenplaag te voorkomen. Het
kan zijn dat wij vragen uw kind meteen op te halen van school. Mocht u thuis hoofdluis constateren, meldt u dat
dan meteen op school?
We maken overigens gebruik van luizenzakken voor de jassen aan de kapstok.
Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is bedoeld voor speciale activiteiten zoals bijvoorbeeld sinterklaas, kerst. En daar wilt u uw
kind toch ook van mee laten genieten? Bovendien worden de onkosten voor drukwerk er van betaald en wordt er
geld besteed aan bijv. moeder- en/of vaderdag, schoolfeesten, bijzondere activiteiten etc. Veel ouders hebben de
school al gemachtigd om dit bedrag jaarlijks af te schrijven van hun rekening.
In de maandbrief op de website wordt van tevoren de datum van afschrijving vermeld.
Wie geen machtiging heeft ingevuld krijgt aan het begin van het schooljaar een brief met daarin het verzoek om
de bijdrage te betalen. Het rekeningnummer van de school is: 348149107 t.n.v. de Tamarisk te Biddinghuizen.
De bijdrage is € 27,50 voor het eerste kind en € 22,50 voor elk volgend kind.
De bijdragen van het ministerie zijn alleen bedoeld voor leermiddelen zoals boeken, schriften, schrijf- en
handvaardigheidmateriaal. Met uw bijdrage kunnen we kinderen de extraatjes aanbieden, zoals een schoolfeest,
sinterklaascadeautjes of een traktatie tijdens schoolreisje. We verwachten van álle ouders dat zij de
ouderbijdrage betalen. De OC beheert deze gelden en verantwoordt zich jaarlijks hiervoor.
Vieringen
Rond de kerstdagen is er een kerstviering in de kerk voor de leerlingen en hun ouders. De paasviering vindt plaats
met alleen de leerlingen.
Aan het begin van het schooljaar wordt de jaarlijkse startdienst gehouden,
die voorbereid is door ouders en leerkrachten. Hierbij is het aandeel van de kinderen groot. We verwachten dat
alle kinderen bij deze dienst aanwezig zijn en stellen de aanwezigheid van u als ouders/verzorgers uiteraard
bijzonder op prijs.
Vieringen zijn verplichte schoolactiviteiten en we gaan er vanuit dat alle kinderen deze bijeenkomsten bijwonen.
6
Januari 2015
do 1
Kerstvakantie
vr 2
Kerstvakantie
za 3
zo 4
ma 5
di 6
wo 7
do 8
vr 9
Luizencontrole
za 10
zo 11
ma 12
di 13
MR 3
Sopavond – 19.00 uur - overdag in overleg met leerkracht
wo 14
do 15
Maandbrief 5 / O.C. 4
vr 16
za 17
zo 18
ma 19
Studiedag (leerlingen vrij) - Kanjertraining
di 20
Toetsen voor LVS t/m 30 januari. Groep 4 t/m 8
wo 21
do 22
vr 23
za 24
zo 25
ma 26
Toetsen voor LVS t/m 6 februari. Groep 1 t/m 3
di 27
wo 28
Groepen 3 en 4 vrij
do 29
vr 30
za 31
de school met jouw eigen route
Schrijfmateriaal
In de groepen 1 t/m 3 wordt met potlood geschreven. Daar wordt in groep 4 ook nog mee begonnen, maar in
de loop van het schooljaar krijgen alle kinderen een eigen vulpen, waar ze de rest van de basisschooltijd mee
moeten doen. Deze wordt door de school geleverd. Raakt deze kwijt of wordt hij stuk gemaakt, dan wordt door
de school een nieuw exemplaar geleverd; de kosten daarvan zijn voor de ouders.
Ook kunnen andere materialen die doelbewust door leerlingen kwijt of kapot worden gemaakt in rekening
worden gebracht. Te denken valt aan linialen, (werk-)boeken, etc. We verwachten dat alle kinderen vanaf groep 3
zelf een etui mee naar school nemen. Vanaf groep 5 bent u ook verantwoordelijk voor de aanschaf van de inhoud
ervan (stiften/kleurpotloden, etc.) Op school leveren we lijm, liniaal en een schaar.
