Het Energie Legioen - Samen één in Feijenoord

23 september 2014
.................................................................................................
Het Energie Legioen
Samen maatschappelijke participatie
Anneke van Kollenburg
Innovatiemanager
Leyla Cakir
Participatiemakelaar DOCK
Achtergrond
.................................................................................................
Wat zien we gebeuren in de
Hier willen en kunnen wij iets aan doen,
maatschappij?
want:
•
• We willen graag betalingsachterstanden en
Energie is abstract, onzichtbaar en
ongrijpbaar.
•
Energie is low interest dus mensen nemen
niet de moeite er veel over te weten te
komen.
•
Terwijl energie wel een onmisbare
basisbehoefte is van alle mensen.
•
En de energiekosten stijgen en nemen een
afsluitingen voorkomen.
• We nemen onze verantwoordelijkheid voor
onze rol in de maatschappij.
• We hebben alle kennis en expertise in huis
om deze mensen te kunnen helpen.
• Het is de ultieme vorm van SAMEN met de
maatschappij. Het toont ons sociale gezicht.
steeds grotere hap uit het huishoudbudget.
•
Vooral bij mensen met lage inkomens in
oude woningen kan dit tot problemen leiden
(energie armoede, betalingsachterstanden,
afsluitingen, schulden).
2
........................................................................
Wat is het idee?
.................................................................................................
• We krijgen veel energie gerelateerde vragen van bewoners via inlooppunten of
vraagwijzer consulenten.
• Zij kunnen direct een afspraak maken met een vrijwilliger die aan huis komt bij de
bewoner om de vraag goed te kunnen beantwoorden en de bewoner te helpen met
allerlei energiegerelateerde zaken.
• De vrijwilligers zijn door ons getraind en voorzien van materialen om uitleg te
kunnen geven.
• We kiezen voor een campagnematige aanpak zodat de aandacht geconcentreerd is
in een gebied waar de hoogverbruikers zijn.
3
........................................................................
Doelgroep
.................................................................................................
•
•
•
•
Postcodegebied 3071 , 3072, 3073, 3074, 3075 en 3083 AA t/m AW
– 28.619 huishoudens
– waarvan ongeveer 70% klant van Eneco
Bij ongeveer 8% van de huishoudens zijn de meterstanden geschat op de laatste jaarafrekening
(landelijk ongeveer 5%).
Ruim 5% van de huishoudens heeft betalingsachterstanden (t.o.v. 1,2% landelijk)
We delen verbruik van huishoudens in in 5 klassen. In Feijnoord ligt het gemiddeld verbruik voor
Gas op klasse 2,5 en voor Stroom op klasse 2,6 (landelijk is dat iets hoger).
– 60% van de huishoudens heeft een verbruik van klasse 3 of hoger voor E en/of G
– 34% van de huishoudens heeft een verbruik van klasse 4 of hoger voor E en/of G
– 17% van de huishoudens heeft een verbruik van klasse 5 of hoger voor E en/of G
•
4
Bij de Vraagwijzer Feijnoord zijn afgelopen half jaar ongeveer 3000 mensen geholpen
– Van de 10 klanten die vraagwijzerconsulenten helpen, zijn er 6 schulden gerelateerd die bijna
altijd ook de energierekening raken.
– 5 van de tien klanten, zit de energierekening als onderdeel van de grotere
schuldenproblematiek.
– Bij 1 van de 10 klanten is de hulpvraag specifiek gericht op problemen met de energierekening.
– Verder zijn er ook stagiaires en vrijwilligers die klanten helpen met minder complexe zaken en
hier komen natuurlijk ook geregeld vragen naar voren met betrekking tot de energierekening.
Hier kunnen we niet echt exacte gegevens over geven.
........................................................................
Inhoudelijk drie domeinen
.................................................................................................
•
Energie administratief
– Meterstanden opnemen
– Hoe werkt het met voorschotbedragen
– Hoe lees ik de jaarnota
•
Verbruik en besparen
– Inzicht in verbruik
– Bewustwording
– Vergelijk verbruik met anderen
Educatie
Voorlichting en kennis vergroten. Competenties
verbeteren op simpele energiehandelingen zoals
meterstanden doorgeven en maandbedrag
aanpassen.
Empowerment
Gedrag veranderen.
Energiebesparingsoplossingen. Samen
met Woco’s?
Simpele oplossingen: slimme meter
met laagdrempelig inzicht?
– Verbruik verlagen
•
Betalingsachterstanden, afsluitingen en problemen
– Voorkomen
5
Preventie en crisis
Dreigende afsluiting
proberen
te voorkomen.
Prepaid energie?
........................................................................
Wat doen wij?
.................................................................................................
Met een relatief kleine investering repeteerbaar programma opzetten met grote
impact.
• Een cursus ontwikkelen en verzorgen om vrijwilligers op te leiden in het
beantwoorden van energie gerelateerde vragen van bewoners in de
focuswijken.
– Bijv. training on the job door (boventallige) EPA adviseurs die een dag met de vrijwilligers
meelopen.
– Materiaal/kennis is aanwezig in de organisatie. Kwestie van bundelen en geschikt maken voor de
doelgroep
• Vrijwilligers voorzien van informatie materialen.
• Back-up voor vrijwilligers mochten ze additionele vragen hebben (bijv. in de
vorm van terugkombijeenkomst)
6
........................................................................
Planning
.................................................................................................
• Werven en trainen van vrijwilligers aug/ sept
• Awareness creëren over de campagne in de wijk sept/okt/nov/dec
• Kick off bijeenkomst voor bewoners op 8 oktober in Vreewijk
– Informatie over energie en energiebesparing
– PR en uitstraling
• Activatie
– Individuele bewoners (hoog verbruik, geschatte standen)
– Blok, gebouw, straat niveau (hoog verbruik)
– Vreewijk (oktober), Bloemhof (november), Hillesluis (december)
• Uitvoering
– Afspraken maken met vrijwilligers via vraagwijzer
– Vrijwilligers doen huisbezoeken
– Contact tussen vrijwilliger en klantenservice Eneco
• Feedback en ‘onderhoud’
– Terugkombijeenkomst voor vrijwilligers (nov)
– Effectmeting
• Afronding
7
–
–
–
–
–
Evenement
PR en publicaties
Vrijwilligers in het zonnetje
Invulling van structureel vervolg
Vervolg en eventuele uitrol bepalen
........................................................................