Klik hier voor het programma van Dodenherdenking 2014

PROGRAMMA NATIONALE HERDENKING ZONDAG 4 MEI 2014 IN
HEESWIJK-DINTHER
Plaats
Aanvang
Thema
: St. Willibrorduskerk in Heeswijk-Dinther
: 18.45 uur
: Vrijheid geef je door
1. Openingswoord door Mathieu Bosch namens de Oranjecomités van Heeswijk-DintherLoosbroek
2. Muzikaal intermezzo door ensemble van Koninklijke Fanfare St. Willibrord
3. Beschouwing door: pastor Pieter Molenaar
4. Gildekoor: Vrijheid durgeven
5. Beschouwing door wethouder Rein van Moorselaar
6. Muzikaal intermezzo door ensemble van Koninklijke Fanfare St. Willibrord
7. Herdenking door de heer Tonny Jacobs, namens Comité Burgerslachtoffers
1940/1945 HDL
8. Gildekoor: Burgerslachtoffers
9. Familie Hairepetjan uit Armenië
10. Afsluitend woord door Mathieu Bosch
11. Stille tocht naar het Airborne Monument. Uit respect voor de nabestaanden verzoeken
wij u tijdens de tocht absolute stilte in acht te houden
12. Er wordt een krans gelegd namens het gemeentebestuur en de Oranjecomités uit
Heeswijk-Dinther-Loosbroek, alsmede door het Comité Burgerslachtoffers
1940/1945 HDL
13. Taptoe, twee minuten stilte, vendelgroet
14. Als afsluiting wordt het Wilhelmus gezongen (zie achterkant programma)
15. Gelegenheid voor belangstellenden om een kopje koffie te gebruiken in het
Willibrordcentrum
Wilhelmus
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.
Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt
Oorlogsfilm in Cultureel Centrum de Pas
In het kader van de Nationale Herdenking draait Filmhuis de Pas na afloop van het officiële
gedenkmoment op zondag 4 mei de aangrijpende film Lore.
In de film Lore proberen, tijdens de lente van 1945, vijf Duitse kinderen zich staande te houden
in hun moederland als hun Nazi-ouders gevangen worden genomen. Ze gaan op een reis van
900 kilometer naar hun grootmoeder, een reis die alle ideeën van familie, liefde en vriendschap
naar een hoger niveau tilt.
Het aanvangstijdstip van de film is rond 20.45 uur, afhankelijk van het einde van het officiële
gedenkmoment. De entree bedraagt slechts € 2,50 per persoon en kaarten zijn te reserveren
via de website van de Pas of te koop voorafgaand aan de film. Deze film wordt mede mogelijk
gemaakt door een financiële bijdrage van de gemeente Bernheze.