Fruit eten, iets te drinken
Rond de pauze is er gelegenheid om iets te eten of te drinken, dat van huis is meegenomen. Dit kan een
boterham, iets te drinken en/of wat fruit zijn.
Liever geen zoetigheid. Als u iets te drinken meegeeft, overweegt u dan eens om uw kind een beker of flesje mee
te geven, dat meerdere keren gebruikt kan worden.
Het bespaart op school extra huisvuil van meegebrachte blikjes en pakjes.
Dinsdag is het fruitdag. Met de plaatselijke fruithandel hebben we geregeld dat uw kind tegen een kleine
vergoeding automatisch vers fruit op deze dag krijgt.
Meer informatie hierover is bij meester Sven te verkrijgen.
Op tijd naar school
Wilt u er op toezien, dat uw kind tussen de middag niet vóór 13.00 uur op het schoolplein is. Voor die tijd is het
plein en het speelmateriaal alleen bedoeld voor de overblijvende kinderen en is er ook niet voldoende pleinwacht.
Wilt u bij slecht weer uw kind niet te vroeg naar school sturen? De schooldeuren gaan dan pas 10 minuten van te
voren open voor alle groepen. Het is verstandig om kinderen pantoffels mee te geven als ze op laarzen op school
komen.
Halen en brengen van leerlingen
Veiligheid vinden we erg belangrijk. Daarom vragen we u om de kinderen zo weinig mogelijk met de auto naar
school te brengen. We begrijpen natuurlijk best, dat kinderen soms ver weg wonen van de school of dat het weer
u soms noodzaakt om de kinderen naar school te brengen.
Open inloop
In alle groepen kunt u ’s morgens de kinderen naar binnen brengen vanaf 8.35 uur. Let u op de tijd? Om 8.45 uur
gaan de lessen beginnen en vragen we u om de klas te verlaten. ’s Middags is de inloop vanaf 13.05 uur.
We verwachten dan dat de kinderen zoveel mogelijk zelf naar binnen gaan.
Kinderwagens, buggy’s
Vanwege de veiligheid in school moeten de vluchtwegen op school zo veel mogelijk vrij blijven. Vooral ’s ochtends
vroeg bij het binnen brengen van de kinderen in de onderbouw is het vaak een drukte van belang in de smalle
gangen. Om die reden vragen we ouders die met een buggy, kinderwagen o.i.d. op school komen deze te
parkeren op het schoolplein. Mocht er zich onverhoopt een calamiteit voordoen, dan voorkomen we daarmee
gevaarlijke situaties op de doorgaande vluchtroutes.
Honden
Ook honden zijn niet toegestaan op het plein. Kinderen kunnen er bang voor zijn.
7
Februari 2015
zo 1
ma 2
di 3
wo 4
do 5
vr 6
za 7
zo 8
ma 9
di 10
wo 11
do 12
Maandbrief 6
vr 13
Rapport mee 1 t/m 8
za 14
zo 15
Schoolkerkdienst – kerkcentrum de Voorhof 10.00 uur
ma 16
di 17
wo 18
Jaarlijkse ouderavond 19.45 uur koffie/thee / 20.00 uur start avond
Groepen 3 en 4 vrij
do 19
vr 20
za 21
zo 22
ma 23
Voorjaarsvakantie
di 24
Voorjaarsvakantie
wo 25
Voorjaarsvakantie
do 26
Voorjaarsvakantie
vr 27
Voorjaarsvakantie
za 28
de school met jouw eigen route
Fietsen
Op het plein is beperkt plaats voor het stallen van fietsen. We vragen de kinderen dan ook het liefst lopend en
anders met de fiets naar school te komen. Als u uw kind met de fiets brengt, wilt u dan uw fiets voor het plein
(tijdelijk) parkeren?
Zo blijven de plekjes voor de kinderen in de rekken bereikbaar.
