Intensief Beschermd Wonen (IBW) Apeldoorn

Tactus
Piet Roordakliniek
Intensief
Beschermd Wonen
(IBW) Apeldoorn
sTact
e verslavingspoli
Wat is IBW?
Het IBW is een woonvoorziening van Stichting RIWIS Zorg en Tactus Verslavingszorg.
Deze samenwerking brengt kennis op het gebied van wonen, verslaving en forensische
problematiek samen.
Het IBW biedt 22 éénkamer-appartementen,
waar mannelijke cliënten, onder 24-uurs
toezicht en begeleiding, kunnen wonen. Elk
appartement biedt een zelfstandige woonplek. Deze is voorzien van keuken, sanitair,
woon- en slaapgelegenheid. Het appartement
is gemeubileerd. Naast de appartementen
zijn er gezamenlijke voorzieningen, zoals een
groepsruimte met kookgelegenheid, tuin,
computer, wasmachine en droger.
belangrijk aandachtspunt. In het Woonbegeleidingsplan wordt samen met de cliënt gekeken naar deze levensgebieden, maar ook naar
zelfredzaamheid, financiën, zelfzorg, sociale
contacten, etc. Ook cliënten die geen klinisch
voortraject hebben gehad in de (forensische)
verslavingszorg, kunnen aangemeld worden.
In overleg zullen we afstemmen welke interventies nodig zijn voor een goede voorbereiding en start op het IBW.
Het IBW richt zich op het herstellen van de
positie van de cliënt in de maatschappij,
op maat en met oog voor de kwaliteiten en
mogelijkheden van de cliënt. De cliënt heeft
hierin een actieve rol, en wordt begeleid in zijn
ontwikkeling en in het tijdig signalering van
knelpunten. Deze begeleiding draagt bij aan
de kwaliteit van leven van de cliënt. Het IBW
biedt een veilige leefomgeving, van waaruit
de cliënt kan toewerken naar een volgende
stap in wonen en werken.
Samen met een groep mensen onder 1 dak
wonen betekent ook dat er regels zijn. Veiligheid is hierin het sleutelwoord. Zo hebben
we afspraken over urine- en alcoholcontroles
(strikte controle en toezicht op gebruik!),
hoe laat de buitendeur wordt afgesloten,
wanneer je bezoek kunt ontvangen, etc. Het
allerbelangrijkste is het leren in overleg tot
goede afspraken te komen, waarbij wij er van
uit gaan dat de cliënt al enige zelfstandigheid
hierin heeft ontwikkeld. Daarnaast is het van
belang dat een cliënt in staat is signalen bij
zichzelf te herkennen, wanneer het niet goed
met hem gaat, en dit bespreekbaar maakt met
de begeleiding.
Voor wie is het IBW?
Het IBW is er voor mensen die intensieve
woonbegeleiding nodig hebben, vanwege
hun problemen met verslaving, psychiatrische
kwetsbaarheden en delictgedrag. Wonen
in het IBW is vaak vooraf gegaan door een
behandeling in de (klinische) forensische
verslavingszorg, waarbij veel aandacht is
voor behandeling van de verslaving en het in
kaart brengen van de risico’s op terugval in
middelengebruik en delictgedrag. Ook tijdens
het verblijf in het IBW hebben cliënten vaak
ambulante behandeling voor deze problematiek. Voor cliënten van het IBW blijft dit een
Tactus Piet Roordakliniek
Wonen is een belangrijke, volgende, stap in of
na behandeling. Cliënten zijn bij het starten
op het IBW inmiddels klaar voor deze stap en
voldoende stabiel om nieuwe vaardigheden te
leren. Actueel gebruik en acute psychiatrische
problemen zijn dan ook een contra indicatie.
Zithoek
Aanmelding
Het IBW richt zich met name op cliënten met
een forensische problematiek, waarbij bij de
start van de begeleiding er sprake is van een
juridische titel. Een verwijzing naar het IBW
kan gedaan worden door het NIFP-IFZ, als het
gaat om een aansluitende begeleiding op een
klinisch traject, ook geïndiceerd door het IFZ.
Daarnaast kan ook de Reclassering verwijzen
naar het IBW, door een indicatie te maken. Tot
slot is een doorverwijzing uit het gevangeniswezen mogelijk, deze wordt door het PMO
gedaan.
Alle verwijzende partijen kunnen de aanmelding doen in Ifzo (Informatievoorziening
forensische zorg).
In Ifzo is de locatie ~IBW, forensische verslavingszorg Tactus, Locatie Henri Dunantlaan,
Apeldoorn~ hiervoor ingericht.
Keuken
Gezamenlijke woonkamer
Contactgegevens
Tactus Verslavingszorg
Locatie Henri Dunantlaan
IBW Forensisch Beschermd Wonen
Henri Dunantlaan 2E
7312 BE Apeldoorn
088 382 28 87
Fax 055 539 46 97
www.pietroordakliniek.nl
Tactus
beweegt door
gevoel, openheid
en zorgvuldigheid
© Tactus Verslavingszorg
1e druk, januari 2014