Nieuwsbrief oktober 2014 - Speelopvang kinderopvang

Lijzijde 4
9733LA Groningen
Tel . 050-3642685
[email protected]
Nieuwsbrief oktober 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
SPEELopvang
Welkom
Startmanifestatie
Week van de alfabetisering
Personele bezetting
Oudercommissie
Wijziging algemene voorwaarden
BSN
Belangrijke data
Liedjes
1. SPEELopvang
Wat een prachtig weer hebben we de afgelopen dagen gehad. De kinderen hebben iedere dag
lekker buiten gespeeld. Een aantal weken geleden zijn er 2 dak platanen geplant in onze tuin.
Deze bomen groeien naar elkaar toe en zorgen voor een natuurlijk dak en geven veel schaduw.
Ook gaan we binnenkort aan de slag met onze buitenkeuken. Vorig week hebben Nita en Esther
met stoepkrijt de contouren van de keuken op de tegels en muur getekend.
De kinderen vonden dit reuze interessant
en hebben ons geholpen om de keuken
kleur, strepen, rondjes en mooie
tekening te geven middels stoepkrijt.
Nog heel even geduld en dan kunnen de
kinderen heksensoep, modder stamppot
en zandtaartjes maken in de
buitenkeuken.
2 Welkom
We hebben de afgelopen weken een hoop nieuwe kinderen mogen verwelkomen op de
SPEELopvang.
Ole veel speelplezier op de donderdag.
Luca veel speelplezier op de woensdag en donderdagochtend.
Steven veel speelplezier op de dinsdagochtend.
3 Startmanifestatie
In deze nieuwsbrief willen we kort terugblikken op de startmanifestatie. Tijdens de start
manifestatie stonden wij op de infomarkt in Wijkcentrum het Dok. Door het mooie weer kwamen
niet alle bezoekers binnen . Desondanks hebben we toch met een aantal zeer geïnteresseerde
ouders gesproken en was het leuk om te vernemen dat Juffies SPEELopvang steeds meer
naamsbekendheid krijgt in de wijk.
Tijdens de startmanifestatie hielden we ook
openhuis , helaas is hier weinig respons op
gekomen.
We hebben de dag afgesloten met de interactieve
peutervoorstelling “nog 100 nachtjes slapen”
Het was erg leuk om te zien dat bijna alle
SPEELopvang kinderen aanwezig waren. We
zingen nog dagelijks met de kinderen het liedje
“Knip Knip Knip “
4 Week van de alfabetisering
Woensdag heeft Gerda Dekker directeur van het ROC Alfacollege Kluiverboom de kinderen
voorgelezen in het kader van de week van de alfabetisering. Op dit ROC worden de pedagogisch
medewerkers van de toekomst opgeleid! Gerda heeft het boekje “nog 100 nachtjes slapen “
voorgelezen. Dit boekje heeft de afgelopen weken centraal gestaan, veel kinderen hebben onze
interactieve peuter voorstelling
hierover gezien en we zingen
momenteel dagelijks het
“knip”liedje van Dorus. Herhaling
is voor jonge kinderen erg
belangrijk. Het was dan ook een
feest der herkenning dat Gerda
ook dit boekje kwam voorlezen.
We hebben natuurlijk allemaal
luidkeels meegezongen toen
Dorus uit ieder kledingstuk een
driehoekje knipte!
5 Personele bezetting
Vanaf 21 oktober gaan we ook op dinsdagmiddag open. Mocht je om wat voor reden de opvang
dag van je kind incidenteel willen ruilen of een extra dag(deel) willen afnemen dan kan dit . Vanaf
21 oktober zijn we 7 dagdelen geopend.
Openingstijden per 21 oktober 2014
Maandagochtend
08.00 tot 13.00
Dinsdag
08.00 tot 18.00
Woensdag
08.00 tot 13.00
Donderdag
08.00 tot 18.00
Nu we weer meer dagdelen erbij zijn geopend ziet de personele bezetting er als volgt uit voor de
maand oktober.
Maandagochtend
: Nita & Esther
Dinsdagochtend
: Nita & Esther
Dinsdagmiddag
: Nita & Esther
Woensdagochtend
: Nita of Esther en Leyla
Donderdagochtend
: NIta & Esther en Leyla
Donderdagmiddag
: Esther en Leyla
Afgelopen donderdagochtend heeft Ilse een dagdeel met ons meegedraaid. Ilse komt per 11
november op de dinsdag stage bij ons lopen. In de volgende nieuwsbrief zal zij zich aan jullie
voorstellen.
6 Oudercommissie
Vanaf heden kan iedereen de oudercommissie van Juffies SPEELopvang ook bereiken via
[email protected] .Uiteraard kun je ook altijd tijdens het halen of brengen iemand van de
oudercommissie aanschieten, de leden van de oudercommissie stellen zich hieronder graag aan
jullie voor.