Fietsen staan op school op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade en/of vermissing van een
fiets. Eén van de pleinregels is dat kinderen voor schooltijd en in de pauzes niet in de fietsenstallingen mogen
spelen.
Bedrijfshulpverlening (BHV)
Enkele teamleden zijn BHV-ers. Dat wil zeggen dat zij jaarlijks worden bijgeschoold voor onverwachte
gebeurtenissen op school: verwondingen, brand, ongelukken etc. Jaarlijks wordt er een of meerdere keren een
ontruimingsoefening met de gehele school gedaan, om te weten wat er gedaan moet worden in geval van nood.
Gevonden voorwerpen
Regelmatig blijven er op school spullen van kinderen achter. Houdt u er rekening mee dat we die niet lang
bewaren? Binnen korte tijd worden niet opgehaalde spullen weggedaan.
Huiswerk
In de groepen 1 t/m 5 wordt eigenlijk nooit klassikaal huiswerk meegegeven
Het inprenten van de tafels, van woordjes, van aardrijkskundige plaatsen e.d. vindt zoveel mogelijk op school
plaats. Kinderen die wat meer tijd nodig hebben om een en ander onder de knie te krijgen of leerlingen die meer
rust om zich heen moeten hebben om het beoogde resultaat te behalen kunnen incidenteel huiswerk meekrijgen.
Dat geldt ook voor leerlingen die langere tijd afwezig zijn door bijvoorbeeld ziekte. Als dit het geval is, dan
gebeurt dat altijd in overleg met de desbetreffende ouders.
Vanaf groep 3 is het wel belangrijk dat u uw kind wel ondersteund bij het regelmatig lezen. Vanaf groep 6 kan
regelmatiger huiswerk worden meegegeven. Dit om alvast wat te wennen aan het idee van echt huiswerk, maar
in de bovenbouw is het ook zeker een voorbereiding op het voortgezet onderwijs: leren je agenda te gebruiken,
leren plannen, de zelfstandigheid bevorderen, enz.
Een goede tas is aan te bevelen als bescherming voor de dure schoolboeken als die mee naar huis genomen
worden.
Stagiaires
Op de school zijn stagiaires werkzaam. Dat kunnen pabo-studenten zijn van bijvoorbeeld hogeschool
Windesheim uit Zwolle. Daarnaast zijn er soms stagiaires die een opleiding volgen op VMBO-niveau
(snuffelstage) of van een MBO (onderwijsassistent).
Schoonmaak
De schoonmaak van de school wordt gedaan door werknemers van het schoonmaakbedrijf Mirliton uit Dronten.
Elk schooljaar zijn er bovendien 5 sopavonden, waarvoor we een beroep doen op ouders. De data van de
sopavonden vindt u in de kalender.
Daarnaast zijn er ook twee avonden georganiseerd waarop de ouders en de kinderen van groep 8 samen het
plein rondom de school schoonmaken.
De oudercommissie en leerkrachten worden hierbij betrokken.
8
Maart 2015
zo 1
ma 2
di 3
MR 4
Start week van de Lentekriebels tot vrijdag 6 maart / Sopavond – 19.00 uur - overdag in overleg met leerkracht
wo 4
do 5
O.C. 5
vr 6
Luizencontrole
za 7
zo 8
ma 9
Spreekavond 3
di 10
wo 11
Biddag
do 12
Maandbrief 7
vr 13
za 14
zo 15
ma 16
di 17
wo 18
Boomfeestdag groep 7
do 19
vr 20
za 21
zo 22
ma 23
di 24
wo 25
Groepen 3 en 4 vrij
do 26
Grote rekenochtend
vr 27
za 28
zo 29
ma 30
di 31
de school met jouw eigen route
Verzuim
We gaan er vanuit dat alle kinderen naar school gaan op de aangegeven tijden.
Toch kan het voorkomen dat uw kind niet aanwezig kan zijn: door een bezoek aan een arts. Wij vragen u om
de afspraken bij arts of tandarts zoveel mogelijk buiten de schooltijden te maken. Soms kunt u “Verlof wegens
gewichtige omstandigheden” aanvragen. Daarvoor hebt u een formulier nodig, dat op school verkrijgbaar is.
