Lees onze disclaimer - Luchtvaartfeiten.nl

Disclaimer
Luchtvaartfeiten.nl is een initiatief van de Aviation Academy van de Hogeschool van
Amsterdam (HvA). Studenten en docenten delen kennis met politiek en publiek om
te zorgen voor een discussie op basis van feiten. De feiten worden gepresenteerd in
factsheets: korte, bondige overzichten van actuele luchtvaartthema’s.
Luchtvaartfeiten.nl heeft de inhoud van de site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan
niet garanderen dat de inhoud van deze website te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig is.
Dit geldt ook voor websites waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins verwezen wordt. Wij
kunnen ook op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de publicatie van teksten. De
verstrekte informatie op de website is aan wijziging onderhevig en kan steeds door Luchtvaartfeiten.nl
gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.
Wij kunnen ook op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de publicatie van
afbeeldingen. Afbeeldingen op onze site worden, voor zover mogelijk, in goed overleg met de eigenaar
daarvan geplaatst. Maar wij kunnen niet altijd de bron van toegestuurde afbeeldingen achterhalen om
toestemming te kunnen vragen. Mocht u een afbeelding aantreffen, waar copyright op rust, neemt u
dan contact met ons op. De afbeelding wordt dan verwijderd.
Verder aanvaardt Luchtvaartfeiten.nl geen enkele aansprakelijkheid voor schade direct of indirect
voortvloeiend uit de inhoud van de website.
Copyright
Het copyright voor materiaal op deze website ligt bij Luchtvaartfeiten.nl, tenzij anders aangegeven. U
mag deze informatie lezen en downloaden, maar het is niet toegestaan teksten of beeldmateriaal te
veranderen, te versturen of te verkopen zonder de toestemming van Luchtvaartfeiten.nl.
Privacy
Wij vinden uw privacy erg belangrijk en zal dan ook zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan.
Luchtvaartfeiten.nl gebruikt uw gegevens voor onze administratie en om u te informeren over ons werk
via bijvoorbeeld onze nieuwsbrief. Gegevens worden niet verstrekt aan derden. U kunt uw gegevens op
ieder moment opvragen of laten wijzigen.
© 2014 www.luchtvaartfeiten.nl