Ik ben Willemke Bulder, getrouwd met Henk en moeder van 4 prachtige, blonde kinderen. Samen
wonen we nu ongeveer 8 jaar in Lewenborg. Toen onze oudste zoon 2 jaar werd kwam hij bij Juf
Nita op de peuterspeelzaal. En nu gaat zijn kleine broertje Hero naar Juffies, weer bij Nita! Wij zijn
erg blij met de fijne plek die Esther en Nita voor Hero creëren op de SPEELopvang. Hero heeft het
er erg naar zijn zin en we blijven ’s ochtend met veel plezier nog een kopje koffie drinken en
bijkletsen. Als voorzitter van de oudercommissie van Juffies SPEELopvang probeer ik de Juffies
een handje te helpen en mee te denken over hoe Juffies nog leuker kan worden. Hero gaat op
donderdag naar de SPEELopvang, wie weet zie ik jullie dan!
Ik ben Yvonne Sierra Fernandez, secretaris van de oudercommissie. Mijn dochter Eva (3 jaar)
speelt op de dinsdag- en donderdagochtend bij Juffies SPEELopvang. Eva heeft nog een grote
broer, Emilio (6). Samen met Eva, Emilio en mijn man Victor, woon ik in Lewenborg.
Ik werk vier dagen in de week op de sales afdeling van een ICT bedrijf in Groningen. Naast mijn
baan ben ik actief als dans-instructrice bij een show- en marchingband en redigeer ik regelmatig
teksten voor o.a. een Latin website.
Als lid van de oudercommissie denk ik onder meer mee over het beleid en de kwaliteit van Juffies
SPEELopvang. Input van jullie als ouders is daarbij vanzelfsprekend zeer gewenst. Dus mocht je
vragen hebben of iets te melden, schiet mij dan gerust aan of mail naar [email protected]
7 Wijziging algemene voorwaarden ( SPEELregels)
Als bijlage bij deze nieuwsbrief vinden jullie de algemene voorwaarden van Juffies SPEELopvang
Er hebben een aantal wijzigingen plaatsgevonden, de wijzigingen staan hieronder rood
gearceerd.
*De ingangsdatum van een plaatsingsovereenkomst is op de 1e of 16e van de maand.
*Opzeggingen gaan in per de 1e of 16e van de maand.
Gesloten dagen
Nieuwjaarsdag
2e paasdag
2e Pinksterdag
Studie dag ( 1 keer per jaar op een nader te bepalen datum)
Koningsdag
Bevrijdingsdag ( eens in de 5 jaar )
Hemelvaartsdag
Dag na Hemelvaartsdag
28 augustus Gronings ontzet
1e en 2e kerstdag
27,28,29,30 en 31 december
Wijzigingen inzake de gesloten dagen zijn besproken en goedgekeurd door de oudercommissie .
8 BSN
In januari 2015 ontvangen alle ouders die in 2014 kinderopvang
bij ons hebben afgenomen een jaaropgaaf kosten kinderopvang.
Deze heb je nodig voor de aangifte bij de belastingdienst. Om
deze jaaropgaaf zo compleet mogelijk te maken hebben we van
alle kinderen het BSN nodig. Als je dit nog niet heb doorgegeven
wil je dit dan z.s.m. per mail doen ?
Wijziging van telefoonnummers, noodnummers en
adresgegevens ontvangen we ook graag per mail.
9 Belangrijke data
Week van de opvoeding maandag 6 tot en met zondag 12 oktober
10 Liedjes
We krijgen regelmatig de vraag van ouders wat voor liedjes we zingen met de kinderen. We zullen
daarom in iedere nieuwsbrief een aantal liedjes verzamelen die we op dat moment veel zingen.
We beginnen in deze nieuwsbrief met de liedjes de we zingen om de dag structuur te
verduidelijken voor de kinderen. Door liedjes te zingen creëren wij een overgangsmoment en kan
een kind zich voorbereiden op datgene wat gaat komen.
Opruimliedje
Wij gaan opruimen, wij gaan opruimen
Zet het waar het hoort, alle spullen soort bij soort
Wij gaan opruimen , wij gaan opruimen
Ruim de boel maar op!
Handen wassen
Handen wassen ,handen wassen hoort erbij
Handen wassen ,handen wassen hoort erbij!
Fruitliedje
Dit is een appel, dit is een peer.
Dit is een banaan en er is veel meer’
Ga maar lekker eten, eten is gezond
Stop het niet in je oren maar in je mond!
Smakelijk eten
Smakelijk eten, smakelijk drinken
Hap hap hap, slok , slok, slok
Dat zal lekker smaken, dat zal lekker smaken
Eet maar op en drink maar ooooooooooooooooooooooooooooooop !
Wij gaan nu weer van tafel
Wij gaan nu weer van tafel, de buikjes vol en rond
Wij hebben lekker gegeten, zo blijven wij gezond
Ennnnnnnnnnnnnnnnnn rond, volle buik !
Dag dag dag
Dag dag dag tot de volgende keer
Dan zijn wij er weer
Dag (naam van het kind)