Wilt u, gedwongen door de aard van uw werk, buiten de schooltijden op vakantie, dan moet ook daar op tijd
(6 weken van tevoren!) een aanvraag voor worden ingediend met daarbij nog een werkgeversverklaring. Ook
hiervoor zijn speciale formulieren te verkrijgen. Deze zaken worden altijd overlegd met de leerplichtambtenaar.
Als uw kind door bijvoorbeeld ziekte afwezig is, wilt u dat dan voor 8.45 uur melden. Bij veelvuldig
(ongeoorloofd?) verzuim zullen we contact met u opnemen. Wij zijn verplicht de leerplichtambtenaar van de
gemeente Dronten daarvan op de hoogte te stellen. Zij kan hiervoor een procesverbaal opstellen. Let u ook op
dat iedereen op tijd op school is? Structureel te laat komen valt ook onder ongeoorloofd verzuim.
Dieetinfo en allergieën
Niet alle kinderen mogen/kunnen alles eten. Het gaat dan om bijvoorbeeld kleurstoffen of suiker. Wij weten
dat op school natuurlijk niet allemaal. Wilt u dit duidelijk en tijdig doorgeven aan de groepsleerkracht en
overblijfouders, zodat we er bij eventuele traktaties rekening mee kunnen houden?
Culturele vorming
Het Centrum voor Kunstzinnige Vorming (C.K.V.) presenteert jaarlijks een aanbod van een aantal activiteiten. Dat
kan een voorstelling zijn, maar ook een aantal lessen drama of dans. We maken van dit aanbod gebruik en kiezen
per groep een of meerdere dingen uit, waar we met de kinderen aan meedoen.
Dit geldt ook voor het aanbod van de Flevomeerbibliotheek in Biddinghuizen/Dronten.
Avondvierdaagse en Koningsdag
Stichting IJsvogel Biddinghuizen organiseert beide activiteiten. De scholen verlenen medewerking waar het gaat
om de administratie of doorgeven van informatie.
Dit schooljaar is de Avondvierdaagse weer in juni. Kinderen vanaf 4 jaar kunnen vier avonden meelopen in
schoolverband. Ouders / verzorgers zijn verantwoordelijk voor de leiding van de groepen. De school verzorgt de
opgave rond de Avondvierdaagse, maar heeft geen verantwoordelijkheid voor het verdere verloop. Soms vinden
leerkrachten het leuk om een of meerdere avonden mee te lopen, maar dat is dan geheel op eigen initiatief.
De laatste avond krijgen de kinderen een medaille.
Koningsdag wordt ook geheel verzorgd door stichting IJsvogel.
De school is hierbij niet daadwerkelijk betrokken.
Sportactiviteiten
Een aantal sportverenigingen in ons dorp organiseert voor de schooljeugd jaarlijks een toernooi bijvoorbeeld
basketbal of voetbal. Het gaat er hierbij niet altijd om de sterkste spelers op te stellen, maar om zoveel mogelijk
kinderen mee te laten doen. De oudercommissies, van de drie scholen regelen de jaarlijkse Koningsspelen.
9
April 2015
wo 1
do 2
Paasontbijt en paasviering
vr 3
Goede vrijdag
za 4
zo 5
ma 6
di 7
Tweede paasdag
Start projectweken ‘kunst’ tot 17/4 / Buiten schoonmaken, groep 8 + ouders en O.C. 19.00 uur - 20.00 uur
wo 8
do 9
vr 10
za 11
zo 12
ma 13
MR 5
di 14
O.C. 6
wo 15
do 16
Maandbrief 8
vr 17
Fancy fair
za 18
zo 19
ma 20
di 21
wo 22
CITO eindtoets t/m 23-4
Groepen 3 en 4 vrij
do 23
vr 24
Koningsontbijt + Koningsspelen
za 25
zo 26
ma 27
di 28
Koningsdag
Spreekavond 4
wo 29
do 30
de school met jouw eigen route
Meedoen op school
U leert de school het beste kennen door te helpen bij activiteiten op school.
