handleiding

Hoe gebruiken?
Gebruikershandleiding
Inhoudsopgave
1.
WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE? ............... 3
2.
NAAR UW KLANTENZONE GAAN ................................................................................. 4
3.
CONSULTATIE VAN UW GEGEVENS ............................................................................ 6
3.1. MIJN ALGEMENE GEGEVENS .............................................................................................................................................. 6
3.2. MIJN RISICO’S.................................................................................................................................................................... 7
3.3. MIJN CONTRACTEN / MIJN SCHADEGEVALLEN .................................................................................................................. 8
3.4. TOEGANG KRIJGEN TOT MEERDERE DOSSIERS .................................................................................................................. 8
3.5. TOEGANG TOT DE DOCUMENTEN ....................................................................................................................................... 9
4.
VERSTUREN VAN FORMULIEREN .............................................................................. 10
4.1. MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS WIJZIGEN ..................................................................................................................... 10
4.2. MIJN ADRES WIJZIGEN ..................................................................................................................................................... 11
4.3. EEN FAMILIELID TOEVOEGEN .......................................................................................................................................... 12
4.4. EEN SCHADE AANGEVEN .................................................................................................................................................. 13
5.
EEN BERICHT STUREN ............................................................................................. 17
6.
DE STATUS VAN DE VERZONDEN BERICHTEN .......................................................... 18
Punt 1 & 2 zijn nog niet mogelijk.
Om te werken via PC : Ga naar de link http://ibp.brio.be/cs/Home/
Index/57002?language=1 om u in te schrijven of in te loggen.
Via Ipad / Android : ga naar de App store.
Pagina 2 van 18
Uw klantenzone via onze website
Via onze website kan u, in alle veiligheid, toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens.
Dit noemen we de klantenzone en in de klantenzone kunt u uw contracten raadplegen, een schade
aangeven of allerlei informatie aan ons doorgeven.
Neem deze handleiding aandachtig door om alles te weten te komen over de werking van uw
klantenzone.
Opmerking:
de klantenzone werkt met om het even welke internet browser. Het is zelfs
mogelijk om de klantenzone te gebruiken vanaf uw iPad of tablet.
1. Wat moet ik doen om toegang te krijgen tot mijn
klantenzone?
Om toegang te krijgen tot uw klantenzone moet u zich eerst bij ons inschrijven.
x
Afspraak op onze website, waar u een knop vindt om naar de klantenzone te gaan.
x
U belandt dan op onze welkomspagina: klik op de knop ‘Inschrijven’.
x
geef de gegevens in en klik op de knop “Inschrijven”.
Pagina 3 van 18
x
u krijgt het volgende bericht.
x
Enige tijd later krijgt u een e-mail waarin u uw wachtwoord kunt bevestigen door te klikken
op de link die in de e-mail is opgenomen.
x
Klik op de link: in het volgende venster kiest u uw wachtwoord.
x
Uw inschrijving voor uw aanvraag tot toegang is nu gebeurd.
x
Er wordt u opnieuw een bevestigingsmail gestuurd. Uw toegangsaanvraag is nu gedaan en
staat in afwachting.
x
Wanneer wij uw aanvraag tot toegang accepteren, krijgt u de bevestiging hiervan per email. Deze mail bevat ook een link naar uw klantenzone.
2. Naar uw klantenzone gaan
x
Hoe gaat u nu tewerk om naar uw klantenzone te gaan?
o
o
x
Ofwel klikt u op de link die in de e-mail staat (zie hier boven).
Ofwel navigeert u via onze site naar de klantenzone.
Vul uw e-mailadres en wachtwoord in en klik op de knop ‘Aanmelden’.
Pagina 4 van 18
x
U komt nu in uw persoonlijke klantenzone terecht.
Meer informatie over het raadplegen van uw gegevens vindt u onder punt 3 op pagina 6.
OPMERKING: verbinding maken met behulp van de elektronische
identiteitskaart
x
x
x
U kunt naar uw klantenzone gaan via uw elektronische identiteitskaart.
Plaats de identiteitskaart eerst in de lezer.
In de klantenzone klikt u vervolgens op de knop ‘E-ID’.
x
Selecteer het certificaat ‘Citizen CA’ en klik op ‘OK’.
x
x
x
Geef uw PIN code in en klik opnieuw op ‘OK’.
Geef vervolgens uw e-mailadres in en bevestig de aanvraag.
Zodra uw aanvraag aanvaard is ontvangt u hiervan een bevestiging per e-mail.