Dan bent u het meest bij de school betrokken.
U leert de leerkrachten beter kennen en u proeft de sfeer van de school.
Contact huis-school
• U kunt altijd de school even binnenlopen als u iets wilt bespreken.
Het beste kunt u dan even een afspraak maken met de desbetreffende leerkracht of met de directeur, zodat
u daarna in alle rust de dingen kunt bespreken.
• Op de website vindt u de nieuwe maandbrief op de eerste donderdag van de maand (zie agenda).
We proberen alle schoolpost steeds zoveel mogelijk op donderdag mee te geven, zodat u daar thuis
eventueel naar kunt vragen bij uw kinderen.
Alle brieven die aan kinderen worden meegegeven vindt u ook op het ouderportaal van onze website aan.
• Op dinsdag 17 februari 2015 is de jaarlijkse ouderavond van de oudercommissie en de
medezeggenschapsraad.
Ook algemene schoolvragen kunt u op deze avond kwijt.
• Tijdens het schooljaar zijn er vijf spreekavonden waarop u met de teamleden kunt spreken over uw kind.
De data vindt u in de agenda. Via een lijst bij het lokaal van uw kind(eren) kunt u zich aanmelden voor een
10-minutengesprek. Het initiatief voor zo’n gesprek kan ook van de leerkracht uitgaan.
• Minimaal één keer verwachten we álle ouders voor een 10-minutengesprek. Soms gaan leerkrachten bij
ouders op huisbezoek of worden er extra gesprekken op school gepland.
• We proberen per groep een beter contact te krijgen door middel van het ouderportaal. Dit is een digitale
manier van communiceren, waarbij alle ouders en kinderen met de leerkrachten in een beschermde
omgeving met elkaar kunnen communiceren. Hier vindt u ook de agenda en documenten die u of uw kind
kan gebruiken. De website is: www.detamarisk.nl
10
Mei 2015
vr 1
za 2
zo 3
ma 4
Meivakantie
di 5
Meivakantie
wo 6
Meivakantie
do 7
Meivakantie
vr 8
Meivakantie
za 9
Meivakantie
zo 10
Meivakantie / Moederdag
ma 11
Meivakantie
di 12
Meivakantie
wo 13
Meivakantie
do 14
Meivakantie
vr 15
Meivakantie
za 16
zo 17
ma 18
di 19
wo 20
Sopavond – 19.00 uur - overdag in overleg met leerkracht
Voetbaltoernooi groepen 3 t/m 8
do 21
Maandbrief 9
vr 22
Luizencontrole / leesfeest 2
za 23
zo 24
ma 25
Pinkstermaandag
di 26
wo 27
do 28
vr 29
za 30
zo 31
de school met jouw eigen route
Privacy regels inzake foto’s op website en video-opnamen
De website van onze school www.detamarisk.nl wordt voor ons steeds belangrijker in de presentatie naar ouders
en naar anderen toe. Op deze website komen foto’s te staan waarop kinderen staan afgebeeld. Wanneer u als
ouders/verzorgers hiertegen bezwaar hebt, verzoeken wij u om dat aan het begin van het schooljaar bekend te
maken bij de leerkracht(en) van uw kind(eren) en/of de schoolleiding. Wij zullen dan met uw bezwaar rekening
houden. Hetzelfde geldt voor video-opnamen: Het komt voor dat er in school video-opnamen gemaakt worden.
Dat kan zijn bij gelegenheid van projecten of festiviteiten. Daarnaast kan het ook voorkomen dat bij een opleiding
of bij nascholing leerkrachten of stagiaires video-opnamen maken in een klas of van een groepje leerlingen.
In school hebben we met leerkrachten afspraken over ‘video-interactie-training’. Deze training is bedoeld om
nieuwe vormen van coaching van leerlingen en leerkrachten te stimuleren. Deze opnames worden gebruikt in
evaluatiegesprekken tussen de leerkracht en de video-interactie-coach en worden daarna vernietigd. Als u als
ouders/verzorgers bezwaar heeft tegen het vertonen van deze video-opnamen aan derden, dan geldt hiervoor
dezelfde procedure: U kunt uw bezwaren kenbaar maken bij de leerkracht of bij de schoolleiding.
Verkeersexamen
Om de twee jaar wordt in de groepen 7 en 8 het verkeersexamen afgenomen.
Dit jaar zal er weer een examen zijn. Dit examen bestaat uit twee onderdelen: een praktisch en een theoretisch
gedeelte. Het theoretisch gedeelte bestaat uit een aantal vragen. Deze vragen zijn praktijkvragen over dingen
uit het alledaagse verkeer en uiteraard het meest gericht op voetgangers en fietsers. Het praktische examen
bestaat uit het fietsen van een route door Biddinghuizen; het verkeersgedrag van de kinderen wordt beoordeeld
door een aantal controleurs. Voordat de kinderen aan het examen beginnen worden hun fietsen gecontroleerd.
Als op beide onderdelen voldoende punten zijn behaald zijn de kinderen geslaagd en ontvangen ze een diploma.
Verjaardagen van kinderen
Als uw kind jarig is, wordt er gezongen en krijgt uw kind een vrolijke kaart.
De verjaardag wordt in de klas gevierd. Kinderen trakteren alleen in hun eigen groep.
Verjaardagen van leerkrachten
Kinderen genieten er met volle teugen van als de meester of juf zijn/haar verjaardag viert. Dat kan op
verschillende manieren gebeuren, afhankelijk van de keuze van de leerkracht of de leeftijd van de kinderen. In de
onderbouw is er een ‘juffendag’ met veel spelletjes in een circuitvorm.
Ook in de bovenbouw worden de verjaardagen op een gezamenlijke dag gevierd.
Schoolreis, schoolkamp en excursies
De kinderen van groep 1 t/m 7 maken jaarlijks een schoolreisje van één dag naar een speeltuin, een pretpark,
een museum of andere bezienswaardigheid.
Soms is er een schoolfeest voor de hele school. De leerlingen van groep 8 gaan op schoolkamp. Deze kampen,
waarbij sport, spel en educatie centraal staan, blijven heel lang in het geheugen van de kinderen hangen.
In het loop van het jaar vinden er diverse excursies plaats voor de verschillende groepen. U wordt hiervoor tijdig
geïnformeerd door de groepsleerkracht.
11
Juni 2015
ma 1
MR 6 / Toetsen voor LVS t/m 17 juni. Groep 1 t/m 7
di 2
wo 3
do 4
O.C. 7
vr 5
za 6
zo 7
ma 8
Spreekavond 5
di 9
wo 10
do 11
vr 12
Juffen/meesterfeest
za 13
zo 14
ma 15
Schoolreisje
di 16
wo 17
Groepen 3 en 4 vrij
do 18
Maandbrief 10
vr 19
Bedankmiddag / Groepindeling mee
za 20
zo 21
Vaderdag
ma 22
di 23
wo 24
Groepen 3 en 4 vrij / Kennismaken nieuwe kleuters
do 25
Doorschuifmiddag / Sopavond – 19.00 uur - overdag in overleg met leerkracht
vr 26
Rapporten mee gr 1 t/m 8
za 27
zo 28
ma 29
di 30
Afscheidsmusical groep 8
’s middags vossenjacht groep 8 voor de groepen 1 t/m 7
de school met jouw eigen route
Verzekeringen
Onze school is aangesloten bij de Vereniging Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs te Voorburg. Deze
besturenraad heeft voor de bij haar aangesloten scholen een collectieve wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
(WA-verzekering) verzorgd. Deze WA-verzekering dekt het aansprakelijkheidsrisico van de besturen en
personeelsleden van de aangesloten scholen in de uitoefening van hun functie, alsmede het risico van
aansprakelijkheid, voortvloeiende uit ouderparticipatie.
Schade die door kinderen wordt veroorzaakt kan verhaald worden op de eigen WA-verzekering.