Pagina 5 van 18
3. Consultatie van uw gegevens
U ziet in het rechterdeel van het scherm de aanvragen die u gestuurd heeft met hun status (in
afwachting, in behandeling, aanvaard) (zie ook punt 6 op pagina 18- De status van de
verzonden berichten).
3.1.
Mijn algemene gegevens
Om uw algemene gegevens te bekijken:
x
Klik in de linker kolom op ‘Mijn gegevens’: de gegevens verschijnen in het rechterdeel.
x
Selecteer het gegeven waarvan u de details wilt zien en klik in de zone of op de knop
‘Detail’.
x
Klik op het kruis om het detailscherm opnieuw te sluiten.
Pagina 6 van 18
3.2.
Mijn risico’s
x
Klik in de linkerkolom op « Mijn risico’s »: de lijst van de risico’s verschijnt in de
rechterkolom.
x
Klik op « Detail » om de detailgegevens van het geselecteerd risico te zien. U ziet dan ook
de verbonden contracten en de verbonden schades.
x
Via « Zoeken » kunt u filters toepassen om een bepaald risico terug te vinden.
x
Door te klikken op
kunnen de detailgegevens van het contract en de waarborgen
geconsulteerd worden.
x
Klik op het kruis om het detailscherm opnieuw te sluiten.
Pagina 7 van 18
3.3.
Mijn contracten / mijn schadegevallen
x
De consultatie van de contracten en schadegevallen verloopt gelijkaardig.
x
Klik in de linkerkolom op « Mijn contracten » (of schadegevallen): de lijst van de
contracten (of schadegevallen) verschijnt in de rechterkolom.
x
Selecteer een contract (of schadegeval) om meer detailsgegevens te krijgen (of klik op de
knop ‘Details’). Klik op het kruis om het detailscherm opnieuw te sluiten.
3.4.
Toegang krijgen tot meerdere dossiers
x
Wanneer u in de klantenzone aanlogt ziet u uw eigen gegevens. Maar het is mogelijk om
toegang te vragen tot bijkomende dossiers (bijvoorbeeld uw bedrijf).
x
Hebt u met hetzelfde e-mailadres toegang gekregen tot meerdere dossiers, dan verschijnt
bovenaan het scherm de notie ‘Mijn dossiers’. Het actieve dossier wordt getoond.
x
Via de knop ‘Dossier kiezen’ kunt u een ander dossier raadplegen.
Pagina 8 van 18
3.5.
x
Toegang tot de documenten
Dank zij de klantenzone beschikt u ook over de mogelijkheid om documenten te bekijken.
Elk onderdeel van de klantenzone, de algemene gegevens, risico’s, contracten en
schadegevallen, beschikt over een knop ‘Documenten’.
Voorbeeld: in het overzicht van de contracten is er bovenaan het scherm een knop om de
documenten te bekijken.
x
Door er op te klikken verschijnen alle documenten met betrekking tot uw contracten.
x
Door bij een bepaald document op de knop ‘Openen’ te klikken krijgt u het document te
zien.
x
Alle documenten, ongeacht hun oorsprong, worden als pdf getoond.
Pagina 9 van 18
4. Versturen van formulieren
De klantenzone laat ook toe om met ons te communiceren door middel van 4 formulieren:
x
Wijzigen van uw persoonlijke gegevens
x
Wijzigen van uw adres
x
Een familielid toevoegen
x
Een schade aangeven
4.1.
Mijn persoonlijke gegevens wijzigen
x
Klik in de linkerkolom op « Mijn gegevens» en klik vervolgens op de naam van de persoon
van wie u de gegevens wilt aanpassen (of klik op de knop “Detail”).
x
De gegevens verschijnen.
x
Klik nu op de knop «Gegevens wijzigen».
x
Vervolledig het formulier met de te wijzigen gegevens en klik vervolgens op «Bevestigen».
Pagina 10 van 18
x
U ontvangt een bevestiging.
4.2.
Mijn adres wijzigen
x
Klik in de linkerkolom op « Mijn gegevens» en daarna op de knop “Adres wijzigen”.
x
Vul nu uw nieuwe adres in en vink aan welke familieleden betrokken zijn bij de
adreswijziging. Bevestig daarna uw aanvraag.
x
Er volgt eveneens een bevestiging dat uw aanvraag verstuurd werd.
Pagina 11 van 18
4.3.
Een familielid toevoegen
x
Klik in de linkerkolom op « Mijn gegevens» en daarna op de knop “Familielid toevoegen”.
x
Kies de aard van het toe te voegen familielid, vervolledig zijn gegevens en bevestig de
aanvraag.
x
Er volgt een bevestiging dat uw aanvraag verstuurd werd.