Tablets
In de groepen 4 t/m 7 wordt naast de leermaterialen en boeken gebruik gemaakt van de Tablets van Snappet.
Bij Snappet krijg je, per kind, een heel duidelijk beeld wat hij of zij beheerst – en wat nog niet. De één heeft
een opfrisser nodig met delen, de ander heeft wat extra hulp nodig met meten… Snappet geeft per leerling
heel specifiek aan welke leerdoelen aanvullend werk nodig hebben. Als leerkracht kun je daar je instructie
op afstemmen, en kiezen of je bepaalde onderwerpen nog eens klassikaal, in een groepje of individueel wilt
behandelen. In andere gevallen weet je dat kinderen er met het juiste materiaal met zelfstudie wel uitkomen.
De tablets zijn in bruikleen van de school, daarvoor geldt dat we voorzichtig omgaan met deze kwetsbare
materialen. Bij ongelukjes is de school verantwoordelijk voor vernieuwing. Bij opzettelijke vernieling wordt u
als ouders/verzorgers ingelicht door de groepsleerkracht. Samen met u wordt dan gekeken naar een passende
vergoedingsregeling.
Oudercommissie (OC) en medezeggenschapsraad (MR)
De beide commissies vergaderen regelmatig. Na de vergadering kunt u het verslag hiervan lezen op de website.
Kort gezegd is de OC voornamelijk bezig met schoolactiviteiten (zoals Kerst of Pasen). De MR houdt zich
meer met het beleid op school bezig. De jaarlijkse ouderavond waar o.a. de jaarverslagen van de MR en OC
gepresenteerd worden vindt plaats op dinsdag 17 februari 2015.
De samenstelling van deze beide raden is m.i.v. het nieuwe schooljaar als volgt:
Medezeggenschapsraad: [email protected]
namens de ouders:
Wilma van Veldhuisen, voorzitter
Gert Vinke
Richard Bossenbroek
namens het team:
Emmie Wester
Ineke Neuman
Maartje de Groot
Oudercommissie:
[email protected]
Gerjanneke Polinder, voorzitter
Miranda Smit, vicevoorzitter
Jacko Koekoek, penningmeester
Esther den Teuling, secretaresse
Monique van Rijn
Corien Deetman
Richard Nitters
Claudia Boelens
Femke de Visser
12
Juli 2015
wo 1
Groepen 3 en 4 vrij
do 2
Laatste schooldag leerlingen
vr 3
Leerlingen vrij
za 4
zo 5
ma 6
Zomervakantie
di 7
Zomervakantie
wo 8
Zomervakantie
do 9
Zomervakantie
vr 10
Zomervakantie
za 11
Zomervakantie
zo 12
Zomervakantie
ma 13
Zomervakantie
di 14
Zomervakantie
wo 15
Zomervakantie
do 16
Zomervakantie
vr 17
Zomervakantie
za 18
Zomervakantie
zo 19
Zomervakantie
ma 20
Zomervakantie
di 21
Zomervakantie
wo 22
Zomervakantie
do 23
Zomervakantie
vr 24
Zomervakantie
za 25
Zomervakantie
zo 26
Zomervakantie
ma 27
Zomervakantie
di 28
Zomervakantie
wo 29
Zomervakantie
do 30
Zomervakantie
vrij 31
Zomervakantie t/m 16/8
de school met jouw eigen route
Adressen in en om de school:
Stichting Codenz
Postbus 31
8250 AA Dronten
College van bestuur:
Dhr. A. Baak (voorzitter)
Postbus 31
8250 AA Dronten
tel. kantoor: 0321-387994
G.G.D. hoofdkantoor, Lelystad
tel. 0320 -276211
Zorgcoördinator
Mw. Marcia Donker
p/a GGD Flevoland
tel. 06-13464314
Contactpersonen de Tamarisk
Iedere basisschool heeft de verplichting een contactpersoon te hebben.
Op onze school zijn dat Geelke van de Worp en Emmie Wester.
Maar wat is nu hun taak?