Pagina 12 van 18
4.4.
Een schade aangeven
x
U kunt ook een schade aangeven en er één of meerdere foto’s of bijlagen aan toevoegen.
x
U kan kiezen om ofwel vanuit ‘Mijn risico’s’ te vertrekken, ofwel vanuit het contract. Klik
daarna op de knop ‘Schade aangifte’.
x
Vervolgens verschijnt het in te vullen formulier.
™
Algemene gegevens
De algemene gegevens worden automatisch vermeld. De naam en de voornaam kunnen
niet worden gewijzigd. De andere velden kunnen wel aangevuld of gewijzigd worden.
Pagina 13 van 18
™
Mijn beschadigde goederen
a) Als u vertrokken bent vanuit het risico, dan wordt dit risico al vermeld.
U kan uw andere risico’s zien door op de pijl te klikken.
Om een ander risico toe te voegen klikt u op ‘+’ en selecteert u het risico in het
toegevoegde veld met behulp van het afrolmenu.
In het veld ‘Omschrijving ander risico’ kan een aanvullende omschrijving ingevuld worden.
b) Als u vertrokken bent vanuit het contract, dan is het veld risico ingevuld indien het
contract slechts één risico omvat. Indien het contract meerdere risico’s dekt, is het veld
leeg. Het risico in kwestie moet dan geselecteerd worden. Enkel de risico’s van het
contract worden voorgesteld.
Pagina 14 van 18
! Opgelet: elk risico kan slechts één enkele keer geselecteerd worden.
™
Mijn schadegeval - omschrijving
Via dit tabblad kan er informatie over de schade worden ingevoerd: datum en uur van het
schadegeval, omschrijving, BTW-plicht, proces-verbaal.
Verplichte velden worden aangeduid met een sterretje
™
.
Toegevoegde documenten
Er kunnen bijlagen (proces-verbaal, foto) bij de aangifte worden gevoegd door te klikken
op de knop ‘Documenten toevoegen’ (of via dezelfde knop naast ‘Bevestigen’ bovenaan het
scherm).
Er verschijnt een venster dat het mogelijk maakt om het document te zoeken: selecteer
het document en klik op ‘Open’.
Het document wordt toegevoegd. U ziet de grootte ervan en u kunt een omschrijving
invoeren.
U kunt gelijk welk soort document versturen, maar de maximale grootte per document
bedraagt 2 Mb. Er kunnen maximum 10 documenten toegevoegd worden.
Pagina 15 van 18
En het totaal van alle documenten samen mag niet meer dan 10 Mb bedragen.
x
Klik op de knop ‘Bevestigen’ om de aangifte te versturen.
x
Er wordt bevestigd dat uw aanvraag goed verstuurd werd.
Pagina 16 van 18
5. Een bericht sturen
U kunt vanuit de klantenzone ook ‘vrije’ berichten naar ons sturen. Zowel algemene berichten, als
berichten betreffende uw gegevens, of betreffende een bepaald contract, risico of schadegeval.
Aan deze berichten kunt u ook bijlagen toevoegen. Op deze bijlagen zijn dezelfde regels van
toepassing die hierboven bij de schade aangifte al beschreven werden:
o
de maximale grootte per document bedraagt 2 Mb
o
Er kunnen maximaal 10 documenten toegevoegd worden
o
Het totale maximum van de documenten mag niet meer dan 10 Mb bedragen
x
Voorbeeld vanuit een contract: klik op « Nieuw bericht ».
x
Het onderwerp en het contractnummer worden automatisch ingevuld.
x
Tik dan uw bericht in en klik op “Verzenden”.
x
Er volgt een bevestiging dat uw aanvraag verstuurd werd.
Opmerking
Indien u een bericht vanuit het scherm ‘Mijn berichten’ stuurt, moet u zelf nog een onderwerp
bepalen.
Pagina 17 van 18
6. De status van de verzonden berichten
U vindt al uw aanvragen met hun status en het eventuele antwoord dat u van ons kreeg, terug
door te klikken op de knop ‘Overzicht’ (onder ‘ Mijn berichten’).
x
De berichten kunnen ook bereikt worden door de schuiven met de horizontale schuifbalk.
x
Maak gebruik van de filters op de status van uw berichten: alle, in afwachting, in
behandeling of aanvaard.
x
Door een bepaalde aanvraag aan te klikken en dan op ‘Detail’ te klikken kan u het bericht
en het eventuele antwoord lezen.
Pagina 18 van 18