Het kan zijn dat u als ouder een vraag of een klacht wilt bespreken, dan is in eerste instantie de leerkracht van
uw kind of de directeur de persoon waarmee u in gesprek gaat om samen naar een oplossing te zoeken.
Als dit gesprek niet tot voldoende resultaat leidt kan er een afspraak gemaakt worden met één van de
contactpersonen (Geelke of Emmie).
De contactpersoon is niet degene die het probleem alsnog probeert op te lossen.
Na inventarisatie van alle gegevens zal de contactpersoon samen met u besluiten waar de klacht voor nader
onderzoek c.q. behandeling wordt voorgelegd,
bijv. bij de Coördinator Ongewenste Omgangsvormen van de GGD of de Vertrouwensinspecteur.
De contactpersoon heeft dus een bemiddelende functie.
Zij ziet er wel op toe of na afloop van het traject de klacht is weggenomen.
Wilt u een afspraak maken met één van de contactpersonen dan kan dat mondeling, telefonisch (331766) of via
de mail [email protected]
13
za 1
Augustus 2015
zo 2
ma 3
di 4
wo 5
do 6
vr 7
za 8
zo 9
ma 10
di 11
wo 12
do 13
vr 14
za 15
zo 16
ma 17
1e schooldag - Koffie of thee verzorgd door de O.C.- 8.45 uur - 9.15 uur
di 18
wo 19
do 20
vr 21
za 22
zo 23
ma 24
di 25
wo 26
do 27
vr 28
za 29
zo 30
ma 31
de school met jouw eigen route
Centrum voor Jeugd en Gezin Dronten
Als ouder of verzorger wilt u het goed doen voor uw kind(eren), maar soms heeft u misschien ook vragen over
de opvoeding. U kunt dan altijd terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG geeft kosteloos advies
over het opgroeien en opvoeden van kinderen in alle leeftijden. Als het nodig is helpt het CJG bij het zoeken naar
mensen of instanties die u en uw kind(eren) verder kunnen helpen.
U kunt er met allerlei vragen terecht, bijvoorbeeld over:
• veilig internet
• gezondheid
• omgaan met verdriet
• moeilijk gedrag
• groei en ontwikkeling
Onze school werkt nauw samen met het CJG om ouders en kinderen met vragen zo snel mogelijk te helpen. Dat
hoeft niet altijd om iets heel moeilijks te gaan,
ook “kleine” vragen zijn welkom bij het CJG!
U kunt het CJG bereiken via:
• www.cjgdronten.nl, hier vindt u al heel veel informatie.
U kunt hier ook een persoonlijke vraag stellen via het contactformulier;
• Tel. 0321-388 910 (24 u/dag, 7 dagen per week);
• CJG app voor iPhone en iPad;
• Activiteiten op school. De directeur van de school weet welke activiteiten het CJG organiseert in onze school dit
jaar!
Sterk in de Klas
Ieder kind moet de gelegenheid krijgen om zich te binnen zijn of haar mogelijkheden te ontwikkelen. Sommigen
kinderen vinden het moeilijk om van zichzelf te zien wat ze kunnen waardoor ze zich niet op een positieve manier
kunnen ontwikkelen.
Dit komt bijvoorbeeld doordat ze moeite hebben in de omgang met andere klasgenoten, zich niet makkelijk
kunnen concentreren waardoor aan het werk gaan niet lukt. Dit uit zich dan vaak in: niet willen luisteren, snel
afgeleid zijn, onzeker zijn, angst, pesten of gepest worden. Sterk in de klas helpt kinderen zorgt dat ze weer met
plezier naar school gaan.
Binnen onze school is Brenda Rill onze Sterk in de Klas medewerkster en besteedt zij aandacht aan het kind in
zijn vertrouwde omgeving: thuis en in de klas.
Juf Brenda is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.
Meer informatie?
Wilt u meer informatie over wat Sterk in de Klas voor het kind en uw gezin kan betekenen?
Neem dan contact op met de intern begeleider zodat we met elkaar een afspraak kunnen maken.
Heeft u andere adressen nodig, informeert u dan even op school; wij kunnen u vaak wel verder helpen.
14